Byla M1-518-923/2013

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Lesinskienė, sekretoriaujant Eglei Stanevičienei, dalyvaujant prokurorei Tatjanai Samulevičienei, gynėjai advokatei Ramutei Budrytei, R. M. atstovui pagal įstatymą Sauliui Rasickui, ekspertui – psichiatrui Sigitui Simanauskui, Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Sigitai Padrėzienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. M., gimęs ( - ) Kaune, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, nedirbantis, neįgalus, gyvenantis Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. esančiuose globos namuose, neteistas, įtariamas padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 180 str. 1 d.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3R. M. 2012-07-16, apie 17.30 val., autobusų stotelėje, esančioje prie baro „( - )“, ( - ) Kaune, veikdamas kartu su dviem asmenimis, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, panaudodamas fizinį smurtą, t. y. suduodamas nepilnamečiui T. B. H. vieną smūgį į pakaušį, o kitam asmeniui sudavus nepilnamečiui T. B. H. ne mažiau keturių smūgių kumščiais į galvą bei ne mažiau keturis kartus įspyrus į įvairias kūno vietas, taip atimant nukentėjusiajam galimybę priešintis, antras asmuo iš nepilnamečio T. B. H. rankos pagrobė mobiliojo ryšio telefoną ,,Nokia 500”, tuo nukentėjusiajam J. M. H. padarant 565 litų turtinę žalą.

4Ikiteisminio tyrimo teisėjo apklaustas nukentėjusysis T. B. H., kurio parodymai teismo posėdyje buvo pagarsinti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 276 str. 1 d. 1 p. nustatyta tvarka, parodė, kad 2012-07-15, apie 17-18 val. su draugais N. R., R. U. buvo prie baro „( - )“ ( - ). Rankoje turėjo telefoną, nes skaitė gautą žinutę. Šalia stotelės matė ant pievutės gulintį girtą vyriškį, šalia kurio buvo 24 m. jaunuolis, kuris vėliau jį mušė. Jis savo telefonu nufotografavo tą gulintį vyriškį. Tai pamatęs 24 m. jaunuolis, eidamas link nukentėjusiojo, rėkė, kad jis ištrintų įrašą ir dar kažką rėkavo, bet neįmanoma buvo suprasti ką. Jis iš karto tą įrašą ištrynė ir tuo metu priėjo visa kompanija jaunuolių. Jaunesnis vaikinas pribėgęs spyrė jam į nugarą ir bandė trenkti į veidą, o kitas vaikinas liepė parodyti telefoną. Nukentėjusysis pasakė, kad jau viską ištrynė, bet tas vaikinas vis tiek reikalavo parodyti telefoną. Kai nukentėjęs atsisakė parodyti telefoną, pirmasis vaikinas pradėjo jam trankyti į pakaušį. Sudavė apie keturis kartus. Jis bandė pasišalinti, tada priėjo vyresnis, apie 24 m. vaikinas ir dar daugiau jų draugų ir tas vyresnis vaikinas stipriai kumščiu trenkė nukentėjusiajam į pakaušį ir šis suklupo. Tada dar kitas vaikinas jam iš rankų išplėšė telefoną, nukentėjęs bandė atsistoti, tuomet 14 m. vaikinas pradėjo jį spardyti į krūtinę. Spyrė apie 5-6 kartus. Jo draugai bandė tuos vaikinus raminti, po to nubėgo į barą ir paprašė iškviesti policiją, paaiškino, kad pavogė telefoną ir sumušė. Kai atvyko policija, kartu su pareigūnais važiavo gatvėmis paieškoti tų vaikinų ir gatvėje buvo sulaikytas R. M., kitų vaikinų pagauti nepavyko (t.1., b.l. 50-51, 53).

5Liudytojas N. R. patvirtino, kad įvykio dieną ėjo gatve kartu su T. ir R.. T. telefonu filmavo už stotelės gulintį girtą vyrą, kai staiga prie jų pribėgo du apie 14 metų berniukai ir tas vyras, kurie pareikalavo, kad T. ištrintų tai ką nufilmavo, o paskui juos atėjo dar trys apie 18 metų amžiaus vaikinai. Vaikinas, vardu G., pradėjo mušti T. per galvą, o liudytojas bandė T. apginti. T. tuomet parodė vaikinams telefoną, kad viskas yra ištrinta ir, rodant vyresniam berniukui, tas pagriebė telefoną ir pabėgo. Ką darė tas neblaivus vyriškis, liudytojas teigė nematęs, bet vėliau T. jam pasakė, kad tas vyriškis jam trenkė. Vėliau, su policijos pareigūnais važiuojant Baltijos gatve, liudytojas pamatė tą patį girtą vyriškį, kurio vardas R..

6Liudytojas R. U. patvirtino, kad ėjo gatve su T. ir N., T. pamatė prie apleisto pastato, šalia krūmų gulintį vyrą ir norėjo jį nufotografuoti. Staiga tas vyras išėjo iš krūmų, su juo buvo kartu dar daugiau vaikinų. Tada tas vyras, kurio vardas R., paklausė kodėl jie fotografuoja ir trenkė T. į pakaušį. Paskui iš krūmų išėjo dar trys 18 metų vaikinai ir šeši ar septyni 14-15 metų vaikinai, tarp kurių buvo G., kuris kumščiu pradėjo mušti T.. Po to vienas vaikinas atėmė iš T. telefoną, liepė parodyti ar ištrintas įrašas. Tada liudytojas su draugais nubėgo į šalia buvusią užeigą kviesti policijos pagalbos, o atvykus pareigūnams, visi važiavo Baltijos gatve ir pamatė einantį R., kurį pareigūnai sulaikė. Pareigūnai pas R. pagrobtojo telefono nerado, bet R. yra tas asmuo, kuris mušė T..

7Be nukentėjusiojo ir liudytojų parodymų, R. M. padarytą baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką patvirtina ir kiti įrodymai.

8Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta yra ( - ) g. sankryžoje prie baro „( - )“ ( t.1., b.l. 13-14).

9Policijos pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose užfiksuota, kad buvo sulaikytas nusikalstamą veiką padaręs R. M. (t.1., b.l. 16,17,18).

10Daiktų pateikimo protokole užfiksuota, kad J. M. H. pateikė mobiliojo ryšio telefono „Nokia“ pirkimo dokumentus (t.1., b.l. 27-29).

11Teismo medicinos specialisto 2012-08-13 išvadoje Nr. G2117/12(02) konstatuota, kad T. B. H. diagnozė – galvos sumušimas, nustatytas remiantis tiriamojo nusiskundimais bei atsižvelgiant į įvykio aplinkybes. Duomenų apie objektyvius trauminius poveikius nėra, todėl sveikatos sutrikdymo mastas nenustatytas (t.1., b.l. 62).

12Asmens parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad liudytojas N. R. atpažino G. B., kuris iš jo draugo atėmė mobiliojo ryšio telefoną (t.1., b.l. 74-77).

13Asmens parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad liudytojas R. U. atpažino G. B., kuris iš jo draugo atėmė mobiliojo ryšio telefoną (t.1., b.l. 78-81).

14Asmens parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad liudytojas R. U. atpažino D. Š., kuris iš jo draugo T. rankų pagriebė mobiliojo ryšio telefoną (t.1., b.l. 83-86).

15Asmens parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad liudytojas N. R. atpažino D. Š., kuris iš jo draugo T. atėmė mobiliojo ryšio telefoną (t.1., b.l. 87-90).

16Daiktų pateikimo protokole užfiksuota, kad 2012-07-20 A. S. pareigūnams pateikė mobiliojo ryšio telefoną ,,Nokia 500“, kurį pirko iš D. Š. (t.1., b.l. 106,107).

17Valstybinės Teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Kauno 1 teismo psichiatrijos skyriaus teismo psichiatrijos ekspertizės 2012-11-06 akte Nr. 83TPK-319/2012 nurodyta, jog R. M. konstatuojamas psichikos sutrikimas – demencija sergant kitomis ligomis (F02.8), epilepsija (G40.0). Nusikaltimo padarymo metu R. M. negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Šiuo metu jis negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, negali ir dabar. R. M. yra socialiai pavojingas, su juo negali būti atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, jis negali stoti prieš teismą. R. M. reikia taikyti priverčiamąsias medicininio pobūdžio priemones – priverstinį ambulatorinį gydymą psichikos sveikatos centre pagal gyvenamąją vietą Tauragės rajone (t.2., b.l. 55-56).

18Ekspertas-psichiatras Sigitas Simanauskas teismo posėdyje patvirtino ekspertizės aktą, paaiškino, jog R. M. tiek nusikalstamos veikos padarymo metu, tiek ir šiuo metu serga psichine liga silpnaprotyste, negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Jis yra socialiai pavojingas, negali stoti prieš teismą. R. M. reikalingas priverstinis ambulatorinis gydymas psichikos sveikatos cente pagal gyvenamąją vietą Tauragės rajone. Gydymas gali būti taikomas ir globos namuose, kuriuose šiuo metu R. M. gyvena, jeigu toje įstaigoje dirba psichiatras.

19Atstovas pagal įstatymą Saulius Rasickas patvirtino, kad R. M. nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio gyvena Adakavo socialinės globos namuose ir yra jo auklėtinis. R. yra konfliktinė, nenuspėjamo elgesio asmenybė. Jis neraštingas, skaito skiemenimis, bet pasirašyti moka. Socialinius ir higieninius įgūdžius turi, tačiau jį reikia visur lydėti. Finansinių operacijų atlikti nemoka, piktnaudžiauja alkoholiu, pats gali nueiti tik į per kelis šimtus metrų esančią parduotuvę. Globos namuose dirba psichiatras, taip pat yra gydymas medikamentais.

20Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinęs juos LR BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad 2012-07-16, apie 17.30 val., autobusų stotelėje, prie baro „( - )“, R. M., veikdamas su kitais dviem asmenimis, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas, sudavė nepilnamečiui T. B. H. vieną smūgį į pakaušį, o kiti du asmenys panaudojo fizinį smurtą ir pagrobė iš nukentėjusiojo mobiliojo ryšio telefoną. Nustatyta, kad svetimas turtas užvaldytas bendromis kelių asmenų pastangomis. Bendrininkų susitarimas gali būti išreikštas bet kokia forma – žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais, todėl įrodinėjant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales. Bylos duomenys patvirtina, kad R. M. mobiliojo ryšio telefono neužvaldė, tik panaudojo fizinį smurtą t.y. buvo bendravykdytojas. Visos dėl bendros veikos kilusios pasekmės inkriminuojamos kiekvienam iš bendrininkų nepriklausomai nuo kiekvieno iš jų vaidmens, veiksmų pobūdžio bei intensyvumo ir indėlio į nusikaltimo padarymą. Kadangi fizinis smurtas nukentėjusiojo T. B. H. atžvilgiu buvo panaudotas svetimam turtui užvaldyti, R. M. veiksmai atitinka požymius baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos, numatytos LR BK 180 str. 1 d.

21Surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad R. M. padarė baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, tačiau, atsižvelgiant į teismo psichiatrijos ekspertizės aktą, eksperto-psichiatro paaiškinimus, konstatuotina, jog jis veikos padarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, o taip pat negali jų suprasti bei juos valdyti ir šiuo metu, todėl yra įstatyminis pagrindas R. M. pripažinti nepakaltinamu (LR BK 17 str. 1 d.). Nepakaltinamas asmuo neatsako pagal Baudžiamąjį kodeksą už padarytą pavojingą veiką. Teismas, atsižvelgdamas į teismo psichiatrijos ekspertų, įvertinusių R. M. diagnozę, jo socialinį pavojingumą ir kitas reikšmingas aplinkybes, rekomendacijas, skiria jam priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pagal gyvenamąją vietą.

22Teismas, vadovaudamasis LR BK 17 str., 98 str. 1 d., 1 p., LR BPK 401 str., 403 str. 1 d. 1 p., 2 d. 1 p., 404 str.,

Nutarė

23R. M., nepakaltinamumo būsenoje padariusiam baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą LR BK 180 str. 1d., taikyti priverčiamąją medicinos priemonę –ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pagal gyvenamąją vietą (Tauragės rajone).

24Nutartis per 20 dienų gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

25Nutartį apeliacine ir kasacine tvarka apskųsti turi teisę asmuo, kurio byla buvo nagrinėjama, jo atstovas pagal įstatymą, R. M. šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, gynėjas, nukentėjusysis, jo atstovas ir prokuroras.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Lesinskienė, sekretoriaujant Eglei... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. R. M. 2012-07-16, apie 17.30 val., autobusų stotelėje, esančioje prie baro... 4. Ikiteisminio tyrimo teisėjo apklaustas nukentėjusysis T. B. H., kurio... 5. Liudytojas N. R. patvirtino, kad įvykio dieną ėjo gatve kartu su T. ir R..... 6. Liudytojas R. U. patvirtino, kad ėjo gatve su T. ir N., T. pamatė prie... 7. Be nukentėjusiojo ir liudytojų parodymų, R. M. padarytą baudžiamojo... 8. Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta yra ( - ) g.... 9. Policijos pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose užfiksuota, kad buvo... 10. Daiktų pateikimo protokole užfiksuota, kad J. M. H. pateikė mobiliojo ryšio... 11. Teismo medicinos specialisto 2012-08-13 išvadoje Nr. G2117/12(02) konstatuota,... 12. Asmens parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad liudytojas N. R.... 13. Asmens parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad liudytojas R. U.... 14. Asmens parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad liudytojas R. U.... 15. Asmens parodymo atpažinti protokole užfiksuota, kad liudytojas N. R.... 16. Daiktų pateikimo protokole užfiksuota, kad 2012-07-20 A. S. pareigūnams... 17. Valstybinės Teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Kauno 1 teismo... 18. Ekspertas-psichiatras Sigitas Simanauskas teismo posėdyje patvirtino... 19. Atstovas pagal įstatymą Saulius Rasickas patvirtino, kad R. M. nuo 2012 m.... 20. Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinęs juos LR BPK... 21. Surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad R. M. padarė baudžiamojo įstatymo... 22. Teismas, vadovaudamasis LR BK 17 str., 98 str. 1 d., 1 p., LR BPK 401 str., 403... 23. R. M., nepakaltinamumo būsenoje padariusiam baudžiamojo įstatymo uždraustą... 24. Nutartis per 20 dienų gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno... 25. Nutartį apeliacine ir kasacine tvarka apskųsti turi teisę asmuo, kurio byla...