Byla 2SA-8-186/2007

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas

2Egidijus Žironas, kolegijos teisėjos

3Romualda Janovičienė ir Neringa Švedienė kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo P.I.V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 15 d. nutarčių, priimtų sprendžiant pareiškėjo skundą dėl antstolio D. S. veiksmų.

4Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5pareiškėjas P.I.V. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų. Nurodė, kad 1999-12-23 Vilniaus apygardos administracinis teismas 1999-12-23 sprendimu įpareigojo Vilniaus apskrities viršininko administraciją vykdyti LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimo 18.2 p. ir per mėnesį po sprendimo įsiteisėjimo atlikti veiksmus sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl naudojamo žemės sklypo Traidenio g. 31 Vilniuje pardavimo (išnuomojimo). Nurodė, kad 2002-07-29 teismo antstolis paragino Vilniaus apskrities viršininko administraciją minėtą teismo sprendimą įvykdyti geruoju, tačiau tai padaryta nebuvo. 2003-03-20 antstolis D. S. informavo pareiškėją, kad įvykus antstolių reformai vykdomoji byla pavesta šiam antstoliui. Nurodydamas, kad antstolis vykdymo veiksmus atlieka netinkamai, pareiškėjas prašė įpareigoti antstolį D. S. surašyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą dėl Vilniaus m. 2 apylinkės teismo (taip skunde) 1999-12-23 sprendimo neįvykdymo per šio teismo 2002-10-18 nutartimi nustatytą terminą ir jį pateikti teismui sprendimo neįvykdymo klausimui išspręsti, nustatant terminą šiam antstolio įpareigojimui įvykdyti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2006-09-25 nutartimi skundą priimti atsisakė. Vilniaus apygardos teismas 2006-11-27 nutartimi apylinkės teismo nutartį panaikino ir perdavė skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo. Pirmosios instancijos teismui išsprendus skundo priėmimo klausimą pareiškėjas padavė skundo papildymą, kuriuo prašė skirti antstoliui D. S. baudą už neveikimą ir įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją pašalinti darbo trūkumus organizuojant vykdomojo rašto vykdymą.

7Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2006-12-15 nutartimi skundo papildymą priimti atsisakė. Nutartyje nurodė, kad reikalavimas dėl baudos skyrimo nenagrinėtinas teisme, nes nėra nustatyta teisė skirti antstoliui baudą už pareigų nevykdymą. Nurodė, kad reikalavimas įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją atlikti kokius nors veiksmus yra kilęs iš administracinių teisinių santykių ir turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

82006-12-15 apylinkės teismas priėmė ir kitą nutartį, kuria atmetė skundą dėl antstolio veiksmų. Nutartyje nurodė, kad antstolis D. S. 2003-03-20 raštu informavo pareiškėją, kad jis turi sumokėti 60 Lt administravimo išlaidų. Teismas pripažino, kad pareiškėjui nesumokėjus administravimo išlaidų antstolis neprivalėjo tęsti vykdymo veiksmų. Dėl įpareigojimo sumokėti administravimo išlaidas teisėtumo teismas nepasisakė, nes dėl šio patvarkymo skundas nepaduotas.

9Pareiškėjas atskiruoju prašo abi 2006-12-15 nutartis panaikinti, priimti sprendimą dėl antstolio veiksmų, o atsakingam asmeniui - Vilniaus apskrities viršininko administracijai skirti baudą ir nustatyti naują 1999-12-23 sprendimo įvykdymo terminą. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skunde nurodo, kad antstolio D. S. 2003-03-20 raštą, kuriuo buvo reikalaujama sumokėti 60 Lt administravimo išlaidų, pareiškėjas apskundė Teisingumo ministerijai ir gavo atsakymą, kad apmokėjimo reikalaujama nepagrįstai. Pažymi, kad ne viena teismų nutartimi yra konstatuota, jog antstolis neatlieka reikiamų veiksmų. Pareiškėjas akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamose nutartyse CPK normas taikė netinkamai. Nurodo, kad netinkami antstolio D. S. veiksmai privertė jį (pareiškėją) perduoti vykdomąjį raštą kitam antstoliui.

10Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 1999-12-23 sprendimas yra įvykdytas.

11Antstolis D. S. pateiktu atsiliepimu prašo skundą atmesti.

12Atskirasis skundas netenkinamas.

13Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo priimti sprendimą dėl antstolio D.S. veiksmų. Apylinkės teismui paduotame skunde pareiškėjas prašė įpareigoti antstolį surašyti aktą dėl 1999-12-23 sprendimo neįvykdymo nustatant terminą šiam antstolio įpareigojimui įvykdyti. Iš atskirojo skundo ir vykdomosios bylos nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 1-63/99 antstolis D. S. 2006-12-04 grąžino pareiškėjui pagal jo paties prašymą. CPK 632 str. 2 p. nustatyta, kad grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui vykdomoji byla laikoma baigta. Atlikti bet kokius vykdymo veiksmus, tame tarpe ir surašyti aktą dėl sprendimo nevykdymo, antstolis gali tik vykdomojoje byloje. Neužvedus naujos vykdomosios bylos ar vykdomąjį dokumentą vykdant kitam antstoliui, vykdymą pradėjęs antstolis neturi teisės atlikti jokių vykdymo veiksmų. Skundžiama nutartis, kuria atmestas skundas dėl antstolio veiksmų priimta 2006-12-15. Antstolis D. S. vykdomąjį dokumentą pareiškėjui grąžino 2006-12-04. Vadinasi nutarties priėmimo dieną nebuvo teisinių prielaidų įpareigoti antstolį D. S. atlikti vykdymo veiksmus. Tai yra pagrindas atmesti reikalavimą įpareigoti antstolį surašyti aktą dėl sprendimo neįvykdymo. Kadangi sprendžiant skundus dėl antstolio veiksmų teismas yra aktyvus (CPK 443 str. 8 d.), teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, konstatuoja, kad reikalavimas dėl įpareigojimo antstoliui atmestas pagrįstai ir apie skundžiamoje nutartyje išdėstytus argumentus nepasisako. Nutartis iš esmės teisinga ir paliekama nepakeista (CPK 328 str.).

14Skundo dėl antstolio veiksmų papildyme pareiškėjas prašė skirti antstoliui baudą už tiesioginių pareigų nevykdymą. Baudos gali būti skiriamos tik CPK numatytais atvejais (CPK 616 str. 106 str. 21 d.). Nenumatytos baudos civiliniame procese neleidžiamos. Apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad įstatyme nėra numatyta galimybė skirti antstoliui baudą. Įstatymų draudžiamas reikalavimas teisme nenagrinėtinas ir negali būti priimtas (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

15Skundo dėl antstolio veiksmų papildyme pareiškėjas prašė įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją pašalinti darbo trūkumus organizuojant vykdomojo rašto vykdymą. Apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad skundai dėl viešojo administravimo subjektų veiklos nagrinėjami administraciniuose teismuose (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str.) ir bendrosios kompetencijos teismams neteismingi. Skundo papildymas nepriimtas pagrįstai (CPK 137 str. 2 d. 2 p.). Kita vertus įpareigojimai skolininkui vykdymo procese gali būti sprendžiami CPK 771 str. nustatyta tvarka, tačiau ši įstatymo norma nenumato skolininko iniciatyvos.

16Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Vilniaus apskrities viršininko administracijai skirti baudą ir nustatyti naują 1999-12-23 sprendimo įvykdymo terminą. Tačiau tokie reikalavimai pirmosios instancijos teismui pareikšti nebuvo, o CPK 312 str. (CPK 338 str.) draudžia atskirajame skunde kelti naujus reikalavimus. Pažymėtina, kad pagal CPK 771 str. baudos skolininkui paskyrimo klausimas turi būti sprendžiamas apylinkės teisme. Skundo reikalavimas prieštarauja įstatymui ir negali būti tenkinamas.

17Pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų ir skundo papildymą klausimus išsprendė teisingai, priėmė teisėtas nutartis, kurios paliekamos nepakeistos (CPK 337 str. 1 p.).

18Atskirąjį skundą jau paskyrus nagrinėti pareiškėjas 2007-02-05, 2007-02-14 ir 2007-02-21 pateikė papildomus argumentus ir dokumentus. Pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) skundą yra draudžiama (CPK 338 str., 323 str.). O nauji įrodymai apeliacinės instancijos teismui gali būti pateikti tik tie, kurie negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos priimti atsisakė ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str.). Pareiškėjas nenurodo papildomų dokumentų pateikimo apeliacinės instancijos teismui priežasčių. Papildomi prašymai grąžinami pareiškėjui.

19Netenkinant atskirojo skundo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nesprendžiama.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 15 d. nutartis palikti nepakeistas.

22Pareiškėjui P.I. V. grąžinti 2007-02-05, 2007-02-14 ir 2007-02-21 prašymus su priedais.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią... 2. Egidijus Žironas, kolegijos teisėjos... 3. Romualda Janovičienė ir Neringa Švedienė kolegijos posėdyje rašytinio... 4. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. pareiškėjas P.I.V. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų.... 6. Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2006-09-25 nutartimi skundą priimti... 7. Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2006-12-15 nutartimi skundo... 8. 2006-12-15 apylinkės teismas priėmė ir kitą nutartį, kuria atmetė skundą... 9. Pareiškėjas atskiruoju prašo abi 2006-12-15 nutartis panaikinti, priimti... 10. Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė atsiliepimą į... 11. Antstolis D. S. pateiktu atsiliepimu prašo skundą atmesti.... 12. Atskirasis skundas netenkinamas.... 13. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo priimti sprendimą dėl antstolio D.S.... 14. Skundo dėl antstolio veiksmų papildyme pareiškėjas prašė skirti... 15. Skundo dėl antstolio veiksmų papildyme pareiškėjas prašė įpareigoti... 16. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Vilniaus apskrities viršininko... 17. Pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio... 18. Atskirąjį skundą jau paskyrus nagrinėti pareiškėjas 2007-02-05,... 19. Netenkinant atskirojo skundo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 21. Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 15 d. nutartis... 22. Pareiškėjui P.I. V. grąžinti 2007-02-05, 2007-02-14 ir 2007-02-21 prašymus...