Byla II-5-189/2011
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui A. Š., administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovui advokatui Grigorijui Leonovui, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros atstovui Vaidui Ulevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal A. Š. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo pakeitimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros įgaliotas pareigūnas 2010-02-02 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 053325 A. Š. Protokole nurodė, kad 2010-01-15 nustatyta, kad A. Š. neįvykdė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-11-06 surašyto privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-169, kuriuo buvo reikalaujama pašalinti neteisėtai įrengtos poilsiavietės dalį ( - ), Vilniuje, patenkančios į Gulbinų ežero pakrantės apsaugos juostą ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 str. 2 d. reikalavimus (b.l. 16-17).

4Išnagrinėję administracinio teisės pažeidimo bylą Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros įgaliotas pareigūnas 2010-02-10 nutarimu Nr. VR-14.1-33 AM 054600 A. Š. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 5114 str. 1 d. padarymą skyrė administracinę nuobaudą – 75 Lt baudą (b.l. 15).

5Skunde A. Š. prašo nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Paaiškino, kad 2009-11-04 nutarimu Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros įgaliotas pareigūnas jį nubaudė už tai, kad jis pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr.343 Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo 126.5 p. 1 d. reikalavimus. Šį nutarimą jis apskundė teismui, o teismo sprendimą apskundė apeliacine tvarka. Priėmus šį aukščiau paminėtą nutarimą, jo atžvilgiu buvo surašytas 2009-11-06 privalomasis nurodymas Nr. VR-14.2-169, kuriuo jis buvo įpareigotas pašalinti neteisėtai įrengtos poilsiavietės dalį – 112,5 kv. m. plotą ( - ), Vilniuje, patenkančios į Gulbinų ežero pakrantės apsaugos juostą. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros įgaliotas pareigūnas neprivalėjo skirti jam nuobaudos už privalomojo nurodymo nevykdymą, kol nebus išnagrinėtas skundas apeliacine tvarka dėl 2009-11-04 nutarimo administracinėje byloje.

6Teismo posėdžio metu A. Š. atstovas prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą, nes Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bus nagrinėjamas A. Š. apeliacinis skundas dėl nutarimo, kurio pagrindu priimtas privalomasis nurodymas, panaikinimo.

7Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros atstovas teismo posėdžio metu prašė netenkinti prašymo dėl bylos sustabdymo.

8Byla stabdytina.

9Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad teismas stabdo bylą kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Taigi, vadovaujantis ABTĮ 98 str. 1 d. 3 p. nuostatomis, administracinės bylos nagrinėjimas gali būti stabdomas tik tada, kai egzistuoja tiesioginis prejudicinis administracinės bylos ryšys su kita teisme nagrinėjama byla, tai yra administracinėje byloje reiškiami reikalavimai turi būti neatsiejamai susiję su kitų bylų nagrinėjimo dalyku, dėl ko administracinės bylos nagrinėjimas tampa negalimu kol kitoje civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka nagrinėjamoje byloje nebus nustatyti reikšmingi faktai bei aplinkybės.

10Byloje pateikti dokumentai tvirtina, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros įgaliotas pareigūnas 2009-11-04 nutarimu A. Š. skyrė 750 Lt baudą už tai, kad A. Š. G. ežero pakrantės apsaugos juostoje, ( - ), Vilniuje, valstybei priklausančioje žemėje, savavališkai įrengė poilsiavietę (betoninėmis plytelėmis išgrįstą aikštelę). Įrengtos poilsiavietės plotas – 710,59 kv. m., iš jų 112,50 yra Gulbinų ežero pakrantės apsaugos juostoje ir šiais veiksmais A. Š. pažeidė LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 126.5 p. 1 d. reikalavimus. A. Š. šį nutarimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2010-02-10 nutartimi (adm. bylos Nr. II-47-244/2010) nutarimą paliko nepakeistą. 2010-02-20 dėl šios teismo nutarties priimtas A. Š. apeliacinis skundas. Kaip patvirtina byloje esantys dokumentai, 2009-11-06 privalomasis nurodymas VR-14.2-169, už kurio nevykdymą A. Š. atžvilgiu priimtas šioje byloje skundžiamas 2010-02-10 nutarimas, yra priimtas 2009-11-04 nutarimo pagrindu. Tai reiškia, kad tarp šios administracinės bylos ir administracinės bylos Nr. II-47-244/2010 egzistuoja tiesioginis ryšys, todėl pagrindas stabdyti bylą, kol Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. II-47-244-2010 yra.

11Teisėjas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 98 str. 1 d. 3 p., 2 d.,

Nutarė

12sustabdyti administracinę bylą Nr. II-621-189/2010 iki Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. II-47-244-2010.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai