Byla e2-5206-676/2018
Dėl tėvystės nuginčijimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovei A. M., jos atstovui advokato padėjėjui A. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. M. ieškinį atsakovams T. M., T. J., institucija teikianti išvadą byloje - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atstovaujama Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus, dėl tėvystės nuginčijimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo nustatyti, kad atsakovas T. M. nėra nepilnametės K. M., gimusios ( - ), biologinis tėvas; nustatyti, kad atsakovas T. J. yra nepilnametės K. M., gimusios ( - ), biologinis tėvas; pakeisti gimimo įrašo Nr. ( - ) duomenis apie tėvą ir nurodyti, kad nepilnametės K. M., gimusios ( - ), tėvas yra atsakovas T. J.; priteisti iš atsakovo T. M. bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovo T. M. ir A. M. santuoka buvo sudaryta 2012 metais Klaipėdos miesto Civilinės metrikacijos skyriuje. Santuokoje susilaukė dviejų vaikų, M. M., gimusios ( - ), M. M., gimusios ( - ). Po antro vaiko gimimo šalių santykiai pablogėjo, jie nebevedė bendro ūkio, nepalaikė santuokinių ryšių. 2016 metų vasarą, T. M. išvyko į užsienį. Tą pačią vasarą, A. M. susipažino su T. J., jie pradėjo bendrauti. Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio, iki šios dienos, A. M. ir T. J. gyvena kartu. 2016 metų, spalio mėnesį, A. M. dar esant santuokoje, ji pastojo. 2017 m. balandžio 14 d. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai (Jonavos rajono apylinkės teismas) sprendimu nutraukė T. M. ir A. M. santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. 2017 m. liepos 8 d. gimė K. M.. Kadangi po santuokos nutraukimo nepraėjus 300 dienų gimė dukra K., todėl vaiko tėvu buvo nurodytas T. M.. A. M. ir T. J. savo dukrą prižiūri, rūpinasi, augina ir materialia ją išlaiko nuo pat dukters Karinos gimimo.

5A. T. J. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu sutinka, prašo jį tenkinti.

6A. T. M. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu sutinka, prašo jį tenkinti. Nesutinka su bylinėjimosi išlaidomis.

7Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas papildomai paaiškino, kad ieškovė su T. J. gyvena kaip šeima nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio, su atsakovu T. M. kartu nebegyveno. Prašo ieškinį tenkinti.

8Teismo posėdžio metu atsakovas T. J. sutiko su ieškinio reikalavimais, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad yra įsitikinęs, jog jis yra dukters tėvas.

9Išvadą byloje teikiančios institucijos išvadomis byloje pateikti duomenys leidžia daryti išvadas, jog atsakovas T. J. yra vaiko tėvas.

10A. T. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai.

11Teismas

konstatuoja:

12bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) gimė K. M. 2017 m. liepos 31 d. išduotame gimimo įraše Nr. ( - ), K. M. mama nurodyta A. M., tėvas – T. M.. Ieškovė A. M. ir atsakovas T. M. santuoką nutraukė 2017 m. balandžio 14 d. Atlikus DNR tyrimą, 2018-08-23 teismo medicinos specialisto Nr.0217/18 pateikta išvada, kad T. J. yra K. M. biologinis tėvas su 99,993061 procentų tikimybe. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.140 straipsnio 2 dalį, kai vaikas gimsta praėjus ne daugiau kaip trims šimtams dienų nuo gyvenimo skyrium pradžios arba po santuokos pripažinimo negaliojančia ar santuokos nutraukimo, ar po vyro mirties, kaip vaiko tėvas pripažįstamas buvęs vaiko motinos sutuoktinis (CK 3.140 straipsnio 5 dalis). CK 3.149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad duomenis gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka. Tėvystės nuginčijimas yra susijęs su labai svarbiomis vaiko ir tėvo tarpusavio asmeninėmis ir turtinėmis teisėmis ir pareigomis, taip pat apima ir įstatymo nereglamentuojamus asmeninio pobūdžio psichologinius, socialinius vaiko ir tėvo santykius. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija yra konstatavusi, kad šio klausimo sprendimas negali būti redukuojamas iki biologinės tikrovės konstatavimo, t.y. egzistuoja ar ne kraujo ryšys tarp tėvo ir vaiko. Bylose dėl tėvystės nuginčijimo vadovaujamasi tiek tarptautinėje, tiek nacionalinėje teisėje įtvirtintu prioritetinės vaiko teisių apsaugos ir gynimo principu, pagal kurį imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, jo teisėmis ir interesais, svarbiausia yra tai, kad kiekvienas atliekamas veiksmas ar priimamas sprendimas atitiktų vaiko interesus (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas) ir kad jie nebūtų pažeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2007). Įrodymai, kad asmuo negali būti vaiko tėvas, gali būti ne tik moksliniai (ekspertizės išvados, paneigiančios giminystės ryšį), bet ir kitos įtikinamos faktinės bylos aplinkybės.

13Ieškovės, jos atstovo, atsakovo paaiškinimais bei rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ( - ) ieškovei A. M., kai ji su atsakovu T. M. jau buvo išsituokusi, gimė dukra K. M.. Santuoka tarp ieškovės ir atsakovo nutraukta 2017 m. balandžio 14 d., vaikas K. M. gimė ( - ), praėjus trejiems mėnesiams laiko po santuokos nutraukimo. Vadovaujantis CK 3.140 straipsnio 2 dalimi vaiko gimimo liudijime vaiko tėvu nurodytas buvęs ieškovės sutuoktinis T. M.. Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų nustatyta, nors santuoka tarp ieškovės ir atsakovo T. M. nutraukta 2017 m. balandžio 14 d., tačiau faktiškai A. M. ir T. M. kartu nebegyveno tris mėnesius iki santuokos nutraukimo, bylos duomenimis atsakovas buvo išvykęs į užsienį. Ieškovė su T. J. pradėjo kartu gyventi 2016 m. spalio mėnesį, vedė bendrą ūkį, šiuo metu gyvena kartu ir auklėja savo dukrą. A. T. J. pripažįsta, kad yra K. M., gimusios ( - ), biologinis tėvas. A. T. M. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu sutinka. Išvadą byloje teikiančios institucijos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadomis iš nustatytų aplinkybių nėra pagrindo abejoti faktu, kad vaiko K. M. biologinis tėvas yra T. J..

14Vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Šis principas, be kita ko, reiškia, kad kai sprendžiami visi su vaikais susiję šeimos klausimai, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Kiekvieno vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus, pirmiausia reiškia vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus (Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalis). Tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra tik biologinės tiesos konstatavimas ir, sprendžiant dėl tėvystės nuginčijimo, taip pat turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas neliktų be tėvo, o tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas tais atvejais, kai siekiama nustatyti tikrąją vaiko kilmę (CK 3.146 straipsnio 2 dalis)(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2010). Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, taip pat siekiant užtikrinti vaiko teisę žinoti savo tėvus, konstatuotina, jog yra pagrindas pripažinti, kad atsakovas T. M. nėra K. M. biologinis tėvas bei panaikinti vaiko gimimo įraše duomenis apie tai, kad atsakovas T. M. yra nepilnametės K. M., gimusios ( - ), tėvas (CK 3.150, 3.152 straipsniai).

15Taip pat, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, šalių pasisakymą, atsakovo T. J. patvirtinimą, kad jis yra biologinis K. M. tėvas, bei atsižvelgiant į vaiko interesus (kad vaikas neliktų be tėvo), konstatuotina, kad yra pagrindas pripažinti atsakovą T. J., asmens kodas ( - ) K. M. tėvu (CK 3.148 straipsnio 1 dalis, CPK 265 straipsnio 2 dalis, 376 straipsnio 3 ir 4 dalys).

16Dėl bylinėjimosi išlaidų

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka (CPK 99 straipsnio 2 dalis).

18Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2017-11-13 sprendimu Nr. (2.1.)-(NTP-2)-17-T-5372-21426 dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ieškovė 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Pagal valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2018-10-12 pažymą Nr. NTP-7-6137 dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, antrinės teisinės pagalbos išlaidas sudaro 200,94 Eur advokato padėjėjo užmokestis. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis į valstybės biudžetą priteistina 200,94 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų, t.y. iš kiekvieno iš atsakovų po 100,47 Eur.

19Ieškinį patenkinus, iš atsakovų priteistina lygiomis dalimis 75 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista, t.y. iš kiekvieno atsakovo priteistina po 37,50 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 7 dalis, 82 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, 392, 399 straipsniais, teismas

Nutarė

21tenkinti ieškinį visiškai.

22Pripažinti, kad atsakovas T. M., asmens kodas ( - ) nėra nepilnametės K. M., gimusios ( - ), biologinis tėvas.

23Panaikinti nepilnametės K. M., gimusios ( - ), gimimo įraše (Nr. ( - )), išduotame 2017 m. balandžio 31 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašą „tėvas T. M., asmens kodas ( - ) ir įrašyti įrašą „tėvas T. J., a. k. ( - )

24Nustatyti, kad atsakovas T. J., asmens kodas ( - ) yra K. M., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), biologinis tėvas, o K. M., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), yra atsakovo T. J. dukra.

25Pakeisti K. M., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), pavardę į „J.“.

26Priteisti iš atsakovo T. J. 37,50 Eur (trisdešimt septynis eurus 50 centų) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

27Priteisti iš atsakovo T. M. 37,50 Eur (trisdešimt septynis eurus 50 centų) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

28Priteisti iš atsakovo T. J. 100,47 Eur (vieną šimtą eurų 47 centus) antrinės teisinės pagalbos išlaidų į valstybės biudžetą.

29Priteisti iš atsakovo T. M. 100,47 Eur (vieną šimtą eurų 47 centus) antrinės teisinės pagalbos išlaidų į valstybės biudžetą.

30Atsakovams išaiškintina, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi būti pervedamos į Valstybės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, Nr. ( - ), AB „Citadele“ bankas, Nr. ( - ), AB DNB bankas, Nr. ( - ), AB SEB bankas, Nr. ( - ), AB „Šiaulių bankas“, Nr. ( - ), Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Nr. ( - ), UAB Medicinos bankas, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

31Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nuginčyti tėvystę (motinystę) įsiteisėjimo dienos sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti vaiko gimimą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų tėvystės nustatymą.

32Sprendimas per trisdešimt dienų, nuo priėmimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo nustatyti, kad atsakovas T. M. nėra nepilnametės K. M.,... 5. A. T. J. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu sutinka, prašo jį tenkinti.... 6. A. T. M. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu sutinka, prašo jį tenkinti.... 7. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas papildomai paaiškino, kad... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas T. J. sutiko su ieškinio reikalavimais,... 9. Išvadą byloje teikiančios institucijos išvadomis byloje pateikti duomenys... 10. A. T. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, vietą ir... 11. Teismas... 12. bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) gimė K. M. 2017 m. liepos 31 d.... 13. Ieškovės, jos atstovo, atsakovo paaiškinimais bei rašytiniais įrodymais... 14. Vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių... 15. Taip pat, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, šalių pasisakymą, atsakovo... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2017-11-13... 19. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų priteistina lygiomis dalimis 75 Eur... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 21. tenkinti ieškinį visiškai.... 22. Pripažinti, kad atsakovas T. M., asmens kodas ( - ) nėra nepilnametės K. M.,... 23. Panaikinti nepilnametės K. M., gimusios ( - ), gimimo įraše (Nr. ( - )),... 24. Nustatyti, kad atsakovas T. J., asmens kodas ( - ) yra K. M., asmens kodas ( -... 25. Pakeisti K. M., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), pavardę į „J.“.... 26. Priteisti iš atsakovo T. J. 37,50 Eur (trisdešimt septynis eurus 50 centų)... 27. Priteisti iš atsakovo T. M. 37,50 Eur (trisdešimt septynis eurus 50 centų)... 28. Priteisti iš atsakovo T. J. 100,47 Eur (vieną šimtą eurų 47 centus)... 29. Priteisti iš atsakovo T. M. 100,47 Eur (vieną šimtą eurų 47 centus)... 30. Atsakovams išaiškintina, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi... 31. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nuginčyti tėvystę... 32. Sprendimas per trisdešimt dienų, nuo priėmimo gali būti skundžiamas...