Byla 2VP-2859-835/2016
Dėl baudos skyrimo UAB „Launerta“ direktorei R. A

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės A. K. pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „Launerta“ direktorei R. A..

3Teismas

Nustatė

4antstolė prašo nubausti UAB „Launerta“ direktorę R. A. bauda arba areštu už antstolės reikalavimo nevykdymą.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Vykdymo proceso metu teismui pateikiami pareiškimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad prie pareiškimo pareiškėja (antstolė) pateikė visus pareiškimo išsprendimui reikalingus duomenis, pripažintina, kad žodinis pareiškimo nagrinėjimas nėra būtinas ir pareiškimas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

7Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289,00 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, CPK 585 str. 2 d. numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.). Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose (CPK 645 str. 1 d.). Už nurodytų reikalavimų neįvykdymą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 579,00 Eur baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų (CPK 645 str. 3 d.).

8Iš antstolės pareiškimo ir pateiktos medžiagos matyti, kad antstolės kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0133/16/00704 pagal 2016 m. kovo 24 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-152-292 dėl 14658,75 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Launerta“ išieškotojos UAB „Hoptrans logistics“ naudai. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis nuo 2013 m. sausio 14 d. UAB „Launerta“ direktorė yra R. A.. 2016 m. gegužės 5 d. antstolė surašė reikalavimą Nr. S-16007994, kuriuo įpareigojo iki 2016 m. gegužės 20 d. pateikti antstolei informaciją apie UAB „Launerta“ priklausantį ir turimą ilgalaikį turtą, turtą esantį pas trečiuosius asmenis ir kasos knygą. Antstolės reikalavimas Nr. S-16007994 UAB „Launerta“ direktorei R. A. išsiųstas 2016 m. gegužės 10 d. registruotu laišku, adresu Ramybės g. 17, Alytus, tačiau R. A. jį atsisakė priimti. Vadovaujantis CPK 124 straipsnio 2 dalimi, atsisakymas priimti procesinį dokumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo prilyginamas procesinio dokumento įteikimui, todėl antstolės reikalavimas Nr. S-16007994 laikytinas tinkamai įteiktu UAB „Launerta direktorei R. A.. Skolininkė reikalavimo nustatytu terminu neįvykdė. Duomenų, kad skolininkė ėmėsi kokių nors veiksmų vykdydama antstolės reikalavimus nėra. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad ji informavo antstolę apie aplinkybes, dėl kurių objektyviai negalėjo laiku įvykdyti antstolės reikalavimų.

9Įvertinus įstatymines nuostatas ir išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad R. A., būdama UAB ,,Launerta“ direktore, nevykdydama antstolės reikalavimų, šiurkščiai pažeidė CPK normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, savo veiksmais (neveikimu) apsunkino vykdomojo dokumento įvykdymą, todėl jai skirtina bauda (CPK 585 str. 2 d., 3 d.). Atsižvelgiant į reikalavimų neįvykdymo trukmę, aplinkybę, kad teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis R. A. už antstolio reikalavimų nevykdymą baudžiama antrą kartą, siekiant užtikrinti antstolės teisėtų reikalavimų privalomumą ir vykdomojo dokumento įvykdymą, yra pagrindas skirti baudą (CPK 585 str. 3 d., 645 str. 3 d.). Teismo vertinimu, vienkartinė 30,00 Eur dydžio bauda atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus bei prevencinius baudos tikslus (CPK 3 str. 1 d., 178 str., 179 str. 3 d., 185 str.).

10Bauda sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 6800. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

11Pažymėtina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 585 str. 1 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 585 straipsniu, 593 straipsniu, 616 straipsniu,

Nutarė

13antstolės A. K. pareiškimą tenkinti.

14Skirti UAB „Launerta“ direktorei R. A. 30,00 Eur baudą už antstolės reikalavimo nevykdymą.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai