Byla e2-2861-855/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Daivai Šuopienei, dalyvaujant ieškovės Lietuvos kariuomenės atstovui Romanui Bartkūnui, atsakovės UAB "M&M Trade LT" atstovui advokato padėjėjui Arminui Magylai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos kariuomenės ieškinį atsakovei UAB "M&M Trade LT" dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

41.

5Ieškovė Lietuvos kariuomenė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB "M&M Trade LT", prašydama priteisti iš atsakovės 155 205 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2020-03-19 nutartimi grąžinus bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, ieškovė 2020-04-06 pareiškimu pakeitė ieškinio dalyką ir prašė priteisti iš atsakovės 93 915 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, atsisakydama likusios ieškinio dalies.

61.1.

7Nurodė, kad ieškovė paskelbė ir vykdė Taktinės atakos pirštinių ir ekipuotės prekių pirkimą atviro konkursu būdu. 2015-12-15 perkančioji organizacija sudarė pasiūlymų eilę pagal mažiausios kainos kriterijų, ir 3-je pirkimo dalyje "Kastuvėlis kareiviškas" vertino UAB "Nota Bene" pasiūlymą su 190 575 Eur kaina bei atsakovės UAB „M&M Trade LT” pasiūlymą su 35 370 Eur kaina. Pirkimo komisija paprašė atsakovės pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, ir atsakovė pateikė patikslinimą, kuriame paaiškino ir nurodė mažos kainos pagrindus, taip pat pagrindė siūlomų produktų atitiktį reikalavimams, tad pateikusi mažiausios kainos pasiūlymą atsakovė buvo pripažinta pirkimo laimėtoja ir pakviesta sudaryti viešojo pirkimo sutartį. 2015-12-23 raštu atsakovė pranešė, kad atsisako sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija, nes po konkurso paskelbimo paaiškėjo, jog tiekėjo pasirinktų kastuvėlių Azijos regione gamintojai nesilaikė susitarimo ir pateikė nekokybiškas prekes, t. y. gauti kareiviški kastuvėliai neatitinka prekei keliamų techninėje specifikacijoje reikalavimų. Dėl atsakovės atsisakymo sudaryti viešojo pirkimo sutartį ieškovė buvo priversta ją sudaryti su antrą vietą užėmusia UAB "Nota Bene", su kuria sudarytos sutarties kaina - 190 575 Eur, t. y. net 155 205 Eur didesne, negu buvo pasiūlyta atsakovės UAB „M&M Trade LT“, o tai reiškia, kad būtent tokio dydžio nuostolius dėl neteisėto atsakovės atsisakymo sudaryti sutartį patyrė ieškovė, sudarydama sutartį su UAB "Nota Bene" bei apmokėdama pastarajai už prekes. Ieškovė 2017-12-06 raštu paprašė atsakovės atlyginti padarytą žalą, tačiau atsakovė 2018-01-08 raštu nurodė su tuo nesutinkanti.

81.2.

9Ieškovė nurodė, kad atsisakydama sudaryti viešojo pirkimo sutartį, atsakovė pažeidė sąžiningumo principą, ieškovės teisėtus lūkesčius ir elgėsi neteisėtai ikisutartiniuose santykiuose; būdama verslo subjektas, kuriam keliami aukštesni atidumo ir rūpestingumo standartai, turėdama ilgametę patirtį, atsakovė turi prisiimti verslo riziką ir atsakomybę už nepateisinamus verslo sprendimus. Pateikdama ieškovei ofertą ir garantuodama pasiūlymo atitiktį, atsakovė prisiėmė visą riziką dėl prekių kokybės, o jos atsisakymas sudaryti sutartį šiuo atveju yra neteisėtas ir nepagrįstas.

101.3.

11Nurodė, kad ginčo pirkime atsakovė pateikė pasiūlymą 4500 vnt. kastuvėlių pirkimui už 35 370 Eur su PVM, t. y. kastuvėlio vieneto kaina - 7,86 Eur su PVM, tuo tarpu naujai paskelbtame pirkime Nr. 170579, kuriuo nurodė remtis Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyje, kuria grąžino bylą nagrinėti iš naujo, pasiūlymus pateikė keturi tiekėjai: UAB "Nota Bene" - 1 522 800 Eur su PVM, Mockevičius firma "Ginalas" - 1 474 650 Eur su PVM, Eurosec Ou- 1 361 250 Eur su PVM, bei ūkio subjektų grupė UAB "Deftools" ir SPEQ OU- 1 034 550 Eur su V. M. firmos "Ginalas" pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų. 2016-06-14 sprendimu buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir pirkimo laimėtoju pripažintas UAB "Nota Bene" pasiūlymas, su juo nuspręsta sudaryti viešojo pirkimo sutartį, tačiau Viešųjų pirkimų tarnybai 2016 m. birželio mėnesio išvadoje konstatavus, kad UAB "Nota Bene" pasiūlymo kaina viršijo pirkimui suplanuotas lėšas (1 342 350 Eur su PVM), perkančioji organizacija buvo įpareigota iš naujo vertinti kitų minėtų tiekėjų pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, minėti likę tiekėjai pratęsė savo pasiūlymų galiojimo laiką, o 2016-09-12 pirkimo procedūros buvo nutrauktos. Taigi, ūkio subjektų grupės UAB "Deftools" ir SPEQ OU pasiūlyta kastuvėlio vieneto kaina su PVM - 22,99 Eur, atitinkamai 4500 vnt. kastuvėlių kaina būtų 103 455 Eur su PVM, o skirtumas tarp atsakovės pasiūlymo kainos ir ūkio subjektų grupės UAB "Deftools" ir SPEQ OU pasiūlymo kainos, įsigyjant 4500 vnt. kastuvėlių būtų 68 085 Eur (103 455 Eur - 35 370 Eur). Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad perkant didesnį kiekį kastuvėlių siūlomos mažesnės kainos, UAB "Nota Bene", perkant 4500 vnt. kastuvėlių, pasiūlė vieneto kainą - 42,35 Eur, o perkant 45 000 vnt. kastuvėlių pasiūlė vieneto kainą - 33,84 Eur, t. y. 20 procentų mažesnę vieneto kainą, laikytina kad ūkio subjektų grupės UAB "Deftools" ir SPEQ OU pasiūlymo kaina dėl 4500 vnt. kastuvėlių ginčo pirkime, kuriame atsakovė atsisakė sudaryti sutartį, būtų atitinkamai didesnė ir sudarytų 28,73 Eur / vnt., viso - 129 285 Eur už 4500 vnt. kastuvėlių, todėl ieškovės patirta turtinė žala sudaro 93 915 Eur (129 285 Eur - 35 370 Eur).

121.4.

13Pažymėjo, kad remtis 2016-12-08 paskelbto viešojo pirkimo Nr. 181438 metu gautais tiekėjų pasiūlymais, rezultatais ir po jo sudarytomis viešojo pirkimo sutartimis, kaip siūlo atsakovė, negalima, nes: pirkimas buvo skeltas dėl 28000 vnt. kariškų kastuvėlių, ir jis negali būti lyginamas su ginčo pirkimu dėl įsigyjamo kastuvėlių kiekio; jame pasikeitė reikalavimai pirkim objektui siaurąja prasme, todėl negalima lyginti pirkimų pagal skirtingą įsigytiną objektą rezultatus; remiantis šio pirkimo rezultatais buvo sudarytos 3 preliminarios sutartį (su M. firma „Ginalas“, su atsakove ir su Eurosec OU, ir kainų vidurkis buvo 23,08 Eur/vnt. su PVM, padidinus jį 20 procentų, pasiūlymų kainų vidurkis būtų 28,85 Eur, taigi brangiau visais atvejais, jei lyginant UAB „Deftools“ ir SPEQ OU pasiūlymą 2015-12-29 pirkime dėl 45000 vnt. kastuvėlių. Todėl artimiausias pirkimas pakeičiančiai sutarčiai palyginti yra būtent neįvykęs 2015-12-29 paskelbtas pirkimas, ir būtent jo duomenys, kaip artimiausi žalos dydžiui nustatyti, turėtų būti vertinami skaičiuojant priteistinus nuostolius.

142.

15Atsakovė UAB „M&M Trade LT“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

162.1.

17Nurodė, kad dalyvaudama konkurse, elgėsi sąžiningai, o jį laimėjusi ketino sudaryti preliminarią ir pagrindinę sutartį su ieškove, dėjo tam visas pastangas, tačiau preliminari sutartis su ieškove nebuvo sudaryta dėl objektyvių, nuo atsakovės valios nepriklausančių priežasčių, paaiškėjusių po pasiūlymo konkurse pateikimo ir konkurso laimėtojo nustatymo. Atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurių pagrindu jai galėtų kilti ikisutartinė civilinė atsakomybė. Nurodė, kad dar svarstydama galimybę dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą, atsakovė kreipėsi į vieną iš užsienio gamintojų – bendrovę Cixi Green G. M. Products, klausdama, ar ši turėtų ir galėtų atsakovei parduoti konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančią prekę, o gavusi teigiamą atsakymą, 2015-10-13 pateikė ieškovei savo pasiūlymą, įskaitant ir konkurso daliai dėl kariškų kastuvėlių pirkimo. 2015-10-14 įvykus vokų su tiekėjų pateiktais pasiūlymais atplėšimui, paaiškėjo, kad mažiausią kainą pasiūlė atsakovė. Po vokų su pasiūlymais atplėšimo atsakovė 2015-10-15 el. paštu dar kartą kreipėsi į gamintoją, nurodydama, kad kariškas kastuvėlis privalo atitikti 2015-09-30 atsakovės el. laiške nurodytus reikalavimus ir prilygti šiuo metu ieškovės naudojamų Gerber firmos kariškų kastuvėlių kokybei. Atsakydamas į gautas pastabas, gamintojas el. paštu patvirtino, kad jam yra žinomos Gerber gamintojo prekės bei kad jo gaminama prekė yra lygiavertė Gerber gaminamoms prekėms; kartu gamintojas nurodė, kad gali būti sudėtinga pakeisti jo gaminamų kariškų kastuvėlių rankeną iš metalinės į plastikinę (kaip to buvo reikalaujama pagal konkurso sąlygas), tačiau įsipareigojo patobulinti atsiųstą pavyzdį, kad jis visiškai atitiktų konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. Siekdama užtikrinti tinkamą būsimos sutarties su ieškove įvykdymą, atsakovė 2015-10-15 kreipėsi į dar vieną kariškų kastuvėlių gamintoją – Ningbo Y. A. Auto Parts Cp., Ltd, ir taip pat paprašė atsiųsti prekės pavyzdį, jį gavo 2015-11-09 ir 2015-11-16, tačiau paaiškėjo, kad pasiūlyto kariško kastuvėlio rankenėlė buvo ne plastikinė, kaip buvo reikalaujama pagal konkurso sąlygas, o metalinė; naujasis gamintojas atsakovei pažadėjo pasiaiškinti dėl galimybių pašalinti šį neatitikimą, tačiau 2015-12-22 el. laišku informavo atsakovę, kad, pašalinus minėtą neatitikimą, prekės kaina bus ženkliai aukštesnė. Kadangi 2015-12-22 tapo akivaizdu, kad abiejų atsakovės pasirinktų gamintojų prekės, priešingai nei manyta teikiant pasiūlymą, neatitinka konkurso sąlygose keliamų reikalavimų, atsakovė nedelsdama, 2015-12-23 raštu informavo ieškovę, kad atsisako sudaryti preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį dėl aukščiau nurodytų objektyvių priežasčių.

182.2.

19Pabrėžė, kad būtent pati ieškovė atliko veiksmus, dėl kurių jai atsirado/padidėjo nurodomi nuostoliai, kas sudaro pagrindą atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės. Kaip matyti iš konkurso sąlygų bei tiekėjų pateiktų pasiūlymų formų – su konkurso dalies „Kariški kastuvėliai“ laimėtoju turėjo būti sudaroma preliminari pirkimo-pardavimo sutartis 3 metų laikotarpiui dėl 4500 vnt. kariškų kastuvėlių pirkimo, tačiau ieškovė neįsipareigojo nupirkti viso šio prekių kiekio, kiekis nurodytas kaip orientacinis ir maksimalus, kuris, vykdant preliminarią sutartį, negali būti viršytas. Ieškovė yra nesąžininga, nes jau 2015-12-28 patvirtino naujo konkurso sąlygas, kurio viena iš dalių taip pat buvo analogiškų kariškų kastuvėlių pirkimas, tačiau šįkart buvo perkamas žymiai (10 kartų) didesnis šių prekių kiekis – 45 000 vnt., ir šį konkursą laimėjo UAB „Nota Bene“. Nepaisant pasitvirtintų naujo pirkimo sąlygų, konkurso, kuriame dalyvavo ir dėl aukščiau nurodytų priežasčių atsisakė sudaryti preliminarią sutartį atsakovė, viešojo pirkimo komisija 2016-01-13 protokolu nusprendė, kad preliminari sutartis 4 500 vnt. kiekiui taip pat turi būti sudaryta ir laimėtoju pripažino antroje vietoje esantį tiekėją UAB „Nota Bene“. Be to, nors konkurso sąlygose buvo nurodoma, jog su laimėtoju bus sudaroma preliminari pirkimo-pardavimo sutartis 3 metų laikotarpiui, ir ieškovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto prekių kiekio, ieškovė 2016-02-19 su UAB „Nota Bene“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį iškart dėl viso kiekio, kuris ieškovei buvo pristatytas laikotarpiu nuo 2016-05-11 iki 2016-06-06, t. y. faktiškai per 1 mėnesį.

202.3.

21Pažymėjo, kad laimėjusios UAB „Nota Bene“ pasiūlymo kaina sudarė 1 522 800 Eur, o pirkimui suplanuotos lėšos – 1 342 350 Eur, tačiau ieškovė vis tiek nusprendė sudaryti su ja sutartį. 2016 m. birželio mėn. Viešųjų pirkimų tarnyba atliko ieškovės paskelbto naujojo pirkimo vertinimą ir nustatė, kad ieškovė kitų tiekėjų pasiūlymus šiame pirkime atmetė visiškai nepagrįstai, o UAB „Nota Bene“ šiame pirkime pasiūlyta kaina yra aukščiausia iš visų pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlytų kainų; ieškovės viešojo pirkimo komisija, inicijuodama kreipimąsi į vadovybę dėl UAB „Nota Bene“ pasiūlytų kainų, viršijusių suplanuotas pirkimui lėšas, priimtinumo, vadovybei nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją. Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad šios prekės specifikacija visiškai nesikeitė nuo ankstesnių pirkimų – ieškovė tiek pagal 2015-08-04 (iki ginčo konkurso paskelbimo), tiek pagal 2016-02-19 ginčo konkurse sudarytą sutartį su UAB „Nota Bene“ pirko tą pačią specifikaciją atitinkančias prekes. Taigi, atsakovei dėl objektyvių priežasčių atsisakius sudaryti preliminarią sutartį, ieškovė neprivalėjo sudaryti preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties su UAB „Nota Bene“. Ieškovė turėjo teisę atmesti pasiūlymą, jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

222.4.

23Taigi, tarp ieškovei kilusios žalos ir pačios ieškovės kaltų ir neteisėtų veiksmų egzistuoja akivaizdus priežastinis ryšys – jeigu ieškovė pati nebūtų priėmusi sprendimo, viršijant pirkimui suplanuotas lėšas, įsigyti prekes iš UAB „Nota Bene“, tokia sutartis apskritai nebūtų buvusi sudaryta, o reikalingos prekės būtų įsigytos kitame ieškovo konkurse (kurio sąlygos buvo patvirtintos 2015-12-28), sudarant sąlygas konkuruoti keliems tiekėjams bei galimai tokiu būdu užtikrinant ir daug mažesnę kainą.

242.5.

25Papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad naujai ieškovės prašomas priteisti žalos dydis (93 915 Eur) yra nepagrįstas, jo apskaičiavimo būdas subjektyvus, nes ieškovė remiasi dviem UAB "Nota Bene" pasiūlymais, iš kurių abu buvo pripažinti viršijusiais pirkimams skirtas lėšas, todėl nesvarstytinais; vien tai, kad skirtumas tarp UAB "Nota Bene" skirtinguose pirkimuose teiktų pasiūlymų buvo 20 procentų, nesudaro pagrindo traktuoti, kad būtent toks santykis (ir ne mažesnis) galimai būtų ir tarp realiai teikto bei hipotetinio (neteikto) UAB "Deftools" pasiūlymų. Ieškovės nurodomas žalos dydis visiškai spekuliatyvus ir nepagrįstas, jis negali būti nustatomas vien remiantis subjektyviomis ir ieškovei palankiomis prezumpcijomis, ieškovė turi tiksliai įrodyti žalos dydį.

262.6.

27Atsakovės nuomone, žalos dydis gali būti nustatomas nebent atsižvelgiant į vėlesnio - 2016-12-08 paskelbto pirkimo Nr. 181438 metu gautus tiekėjų pasiūlymus, kuriame tiekėjai buvo kviečiami teikti pasiūlymus dėl tų pačių kastuvėlių preliminaraus 28 000 vnt. įsigijimo 4 metų laikotarpiui. 2017 m. užsakymą dėl 8000 vnt. kastuvėlių laimėjusios Eurosec OU kaina - 17,908 Eur / vnt.; 2018 m. užsakymą dėl 6000 vnt. laimėjusios Eurosec OU kaina - 16,66 Eur / vnt; 2019 m. užsakymą dėl 7000 vnt. laimėjusios atsakovės kaina - 13,44 Eur / vnt. Minėtuose pirkimuose pasiūlymai teikti dėl panašaus kiekio prekių, priešingai nei 2015 m. pirkimo Nr. 170579 (45000 vnt.), tuo tarpu Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodyta, kad ginčo pirkimo ir 45000 vnt. pirkimo tiekėjų pasiūlytos kainos objektyviai nepalyginamos dėl itin didelio įsigyti siekimų kiekių skirtumo. Minėtuose trijuose vėlesniuose pirkimuose pasiūlymų vidurkis - 16 Eur / vnt., pasiūlymai realūs, pačios ieškovės patvirtinti kaip tinkami, todėl žalos dydis gali būti nustatomas nebent tokiu būdu, ir maksimalus žalos dydis galėtų būti 36 630 Eur.

282.7.

29Pagaliau, prie žalos dydžio vienareikšmiškai prisidėjo ir pati ieškovė, nes UAB "Nota Bene" pasiūlyta kaina viršijo pirkimui suplanuotas lėšas, ieškovė turėjo atmesti šio tiekėjo pasiūlymą ir pirkimą nutraukti, taigi nuostoliai apskritai ieškovei nebūtų atsiradę, tad žalos dydis bet kuriuo atveju mažintinas.

303.

31Vilniaus apygardos teismas 2018-07-10 sprendimu ieškovės Lietuvos kariuomenės ieškinį atsakovei UAB „M&M Trade LT“ atmetė. Lietuvos apeliacinio teismo 2019-06-06 nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020-03-09 nutartimi minėti žemesnių instancijų teismų sprendimas ir nutartis buvo panaikinti ir bylos dalis dėl ieškovei Lietuvos kariuomenei priteistinos žalos atlyginimo dydžio perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Ieškinys tenkintinas iš dalies.

324.

33Šalių atstovų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė Lietuvos kariuomenė 2015-08-28 paskelbė ir vykdė viešąjį Taktinės atakos pirštinių ir ekipuotės prekių pirkimą atviro konkursu būdu (toliau – ginčo pirkimas), kurio trečioje dalyje "Kastuvėlis kareiviškas", kuria buvo planuojama įsigyti 4 500 vnt. kareiviškų kastuvėlių, atsakovė UAB „M&M Trade LT” pateikė savo pasiūlymą 35 370 Eur sumai (kastuvėlio vnt. kaina - 7,86 Eur su PVM), o kitas tiekėjas - UAB "Nota Bene" pateikė pasiūlymą 190 575 Eur sumai (kastuvėlio vnt. kaina - 42,35 Eur su PVM); abiejų šių tiekėjų pasiūlymai 3-ai pirkimo daliai viešojo pirkimo komisijos buvo pripažinti atitinkančiais Pirkimo dokumentų reikalavimus, ir perkančiosios organizacijos 2015-12-15 sprendimu buvo sudaryta pasiūlymų eilė kainos didėjimo tvarka, kurioje pirmą vietą užėmė būtent atsakovės UAB „M&M Trade LT” pasiūlymas su 35 370 Eur kaina, o antrą vietą užėmė UAB "Nota Bene" pasiūlymas su 190 575 Eur kaina, tad nutarta sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį dėl 3-osios pirkimo dalies su pirmą vietą užėmusia UAB „M&M Trade LT”. 2015-12-23 atsakovė UAB „M&M Trade LT” pateikė ieškovei raštą, kuriame nurodė, jog atsisako sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija, nes po konkurso paskelbimo paaiškėjo, jog tiekėjo pasirinktų kastuvėlių gamintojai nesilaikė susitarimo ir pateikė nekokybiškas prekes, t. y. gauti kareiviški kastuvėliai neatitinka prekei keliamų pirkimo dokumentuose reikalavimų. Atsakovei atsisakius sudaryti preliminarią viešojo pirkimo sutartį, perkančioji organizacija 2016-01-13 nusprendė sudaryti preliminarią pirkimo sutartį su UAB "Nota Bene", užėmusia antrą vietą šioje pirkimo dalyje, ir 2016-01-27 tarp ieškovės Lietuvos kariuomenės ir UAB "Nota Bebe" buvo sudaryta Preliminarioji prekių pirkimo - pardavimo sutartis Nr. KPS-54, kurios pagrindu 2016-02-19 buvo sudaryta Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. KPS-99, kuria UAB "Nota Bene" įsipareigojo parduoti ir pristatyti ieškovei kareiviškus kastuvėlius (4500 vnt.), atitinkančius Sutarties 1 priede "Techninė specifikacija kastuvėliui kariškam" reikalavimus, o ieškovė įsipareigojo atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka. Sutartyje numatyta kaina - 190 575 Eur. Ši sutartis, kaip matyti iš ieškovės pateiktų jai UAB "Nota Bene" išrašytų PVM sąskaitų - faktūrų bei jų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (pajamų registro išrašų), buvo pilnai įvykdyta, ir ieškovė už nupirktus kareiviškus kastuvėlius sumokėjo UAB "Nota Bene" viso 190 575 Eur.

345.

35Spręsdamas dėl ieškovės pareikšto reikalavimo pagrįstumo ir atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų buvimo, teismas visų pirma pažymi, kad nagrinėdamas bylą iš naujo, jis nenagrinėja, nepasisako ir nevertina tų ieškovės Lietuvos kariuomenės pareikšto ieškinio išsprendimui reikšmingų aplinkybių, klausimų ir aspektų, o taip pat ir tų UAB „M&M Trade LT” atsikirtimų, dėl kurių jau pasisakė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo galutinėje 2020-04-09 nutartyje c.b. Nr. e3K-3-56-248/2020, ir kurie nebegali būti iš naujo kvestionuojami nei paties teismo, nei dalyvaujančių byloje asmenų. Šioje nutartyje kasacinis teismas, be kita ko, konstatavo, kad: atsakovei UAB „M&M Trade LT“ de jure (teisiškai) iš esmės gali kilti ikisutartinė atsakomybė dėl atsisakymo sudaryti preliminariąją viešojo pirkimo sutartį; atsakovė, pateikdama pasiūlymą ginčo viešajame pirkime, nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga ir neįsitikino siūlomų prekių kokybe bei jų atitiktimi Konkurso sąlygomis, ir tokie rūpestingumo ir atidumo stokojantys atsakovės veiksmai suponavo ne apskritai jos negalėjimą pristatyti prekes, bet tai padaryti už pasiūlyme nurodytą kainą; atsakovė pateikė pasiūlymą iki galo neįsitikinusi, kad jos siūlomos prekės atitinka Konkurso sąlygas, nors vėlesniais savo veiksmais sudarė ieškovei priešingos situacijos egzistavimo lūkestį; neginčytina, kad atsakovės, kuri yra ne priekių gamintoja, o pardavėja, elgesys iš dalies priklausė nuo kitų subjektų veiksmų, tačiau nagrinėjamu atveju jos pačios veiksmai ikisutartiniuose santykiuose su ieškove kvalifikuotini kaip nesąžiningi, nes ji nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi teikdama pasiūlymą, grįsdama neįprastai mažą kainą ir siūlomų prekių technines charakteristikas, t. y. pirmiau nurodytus veiksmus atliko iki galo neįsitikinusi dėl prekių atitikties techninei specifikacijai. Taigi, kasacinis teismas savo nutartyje padarė išvadą dėl atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų - neteisėtų veiksmų (nesąžiningo elgesio) ir priežastinio ryšio ieškovei sudaryti sutartį su antros vietos laimėtoju pirkime - egzistavimo (nutarties 49-54 punktai), grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo tik dalyje dėl žalos, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, o konkrečiai - dėl ieškovei priteistinos žalos dydžio nustatymo.

366.

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo 2020-03-09 nutartyje taip pat išaiškino (o jo išaiškinimai yra privalomi bylą iš naujo nagrinėjantiems žemesnių instancijų teismams), kad sprendžiant dėl ieškovei priteistinos žalos dydžio, teismas turėtų spręsti ir dėl pačios perkančiosios organizacijos veiksmų, dėl kurių galėtų būti mažinamas jos patirtų nuostolių dydis, turint omenyje, kad nagrinėjamu atveju antros vietos laimėtojos kaina viršijo maksimalias pirkimui skirtas lėšas, kurių sumą perkančioji organizacija padidino tam, kad galėtų sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl ieškovės ir UAB "Nota Bene" sudaryta sutartis negalėtų būti laikoma pakeičiančiąja sutartimi prekių kainos nustatymo prasme, nes jei ieškovė būtų vykdžiusi Konkurso procedūras pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), kurio 39 str. 2 d., galiojusi santykių susiklostymo metu (2015-06-23 redakcija), ji būtų įvykdžiusi imperatyvią perkančiųjų organizacijų pareigą atmesti per didelės kainos pasiūlymus. Kita vertus, pasak kasacinio teismo, tai per se negali reikšti, kad žalą sukėlė išimtinai pačios ieškovės nesąžiningi veiksmai (kaip buvo sprendę ankščiau bylą nagrinėję žemenių instancijų teismai), nes ieškovei žalą sukėlė atsakovės atsisakymas sudaryti sutartį, o pačios ieškovės veiksmai gali būti reikšmingi sprendžiant tik dėl nuostolių mažinimo, bet ne dėl atsakovės atleidimo nuo atsakomybės. Šiame kontekste kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad negali būti kvestionuojamas ieškovės pasirinkimas prekes įsigyti ne vienu, o keliais pirkimais pagal panašias, bet ne identiškas pirkimo sąlygas (bent jau dėl prekių kiekio). Dėl šių priežasčių, anot Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, ieškovei atlygintinos žalos dydis turėtų būti nustatomas pagal vėliau skelbto viešojo pirkimo metu gautus tiekėjų pasiūlymus, atsižvelgiant į argumentus dėl per didelės kainos, taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos atlikto pažeidimo tyrimo išvadas, taip pat į kitas šalių nurodomas aplinkybes.

387.

39Šiuo aspektu pirmiausia pažymėtina, kad nors pirmą kartą nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 155 205 Eur žalos atlyginimo, tačiau Lietuvos Aukščiausiajam Teismui grąžinus bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, ieškovė iš esmės atsisakė ieškinio dalies ir prašė priteisti mažesnę sumą - 93 915 Eur, tokiu būdu patikslindama ieškinio dalyką ir likusia dalimi atsisakydama nuo ieškinio, kaip pažymėjo, būtent atsižvelgdama į savo pačio kaltę dėl jai atsiradusios žalos. Teismas priima ieškovės atsisakymą nuo dalies šioje byloje pareikštų reikalavimų - 61 290 Eur dalyje (155 205 Eur - 93 915 Eur), nes vadovaujantis LR CPK 140 str. 4 d. bet kurioje proceso stadijoje ieškovas turi teisę pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio ir taip disponuoti savo procesinėmis teisėmis. Teismas sprendžia, kad šiuo atveju atsisakymas nuo ieškinio dalies, atsižvelgiant į ieškovo išreikštą valią ir 2020-04-06 procesiniame dokumente nurodytas aplinkybes, nepažeidžia nei vienos iš šalių teisių ir teisėtų interesų.

408.

41Kaip matyti iš bylos medžiagos, įskaitant 2016-01-13 viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolą, ginčo viešajam pirkimui suplanuotos lėšos, nurodytos Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos 2015-06-09 paraiškoje ekipuotės sistemos prekėms Nr. VL-145, sudarė 134 250 Eur su PVM arba 110 950,41 Eur be PVM, tuo tarpu antrą vietą užėmusios UAB "Nota Bene" pasiūlyta kaina reikšmingai viršijo šią pirkimui skirtą sumą ir sudarė net 190 575 Eur. Esant tokiai situacijai ieškovės viešojo pirkimo komisija 2015-12-23 kreipėsi į perkančiosios organizacijos vadovybę su užklausimu, ar šio tiekėjo pasiūlytos kainos perkančiajai organizacijai yra priimtinos, o Lietuvos kariuomenės vadui uždėjus rezoliuciją - tęsti pirkimą - ir buvo priimtas sprendimas sudaryti sutartį su antrą vietą užėmusia UAB "Nota Bene" 190 575 Eur sumai, kas ir buvo padaryta.

429.

43Kaip nurodė ieškovė ir kaip matyti iš jos pateiktų rašytinių įrodymų, ieškovei 2015-12-28 patvirtinus naujojo viešojo pirkimo - Ekipuotės prekių (gertuvių, katiliukų, kareiviškų kastuvėlių, slepiamųjų dažų komplektų, kompasų, kariškų žibintuvėlių) - pirkimo sąlygas ir 2015-12-29 paskelbus apie pirkimą (pirkimo Nr. 170579), trečiai pirkimo daliai "Kariškas kastuvėlis", kuria buvo siekiama įsigyti 45 000 vnt. kareiviškų kastuvėlių, buvo gauti šių tiekėjų pasiūlymai: UAB "Nota Bene" - 1 522 800 Eur su PVM (atitinkamai kastuvėlio vieneto kaina - 33,84 Eur), M. firmos "Ginalas" - 1 474 650 Eur su PVM (atitinkamai kastuvėlio vieneto kaina - 32,77 Eur), Eurosec Ou- 1 361 250 Eur su PVM, bei ūkio subjektų grupės UAB "Deftools" ir SPEQ OU- 1 034 550 Eur su PVM (atitinkamai kastuvėlio vieneto kaina - 22,99 Eur); M. firmos "Ginalas" pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų; 2016-05-12 buvo atmestas ir ūkio subjektų grupės UAB "Deftools" ir SPEQ OU pasiūlymas; 2016-06-14 sprendimu buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir pirkimo laimėtoju pripažintas UAB "Nota Bene" pasiūlymas, su juo nuspręsta sudaryti viešojo pirkimo sutartį, tačiau Viešųjų pirkimų tarnybai 2016 m. birželio mėnesio išvadoje konstatavus, kad ūkio subjektų grupės UAB "Deftools" ir SPEQ OU pasiūlymas atmestas nepagrįstai, o UAB "Nota Bene" pasiūlymo kaina viršijo pirkimui suplanuotas lėšas (1 342 350 Eur su PVM) ir buvo aukščiausia iš visų pirkime dalyvavusių tiekėjų kainų, tuo tarpu perkančioji organizacija nepagrįstai padidino pirkimui skiriamų lėšų sumą, poreikį didinti pirkimui suplanuotas lėšas lėmė ne objektyvios priežastys, perkančioji organizacija buvo įpareigota panaikinti minėtus savo sprendimus ir iš naujo vertinti tiekėjo - ūkio subjektų grupės UAB "Deftools" ir SPEQ OU pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, taip pat UAB "Nota Bene" kainos priimtinumą; po to, minėti likę tiekėjai pratęsė savo pasiūlymų galiojimo laiką, o 2016-09-12 pirkimo procedūros buvo nutrauktos.

4410.

45Taigi, minėtame vėliau paskelbtame pirkime visų perkančiosios organizacijos neatmestus pasiūlymus pateikusių tiekėjų, išskyrus UAB "Deftools" ir SPEQ OU subjektų grupės, pasiūlytos kainos viršijo pirkimui suplanuotų lėšų sumą, ir tik UAB "Deftools" ir SPEQ OU ūkio subjektų grupės 2016-02-15 pateiktame bendrame pasiūlyme, kuris perkančiosios organizacijos nebuvo atmestas ir buvo pripažintas iš esmės atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus, pasiūlymo bendra kaina - 1 034 550 Eur su PVM (atitinkamai kastuvėlio vnt. kaina - 22,99 Eur) neviršijo pirkimui skirto biudžeto, todėl ši suma, kaip ir išaiškino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo 2020-03-19 nutartyje, galėtų ir turėtų būti vienas esminių kriterijų bei atskaitos taškų nustatant ieškovei padarytos žalos dydį, atsakovei nepagrįstai atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ankstesniame (ginčo) viešajame pirkime.

4611.

47Tokiu būdu galima teigti, jog atsakovei neteisėtai atsisakius sudaryti pirkimo sutartį pirmame pirkime, tuo atveju jeigu ieškovė nebūtų sudariusi sutarties su UAB "Nota Bene", kuria ji įsigijo 4 500 vnt. kareiviškų kastuvėlių už 42,35 Eur / vnt. kainą (kuri, kaip minėta, ženkliai viršijo pirkimui suplanuotų lėšų sumą), ir būtų pirmąjį (ginčo) pirkimą nutraukusi bei rengusi naują pirkimą, o jo metu įsigijusi kastuvėlius už tiekėjo pasiūlytą kainą, neviršijusią tam pirkimui skirtų asignavimų, ji realiai būtų galėjusi įsigyti kastuvėlius už 22,99 Eur / vnt. kainą, atitinkamai 4500 vnt. - už 103 455 Eur (4500 vnt. * 22,99 Eur).

4812.

49Taigi, galima daryti išvadą, jog ieškovės dėl neteisėtų atsakovės veiksmų patirtos turtinės žalos dydis galėtų būti apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp tos kainos, už kurią perkančioji organizacija objektyviai tomis rinkos sąlygomis tuo laikotarpiu būtų galėjusi įsigyti ginčo prekes (4 500 vnt. kastuvėlių) iš pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą pateikusio tiekėjo, ir kuri neviršijo pirkimui skirtos maksimalios lėšų sumos (t. y. 103 455 Eur), bei atsakovės pirkime pasiūlytos prekės kainos (35 370 Eur), jai vėliau atsisakius viešojo pirkimo sutarties sudarymo, kas šiuo atveju sudarytų 68 085 Eur (103 455 Eur - 35 370 Eur).

5013.

51Pažymėtina, kad atsakovės UAB „M&M Trade LT” pasiūlymas buvo pateiktas 2015-10-13, ir jis galiojo per visą ginčo pirkimo, pasibaigusio 2016-02-19 sudaryta viešojo pirkimo sutartimi su UAB "Nota Bene" Nr. KPS-99, laiką. Subjektų grupės UAB "Deftools" ir SPEQ OU, dalyvavusios vėlesniame pirkime, pasiūlymas buvo pateiktas 2016-02-15, t. y. laiko ir galiojimo prasme jis buvo labai arti atsakovės pasiūlymo, todėl negali būti laikomas nutolusiu, galimai neatitinkančiu per tą laiką galėjusių pasikeisti rinkos sąlygų. Šis aspektas, teismo nuomone, tik dar labiau patvirtinta, jog ieškovės patirtos turtinės žalos dydis šiuo atveju iš tikrųjų gali būti nustatomas atsižvelgiant į vėlesniame, t. y. 2015-12-29 paskelbtame pirkime tiekėjų pasiūlytas kainas, kaip ir buvo nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

5214.

53Nors ieškovė prašė jos patirta žala laikyti ne minėtą 68 085 Eur sumą, o 93 915 Eur sumą, atsižvelgiant į tai, kad perkant didesnį prekių vienetų kiekį, tiekėjų siūlomos kainos yra mažesnės, ir UAB "Nota Bene" pirmame (ginčo) pirkime pasiūlyta kaina, parduodant 4 500 vnt. kastuvėlių, buvo apie 20 procentų didesnė, nei pasiūlyta vėlesniame pirkime, parduodant 45 000 vnt. kastuvėlių, dėl ko atitinkamai turėtų būti padidinta ir ūkio subjektų grupės UAB "Deftools" ir SPEQ OU vėlesniame pirkime pasiūlyta kaina (iki 28,73 Eur už kastuvėlio 1 vnt. arba iki 129 285 Eur už 4500 vnt.), ir dėl ko ieškovės žalos dydis sudarytų 93 915 Eur (129 285 Eur - 35 370 Eur), tačiau su tokiais ieškovės skaičiavimais teismas nemato pagrindo sutikti pilna apimtimi, kadangi: 1) savo paskaičiavimus ieškovė grindžia išimtinai vieno tiekėjo - UAB "Nota Bene" kainų pokyčiais, t. y. pasiūlytų kainų skirtumais, išreikštais konkrečia procentine išraiška (20 procentų), dvejuose pirkimuose, kurie galėjo būti sąlygoti išimtinai to konkretaus pelno siekiančio ūkio subjekto kainodaros politikos, verslo modelio, taktikos ir pan., priklausomų nuo visos eilės faktorių, tuo tarpu jokie kiti nei pirmame (ginčo), nei vėlesniame pirkimuose dalyvavę tiekėjai nedalyvavo abejuose vienas po kito vykusiuose pirkimuose (atsakovė nedalyvavo vėlesniame pirkime; atitinkamai subjektų grupė UAB "Deftools" ir SPEQ OU, o taip pat ir kiti tiekėjai nedalyvavo ginčo pirkime), dėl ko negalima nustatyti akivaizdžiai buvusią visų ar bent daugumos tokio pobūdžio pirkimuose dalyvavusių tiekėjų tendenciją siūlyti būtent 20 procentų mažesnę prekės vieneto kainą esant didesniam perkamų prekių kiekiui, ir atvirkščiai. Tokiu būdu daryti aukšto tikėtinumo išvadą, kad ir subjektų grupė UAB "Deftools" ir SPEQ OU, taip pat siūlydama pardavimui mažesnį prekių kiekių, didintų jų kainą būtent 20 procentų ir vadovautųsi savo versle tokiais pat kainodaros ir verslo metodais bei strategija, kaip ir UAB "Nota Bene", nėra pagrindo ar bent jau pakankamo pagrindo, duomenų ir įrodymų šioje byloje; 2) negalima pamiršti, kad UAB "Nota Bene", kurių pasiūlymų abejuose pirkimuose procentiniais skirtumais remiasi ieškovė, abejuose pirkimuose pateikė itin didelės vertės pasiūlymus, kurie viršijo ne tik apskritai šiems pirkimams skirtų valstybės lėšų sumas, bet ir ženkliai viršijo visų kitų abejuose pirkimuose dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų kainas, t. y. abiem atvejais pateikė brangiausius pasiūlymus, todėl vadovautis tokio tiekėjo formuotais kainodaros principais ir taikyti tuos pačius standartus kitiems tiekėjams, teismo nuomone, negalima ir dėl šios priežasties, juo labiau, kad ir Viešųjų pirkimų tarnyba jau ne kartą minėtoje savo 2016-06 išvadoje konstatavo, kad nėra paaiškinta, kuo tokia aukšta UAB „Nota Bene" pasiūlyta kaina yra konkurencinga rinkos kainoms.

5415.

55Kita vertus, aplinkybė, jog tie patys tiekėjai, esant ženkliai besiskiriančiam perkančiosios organizacijos norimų nupirkti prekės kiekiui, gali siūlyti ir paprastai siūlo mažesnes tos pačios prekės vieneto kainas, kaip tokia, negali būti ir ignoruojama, ji laikytina protinga, atitinkančia verslo logiką, tokią tendenciją pripažinto tiek ieškovė, tiek ir atsakovė (žodiniuose ir rašytiniuose paaiškinimuose), o Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 m. išvadoje (į kurią, be kita ko, nurodė atsižvelgti į kasacinis teismas, grąžindamas klausimą dėl ieškovei priteistinų nuostolių dydžio nagrinėti iš naujo), expresis verbis pažymima, kad ginčo pirkimu buvo siekta įgyti 4 500 vnt. kastuvėlių, o vėlesniu pirkimu - 45 000 vnt., t. y. net 10 kartų daugiau, todėl esant tokiam kiekių skirtumui, skirtinguose pirkimuose tiekėjų pasiūlytos skirtingos kainos objektyviai nepalyginamos.

5616.

57Būtent dėl šios priežasties teismas, siekdamas nustatyti kiek apskritai šioje situacijoje objektyviai įmanoma, kuo tikslesnį ir teisingesnį ieškovės patirtos turtinės žalos (nuostolių) dydį, mano esant būtina atsižvelgti ne tik į vėlesniame pirkime Nr. 170579, kuriame buvo siekta įsigyti net 45 000 vnt. kastuvėlių, pasiūlytas tiekėjų kainas, bet ir į ieškovės vėliau tais pačiais metais, o būtent 2016-12-08 paskelbto pirkimo Nr. 181438 metu tiekėjų siūlytas kainas, kadangi: 1) šiame pirkime taip pat buvo siekiama įgyti identišką ginčo pirkimui prekę - kareiviškus kastuvėlius, ir nors teismo posėdžio metu ieškovės atstovas, duodamas paaiškinimus, nurodė, jog šio pirkimo rezultatais negali būti remiamasi, kadangi jame pasikeitė reikalavimai pirkimo objektui siaurąja prasme (nebeliko reikalavimo kastuvėliui atitikti tam tikrų firmų „Gerber Lagendary Blades“ ar „Fiskars“ modelį arba būti jam lygiaverčiu), tačiau sugretinus abiejų pirkimų Technines specifikacijas matyti, kad net ir formaliai nebelikus ieškovės atstovo nurodomo reikalavimo (dėl atitikties konkrečių gamintojų modeliams), iš esmės visi kastuvėlių techniniai reikalavimai/parametrai/ charakteristikos (atsparumas, svoris, matmenys ir kt.) išliko identiški; 2) kaip matyti iš ieškovės ir atsakovės pateiktų rašytinių įrodymų, nors 2016-12-08 paskelbto pirkimo metu tiekėjai buvo kviečiami teikti pasiūlymus dėl preliminaraus 28 000 vnt. kastuvėlių kiekio pirkimo 4 metų laikotarpiu, o 2017-05-24 ir 2017-05-25 tarp Lietuvos kariuomenės ir pirkime dalyvavusių tiekėjų (M. firmos „Ginalas“, UAB „M&M Trade LT”, Eurosec OU) buvo sudarytos preliminarios prekių pirkimo – pardavimo sutartys dėl bendro preliminaraus 28 000 vnt. kastuvėlių kiekio, tačiau faktiškai kiekvienais metais ieškovė teikė atskirus užsakymus tiems metams pageidaujamam kastuvėlių kiekiui, o tiekėjai teikė atskirus pasiūlymus pirkimuose dėl atitinkamai mažesnio, tik tiems metams reikalingo kastuvėlių kiekio (2017 m. - 8000 vnt., 2018 m. - 6000 vnt. ir 2019 m. - 7000 vnt.), o artimiausiame ginčo viešojo pirkimo atžvilgiu - 2017 m. vykusiame pirkime ieškovės Lietuvos kariuomenės iš tiekėjo Eurosec OU buvo įgytas labiau panašus į ginčo pirkimu (kuriame dalyvavo atsakovė, nepagrįstai atsisakiusi sudaryti viešojo pirkimo sutartį) siektą įgyti kastuvėlių kiekis – 8 000 vnt., todėl šių abiejų pirkimų metu pasiūlytos kainos gali būti labiau sugretinamos ir palyginamos, negi ginčo pirkimo dėl 4500 vnt. kastuvėlių įsigijimo ir pirkimo dėl 45000 vnt. kastuvėlių įsigijimo kainos; c) pats Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo 2020-03-09 nutartyje pažymėjo, kad iš naujo spręsdamas dėl priteistino žalos atlyginimo dydžio, pirmosios instancijos teismas neribojamas atsižvelgti ir į kitas, kasacinio teismo nutartyje nenurodytas, tačiau šalių nurodomas aplinkybes.

5817.

59Kaip matyti Lietuvos kariuomenės 2017-06-12 rašto Nr. 2016-VP64/APV-1-IS-2 „Dėl laimėjusio pasiūlymo“ 2017 m. pirkimą dėl 8000 vnt. kareiviškų kastuvėlių laimėjusios Eurosec Ou bendra pasiūlymo kaina buvo 143 264 Eur su PVM, atitinkamai kastuvėlio vieneto kaina - 17,90 Eur.

6018.

61CK 6.249 str. 1 d. numato, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas.

6219.

63Atsižvelgiant į nurodytą teisės normą bei visus aukščiau teismo nurodytus argumentus spręstina, jog nagrinėjamoje situacijoje nesant galimybės nustatyti absoliučiai tikslaus nuostolių dydžio, teismas, siekdamas kiek įmanoma objektyviau ir maksimaliai teisingiau nustatyti ieškovės patirtos žalos dydį, mano esant tikslinga imti 2016 m. pirkime Nr. 170579 (dėl 45000 vnt. kastuvėlių) ir 2016 m. paskelbtame pirkime (dėl 8000 vnt.) laimėjusių (potencialiai galėjusių laimėti, jeigu pirkimas nebūtų nutrauktas) tiekėjų pasiūlytų kareiviško kastuvėlio vieneto kainų vidurkį, kuris šiuo atveju sudaro 20,44 Eur / vnt. [(22,99 Eur +17,90 Eur) : 2]. Atitinkamai laikytina, kad 4500 vnt. kareiviškų kastuvėlių, kuriuos buvo siekta įsigyti ginčo pirkimu, kaina galėtų būti 91 980 Eur. Tokiu būdu ieškovės patirtos žalos dydis, jeigu nebūtų buvę neteisėtų atsakovės veiksmų, sudarytų 56 610 Eur (91 980 Eur – 35 370 Eur).

6420.

65Atsižvelgti į kituose atsakovės UAB „M&M Trade LT” 2020-05-04 teiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodomose kareiviškų kastuvėlių viešojo pirkimo metu tiekėjų teiktuose pasiūlymuose ir atitinkamai sutartyse, teiktuose / sudarytuose jau 2018 ir 2019 metais, esančias kainas, teismo nuomone, šiuo atveju nėra pagrindo jau vien dėl tos objektyvios aplinkybės, jog šie pasiūlymai buvo teikti ženkliai vėlesniu laikotarpiu, nei ginčo pirkimas, dėl ko galėjo įvykti natūralūs rinkos (ekonominių) sąlygų pokyčiai, dėl kurių kainų palyginimas būtų neįmanomas, negalimas ir/ar leistų nustatyti mažiau tikslų ieškovės patirtos turtinės žalos dydį, negu jis šiuo atveju teismo nustatomas, gretinant iš karto vienas po kito 2015-2016 m. vykusius viešuosius pirkimus.

6621.

67Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas tenkinti ieškinį iš dalies ir priteisti iš atsakovės ieškovei 56 610 Eur žalos (nuostolių) atlyginimą. Vadovaujantis LR CK 6.210 str. 2 d., 6.37 str., iš atsakovės ieškovei taip pat priteistos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-03-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6822.

69Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė UAB „M&M Trade LT“ pirmą kartą nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, patyrė 2 744,52 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai, kurią sudarė atsiliepimo į ieškinį parengimas bei atstovavimas atsakovei teismo posėdyje, o taip pat patyrė 3024,52 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai kasacinės instancijos teisme, kurią sudarė atsiliepimo į kasacinį skundą parengimas, apmokėti; šių išlaidų patyrimo faktą ir dydį atsakovė pagrindė pateiktais rašytiniais įrodymais. Vis dėlto, ši išlaidų suma viršija rekomenduojamus civilinėse bylose priteisti maksimalius išlaidų advokato teisinei pagalbai už minėtų veiksmų atlikimą, dydžius (maksimalus priteistinas išlaidų dydis atsiliepimui į ieškinį parengti 2018-04 sudarė 2212,12 Eur, viena valanda atstovavimo teismo posėdyje - 88,48 Eur, atsiliepimui į kasacinį skundą parengti 2019-10 sudarė 2191,30 Eur), todėl įvertinus bylos pobūdį, sudėtingumą, atsakovės atstovo atliktų darbo ir intelektų sąnaudų kiekį ir kitus reikšmingus kriterijus, teismas, tuo atveju jeigu ieškinys būtų atmestas pilna apimtimi, mažintų priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą iki 4000 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškinys tenkinamas iš dalies (tenkinama apie 60 proc. ieškovės pareikštų reikalavimų), proporcingai atmestų reikalavimų daliai iš ieškovės atsakovei priteistina 1 600 Eur jos patirtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 2 d., 98 str.). Savo ruožtu iš atsakovės į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai priteistina 1 047 Eur bylinėjimosi išlaidų - atitinkama dalis žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 96 str. 1 d.).

70Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93, 98 str., 246 str., 260 str., 268 str., 270 str., 294 str., 307 str.,

Nutarė

71Priimti ieškovės Lietuvos kariuomenės atsisakymą ieškinio dalyje dėl 61 290 Eur žalos priteisimo ir šioje dalyje bylą nutraukti.

72Kitoje dalyje ieškovės Lietuvos kariuomenės (kodas - 188732677, buveinė - Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius) ieškinį atsakovei UAB "M&M Trade LT" (kodas - 301846159, buveinė - Paplaujos g. 3-12, VIlnius) tenkinti iš dalies.

73Priteisti iš atsakovės UAB "M&M Trade LT" ieškovei Lietuvos kariuomenei 56 610 Eur (penkiasdešimt šešis tūkstančius šešis šimtus dešimt eurų) žalos atlyginimo ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-03-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

74Priteisti iš ieškovės Lietuvos kariuomenės atsakovei UAB "M&M Trade LT“ 1 600 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

75Priteisti iš atsakovės UAB "M&M Trade LT" į valstybės biudžetą 1 047 Eur (vieną tūkstantį keturiasdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

76Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Daivai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 1.... 5. Ieškovė Lietuvos kariuomenė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB... 6. 1.1.... 7. Nurodė, kad ieškovė paskelbė ir vykdė Taktinės atakos pirštinių ir... 8. 1.2.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsisakydama sudaryti viešojo pirkimo sutartį,... 10. 1.3.... 11. Nurodė, kad ginčo pirkime atsakovė pateikė pasiūlymą 4500 vnt.... 12. 1.4.... 13. Pažymėjo, kad remtis 2016-12-08 paskelbto viešojo pirkimo Nr. 181438 metu... 14. 2.... 15. Atsakovė UAB „M&M Trade LT“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti... 16. 2.1.... 17. Nurodė, kad dalyvaudama konkurse, elgėsi sąžiningai, o jį laimėjusi... 18. 2.2.... 19. Pabrėžė, kad būtent pati ieškovė atliko veiksmus, dėl kurių jai... 20. 2.3.... 21. Pažymėjo, kad laimėjusios UAB „Nota Bene“ pasiūlymo kaina sudarė 1 522... 22. 2.4.... 23. Taigi, tarp ieškovei kilusios žalos ir pačios ieškovės kaltų ir... 24. 2.5.... 25. Papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad naujai ieškovės... 26. 2.6.... 27. Atsakovės nuomone, žalos dydis gali būti nustatomas nebent atsižvelgiant į... 28. 2.7.... 29. Pagaliau, prie žalos dydžio vienareikšmiškai prisidėjo ir pati ieškovė,... 30. 3.... 31. Vilniaus apygardos teismas 2018-07-10 sprendimu ieškovės Lietuvos... 32. 4.... 33. Šalių atstovų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais... 34. 5.... 35. Spręsdamas dėl ieškovės pareikšto reikalavimo pagrįstumo ir atsakovės... 36. 6.... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo 2020-03-09 nutartyje taip pat... 38. 7.... 39. Šiuo aspektu pirmiausia pažymėtina, kad nors pirmą kartą nagrinėjant... 40. 8.... 41. Kaip matyti iš bylos medžiagos, įskaitant 2016-01-13 viešojo pirkimo... 42. 9.... 43. Kaip nurodė ieškovė ir kaip matyti iš jos pateiktų rašytinių įrodymų,... 44. 10.... 45. Taigi, minėtame vėliau paskelbtame pirkime visų perkančiosios organizacijos... 46. 11.... 47. Tokiu būdu galima teigti, jog atsakovei neteisėtai atsisakius sudaryti... 48. 12.... 49. Taigi, galima daryti išvadą, jog ieškovės dėl neteisėtų atsakovės... 50. 13.... 51. Pažymėtina, kad atsakovės UAB „M&M Trade LT” pasiūlymas buvo... 52. 14.... 53. Nors ieškovė prašė jos patirta žala laikyti ne minėtą 68 085 Eur sumą,... 54. 15.... 55. Kita vertus, aplinkybė, jog tie patys tiekėjai, esant ženkliai... 56. 16.... 57. Būtent dėl šios priežasties teismas, siekdamas nustatyti kiek apskritai... 58. 17.... 59. Kaip matyti Lietuvos kariuomenės 2017-06-12 rašto Nr. 2016-VP64/APV-1-IS-2... 60. 18.... 61. CK 6.249 str. 1 d. numato, kad žala yra asmens turto netekimas arba... 62. 19.... 63. Atsižvelgiant į nurodytą teisės normą bei visus aukščiau teismo... 64. 20.... 65. Atsižvelgti į kituose atsakovės UAB „M&M Trade LT” 2020-05-04... 66. 21.... 67. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia,... 68. 22.... 69. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė UAB „M&M Trade LT“ pirmą... 70. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93, 98 str., 246 str., 260 str., 268 str., 270... 71. Priimti ieškovės Lietuvos kariuomenės atsisakymą ieškinio dalyje dėl 61... 72. Kitoje dalyje ieškovės Lietuvos kariuomenės (kodas - 188732677, buveinė -... 73. Priteisti iš atsakovės UAB "M&M Trade LT" ieškovei Lietuvos kariuomenei... 74. Priteisti iš ieškovės Lietuvos kariuomenės atsakovei UAB "M&M Trade... 75. Priteisti iš atsakovės UAB "M&M Trade LT" į valstybės biudžetą 1 047... 76. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...