Byla e2-37437-566/2016
Dėl Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo sustabdyti ginčo dėl įpareigojimo atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą nagrinėjimą, suinteresuoti asmenys Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, UAB „Anykščių šiluma“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų L. S., R. S., L. Z., V. P., atstovaujamų Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos, skundą dėl Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo sustabdyti ginčo dėl įpareigojimo atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą nagrinėjimą, suinteresuoti asmenys Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, UAB „Anykščių šiluma“,

Nustatė

2Pareiškėjai L. S., R. S., L. Z., V. P., atstovaujami Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos, skunde, nurodo, kad 2014 m. sausio 15 d. butų savininkų sprendimu pareiškėjai pasirinko šilumos paskirstymo metodą Nr. 10 pagal jame nurodytą šilumos paskirstymo auditą ir kreipėsi su pareiškimu į atsakovą UAB „Anykščių šiluma“, prašydami atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą atgaline tvarka už laikotarpį nuo 2009 m. iki 2014 m. minėto gyventojų sprendimo pagrindu pagal gyventojų pasirinktame paskirstymo metode Nr. 10 nurodytą šilumos paskirstymo auditą, tačiau atsakovas atsisakė vykdyti gyventojų sprendimą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai 2016 m. birželio 29 d. kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (toliau – Komisija) išankstine ginčų nagrinėjimo tvarką su ieškiniu dėl atsakovės UAB „Anykščių šiluma“ įpareigojimo atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą pagal gyventojų pasirinktą šilumos paskirstymo metodą. Nurodė, kad Komisija 2016 m. rugpjūčio 16 d. procedūriniu sprendimu Nr. R2-(ŠP)-2128 ginčo nagrinėjimą sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016 tarp tų pačių ginčo šalių dėl pareiškėjų tariamo įskolinimo už šilumos energiją už laikotarpį, kurio dalis patenką į Komisijoje nagrinėjamos bylos ginčo laikotarpį. Pareiškėjai nesutinka su Komisijos sprendimu, nes minėti ieškiniai nėra tapatūs, nors ir susiję, bet tik iš dalies grindžiami tomis pačiomis aplinkybėmis. Pažymėjo, jog ieškiniai pripažįstami tapačiais, kai sutampa visi šie jų elementai: šalys, ieškinio dalykas, ieškinio faktinis pagrindas, tačiau Komisija nenagrinėjo ir nelygino, ar išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka prašomo išspręsti ginčo šalys, dalykas ir pagrindas sutampa su civilinės bylos Nr. 2-1-266/2016 šalimis, dalyku ir pagrindu. Šilumos tiekėjo UAB „Anykščių šiluma“ ieškinio dalykas civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016 yra ieškovų tariamas įsiskolinimas už šilumos energiją nuo už laikotarpį nuo 2009 m. spalio 1d. iki 2013 m. liepos 1 d., tačiau ieškovų ieškinys šilumos tiekėjui yra dėl šilumos paskirstymo pažeidimų nuo 2009 m. iki 2016 m., taigi šie ginčai nėra tapatūs, nes skiriasi ieškinio dalykas ir pagrindas, taip pat nesutampa ginčo laikotarpiai. Todėl šie abu ieškiniai gali būti nagrinėjami atskirose bylose, nes bylos dėl skolos išnagrinėjimas netrukdo kitoje byloje nagrinėti ginčą dėl šilumos energijos paskirstymo. Pareiškėjai prašo panaikinti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. rugpjūčio 16 d. procedūrinį sprendimą Nr. R2-(ŠP)-2128 ir įpareigoti Komisiją išnagrinėti ieškovo ieškinį šilumos tiekėjai UAB „Anykščiu šiluma“ dėl šilumos energijos paskirstymo pažeidimu išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka pagal Energetikos įstatymo 34 str. (e.b.l. 1-3).

3Suinteresuotas asmuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepime į pareiškėjų skundą nurodė, kad 2016 m. birželio 30 d. gavo pareiškėjų prašymą išnagrinėti ginčą, kilusį tarp pareiškėjų ir UAB „Anykščių šiluma“ dėl šilumos paskirstymo perskaičiavimo laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2016 m. pagal pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrintame metode Nr. 10 numatytą šilumos paskirstymo auditą. Atsakovas UAB „Anykščiu šiluma“ Komisijai pateikė rašytinius paaiškinimus bei Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 27 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016 pagal UAB „Anykščių šiluma“ ieškinį pareiškėjams ir kitiems pastato gyventojams dėl mokesčių už suvartotą šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priteisimo. Komisija, susipažinusi su minėtu teismo sprendimu, nustatė, kad Anykščių rajono apylinkės teismas, nagrinėdamas bylą, vertindamas pareiškėjų atsiliepime išdėstytas aplinkybes ir argumentus, pasisakė dėl šilumos paskirstymo metodo taikymo skirstant šilumos energiją pastate, 2013 m. lapkričio mėnesį atlikto pastato energijos audito ir galimybės jį taikyti. Pareiškėjai 2016 m. birželio 29 d. prašyme Komisijai dėl ginčo nagrinėjimo, kelia reikalavimą įpareigoti UAB „Anykščiu šiluma“ atlikti šilumos, laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2016 m. suvartotos pastate, paskirstymo perskaičiavimą pagal Metode Nr. 10 numatytą šilumos paskirstymo auditą ir šį reikalavimą grindžia analogiškomis aplinkybėmis kaip ir byloje teiktame atsiliepime į ieškinį nurodytos aplinkybės (dėl Metodo Nr. 10 pasirinkimo teisėtumo, skundžiamos įmonės pareigos pastate suvartotą šilumą skirstyti vadovaujantis pareiškėjų atliktu pastato energijos auditu ir kt.), kurias Anykščių rajono apylinkės teismas yra įvertinęs sprendime. Komisija, atsižvelgdama į tai, kad Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 27 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016 yra apskųstas, padarė išvadą, kad tik išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka ir įsiteisėjus apeliacinės instancijos teismo sprendimui Komisija galės tęsti ginčo tarp pareiškėjų ir UAB „Anykščių šiluma“ nagrinėjimą pagal pareiškėjų prašymą, todėl sustabdė ginčo nagrinėjimą iki tol, kol bus gautas apeliacinės instancijos teismo sprendimas. Atsiliepime Komisija akcentavo, kad ji neatsisakė nagrinėti pareiškėjų prašymo, Komisija sustabdė prašymo nagrinėjimą iki tol, kol bus gautas apeliacinės instancijos teismo sprendimas, kuris gali turėti įtakos pareiškėju prašymo nagrinėjimui. Nurodė, kad atsisakius nagrinėti vartojimo ginčą yra priimamas galutinis vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas, kai tuo tarpu prašymo nagrinėti ginčą sustabdymas yra tik tarpinis veiksmas, kurį atnaujinus, vartojimo ginčas yra toliau nagrinėjamas ir priimamas galutinis sprendimas išsprendžiantis ginčą iš esmės. Pabrėžė, kad Komisija savo 2016 m. rugpjūčio 16 d. rašte Nr. R2-(ŠP)-2128 nenurodė ir nenustatė, kad pareiškėjų prašymo nagrinėjimas yra stabdomas, nes teisme yra nagrinėjama tapati civilinė byla. Prašymo nagrinėjimas buvo sustabdytas remiantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 25 str. 11 d. nuostata, kad vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija sustabdo ginčo nagrinėjimą, jeigu teismas nagrinėja bylą, kurios neišnagrinėjus negalima išnagrinėti vartojimo ginčo. Komisijos vertinimu, išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-1-266/2016 apeliacinės instancijos teisme gali būti nustatyta svarbių aplinkybių, kurios darytų įtaką pareiškėjų prašymo nagrinėjimui, todėl pareiškėjų argumentai, susiję su civilinės bylos Nr. 2-1-266/2016 netapatumu pareiškėjų prašymui yra atmestini. Atsiliepime pareiškėjų skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą (e.b.l. 52-56).

4Suinteresuotas asmuo UAB „Anykščių šiluma“ atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjai 2014 m. sausio 15 d. butų savininkų sprendimu pasirinko šilumos paskirstymo metodą Nr. 10 bei atliko namo energetinį auditą ir prašo name taikyti šilumos paskirstymo metodą Nr. 10, tačiau pareiškėjų pasirinkto šilumos paskirstymo metodo Nr. 10 taikymas yra negalimas. Taip pat pažymėjo, namo administratorius UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 2013 m. vasario 13 d. kvietė namo gyventojus į namo gyventojų susirinkimą, kurio vienas iš klausimų buvo dėl namo šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo, tačiau namo gyventojų dauguma į susirinkimą neatėjo, susirinkimas neįvyko, todėl liko galioti nepakeisti šilumos paskirstymo metodai Nr. 4 ir Nr.5. Atsiliepime nurodė, kad Komisijos 2016 m. rugpjūčio 16 d. procedūrinis sprendimas Nr. R2-(ŠP)-2128 nekeistinas, pareiškėjų skundą prašė atmesti (e.b.l. 68-70).

5Skundas atmestinas.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjai L. S., R. S., L. Z., V. P., atstovaujami Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos, su 2016 m. birželio 29 d. ieškiniu dėl įpareigojimu atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą atsakovui UAB „Anykščiu šiluma“ kreipėsi į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisiją (toliau – Komisija), prašydami įpareigoti atsakovą atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą nuo 2009 m. iki 2016 m. pagal paskirstymo metode Nr. 10 nurodytą šilumos paskirstymo auditą (e.b.l. 7-9). Gavusi pareiškėjų ieškinį (prašymą) bei atsakovo paaiškinimus, Komisija nustatė, kad Anykščių rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 27 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-1-266/2016 pagal ieškovo UAB „Anykščiu šiluma“ ieškinį pareiškėjams ir kitiems namo, esančio ( - ), gyventojams dėl mokesčių už suvartotą šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priteisimo. Įvertinus tai, kad pareiškėjai savo ieškinį Komisijai grindė analogiškomis aplinkybėmis kaip ir minėtoje byloje teiktame atsiliepime į ieškinį (t. y. dėl Metodo Nr. 10 pasirinkimo teisėtumo, atsakovo pareigos pastate suvartotą šilumą skirstyti vadovaujantis pareiškėjų atliktu pastato energijos auditu ir kt.), kurias Anykščių rajono apylinkės teismas yra įvertinęs sprendime, taip pat įvertinus, kad minėtas teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka, Komisija padarė išvadą, jog tik išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka ir įsiteisėjus apeliacinės instancijos teismo sprendimui Komisija galės tęsti ginčo tarp pareiškėjų ir atsakovo nagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, Komisija 2016 m. rugpjūčio 16 d. priėmė raštą Nr. R2-(ŠP)-2128 (toliau – ir Skundžiamas sprendimas), kuriuo sustabdė pareiškėjų prašymo nagrinėjimą iki įsiteisės Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 27 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016 (e.b.l. 24-25).

7Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Anykščių rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 27 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016 pagal UAB „Anykščių šiluma“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovams G. L., V. G., R. S., L. S. , V. P., L. Z. dėl mokesčių už suvartotą šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priteisimo, kuriuo ieškinį patenkino iš dalies. Minėtame sprendime teismas, be kita ko, pasisakė ir dėl pastatui, esančiam esančio ( - ), taikomo šilumos paskirstymo metodo, pažymėdamas, kad byloje surinkta visa eilė įrodymų, jog ieškovo (UAB „Anykščių šiluma“) parinkti šilumos paskirstymo skaičiavimo metodai Nr. 4 ir Nr. 5 yra pagrįsti ir paskaičiuotos mokesčių sumos yra teisingos, taip pat konstatavo, jog daugiabučio namo, esančio ( - ), gyventojai nebuvo pasirinkę metodo, todėl kol jie pasirenka metodą, yra taikomas pastato šildymo sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Nustatyta, jog Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 27 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016 yra apskųstas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, kuris minėtą ginčą yra skyręs nagrinėti teismo posėdyje 2016 m. spalio 26 d. (CPK 179 str. 3 d.).

8Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Komisijos 2016 m. rugpjūčio 16 d. rašto Nr. R2-(ŠP)-2128, kuriuo Komisija sustabdė pareiškėjų prašymo nagrinėjimą iki įsiteisės Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 27 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016, pagrįstumo ir teisėtumo.

9Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 str. 9 d. nustato, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos procedūriniai sprendimai, priimti nagrinėjant vartotojo ir energetikos įmonės ginčą, tarp jų ir sprendimai atsisakyti nagrinėti ginčą, sustabdyti ar nutraukti ginčo nagrinėjimą, užkertantys kelią toliau nagrinėti ginčą, per 7 dienas nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos gali būti skundžiami bendrosios kompetencijos teismui. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 str. 3 d. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad pareiškėjai dėl skundžiamo Komisijos procedūrinio sprendimo pagrįstai kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

10Pareiškėjai su Komisijos 2016 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. R2-(ŠP)-2128, kuriuo Komisija sustabdė pareiškėjų prašymo nagrinėjimą, nesutinka. Jų teigimu, Komisija, atsisakydama išnagrinėti pareiškėjų ieškinį, nusprendė, kad pareiškėjų ieškinys atsakovui UAB „Anykščių šiluma“ dėl šilumos energijos paskirstymo yra tapatus šilumos tiekėjo UAB „Anykščių šiluma“ ieškiniui pareiškėjams dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Remdamiesi teismų praktika, pareiškėjai nurodo, jog ieškiniai pripažįstami tapačiais, kai sutampa ginčo šalys, ieškinio dalykas bei pagrindas, tuo tarpu nagrinėjamu atveju ginčai nors ir yra susiję, tačiau nėra tapatūs. Pabrėžė, jog Komisija nenagrinėjo ir nelygino, ar išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka prašomo išspręsti ginčo šalys, dalykas ir pagrindas sutampa su civilinės bylos Nr. 2-1-266/2016 šalimis, dalyku ir pagrindu.

11Įvertinęs Skundžiamo sprendimo turinį, teismas neturi pagrindo sutikti su pareiškėjų teiginiu, jog Komisija atsisakė nagrinėti pareiškėjų ieškinį, nes nusprendė, kad pareiškėjų ieškinys atsakovui UAB „Anykščių šiluma“ dėl šilumos energijos paskirstymo yra tapatus UAB „Anykščių šiluma“ ieškiniui pareiškėjams dėl skolos ir delspinigių priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016. Teismas atkreipia dėmesį, kad Komisija ne atsisakė nagrinėti pareiškėjų ieškinį, bet tik sustabdė klausimo nagrinėjimą iki įsiteisės Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 27 d. priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016. Taip pat akcentuotina, kad iš Skundžiamo sprendimo turinio matyti, jog pareiškėjų ir šilumos tiekėjo UAB „Anykščių šiluma“ ginčo nagrinėjimą Komisija sustabdė ne todėl, kad šis ginčas yra tapatus nagrinėjamam Anykščių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016, bet todėl, kad įvertinęs ginčų pobūdį bei teismo byloje nustatinėjamas aplinkybes, padarė išvadą, jog minėtoje civilinėje byloje nustatytos aplinkybės turės įtakos pareiškėjų Komisijai pareikšto ieškinio nagrinėjimui. Sutiktina su Komisijos atsiliepime nurodytu argumentu, kad tapačios civilinės bylos nagrinėjimas teisme būtų pagrindas atsisakyti nagrinėti ginčą, tačiau ne jį stabdyti. Komisija sprendė, jog siekiant išvengti skirtingo faktinių aplinkybių ir teisinių argumentų vertinimo tikslinga ginčo nagrinėjimą sustabdyti, tačiau ne apskritai atsisakyti nagrinėti pareiškėjų ieškinį.

12Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 25 str. 11 d. 2 p. nustato, kad Vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija sustabdo ginčo nagrinėjimą tuo atveju, jeigu teismas nagrinėja bylą, kurios neišnagrinėjus negalima išnagrinėti vartojimo ginčo. Minėta, jog pareiškėjai su 2016 m. birželio 29 d. ieškiniu atsakovui kreipėsi į Komisiją, prašydami įpareigoti atsakovą UAB „Anykščiu šiluma“ atlikti šilumos, tiektos namui, esančiam ( - ), paskirstymo perskaičiavimą nuo 2009 m. iki 2016 m. pagal paskirstymo metode Nr. 10 nurodytą šilumos paskirstymo auditą. Tuo tarpu Anykščių rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 27 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-1-266/2016 pagal ieškovo UAB „Anykščių šiluma“ ieškinį pareiškėjams ir kitiems namo, esančio ( - ), gyventojams dėl skolos už suvartotą šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priteisimo už laikotarpį nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2013 m. liepos 1 d. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjų reikalavimas UAB „Anykščių šiluma“ dėl šilumos paskirstymo perskaičiavimo grindžiamas analogiškomis aplinkybėmis kaip ir Anykščių rajono apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016 pareiškėjų teiktame atsiliepime į ieškinį (dėl Metodo Nr. 10 pasirinkimo teisėtumo, UAB „Anykščiu šiluma“ pareigos pastate suvartotą šilumą skirstyti vadovaujantis pareiškėjų atliktu pastato energijos auditu ir kt.). Tos pačios aplinkybės, kuriomis pareiškėjai remiasi tiek ieškinyje dėl šilumos paskirstymo perskaičiavimo, tiek atsiliepime į ieškovo UAB „Anykščių šiluma“ ieškinį dėl skolos už tiektą šilumos energiją priteisimo, iš dalies sutampančios ginčų šalys bei laikotarpis dėl, kurio yra kilę ginčai neabejotinai patvirtina, kad minėti ginčai yra susiję, nors ir netapatūs. Pabrėžtina, kad Anykščių rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 27 d. sprendime pasisakė ir dėl pareiškėjų prašomo taikyti šilumos paskirstymo skaičiavimo metodo Nr. 10 pasirinkimo teisėtumo, be kita ko, konstatuodamas, jog namo, esančio ( - ), gyventojai nebuvo pasirinkę metodo, todėl kol jie pasirenka metodą, yra taikomas pastato šildymo sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog Anykščių rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016 nustatytos aplinkybės gali turėti esminės reikšmės išsamiam pareiškėjų 2016 m. birželio 29 d. ieškinio nagrinėjimui Komisijoje. Paminėtina ir tai, kad, patys pareiškėjai pateiktame skunde pripažįsta, jog abu ginčai yra susiję ir iš dalies grindžiami tomis pačiomis aplinkybėmis. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog Komisija, priimdama 2016 m. rugpjūčio 16 d. raštą Nr. R2-(ŠP)-2128, kuriuo sustabdė pareiškėjų ieškinio nagrinėjimą iki įsiteisės Anykščių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 27 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1-266/2016, teisingai įvertino ginčų pobūdį ir tuo susijusias aplinkybes bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjų skundas atmestinas.

13Vadovaujantis Energetikos įstatymo 34 str. 9 d., Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 str. 3 d. teismo nutartys dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos procedūrinio sprendimo, priimto nagrinėjant vartotojo ir energetikos įmonės ginčą, tarp jų ir sprendimo sustabdyti ginčo nagrinėjimą, neskundžiamos.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 str.

Nutarė

15Pareiškėjų skundą atmesti.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai