Byla 2-1222/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nordea Bank Finland Plc atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 3 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-5362-798/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Siemens“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Urbico“, Nordea Bank Finland Plc dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Siemens“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Urbico“, Nordea Bank Finland Plc, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 11 069 418,08 Lt skolos, 12,7 procento dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojamų nuo 11 069 418,08 Lt sumos bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB „Urbico“ nuosavybės teise priklausantį turtą ir pinigines lėšas 11 069 418,08 Lt sumai ir uždrausti UAB „Urbico“ perleisti ar kitaip suvaržyti UAB „Urbico“ reikalavimo teises, kylančias iš 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutarties Nr. KS 07/01/02 su Nordea Bank Finland Plc; įpareigoti Nordea Bank Finland Plc užtikrinti, kad pagal 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02 tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc UAB „Urbico“ neišmokėta pinigų suma sudarytų ne mažiau kaip 11 069 418,08 Lt.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi nutarė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti; ieškovo UAB „Siemens“ reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 11 069 418,08 Lt sumai areštuoti atsakovo UAB „Urbico“ nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą; tik nesant (trūkstant) tokio turto, areštuoti atsakovo UAB „Urbico“ pinigines lėšas; leisti iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas; uždrausti UAB „Urbico“ perleisti ar kitaip suvaržyti UAB „Urbico“ reikalavimo teises, kylančias iš 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutarties Nr. KS 07/01/02 su Nordea Bank Finland Plc; įpareigoti Nordea Bank Finland Plc užtikrinti, kad pagal 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02 tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc UAB „Urbico“ neišmokėta pinigų suma sudarytų ne mažiau kaip 11 069 418,08 Lt.

5Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovams yra pareikštas itin didelės sumos turtinis reikalavimas, t. y. ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovų 11 069 418,08 Lt sumą. Teismo teigimu, ieškovo pateikti duomenys iš Turto arešto aktų registro patvirtina, jog, siekiant užtikrinti atsakovo UAB „Urbico“ reikalavimų įvykdymą kreditoriams, areštuoto atsakovo UAB „Urbico“ turto mastas viršija ieškovo pareikšto ieškinio reikalavimo sumą. Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, jog ieškovo reiškiamo turtinio reikalavimo suma yra itin didelė, duomenų apie kitą atsakovo UAB „Urbico“ turimą turtą, kuris neapsunkintas turto areštais, nėra, konstatavo, jog galimai ieškovui palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas arba jo vykdymas bus apsunkintas. Teismas pažymėjo, kad ieškovo prašymas dėl kelių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas visa apimtimi, nes prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo metu nėra žinomos aplinkybės, galinčios turėti įtakos vienos ar kitos taikomos laikinosios apsaugos priemonės veiksmingumui. Teismas išaiškino, kad atsakovai turi galimybę pasinaudoti įstatymo suteikiamomis teisėmis: prašyti teismo taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą, įkeisti turtą, prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, nurodyti materialų turtą, kuris gali būti areštuojamas arba panaikinti laikinąją apsaugos priemonę, jeigu paaiškėtų, jog ieškinio užtikrinimui areštuota pakankamai pagrindinio skolininko turto. Teismo nuomone, siekiant užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą bei atsakovo UAB „Urbico“ teisėtus interesus, pirmiausiai areštuojamas nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas ieškinio sumai užtikrinti, o tik jo nesant – piniginės lėšos. Teismas pažymėjo, kad bylos duomenimis atsakovas UAB „Urbico“ yra veikianti įmonė, todėl piniginių lėšų areštas nepagrįstai apribotų įmonės interesus ir apsunkintų jos ūkinę veiklą, atsiskaitymus su valstybės biudžetu, darbuotojais ir pan., t. y. pažeistų ekonomiškumo ir teisingumo principą. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad tuo atveju, jeigu bus areštuotos piniginės lėšos, leistina atsakovui UAB „Urbico“ iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

6Atskiruoju skundu atsakovas Nordea Bank Finland Plc prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Nordea Bank Finland Plc atžvilgiu atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Ieškovas nepagrįstai nurodė Nordea Bank Finland Plc kaip atsakovą, taip pat visiškai nepagrįstai reikalauja skolos priteisimo iš atsakovų UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc solidariai.
  2. Ieškovo ieškinys atsakovo Nordea Bank Finland Plc atžvilgiu yra akivaizdžiai nepagrįstas, paduotas piktnaudžiaujant suteiktomis teisėmis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai yra visiškai nepagrįsti ir ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškinys atsakovo Nordea Bank Finland Plc atžvilgiu nebus tenkinamas, neturi būti taikomos ir laikinosios apsaugos priemonės atsakovo Nordea Bank Finland Plc atžvilgiu.
  3. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc objektyviai negali įvykdyti teismo nustatyto įpareigojimo, kadangi, Nordea Bank Finland Plc apskritai turi teisę nesuteikti kredito atsakovui UAB „Urbico“, kas reikštų, kad neišmokėto kredito suma šiandien lygi 0 Lt. Tokiu būdu laikytina, kad teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė neužtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdymo.
  4. Teismas, nesant ieškovo prašymo, nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovui apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą. Be to, teismas nenurodė argumentų, pagrindžiančių būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus atsakovui apie šio klausimo nagrinėjimą. Teismas taip pat pažeidė proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą, nes atsakovas Nordea Bank Finland Plc, kuriam nebuvo suteikta teisė pasisakyti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turėjo skųsti teismo nutartį ir tokiu būdu teismo procesas užsitęsė.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Siemens“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo teigimu, pagrindiniai argumentai, kuriais apeliantas ginčija teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, susiję su ginčo esme, todėl nėra pagrindo vertinti šiuos argumentus. Ieškovo nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neužtikrint būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas pažymi, kad nors apeliantas teigia, kad teismas neturėjo pagrindo spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo nepranešęs atsakovams, nes ši byla dispozityvi, neturi viešojo intereso, ieškovas neprašė taikyti CPK 148 straipsnyje numatytą išimtį, be to, teismas tokio savo veiksmo net nemotyvavo, tačiau teismų praktika šiuo aspektu yra suformuota ir dėl tokio argumento iš esmės teisinga nutartis nėra naikintina.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Urbico“ nurodo, kad iš esmės sutinka su atskirojo skundo argumentais, kuriais grindžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumas, ir mano, kad atskirasis skundas turėtų būti tenkinamas.

9Atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 3 d. nutarties dalis, kuria atsakovas Nordea Bank Finland Plc įpareigotas užtikrinti, kad pagal 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02 tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc UAB „Urbico“ neišmokėta pinigų suma sudarytų ne mažiau kaip 11 069 418,08 Lt, panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, o kita nutarties dalis paliktina nepakeista.

10Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

11Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Siemens“ reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 11 069 418,08 Lt sumai areštuoti atsakovo UAB „Urbico“ nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą; tik nesant (trūkstant) tokio turto, areštuoti atsakovo UAB „Urbico“ pinigines lėšas; leisti iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas; uždrausti UAB „Urbico“ perleisti ar kitaip suvaržyti UAB „Urbico“ reikalavimo teises, kylančias iš 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutarties Nr. KS 07/01/02 su Nordea Bank Finland Plc; įpareigoti Nordea Bank Finland Plc užtikrinti, kad pagal 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02 tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc UAB „Urbico“ neišmokėta pinigų suma sudarytų ne mažiau kaip 11 069 418,08 Lt. Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad atskiruoju skundu yra skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsakovas Nordea Bank Finland Plc įpareigotas užtikrinti, kad pagal 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02 tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc UAB „Urbico“ neišmokėta pinigų suma sudarytų ne mažiau kaip 11 069 418,08 Lt.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti aiškios ir įvykdomos. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė – įpareigojimas Nordea Bank Finland Plc užtikrinti, kad pagal 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02 tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc UAB „Urbico“ neišmokėta pinigų suma sudarytų ne mažiau kaip 11 069 418,08 Lt nėra pakankamai aiški. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad ieškiniu yra prašoma priteisti solidariai iš atsakovų 11 069 418,08 Lt skolą bei palūkanas, kad ieškinyje nepareikštas reikalavimas dėl įpareigojimo vykdyti 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02 tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc ir kad ieškiniu nėra ginčijama 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutartis Nr. KS 07/01/02 tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo atsakovo Nordea Bank Finland Plc atžvilgiu taikyta laikinoji apsaugos priemonė nėra tiesiogiai susijusi su ieškinio reikalavimais.

13Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nėra pateikta įrodymų, jog, vykdant pirmosios instancijos teismo nutartį, nebuvo rasta atsakovo UAB „Urbico“ turto pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytai turto arešto sumai. Todėl pateiktų į bylą duomenų nepakanka konstatuoti, kad areštuoto atsakovo UAB „Urbico“ turto nepakanka ieškovo UAB „Siemens“ reikalavimų užtikrinimui. Ieškovas turi teisę prašyti pirmosios instancijos teismą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių neužtenka teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą teismas nesprendžia ieškinio pagrįstumo klausimo, kuris išsprendžiamas bylą išnagrinėjus iš esmės, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškinio pagrįstumu.

15Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 3 d. dalis, kuria atsakovas Nordea Bank Finland Plc įpareigotas užtikrinti, kad pagal 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02 tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc UAB „Urbico“ neišmokėta pinigų suma sudarytų ne mažiau kaip 11 069 418,08 Lt, panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo UAB „Siemens“ prašymo dalis, kuria prašyta įpareigoti Nordea Bank Finland Plc užtikrinti, kad pagal 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02 tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc UAB „Urbico“ neišmokėta pinigų suma sudarytų ne mažiau kaip 11 069 418,08 Lt, atmestina, o kita nutarties dalis paliktina nepakeista.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 3 d. nutarties dalį, kuria atsakovas Nordea Bank Finland Plc įpareigotas užtikrinti, kad pagal 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02 tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc UAB „Urbico“ neišmokėta pinigų suma sudarytų ne mažiau kaip 11 069 418,08 Lt, panaikinti ir klausimą išspręstinas iš esmės – ieškovo UAB „Siemens“ prašymo dalį, kuria prašyta įpareigoti Nordea Bank Finland Plc užtikrinti, kad pagal 2007 m. sausio 17 d. ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02 tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc UAB „Urbico“ neišmokėta pinigų suma sudarytų ne mažiau kaip 11 069 418,08 Lt, atmesti.

18Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai