Byla 2-3543-810/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,

2sekretoriaujant Editai Petrevičienei, dalyvaujant

3ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus atstovei Vilchelminai Pipinienei,

4atsakovei E. Š.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį atsakovei E. Š. dėl našlių pensijos permokos priteisimo ir

Nustatė

6Ieškovas prašo priteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus naudai iš atsakovės E. Š. 20448,44 Lt valstybinio socialinio draudimo našlės pensijos permokos.

7Ieškovo atstovė ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti ir paaiškino, kad 1996-01-17 d. atsakovė E. Š. kreipėsi į ieškovą su pareiškimu dėl našlės pensijos paskyrimo, mirus jos sutuoktiniui Jurgiui A. Š.. Kaip nurodė ieškovo atstovė, atsakovė parašu patvirtino, kad išsituokusi nebuvo, be to, ieškovo darbuotoja ją informavo, kad apie naujos santuokos sudarymą atsakovė privalo pranešti pensiją mokančiai institucijai. 1996-01-26 d. VSDFV Šiaulių skyriaus sprendimu Nr. 111 atsakovei nuo 1995-08-13 d. (nuo Jurgio A. Š. mirties datos) iki jos gyvos galvos buvo paskirta našlių pensija. 2011-03-18 d. VSDFV Šiaulių skyriaus sprendimu Nr. PK1-4742, paaiškėjus, kad atsakovės ir J.A. Š. santuoka buvo nutraukta 1979-08-29 d., be to, atsakovė 1991-11-20 d. buvo sudariusi santuoką su S. L., nuo 2011-03-01 d. buvo nutrauktas našlių pensijos atsakovei E. Š. mokėjimas. 2011-03-18 d. VSDFV Šiaulių skyriaus sprendimu Nr. SPP-89 nustatyta atsakovės 21164,34 Lt našlių pensijos permoka laikotarpiu nuo 1995-08-13 d. iki 2011-02-28 d. dėl jos pačios kaltės. Atsižvelgiant į tai, kad 715,90 Lt šios permokos suma buvo išskaityta iš atsakovės gaunamos pensijos, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 20118,44 Lt.

8Atsakovė E. Š. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir paaiškino, kad ji neprisimena aplinkybių, kuomet jai buvo paskirta našlių pensija, taip pat neprisimena, ar našlės pensija jai buvo mokama.

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš byloje esančių duomenų - pareiškimo pensijai skirti (b.l. 4-5, 56), 1996-01-26 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šiaulių miesto skyriaus sprendimo Nr. 111 (b.l. 57) matyti, kad E. Š. nuo 1995-08-13 d. iki gyvos galvos buvo paskirta našlės pensija. VSDFV Šiaulių skyriaus mokėtinos našlių ir našlaičių pensijos sumos apskaičiavimo lentelė (b.l. 50-55), išmokų išmokėjimo kvitų nuorašai (b.l. 63-90), teismo posėdžio metu apžiūrėti išmokų mokėjimo žiniaraščiai patvirtina, kad laikotarpiu nuo 1995-08-13 d. iki 2011-02-28 d. atsakovei E. Š. buvo apskaičiuota ir išmokėta 21164,34 Lt našlės pensija. Atsakovė E. Š. teismo posėdžio metu patvirtino, kad išmokų mokėjimo kvituose ir išmokų mokėjimo žiniaraščiuose esantys gavėjo parašai yra jos, išskyrus keletą žiniaraščių, kuriuose, kaip nurodė atsakovė, E. Š. vardu galėjo pasirašyti jos kaimynė, kuri ir paimdavo atsakovės pensijas, kai pastarosios nebūdavo namuose.

112011-03-18 d. VSDFV Šiaulių skyriaus sprendimu Nr. PK1-4742 (b.l. 14), paaiškėjus, kad atsakovės ir J.A. Š. santuoka buvo nutraukta 1979-08-29 d. (b.l. 6, 7, 8), be to, atsakovė 1991-11-20 d. buvo sudariusi santuoką su S. L. (b.l. 9), nuo 2011-03-01 d. buvo nutrauktas našlių pensijos atsakovei E. Š. mokėjimas. 2011-03-18 d. VSDFV Šiaulių skyriaus sprendimu Nr. SPP-89 (b.l. 15) nustatyta atsakovės 21164,34 Lt našlių pensijos permoka laikotarpiu nuo 1995-08-13 d. iki 2011-02-28 d. dėl jos pačios kaltės. 2011-03-18 d. VSDFV Šiaulių skyrius priėmė sprendimą Nr. SPP-90 (b.l. 16) dėl šios pensijos permokos išieškojimo po 20 proc. iš atsakovės gaunamos senatvės pensijos. Ieškovo atstovė nurodė, kad iš atsakovės gaunamos senatvės pensijos permokos dengimui buvo išskaityta 715,90 Lt. 2011-03-25 d. VSDFV Šiaulių skyriaus raštu Nr. (6.3)S-S-3978 E. Š. buvo informuota apie susidariusias permokas (b.l. 17).

12Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 59-1153, nauja įstatymo redakcija nuo 2005-07-01 d., Žin., Nr. 71-2555) 44 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad pensijos gavėjas privalo pranešti VSDFV valdybos teritoriniam skyriui, kuris moka pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 ienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Analogiška nuostata galiojo ir našlės pensijos paskyrimo atsakovei metu. Atsakovė E. Š. kreipėsi į ieškovą dėl našlės pensijos jai skyrimo būdama išsituokusi su Jurgiu A. Š. bei būdama sudariusi naują santuoką su S. L.. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK 6.263 str. 1 d.). CK 6.263 str. 2 dalis nustato pareigą atsakingiems asmenims visiškai atlyginti turtinę žalą, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą.

13Atsakovė E. Š., nuslėpdama ištuokos su J.A. Š. faktą, skiriant jai valstybinio socialinio draudimo našlių pensiją, ieškovui padarė 20448,44 Lt žalos, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas ir iš atsakovės ieškovui priteistina 20448,44 Lt našlių pensijos permoka (CK 6.242 str. 1 d., Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ((Žin., 1991, Nr. 17-447, nauja įstatymo redakcija nuo 2005-01-01 d., Žin., 2004, Nr. 171-6259) 8 str.).

14Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės valstybei priteistinas 614,00 Lt žyminis mokestis (20448,44 Lt x 3 proc.), nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, ir 3,05 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 str.,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus (į.k. 288677580, adresas Ežero g. 17, LT 76501 Šiauliai, a.s. Nr. LT 897044060002236965 AB SEB bankas) naudai iš atsakovės E. Š. (a.k. ( - )) 20448,44 Lt (dvidešimt tūkstančių keturis šimtus keturiasdešimt keturis litus, 44 ct) valstybinio socialinio draudimo našlės pensijos permokos.

18Priteisti iš atsakovės E. Š. 617,05 Lt (šešis šimtus septyniolika litų, 05 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas "Swedbank", banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

19Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai