Byla 2S-1800-392/2019
Dėl antstolės J. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Indebt“, J. J., V. J

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Indebt“, J. J. ir V. J. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ skundą dėl antstolės J. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Indebt“, J. J., V. J..

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „SKR Baltic“ pateikė skundą dėl antstolės J. B. 2019 m. liepos 24 d. patvarkymo panaikinti 2019 m. liepos 5 d. patvarkymą dėl išieškotojo pakeitimo, kuriuo prašė jį panaikinti. Nurodė, kad skundžiamas patvarkymas priimtas pateikus skolininkės sutuoktinio bei UAB „Indebt“ reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuri sudaryta po to, kai skolininkė sužinojo apie 2019 m. liepos 9 d. UAB „Indebt“ ir UAB „SKR Baltic“ sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį. Sutartis pateikta antstolei tik po 2019 m. liepos 15 d. patvarkymo dėl išieškotojo pakeitimo priėmimo, nors sutartis neva sudaryta 2019 m. balandžio 24 d. Minėtos reikalavimo perleidimo sutarties šalis yra skolininkės sutuoktinis V. J., sandoris sudarytas dėl sutuoktinės J. J. skolos ir jos naudai. Nurodytos aplinkybės turėjo kelti antstolei abejonių dėl jai skolininkės J. J. pateiktų dokumentų sudarymo laiko ir realumo. Taip pat abejonių turėjo kilti dėl 2019 m. liepos 9 d. ir 2019 m. balandžio 24 d. sutartyse esančių parašų, iš kurių galima suprasti, kad UAB „Indebt“ vardu pasirašė skirtingi fiziniai asmenys. Nors antstolė nėra rašysenos ekspertė ir neprivalo vertinti jai pateiktų sutarčių parašų, bet, esant nurodytoms aplinkybėms (dviem sutartims ir skirtingiems parašams), ji privalėjo atitinkamai motyvuoti savo sprendimus, pagrįsti juos argumentais, pašalinti keliamas abejones.

62.

7Antstolė 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą. Nurodė, kad jai nekilo abejonių dėl dokumentų tikrumo, kadangi antstoliui pateikti dokumentų originalai pasirašyti mėlynu rašalu ir patvirtinti UAB „Indebt“ antspaudu. Antstolis neatlieka rašysenos ekspertizės vykdymo procese. Įstatyme nėra įtvirtintas terminas, per kokį laikotarpį reikalavimo perleidimo sutartis nuo jos pasirašymo momento turi būti pateikta antstoliui. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms (atsiradus naujam išieškotojui), 2019 m. liepos 24 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, patvarkymo panaikinimo Nr. S-19-18-8397 ir patvarkymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese Nr. S-19-18-8399. Patvarkymai buvo išsiųsti vykdymo proceso šalims ir institucijai, išdavusiai vykdomąjį raštą, tą pačią dieną UAB „SKR Baltic“ pateikta informacija, jog vienintelis kreditorius vykdomojoje byloje Nr. 0018/12/00443 yra V. J..

83.

9Suinteresuotas asmuo V. J. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė skundą dėl antstolės J. B. veiksmų atmesti. Nurodė, kad pareiškėjo teiginiai yra nepagrįsti ir išgalvoti. Jis neginčija sandorio, neprašo jo pripažinti negaliojančiu, o skundžia antstolės patvarkymą, kuris priimtas galiojančio sandorio pagrindu. Esant galiojančiam sandoriui, galioja ir antstolės patvarkymas. Suinteresuotas asmuo V. J. taip pat gali abejoti, ar tikrasis dokumentas yra pas pareiškėją. Skunde nėra nurodyta nei viena teisės norma, kurią tariamai būtų pažeidusi antstolė, nėra nei vienos patikimos faktinės aplinkybės, kuri nors kiek pagrįstų dėstomąsias.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartimi pareiškėjos UAB „SKR Baltic“ skundą tenkino. Panaikino antstolės J. B. 2019 m. liepos 24 d. patvarkymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese patvarkymo panaikinimo Nr. S-19-18-8397 ir 2019 m. liepos 24 d. patvarkymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese Nr. S-19-18-8399, ir V. J. prašymą dėl išieškotojo pakeitimo grąžino antstolei spręsti iš naujo.

135.

14Teismas nustatė, kad antstolės J. B. kontoroje yra priimtas vykdymui 2012 m. kovo 20 d. Vilniaus apygardos teismo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-1252-565/2010 dėl 150 025,00 Lt skolos priteisimo iš J. B. (šiuo metu J.) išieškotojos RUAB „Junesta“ naudai. 2017 m. kovo 27 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. RP/17/03/27 BUAB „Junesta“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“, perleido reikalavimą į skolininkės J. B. (J.) 43 450,24 Eur skolą bei 5 procentų metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2009 m. rugsėjo 7 d. iki pilnos skolos išieškojimo, naujajam kreditoriui UAB „Indebt“. 2018 m. balandžio 11 d. patvarkymu Nr. 3108 antstolė pakeitė išieškotoją vykdymo procese iš BUAB „Junesta“ į UAB „Indebt“. 2019 m. liepos 11 d. pranešimu antstolė informuota, kad 2019 m. liepos 9 d. tarp UAB „Indebt“ bei UAB „SKR Baltic“ pasirašyta reikalavimo teisių perleidimo sutartimi iš UAB „Indebt“ naujasis kreditorius UAB „SKR Baltic“ perėmė reikalavimo teisę į dalį, 21 370,00 Eur, skolininkės J. J. skolos. 2019 m. liepos 15 d. priimtas patvarkymas Nr. S-19-18-8025 dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, kuriuo nutarta dalinai pakeisti išieškotoją vykdymo procese 21 370,00 Eur sumai iš UAB „Indebt“ į UAB „SKR Baltic“.

156.

162019 m. liepos 18 d. antstolei elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas, kuriame skolininkė nurodė, kad 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimų teisių perleidimo sutartimi Nr. 2019.04.24. V. J. kreditorius UAB „Indebt“ perleido sutartimi visą turimą piniginį reikalavimą, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1252-565/2010 pagrindu, todėl jokių įsipareigojimų UAB „SKR Baltic“ skolininkė neturinti. 2019 m. liepos 24 d. antstolės J. B. kontoroje gautas V. J. prašymas dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, remiantis 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimų perleidimo sutartimi, kurios pagrindu visos reikalavimo teisės pagal Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-1252-565/2010 perleistos naujajam kreditoriui V. J.. 2019 m. liepos 24 d. priimtas patvarkymas Nr. S-19-18-8399 dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, kuriuo išieškotojas UAB „Indebt“ pakeistas į V. J.. 2019 m. liepos 24 d. priimtas patvarkymas Nr. S-19-18-8397, kuriuo nutarta panaikinti 2019 m. liepos 15 d. antstolės patvarkymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, dalinai pakeičiant kreditorių iš UAB „Indebt“ į UAB „SKR Baltic“ dėl dalies skolos 21 370,00 Eur su būsimomis palūkanomis perleidimo pagal 2019 m. liepos 11 d. reikalavimo perleidimo sutartį, kuria UAB „Indebt“ jau buvo perleidusi skolą naujajam kreditoriui V. J..

177.

18Nagrinėjamu atveju antstolei buvo pateiktos dvi reikalavimo teisių perleidimo sutartys. Pirmiau į antstolę kreipėsi pareiškėja, nurodydama, kad ji su pradine kreditore UAB „Indebt“ sudarytos reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu perėmė reikalavimo teisę į dalį, t. y. 21 370 Eur, skolininkės J. J. skolos. Išsiuntus 2019 m. liepos 15 d. patvarkymą vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai ir vykdymo proceso šalims, antstolei buvo pateikta informacija, kad anksčiau buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria pirminė kreditorė UAB „Indebt“ perleido visą skolą naujajam kreditoriui V. J.. Teismo vertinimu, antstolei turėjo kilti abejonių, dėl kokių priežasčių pirminis kreditorius, perleidęs reikalavimo teisę į visą sumą bei palūkanas, vėliau sudaro kitą reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kurios pagrindu yra perleidžiamas reikalavimas į dalį skolininkės turimo įsiskolinimo, bei palūkanos, skaičiuotinos nuo 2019 m. liepos 9 d.

198.

20Teismo vertinimu, antstolė nepakankamai rūpestingai įvertino vykdomajame procese susiklosčiusias aplinkybes. Vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, iš kurių galima būtų spręsti, kad antstolė kreipėsi į pirminį išieškotoją UAB „Indebt“ su prašymu pateikti informaciją apie sudarytas reikalavimo teisių perleidimo sutartis. Kreipimasis į pirminį kreditorių nagrinėjamu atveju buvo būtinas, įgyvendinant Antstolių įstatyme imperatyviai numatytą pareigą vykdant vykdomuosius dokumentus, imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Įvertinęs vykdomojoje byloje esančią medžiagą, teismas sprendė, kad antstolei turėjo kilti abejonių ne tik dėl paties reikalavimo perleidimo fakto, tačiau ir dėl antstolei pateiktų reikalavimų perleidimo sutarčių tikrumo. Nors antstolis pats neatlieka rašysenos ekspertizės vykdymo procese, tačiau esant pateiktoms kelioms reikalavimo teisių perleidimo sutartims dėl tos pačios skolos (ar jos dalies) bei kilus abejonių parašo tikrumu, antstolis turi imtis priemonių abejonėms pašalinti ir pirmiausia kreiptis į pirminį kreditorių, o vėliau galimai spręsti ir parašo tikrumo nustatymo klausimą. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, jog yra pagrindas skundžiamą patvarkymą ir tos pačios dienos patvarkymą Nr. S-19-18-8399 naikinti.

21III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

229.

23Suinteresuotas asmuo (apeliantas) V. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartį ir atmesti pareiškėjos UAB „SKR Baltic“ skundą. Atskirojo skundo argumentai:

249.1.

25Apeliantas nurodo, kad V. J. ir UAB „Indebt“ 2019 m. balandžio 24 d. sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 2019/04/24. Už reikalavimo perleidimą V. J. UAB „Indebt“ atsiskaitė, o UAB „Indebt“ išdavė kasos pajamų orderio kvitą. J. J. 2019 m. liepos 18 d. informavo antstolę, kad pagal 2019 m. balandžio 24 d. perleidimo sutartį UAB „Indebt“ jau buvo perleidusi skolininkės J. J. visą įsiskolinimą V. J., todėl jokių įsiskolinimų UAB „SKR Baltic“ neturi.

269.2.

27Nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog kilus abejonėms parašo tikrumu, antstolis turi imtis priemonių abejonėms pašalinti, kreiptis į pirminį kreditorių, vėliau galima spręsti parašo tikrumo nustatymo klausimą. Pažymi, kad antstoliui Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose nėra numatyta pareiga atlikti rašysenos ekspertizę ar spręsti parašo tikrumo klausimą. Pagal CPK 184 straipsnį būtent teismas skiria ekspertizę siekiant nustatyti ar dokumentas yra suklastotas.

289.3.

29Teisės aktai nenumato pareigos ar termino, per kurį naujasis kreditorius privalo kreiptis į antstolį. Apelianto nuomone, šiuo atveju nebuvo didelio pagrindo skubėti ir informuoti antstolę apie 2019 m. balandžio 24 d. sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Nesutinka su teismo vertinimu, jog antstolė nagrinėjamu atveju nepakankamai rūpestingai įvertino vykdomajame procese susiklosčiusias aplinkybes, nes teismas prieštarauja nustatytoms faktinėms aplinkybėms. 2019 m. balandžio 24 d. perleidimo sutartis yra galiojanti dėl jos pripažinimo negaliojančia nėra pradėtas teisminis ginčas, 2019 m. balandžio 24 d. perleidimo sutartis sudaryta anksčiau nei 2019 m. liepos 9 d. perleidimo sutartis, todėl logiška, jog antstolė tinkamai bei atsakingai įvertino susidariusią situaciją ir turėjo priimti patvarkymus dėl kreditoriaus pakeitimo vykdymo procese iš UAB „SKR Baltic“ į V. J..

309.4.

31Nesutinka su teismo argumentu, jog antstolė turėjo kreiptis į pirminį kreditorių, kai buvo gautos dvi reikalavimo perleidimo sutartys. Tokios pareigos antstolei teisės aktai nenumato. Be to, antstolis nevertina ar sutartis sudaryta teisėtai, tai vertina teismas. Antstolė elgėsi teisėtai ir pagrįstai priimdama 2019 m. liepos 24 d. patvarkymus, nes jai buvo pateikti vykdymo veiksmams reikalingi dokumentai – vykdomasis raštas, 2019 m. balandžio 24 d. ir 2019 m. liepos 9 d. perleidimo sutartys. Antstolė rūpestingai įvertino vykdomajame procese susiklosčiusias aplinkybes, nes atsižvelgė į perleidimo sutarčių sudarymo datą, tai, jog 2019 m. balandžio 24 d. perleidimo sutartis buvo pateikta originali, o 2019 m. liepos 9 d. – skanuota, nepasirašyta net mobiliu elektroniniu parašu. Akivaizdu, jog pagal anksčiau sudarytą ir galiojančia perleidimo sutartimi perleista visa reikalavimo teisė su visomis palūkanomis vienam kreditoriui, todėl vėlesne perleidimo sutartimi reikalavimo teisė negalėjo būti iš dalies perleista kitam kreditoriui.

3210.

33Suinteresuotas asmuo (apeliantė) J. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartį. Nurodo, kad J. J. nebuvo tinkamai informuota apie teisme nagrinėjamą civilinę bylą. Apie tai, kad yra įtraukta suinteresuotu asmeniu sužinojo tik kai 2019 m. rugsėjo 21 d. registruotu laišku gavo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartį ir su ja susipažino. Todėl J. J. negalėjo tinkamai įgyvendinti savo procesinių teisių. Suinteresuoto asmens nuomone, nurodytos aplinkybės, leidžia daryti išvadą, jog yra CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindai naikinti skundžiamą nutartį esant absoliutaus negaliojimo pagrindams.

3411.

35Suinteresuotas asmuo (apeliantas) UAB „Indebt“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartį ir atmesti UAB „SKR Baltic“ skundą dėl antstolės veiksmų. Nurodė, kad 2019 m. balandžio 24 d. UAB „Indebt“ direktorius V. B. asmeniškai pasirašė reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 2019/04/24 su V. J. ir patvirtina, kad ant perleidimo sutarties yra būtent šių asmenų parašai. V. J. pagal sutarties priedo Nr. 1 1 punktą dėl visos J. J. skolos perleidimo su UAB „Indebt“ atsiskaitė pilnai sutarties pasirašymo dieną, todėl UAB „Indebt“ neturi jokių pretenzijų dėl 2019 m. balandžio 24 d. sudarytos reikalavimo teisių perleidimo sutarties vykdymo. UAB „Indebt“ su UAB „SKR Baltic“ 2019 m. liepos 9 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį sudarė suklydusi. Pastebėjusi tai, UAB „Indebt“ nedelsdama apie tai informavo UAB „SKR Baltic“ ir grąžino gautas lėšas, kurias pastaroji sumokėjo UAB „Indebt“ pagal 2019 m. liepos 9 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Suinteresuoto asmens nuomone, antstolės 2019 m. liepos 24 d. patvarkymai teisingi, nes UAB „Indebt“ V. J. 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimų teisių perleidimo sutartimi perleido visą J. J. įsiskolinimą vykdomojoje byloje įskaitant palūkanas, o su UAB „SKR Baltic“ reikalavimo teisių perleidimo sutartį 2019 m. liepos 9 d. sudarė suklydusi.

3612.

37Suinteresuotas asmuo V. J. atsiliepimu į suinteresuotų asmenų UAB „Indebt“ ir J. J. atskiruosius skundus prašo skundus tenkinti.

3813.

39Suinteresuotas asmuo J. J. atsiliepimu į suinteresuotų asmenų UAB „Indebt“ ir V. J. atskiruosius skundus prašo skundus tenkinti. Nurodo, jog nepaisant to, kad J. J. savo atskiruoju skundu teismo nutartį apskundė vadovaudamasi CPK 329 straipsniu dėl egzistuojančių absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų, tačiau susipažinusi su suinteresuotų asmenų atskiraisiais skundais bei skundžiama nutartimi, atskiruosius skundus palaiko.

4014.

41Suinteresuotas asmuo UAB „Indebt“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo tenkinti V. J. atskirąjį skundą, dėl J. J. atskirojo skundo spręsti teismo nuožiūra. Susipažinęs su V. J. atskiruoju skundu mano, jog atskirajame skunde nurodytos aplinkybės papildo V. J. skunde nurodytas aplinkybes ir išdėstytus teisinius argumentus. Negali patvirtinti ar paneigti J. J. skunde nurodytų aplinkybių, todėl neturi nuomonės dėl J. J. atskirojo skundo.

4215.

43Pareiškėja UAB „SKR Baltic“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo atskiruosius skundus atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą, kreiptis į Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai:

4415.1.

45Pareiškėja nežino ar antstolė informavo J. J. apie pateiktą skundą, tačiau jos nuomone, šie J. J. teiginiai neįtikinami, juolab, kad iš byloje pateiktų procesinių duomenų matyti, jog apie skundą buvo informuotas advokatas K. K., su kuriuo J. J. betarpiškai bendrauja ne vienoje civilinėje byloje.

4615.2.

47Pareiškėja nesutinka su V. J. atskirojo skundo argumentais. Faktas, kad reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 1 (2019 m. balandžio 24 d.) yra sudaryta anksčiau nei reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2 (2019 m. liepos 9 d.) nei vienos iš minėtų sutarčių negaliojančia nedaro. Esant tokiai situacijai antstolė negalėjo spręsti nei dėl vienos iš minėtų sutarčių teisėtumo ar pagrįstumo, o jokių naujų patvarkymų negalėjo priimti. Bylos aplinkybės leidžia daryti prielaidas ne tik apie sutarties tarp V. J. ir UAB „Indebt“ bei pinigų priėmimo kvito sudarymą atgaline data bei galimą UAB „Indebt“ direktoriaus parašų klastojimą, bet ir sąmoningus antstolės veiksmus vilkinant pareiškėjo prašomų sprendimų priėmimą, dokumentų išdavimą, neformalų skolininkės J. J. informavimą apie gautą UAB „SKR Baltic“ prašymą ir naujo išieškotojo laukimą, o vėliau žinomai apsimestinio sandorio (galimai ir suklastoto) priėmimą ir vykdymo veiksmų pagal jį atlikimą.

4815.3.

49Suinteresuoto asmens UAB „Indebt“ atskirojo skundo teiginį, kad 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo perleidimo sutartį sudarė ir pasirašė asmeniškai UAB „Indebt“ direktorius V. B. paneigia rašysenos eksperto A. B. 2019 m. rugsėjo 19 d. ekspertizės aktas Nr. 20190919/01. Ekspertas padarė išvadą, jog 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo perleidimo sutartį ir jos priedu esantį pinigų priėmimo kvitą pasirašė ne tas pats asmuo, kuris pasirašė Juridinių asmenų registrui teiktus dokumentus. Taigi, arba 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo perleidimo sutartį ir pinigų kvitą pasirašė ne V. B., arba Juridinių asmenų registrui įmonių UAB „Indebt“ ir MB „BRB Partners“ dokumentai yra teikiami ne su V. B., bet kito asmens parašais, nurodant, kad juos neva pasirašo V. B.. Akivaizdu, kad kažkuriuo atveju oficialius ir teisines pasekmes sukeliančius dokumentus pasirašo ne UAB „Indebt“ direktorius, bet jo vardu kiti asmenys. Esant tokioms aplinkybėms, tikėti UAB „Indebt“ atskirajame skunde nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis apie tariamą klaidą sudarant sandorį su UAB „SKR Baltic“ nėra jokio pagrindo.

50IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

5116.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5317.

54Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikinti antstolės 2019 m. liepos 24 d. patvarkymai ir prašymas dėl išieškotojo pakeitimo grąžintas antstolei spręsti iš naujo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5518.

56CPK 596 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis savo iniciatyva, vykdymo proceso šalių ar suinteresuotų asmenų prašymu per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patvarkymu išsprendžia vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą. Antstolio patvarkymas pakeisti arba atsisakymas pakeisti vykdymo procese išieškotoją ar skolininką fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais gali būti skundžiamas šiame Kodekse nustatyta tvarka. Apie vykdymo proceso šalies pakeitimą antstolis praneša vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai ir vykdymo proceso šalims Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.

5719.

58Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė J. B. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0018/12/00443 pagal Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1252-565/2010 dėl 150 025 Lt skolos priteisimo iš J. B. (šiuo metu J.) išieškotojos RUAB „Junesta“ naudai. 2018 m. balandžio 11 d. patvarkymu Nr. 3108 antstolė pakeitė išieškotoją vykdymo procese iš BUAB „Junesta“ į UAB „Indebt“. 2019 m. liepos 11 d. pranešimu antstolė informuota, kad 2019 m. liepos 9 d. tarp UAB „Indebt“ bei UAB „SKR Baltic“ pasirašyta reikalavimo teisių perleidimo sutartis, kuria iš UAB „Indebt“ naujasis kreditorius UAB „SKR Baltic“ perėmė reikalavimo teisę į dalį, t. y. 21 370,00 Eur, skolininkės J. J. skolos. 2019 m. liepos 15 d. patvarkymu Nr. S-19-18-8025 išieškotojas UAB „Indebt“ dalinai pakeistas į UAB „SKR Baltic“. 2019 m. liepos 18 d. antstolei išsiųstas pranešimas, kuriame skolininkė nurodė, kad 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 2019.04.24. kreditorius UAB „Indebt“ V. J. perleido sutartimi visą turimą piniginį reikalavimą. 2019 m. liepos 24 d. priimtas patvarkymas Nr. S-19-18-8397, kuriuo panaikintas 2019 m. liepos 15 d. antstolės patvarkymas dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese. 2019 m. liepos 24 d. priimtas patvarkymas Nr. S-19-18-8399, kuriuo išieškotojas UAB „Indebt“ pakeistas į V. J..

5920.

60Pareiškėja UAB „SKR Baltic“ pateikė skundą dėl antstolės 2019 m. liepos 24 d. patvarkymo, nurodydama, jog V. J. ir UAB „Indebt“ perleidimo sutartis sudaryta po to, kai skolininkė sužinojo apie 2019 m. liepos 9 d. UAB „Indebt“ ir UAB „SKR Baltic“ sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį. Pasak pareiškėjos, 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo perleidimo sutarties šalys, sutarties pateikimo data, turėjo kelti antstolei pagrįstų abejonių dėl jai skolininkės J. J. pateiktų dokumentų sudarymo laiko ir realumo. Antstolė su pareiškėjos skundu nesutiko, o pirmosios instancijos teismas – pareiškėjos skundą tenkino ir panaikino antstolės 2019 m. liepos 24 d. patvarkymus Nr. S-19-18-8397 ir Nr. S-19-18-8399, grąžino V. J. prašymą dėl išieškotojo pakeitimo antstolei spręsti iš naujo, konstatuodamas, jog antstolei turėjo kilti abejonių dėl kokių priežasčių pirminis kreditorius, perleidęs reikalavimo teisę į visą sumą bei palūkanas, vėliau sudaro kitą reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kurios pagrindu yra perleidžiamas reikalavimas į dalį skolininkės turimo įsiskolinimo. Teismo vertinimu, antstolė nepakankamai rūpestingai įvertino vykdomajame procese susiklosčiusias aplinkybes. Teismas sprendė, jog antstolei turėjo kilti abejonių ne tik dėl paties reikalavimo perleidimo fakto, tačiau ir dėl antstolei pateiktų reikalavimo perleidimo sutarčių tikrumo. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka.

6121.

62Nagrinėjamu atveju antstolė 2019 m. liepos 11 d. buvo informuota, kad 2019 m. liepos 9 d. tarp UAB „Indebt“ ir UAB „SKR Baltic“ pasirašyta reikalavimo teisių perleidimo sutartis. Antstolei 2019 m. liepos 18 d. buvo pranešta, kad 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi kreditorius UAB „Indebt“ perleido visą turimą piniginį reikalavimą V. J.. Kaip matyti, antstolė vykdymo procese gavo dvi reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pagal kurias skolininkės J. J. įsiskolinimas kreditoriui UAB „Indebt“ perleidžiamas skirtingiems kreditoriams. Nors V. J. kreipėsi į antstolę su prašymu dėl išieškotojo pakeitimo, po to, kai antstolei buvo pateikta 2019 m. liepos 9 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis ir antstolė jos pagrindu pakeitė išieškotoją iš UAB „Indebt“ į UAB „SKR Baltic“, tačiau šios aplinkybės nesudaro pagrindo abejoti 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties tikrumu.

6322.

64Antstolė 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkyme nurodė, kad V. J. pateikė 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties ir kasos pajamų orderio kvito, patvirtinančio, jog V. J. atsiskaitė už reikalavimo perleidimą, originalus, patvirtintus UAB „Indebt“ antspaudu, todėl jai nekilo abejonių dėl dokumentų tikrumo. Apeliantė UAB „Indebt“ atskirajame skunde nurodė, kad 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį UAB „Indebt“ direktorius V. B. pasirašė asmeniškai, patvirtino, jog V. J. pilnai atsiskaitė už reikalavimo perleidimą. Pasak apeliantės UAB „Indebt“, 2019 m. liepos 9 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį UAB „Indebt“ su UAB „SKR Baltic“ sudarė suklydusi. Atkreiptinas dėmesys, jog nors pareiškėja abejoja 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties tikrumu, tačiau nepateikia jokių tai pagrindžiančių įrodymų. Antstoliui jokiuose teisės aktuose nėra nustatyta pareiga vertinti ar reikalavimo teisių perleidimo sutartis yra suklastota, ar sudaryta teisėtai. Nagrinėjamu atveju, 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis yra galiojanti, duomenų, jog ji buvo nuginčyta teisės aktų nustatyta tvarka, nepateikta.

6523.

66Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, esant nurodytoms aplinkybėms, antstolė buvo pakankamai rūpestinga, atsakingai vertino susidariusią situaciją, atsižvelgė į tai, kad 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta anksčiau nei pirmiau pateikta 2019 m. liepos 9 d. reikalavimo perleidimo sutartis ir pagrįstai panaikino ankstesnį patvarkymą dėl kreditoriaus UAB „Indebt“ pakeitimo dėl dalies įsiskolinimo į UAB „SKR Baltic“ ir vykdymo procese kreditorių UAB „Indebt“ pakeitė į V. J..

6724.

68Tuo atveju, jei UAB „SKR Baltic“ ir toliau sieks antstolės patvarkymų panaikinimo, ji turi inicijuoti procesą dėl ginčijamos 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

6925.

70Apeliantė J. J. nurodė, kad nebuvo tinkamai informuota apie teisme nagrinėjamą civilinę bylą, todėl negalėjo tinkamai įgyvendinti savo procesinių teisių. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad J. J. buvo informuota apie antstolės 2019 m. liepos 15 d. ir 2019 m. liepos 24 d. priimtus patvarkymus. Bylos dėl antstolių veiksmų nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 straipsnio 1 dalies 6 punktas), rašytinio proceso tvarka. Šiuo atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja (CPK 153 straipsnio 2 dalis). Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, kurioje numatyta, kad, kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiama specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos, išskyrus CPK numatytus atvejus, kai dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama kita tvarka. Šią informaciją taip pat teikia teismo raštinė.

7126.

72Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi pareiškėjos UAB „SKR Baltic“ skundas dėl antstolės veiksmų, skirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2019 m. rugsėjo 19 d., 9.00 val., Vilniaus miesto apylinkės teisme. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog teismo pranešimas apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą buvo paskelbtas 2019 m. rugpjūčio 26 d., taigi suinteresuoti asmenys buvo tinkamai informuoti apie nagrinėjamą civilinę bylą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantei J. J. buvo žinoma apie pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų nagrinėjimą, todėl atskirojo skundo argumentai, kad ji nebuvo informuota apie teisme nagrinėjamą pareiškėjos skundą, atmestini kaip nepagrįsti.

7327.

74Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina (CPK 337 straipsnio 2 punktas) ir priimtinas naujas sprendimas – pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, atmestinas.

7528.

76Kadangi skundai tenkinti, UAB ,,SKR Baltic“ prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas negali būti patenkintas.

77Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

78Skundus tenkinti.

79Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės:

80Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ skundą dėl antstolės J. B. veiksmų, atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „SKR Baltic“... 6. 2.... 7. Antstolė 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo V. J. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė skundą dėl... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartimi... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, kad antstolės J. B. kontoroje yra priimtas vykdymui 2012 m.... 15. 6.... 16. 2019 m. liepos 18 d. antstolei elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas,... 17. 7.... 18. Nagrinėjamu atveju antstolei buvo pateiktos dvi reikalavimo teisių perleidimo... 19. 8.... 20. Teismo vertinimu, antstolė nepakankamai rūpestingai įvertino vykdomajame... 21. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 22. 9.... 23. Suinteresuotas asmuo (apeliantas) V. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 24. 9.1.... 25. Apeliantas nurodo, kad V. J. ir UAB „Indebt“ 2019 m. balandžio 24 d.... 26. 9.2.... 27. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog kilus abejonėms... 28. 9.3.... 29. Teisės aktai nenumato pareigos ar termino, per kurį naujasis kreditorius... 30. 9.4.... 31. Nesutinka su teismo argumentu, jog antstolė turėjo kreiptis į pirminį... 32. 10.... 33. Suinteresuotas asmuo (apeliantė) J. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 34. 11.... 35. Suinteresuotas asmuo (apeliantas) UAB „Indebt“ atskiruoju skundu prašo... 36. 12.... 37. Suinteresuotas asmuo V. J. atsiliepimu į suinteresuotų asmenų UAB... 38. 13.... 39. Suinteresuotas asmuo J. J. atsiliepimu į suinteresuotų asmenų UAB... 40. 14.... 41. Suinteresuotas asmuo UAB „Indebt“ atsiliepimu į atskiruosius skundus... 42. 15.... 43. Pareiškėja UAB „SKR Baltic“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 44. 15.1.... 45. Pareiškėja nežino ar antstolė informavo J. J. apie pateiktą skundą,... 46. 15.2.... 47. Pareiškėja nesutinka su V. J. atskirojo skundo argumentais. Faktas, kad... 48. 15.3.... 49. Suinteresuoto asmens UAB „Indebt“ atskirojo skundo teiginį, kad 2019 m.... 50. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 51. 16.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 53. 17.... 54. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 55. 18.... 56. CPK 596 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis savo iniciatyva, vykdymo... 57. 19.... 58. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė J. B. vykdo vykdomąją bylą Nr.... 59. 20.... 60. Pareiškėja UAB „SKR Baltic“ pateikė skundą dėl antstolės 2019 m.... 61. 21.... 62. Nagrinėjamu atveju antstolė 2019 m. liepos 11 d. buvo informuota, kad 2019 m.... 63. 22.... 64. Antstolė 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkyme nurodė, kad V. J. pateikė 2019... 65. 23.... 66. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, esant nurodytoms aplinkybėms,... 67. 24.... 68. Tuo atveju, jei UAB „SKR Baltic“ ir toliau sieks antstolės patvarkymų... 69. 25.... 70. Apeliantė J. J. nurodė, kad nebuvo tinkamai informuota apie teisme... 71. 26.... 72. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi... 73. 27.... 74. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 75. 28.... 76. Kadangi skundai tenkinti, UAB ,,SKR Baltic“ prašymas priteisti bylinėjimosi... 77. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 78. Skundus tenkinti.... 79. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartį panaikinti ir... 80. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ skundą dėl...