Byla 2FB-11788-819/2020
Dėl kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patikslinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. K. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Byloje suinteresuotais asmenimis dalyvauja kreditoriai Nordea Bank AB, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, AB SEB bankas, K. K., skolininkas M. P

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto Valdymas“ prašymą dėl kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patikslinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. K. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Byloje suinteresuotais asmenimis dalyvauja kreditoriai Nordea Bank AB, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, AB SEB bankas, K. K., skolininkas M. P..

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjo bankroto administratorius pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo patikslinti bankrutuojančio G. K. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, išbraukiant iš jo K. K. ir Nordea Bank AB.

4Prašyme bankroto administratorius nurodo, kad 2014 m. lapkričio 26 d. G. K. buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi buvo paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „BANKRO“. 2015 m. vasario 25 d. teismo nutartimi buvo patvirtinti bankrutuojančio G. K. kreditoriniai reikalavimai: pirmos eilės kreditoriai (piniginės lėšos nepilnamečiams vaikams išlaikyti): K. K. – 3 465,10 Eur, antros eilės kreditoriai: Nordea Bank AB, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, – 130 933,82 Eur ir AB SEB bankas – 517 933,12 Eur. 2015 m. lapkričio 13 d. įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nutartis, kuria buvo patvirtintas G. K. mokumo atkūrimo planas. 2019 m. gruodžio 12 d. teismo nutartimi atstatydintas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi paskirtas bankrutuojančio asmens bankroto administratorius UAB „BANKRO“ ir naujuoju bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto Valdymas“. Paskirtam naujam bankroto administratoriui susipažinus su bankroto bylos medžiaga ir gavus papildomus duomenis paaiškėjo, jog 2015 m. vasario 25 d. teismo nutartimi patvirtintas bankrutuojančio asmens kreditorių sąrašas turėtų būti patikslintas. Paaiškino, kad 2015 m. kovo 16 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi buvo padalintas sutuoktinių turtas, t. y. K. K. sąskaitoje buvusi suma - 545,81 Eur, buvo padalinta abiems sutuoktiniams ir K. K. turėtas reikalavimas (3 465,10 Eur) turėjo būti sumažintas 272,91 Eur suma, t. y. iki 3 192,19 Eur. Likęs įsiskolinimas buvo padengtas laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio iki 2019 m. lapkričio mėn. pervedant lėšas į jos asmeninę sąskaitą, todėl K. K. išbrauktina iš kreditorių sąrašo. Iš kreditorių sąrašo taip pat turi būti išbrauktas Nordea Bank AB (vėlesnis banko pavadinimas „Luminor“ AB). Banko reikalavimas, kuris kilo iš Būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 08/01/41VY, buvo perduotas UAB „Intrum Lietuva“, su kuria buvo atsiskaityta ir kuri neturi pretenzijų bankrutuojančiam asmeniui.

5Prašymas tenkinamas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 23 straipsnio 4 dalis nustato, kad fizinio asmens bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba kitam asmeniui. Šių reikalavimų tenkinimo eilė, nustatyta pagal FABĮ 29 straipsnio nuostatas, nesikeičia.

7Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi G. K. iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „BANKRO“, o 2015 m. vasario 25 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančio asmens G. K. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Į šį sąrašą buvo įtraukta pirmos eilės kreditorė K. K. su 3 465,10 Eur finansiniu reikalavimu ir antros eilės kreditoriai: Nordea Bank AB, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, su 130 933,82 Eur finansiniu reikalavimu ir AB SEB bankas su 517 933,12 Eur finansiniu reikalavimu. 2015 m. lapkričio 5 d. nutartimi teismas patvirtino G. K. mokumo atkūrimo planą, o 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi atstatydino 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi paskirtą bankrutuojančio G. K. bankroto administratorių UAB „BANKRO“ ir naujuoju bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto Valdymas“.

8Iš pareiškėjo bankroto administratoriaus pateiktų rašytinių įrodymų, viešų Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad 2019 m. sausio 15 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Luminor Bank AS, 2019 m. sausio 2 d. turto, teisių ir pareigų perdavimo priėmimo aktu perėmusi visą turtą, teises ir pareigas iš Luminor Bank AB 2018 m. kovo 29 d. sudarytos jungimosi sutarties pagrindu, kuri iki tol buvo perėmusi Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, teises ir pareigas pagal 2017 m. rugsėjo 28 d. kredito įstaigos verslo perleidimo sutartį dėl Nordea verslo Lietuvoje, perleido reikalavimo teisę į K. K. ir bankrutuojančio fizinio asmens G. K. vardu susidariusį įsiskolinimą pagal neįvykdytą kreditavimo sutartį Nr. BK08/01/41VY UAB „Intrum Lietuva“ (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101 straipsnis, CPK 185 straipsnis). Esant nustatytoms šioms aplinkybėms, bankrutuojančio G. K. kreditorius Nordea Bank AB, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, keistinas jo teisių perėmėju UAB „Intrum Lietuva“ (CPK 48 straipsnio 1 dalis).

9Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 23 straipsnio 7 dalis numato, jog su fizinio asmens bankroto procesu susiję kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai (nesumokėti mokesčiai, skola atleistiems darbuotojams, išlaikomiems asmenims ir kiti) tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą.

10Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad vykdant bankrutuojančio G. K. mokumo atkūrimo planą už 65 000 Eur buvo parduotas žemės sklypas, esantis Gineitiškėse, Zujūnų sen., Vilniaus r., įkeistas Nordea Bank AB, veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, kuriuo buvo užtikrintos K. K. ir bankrutuojančio G. K. prievolių pagal neįvykdytą kreditavimo sutartį Nr. BK08/01/41VY vykdymas. Po šio pardavimo Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, teisių ir pareigų perėmėjas UAB „Intrum Lietuva“ G. K. bankroto administratoriui 2019 m. liepos 31 d. pateikė pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo atsisakymo, kuriame nurodė suteikiantis pagalbą bankrutuojančiam G. K. dėl skolinių įsipareigojimų vykdymo ir atsisakantis savo turimo finansinio reikalavimo bankrutuojančio G. K. bankroto byloje. Tokio reikalavimo atsisakymo priežastys pareiškime nėra nurodytos. Duomenų, kad jos prieštarautų viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymo nuostatoms, byloje duomenų nėra.

11Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, pareiškėjo bankroto administratoriaus pateiktų rašytinių įrodymų, byloje surinktų rašytinių įrodymų taip pat nustatyta, kad 2015 m. kovo 16 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi buvo padalintas sutuoktinių turtas, t. y. K. K. sąskaitoje buvusi suma - 545,81 Eur, buvo padalinta abiems sutuoktiniams, dėl ko K. K. turėtas reikalavimas (3 465,10 Eur) sumažėjo 272,91 Eur suma, t. y. iki 3 192,19 Eur, o likęs 3 192,19 Eur įsiskolinimas buvo padengtas laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio iki 2019 m. lapkričio mėn. pervedant lėšas į K. K. asmeninę sąskaitą. Šias aplinkybes paneigiančių duomenų byloje nėra.

12FABĮ 24 straipsnio 4 dalis numato, jog kreditorius, kurio reikalavimas patvirtintas, turi teisę suteikti pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir (ar) jos nagrinėjimo metu, vykdymo, tarp jų atsisakyti dalies ar visų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad kreditorė UAB „Intrum Lietuva“ atsisakė likusio nepatenkinto savo kreditorinio reikalavimo pareiškėjo G. K. bankroto byloje, o su kreditore K. K. bankrutuojantis G. K. atsiskaitė, vykdydamas bankroto byloje patvirtintą jo mokumo atkūrimo planą, administratoriaus prašymas tenkinamas – kreditoriai UAB „Intrum Lietuva“, perėmusi Nordea Bank AB, veikusios per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, teises ir pareigas, su 130 933,82 Eur finansiniu reikalavimu ir K. K. su 3 465,10 Eur finansiniu reikalavimu išbraukiami iš bankrutuojančio G. K. kreditorių sąrašo (FABĮ 23 straipsnio 7 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48, 290, 291, 334 ir 335 straipsniais,

Nutarė

14pakeisti bankrutuojančio G. K. kreditorių Nordea Bank AB, veikusį per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 303252632, jo teisių perėmėju UAB „Intrum Lietuva“, juridinio asmens kodas 304615887.

15Išbraukti iš fizinio asmens G. K., asmens kodas ( - ), kreditorių sąrašo pirmos eilės kreditorių K. K., asmens kodas ( - ), su 3 465,10 Eur dydžio finansiniu reikalavimu ir antros eilės kreditorių UAB „Intrum Lietuva“, juridinio asmens kodas 304615887, su 130 933,82 Eur dydžio finansiniu reikalavimu.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai