Byla 2A-60-227/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės (pranešėja), Rimanto Savicko, sekretoriaujant Angelei Andrikonienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Stanislovui Butkevičiui, atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovui Elenai Neimaer Zinkienei

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. V. apeliacinį skundą dėl Kėdainio rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės G. V. ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Z. R., A. B., trečiajam asmeniui Kėdainių rajono savivaldybei dėl žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia, įpareigojimo atsakovą perduoti žemės sklypą, dovanojimo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, atsakovo sprendimo ir įsakymo dalies panaikinimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovė, sutikslinusi ieškinį, prašė: 1). Atstatyti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą Kauno AVA 2003-10-13 sprendimo Nr.53-19006 ir 2003-10-13 įsakymo Nr.02-06-6553 dalies apskundimui; 2). Panaikinti Kauno AVA 2003-10-13 sprendimo Nr.53-19006 2 punktą, kuriuo suteiktas nuosavybėn neatlygintinai A. B. 1,58 ha žemės sklypas, ir nustatyti, kad suteikiamas nuosavybėn neatlygintinai 1,08 ha žemės sklypas; 3). Panaikinti Kauno AVA 2003-10-13 įsakymo Nr.02-06-6553 11 punktą, kuriuo suteiktas neatlygintinai nuosavybėn A. B. 0,5 ha žemės sklypas, plane pažymėtas 331-1; 4). Pripažinti negaliojančia 2004-01-14 dovanojimo sutarties, sudarytos tarp atsakovų A. B. ir Z. R., dalį, kuria A. B. dovanojo Z. R. 0,5 ha žemės sklypą, esantį ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), Nr. žemėtvarkos projekte 331-1; 5). Pripažinti galiojančia 1992-08-11 pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos ir ieškovės, kuria atsakovas pardavė, o ji nusipirko 2,09 ha valstybinės žemės sklypą asmeninės nuosavybės teise už 14 502 rublius (145,02 Lt); 6). Įpareigoti atsakovą perduoti ieškovei nuosavybės teise 2,09 ha žemės sklypą: dalį žemės sklypo – 1,0502 ha (0,05502 ha + 0,500 ha), esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), žemėtvarkos projekte pažymėtą Nr. 304-1, o kitą dalį – 1,0398 ha – toje pačioje kadastrinėje vietovėje iš laisvos valstybinės žemės ploto; 7). Priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad Kėdainių rajono valdyba 1992-09-29 potvarkiu Nr.447pv. „Dėl leidimo mokėti už žemės sklypus“, sutinkamai su LR Vyriausybės 1992 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 89, leido mokėti privačių namų valdų savininkams už žemės sklypus pagal priedus Nr. l, 2. Priedo sąraše, eilės numeris 3589, įrašyta, jog jai(G. V.) leista pirkti 2,090 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Už minėtą valstybinį žemės sklypą ji 1992-08-11 sumokėjo 14 502 rub pagal perkamo žemės sklypo pardavimo kainą, nurodytą įkainavimo akte – 14 437 rub. Tokiu būdu, ji visiškai įvykdė pirkimo - pardavimo sutartį, tačiau atsakovas nepagrįstai vengia sudaryti bei įforminti sutartį bei perduoti jai parduotą 2,09 ha žemės sklypą. Nors atsakovas nurodo, kad 2002-08-29 ieškovė yra pateikusi prašymą pamatuoti lygiavertį žemės sklypą ir paveldima žeme padengti namų valdos žemės sklypą ( - ), tačiau klaidingai nurodo, jog žemės sklypo namų valda nebuvo išpirkta. Atsakovui dokumentai apie sumokėjimą už žemę buvo pateikti, apie žemės pirkimą jis žinojo, o savo valią dėl nekilnojamo daikto pardavimo atsakovas išreiškė 1992-09-29 potvarkiu Nr.447 pv . Ji(ieškovė )neprašė paveldima žeme - 2,38 ha (nuosavybė buvo atkurta atsakovo 2003-07-22 sprendimu Nr.53-18186) padengti nupirkto valstybinės žemės sklypo - 2,09 ha. Ji sutiko su sklypo ribomis tik į atkurtos nuosavybės teise žemės sklypą, kurį įregistravo VĮ Registrų centro Kauno filiale . Dėl to, kad A. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės ir ekvivalentine natūra suteikta žemė, kurios dalis- 0,50 ha buvo jau jos nupirkta, todėl nuosavybės teisų atkūrimo aktų dalis, susijusi su ginčo žeme(0,50ha), naikintini, bei naikintinos ginčo žemės dovanojimo atsakovui Z. R. sutartys ir teisinė registracija.

7Nurodė, kad sumokėdama atsakovo nurodytą sumą už žemės sklypą, ką patvirtina, kad nuo ieškovės investicinės sąskaitos nurašyti visi investiciniai čekiai, ieškovė išreiškė savo valią ir faktiškai sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, įvykdė. Be to, ji naudojosi iš nupirkto 2,090 ha žemės sklypo dalimi, ką patvirtina ir Nacionalinės mokėjimo agentūros pranešimas, matininko Ž. R. planas. Atsakovas vengia įforminti sutartį, todėl teismas įvykdžiusios šalies reikalavimu turi teisę 1964 m. Lietuvos Respublikos CK 58 str. 5 d., CK 1.93 straipsnio 4 d. tvarka pripažinti sandorį galiojančiu.

8Nurodė, kad ieškinio senaties terminų nepraleido: apie tai, kad nėra sudaryta 2,09 ha žemės pirkimo – pardavimo sutartis sužinojo 2006-09-06, kada atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija apie tai pranešė, todėl nuo šios datos ir turi būti skaičiuojama ieškinio senatis. Z. R. pradėjus naudotis jos žeme, ji, neradusi žemės pirkimo – pardavimo sutarties, kreipėsi į viršininko administraciją. Be to, ji nėra rašiusi atsakovo pateikto, neva, jos(ieškovės) vardu surašyto prašymo dėl 0,6 ha pirkimo.

9Apie Kauno apskrities viršininko administracijos 2003-10-13 sprendimą Nr. 53-19006 ir 2003-10-13 įsakymą Nr. 02-06-6553 ji sužinojo ankstesnės bylos nagrinėjimo metu, teismui išreikalavus reikiamus dokumentus. Sužinojus prireikė nemažai laiko, kol buvo atlikti žemės matavimai, paruošti žemės sklypų planai ir pateiktas teismui naujas ieškinys. Tokių sprendimų ir įsakymų apskundimui turi būti taikomas ne administracinės teisenos įstatyme numatytas vieno mėnesio, o civiliniuose įstatymuose numatytas trijų mėnesių apskundimo terminas.

102007 m. lapkričio 30 d. sprendimu Kėdainių rajono apylinkės teismas ieškovės ieškinį dalyje dėl 2,090 ha valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia atmetė; ieškinį dalyje dėl atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos 2003-10-13 sprendimo Nr. 53-19006 dalies bei Kauno apskrities viršininko 2003-10-13 įsakymo Nr. 02-06-06553 dalies panaikinimo bei termino jų apskundimui atnaujinimo, dovanojimo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia bei įpareigojimo atsakovą perduoti žemės sklypą paliko nenagrinėtu; priteisė iš ieškovės 41,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei ir 400 Lt advokato atstovavimo išlaidų atsakovui Z. R.. Sprendimui įsiteisėjus, teismas nurodė panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007-05-02 nutartimi šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su 0,5502 ha žemės sklypo, esančio ( - ), šalia 2.380 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), žemėtvarkos projekte pažymėto Nr.304-1, disponavimu, ir uždrausti atsakovui Z. R. atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su 0,5000 ha žemės sklypo, ( - ) , disponavimu.

11Nustatė, kad A. B. 2002-12-02 prašė Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus pamatuoti natūra žemę po gamybiniais pastatais ( - ), kaime ūkininko Z. R. žemėje ir likusią- Jankūnų bei Pelediškių kaimuose(b.l.14). 2003-03-27 Kauno apskrities viršininko administracija įsakymu Nr. 02-06-0969 patvirtino piliečių, kuriems suprojektuoti lygiaverčiai žemės sklypai sąrašą, kurio priede, eil.Nr.1 A. B. suprojektuoti du žemės sklypai Paliediškių kaime: 0,50 ha- Nr. 331-1 ir 6,37 ha- Nr. 331-2 (b.l. 16-18). Kauno apskrities viršininko administracijos 2003-10-13 sprendimu Nr. 53-19006 A. B. atkurtos nuosavybės teisės į 7,48 ha žemės, esančios Pelutavos kaime Kėdainių rajone, iš jos 2,22 ha grąžinant natūra , o 5,29ha- lygiaverčiu žemės sklypu Paliediškių kaime (b.l. 9). Tos pačios dienos įsakymo Nr.02-06-06553 pagrindu jai neatlygintinai perduoti Paliediškių kaime esantys žemės sklypai Nr. 331-1 ir 331-2 , bei Pelutavos kaime esantys sklypai Nr. 331-3 ir 331-4 (b.l.21). Šiuos žemės sklypus A. B. 2004-01-14 padovanojo Z. R.. dovanojimo sutartimi . VĮ Registrų centro duomenimis 0,50 ha žemės sklypas, esantis Paliediškių kaime, žemėtvarkos projekte pažymėtas 331- 1, unikalus Nr. ( - ) asmeninės nuosavybės teise priklauso Z. R. pagal dovanojimo sutartį.

12Nustatė, kad G. V. 1992-01-04 prašė Kėdainių rajono Pernaravos Agrarinės reformos tarnybą parduoti jai 0,60 ha žemės sklypą, kurį užima privačių namų valda (b.l. 39). Dokumente, niekaip nepavadintame ir niekieno nepasirašytame, nubraižytas G. V. galimai 2,00 ha žemės sklypas (buvusi civ. byla Nr. 2-18-725/2007, b.l. 20); dokumente, įvardintame Žemės sklypo įkainojimo aktu, nurodomas G. V. parduodamo žemės sklypo dydis, jo kainos apskaičiavimas (b.l. 42). 1992-08-11 nuo jos sąskaitos nurašyti 14 502 rubliai investiciniais čekiais(b.l.30).1992-09-29 Kėdainių rajono valdyba potvarkiu Nr. 447 pv "Dėl leidimo mokėti už žemės sklypus", sutinkamai su LR Vyriausybės 1992 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 89, leido mokėti privačių namų valdų savininkams už žemės sklypus pagal priedus Nr. l, 2. , tarp kurių, eilės Nr. 3589 G. V. leista pirkti 2,090 ha žemės sklypą, esantį( - ). (b.l. 49-50). 2001-11-16 Panevėžio apskritis padarė išvadą, jog G. V. turi teisę atkurti nuosavybės teisę į 2,21 ha žemės, esančios( - ) ir ši išvada(Nr.23772) persiunčiama į Kėdainių raj., Pernaravos seniūniją (b.l. 35). G. V. 2002-08-29 prašė Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus paveldėtą žemę,esančią ( - ), pamatuoti lygiaverčiu sklypu Paliediškių kaime ir padengti namų valdą Paliediškių kaime (b.l. 34). Kauno apskrities viršininko 2002-11-28 įsakymu Nr. 02-06-6662 G. V. eil. Nr 22 įtraukta į sąrašą piliečių, kuriems suprojektuoti lygiaverčiai žemės sklypai, su - 2,38 ha dydžio, Nr. 304-1žemės sklypu, esančiu Paliediškių kaime (b.l. 33). 2003-01-04 G. V. prašo paveldima Kondroto žeme padengti jos namų valdą ir likusią žemę pamatuoti ekvivalentine žeme Paliediškių kaime. 2003-03-14 žemės sklypų ribų paženklinimo – parodymo aktuose nurodyta, kad G. V. ( - ) buvo suformuoti žemės sklypai: Nr. 0001/304-1, 2,38 ha, žemės ūkio veiklai ir 0001/304-2, 0,48 ha, namų valda (b.l. 40-41). Kauno apskrities viršininko administracijos 2003-07-22 sprendimu Nr. 53-18186 G. V. atkurtos nuosavybės teisės į 2,21 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 2,38 ha žemės sklypą ( - )(buvusi civ. byla Nr. 2-18-725/2007, b.l. 78). Kauno apskrities viršininko 2003-07-22 įsakymo Nr. 02-06-5072 priede nurodyta, kad G. V. atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą, perduodant neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypus Nr. 304-1, 2,38 ha, ir 304-2, 0,48 ha, esančius( - ) (buvusi civ. byla Nr. 2-18-725/2007, b.l. 79). Planuose šių žemės sklypų savininkė nurodyta G. V. ( žemės sklypo plane M 1:50000 pažymėtas 0,48 ha žemės sklypas, sklypo Nr. projekto plane 304-2 - civ. byla Nr. 2-18-725/2007, b.l. 80 ir žemės sklypo plane M 1:10000 pažymėtas 2,38 ha žemės sklypas, sklypo Nr. projekto plane 304-1- civ. byla Nr. 2-18-725/2007, b.l. 83); Nekilnojamo turto registre jų savininke nurodyta taip pat G. V. 2003-07-22 apskrities viršininko sprendimo Nr. 53-18186 pagrindu(b.l. 43-44 ir b.l. 45-47). Žemės sklypo plane M 1:20000 Ž. R. įmonės „Matininkas“ pažymėti G. V. priklausantys žemės sklypai, kadastr. Nr. 5367/0001:258 bei Nr. 5367/0001:257, viso 2,8600 ha, Z. R. priklausantis žemės sklypas, kadastr. Nr. 5367/0001:363, 0,5000 ha, bei 0,5502 ha sklypas, kuriuo naudojasi G. V. (b.l. 53).

13Teismas nustatė, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2004-03-30 pranešime Nr.654 nurodoma, jog 2004-02-29 G. V. žemės ūkio ir kaimo valda įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir jai suteiktas identifikavimo kodas 1004645151(b.l.26). Iš Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos G. V. tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bylos Nr. 4-1004645151 nustatė, kad G. V. deklaravo 3,14 ha žemės plotą išmokoms gauti (b.l. 121-127).

14Teismas atmesdamas reikalavimą dėl sutarties pripažinimo galiojančia, nurodė, kad 1992-09-29 Kėdainių rajono valdybos potvarkyje Nr.447pv. „Dėl leidimo mokėti už žemės sklypus“ konkrečiai nenurodyta, kuriam tikslui, kokios paskirties žemę būtų leidžiama nusipirkti ieškovei. Tačiau , atsižvelgiant į tai, jog šis potvarkis priimtas vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-02-07 nutarimu Nr.89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos“, kurio 4.1.1 p ir 7.7 p numatė, kad valstybinės žemės ūkio sklypai ne žemės ūkio veiklai privatinėn nuosavybėn parduodami ne konkurso tvarka – privačių namų savininkams- šioms valdoms faktiškai naudojami žemės sklypai, bet ne didesni kaip 2 ha, teismas padarė išvadą, jog ieškovei buvo leista susimokėti už išsiperkamą jos namų valdos užimamą žemės sklypą, o ne už kitokios rūšies žemės sklypą, į kokį ieškovė pretenduoja dabar.

15Sulyginęs Kėdainių rajono valdybos potvarkiu leidžiamo nusipirkti žemės sklypo dydį ir kainą, žemės sklypo įkainojimo akte nurodyto parduodamo žemės sklypo dydį, kuris yra ne vieną kartą taisytas, bei kainą, kurios dydis neaiškus, taip pat mokėjimo pranešime nurodytą kainą bei pavedime nurodytą pinigų nurašymo datą su Kėdainių rajono valdybos potvarkio priėmimo data, teismas laikė, kad nėra galimybės įvertinti, jog buvo sumokėta būtent už Kėdainių rajono valdybos potvarkiu leistą nusipirkti žemę, nes pinigai nuo ieškovės sąskaitos buvo nurašyti žymiai anksčiau, t.y. 1992-08-11, nei priimtas potvarkis(priimtas 1992-09-29). Be to, Kėdainių rajono valdybos potvarkiu leistos nusipirkti žemės sklypo kaina – 15 112 neatitiko nei žemės sklypo įkainojimo akte, nei mokėjimo pranešime, nei pavedime nurodytoms piniginėms sumoms, bei kadangi žemės sklypo įkainojimo akte, mokėjimo pranešime ir pavedime nurodyti žemės sklypo dydžiai iš vis nenurodyti, jokiame dokumente nenurodytas konkretus realiai suformuotas žemės sklypas, jo pirkimo pobūdis, todėl teismas nelaikė, kad buvo sumokėta už leidžiamą nusipirkti 2,09 ha žemės sklypą.

16Teismas, įvertinęs pateiktą 2002-08-29 dokumentą bei 2003-01-04 dokumentą, padarė išvadą, jog ieškovė vėliau pakeitė savo valią dėl namų valdos žemės įgijimo būdo ir nutarė namų valdą padengti jos paveldima M. K. žeme Rabickių kaime, Panevėžio rajone, kas ir buvo padaryta 2003-07-22 Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 53-18186, o būtent – perduota neatlygintinai nuosavybėn namų valdai 1,48 ha žemės sklypas.

17Nurodė, kad pagal LR Vyriausybės 1992 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos“ 10 p. pirkėjas, gavęs miesto(rajono) valdybos pranešimą, iki žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos sumoka pranešime nurodytą sklypo kainą ir su apmokėjimą patvirtinančiu banko įstaigos dokumentu atvyksta nustatytu laiku pasirašyti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties. Jeigu pirkėjas per nustatytą laiką nesumoka ar be pateisinamų priežasčių neatvyksta pasirašyti sutarties, ši sutartis nesudaroma. Darant prielaidą, kad ieškovė susimokėjo jai leisto pirkti namų valdos žemės sklypo vertę, tai jo turėjo žinoti kada atvykti sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties, nes , kaip nurodė ieškovė, ji pati pranešė valdybai apie pinigų už žemę sumokėjimą. Todėl, nesant įrodymų, kad ieškovė būtų nustatytu laiku atvykusi pasirašyti sutarties, teismas sprendė, jog jau vien dėl šios sąlygos neįvykdymo, žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis su ieškove negalėjo būti pasirašyta. Pagal to paties nutarimo 9.2. punkto antroje pastraipoje nustatyta, kad Laikotarpis nuo miesto(rajono) valdybos potvarkio priėmimo iki žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo negali būti ilgesnis kaip 1 mėnuo. Nors ieškovė nenurodė datos, kada turėjo būti pasirašyta sutartis, Valdyba, remiantis minėtu nutarimu, nurodydama mokėjimo terminą, apie kurį ieškovė turėjo žinoti, nes, kaip teigia mokėjo už perkamą žemę, turėjo nurodyti ir sutarties pasirašymo datą, ne ilgesnį nei 1 mėnuo po potvarkio priėmimo ir apie tai turėjo žinoti ieškovė, todėl sprendė, kad žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir pasirašymo data turėjo būti 1992-10-29. Valdybos tarnautojams nurodytu laiku nesudarant su ieškove žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties, atsiranda asmens subjektinių teisių pažeidimas ir asmuo įgyja teisę reikalaut apgint jo pažeistas teises bei prasideda ieškinio senaties termino eiga. Tuo metu galiojęs 1964m. CK 84 straipsnis nustatė 3 metų ieškininės senaties terminą, kuriam pasibaigus išnyksta teisė į ieškininę pažeistos teisės gynybą. Teisė į ieškinį atsiranda nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie savo teisės pažeidimą(1964m. CK 86 str.).Teismas laikė, kad bet koks vidutinis apdairiai ir rūpestingai savo teisių atžvilgiu besielgiantis asmuo analogiškoje situacijoje turėjo išsiaiškinti, jog jo teisė yra pažeista. Todėl ieškovė, pradėjusi rūpintis žemės įgijimu nuosavybėn, laikydama, kad ji susimokėjo už žemę, toliau elgdamasi apdairiai ir rūpestingai, net ir laikant, kad jai nebuvo pranešta dėl sutarties sudarymo dienos, turėjo aiškintis kitus reikiamus veiksmus nuosavybės įteisinimui, dokumentų, patvirtinančių nuosavybės įgijimą, gavimui. To ieškovei daugiau kaip 10 metų nedarant, išnyksta teisė į ieškininę pažeistos teisės gynybą. Kadangi ieškininės senaties terminas baigėsi 1995-10-29(1964m. CK 84 str.1d), ieškovė neprašo jo atnaujinti, atsakovo ir trečiųjų asmenų prašymu , ieškinys dalyje dėl žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia atmestinas dėl senaties(1964m. CK 84 str.1d).

18Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nurodytas reikalavimas šioje civilinėje byloje yra pirminis, nuo kurio priklauso tolesnis bylos nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas, o ieškovė sprendimo ir įsakymo neteisėtumą grindžia tuo, kad atsakovei A. B. buvo grąžinta žemė, kuri jau buvo parduota jai, pritaikęs šiam ieškovės reikalavimui ieškinio senatį, reikalavimus dėl atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos 2003-10-13 sprendimo Nr. 53-19006 dalies ir Kauno apskrities viršininko 2003-10-13 įsakymo Nr. 02-06-06553 dalies panaikinimo bei termino jų apskundimui atnaujinimo, dovanojimo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia bei įpareigojimo atsakovą perduoti žemės sklypą, paliko nenagrinėtus.

19Apeliaciniu skundu ieškovė prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. Skundą grindžia šiais argumentais:

201. Teismas, nepripažindamas 1992-08-11 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties galiojančia, netinkamai įvertino visus byloje esančius įrodymus, susijusius su mokėjimu už žemę. Nors už perkamą žemę buvo reikalauta sumokėti 14 437 rublių, tačiau dėl to, kad jos investicinėje sąskaitoje buvo jų daugiau- 14 502 rubliai (145,02 Lt), ji juos visus pervedė, nes neplanavo daugiau kam nors panaudoti, be to, tam neprieštaravo atsakovas. Logiška manyti, jog tokia didelė suma negali būti pervesta tik už 0,6 ha žemės sklypo pirkimą. Be to, teismo išvadą paneigia ir byloje esantis Žemės sklypo įkainojimo aktas, pagal kurį už 15 arų perkamą žemės sklypą jai priklausė sumokėti 562 rublius, o už likusią dalį – 13 875 rublius, t.y. buvo mokėta po 75 rublius už arą, kaip nurodyta akto 1.3 punkte. Be to, ji (ieškovė) papildomai dar turėjo sumokėti 300 rublių už dokumentų rengimą ir įforminimą. Visa tai ir sudaro jos sumokėtą sumą. Sklypas randasi prie jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamo namo su priklausiniais ir prašymo padavimo metu buvo jos naudojamas asmeninėms reikmėms. Pagal tuo metu galiojusio 1993-07-21 LT Vyriausybės nutarimo Nr.550 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos“ reikalavimus ji pateikė Kėdainių rajono savivaldybei visus žemės ūkio pirkimo-pardavimo sutarčiai įforminti reikamus dokumentus, išvardintus 4 punkte. Kadangi ji buvo ilgalaikė faktinė sklypo naudotoja, jai nereikėjo pateikti kitų papildomų dokumentų. Nesant jos prašymo dėl žemės pirkimo, Kėdainių rajono valdyba nebūtų priėmusi 1992-09-29 potvarkio dėl mokėjimo už žemės sklypą. Be to, šis potvarkis nenuginčytas ir galioja. Tokiu būdu, atsakovas šiuo potvarkiu išreiškė savo valią dėl žemės pardavimo, o ji (ieškovė) sumokėjo nurodytą kainą ir atliko visus reikiamus veiksmus sutarties sudarymui. Kainos sumokėjimas už perkamą žemės sklypą yra pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo veiksmas ir jo įstatyminis pagrindas -1992-09-29 potvarkis Nr.447pv, kuriame nurodytos esminės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos: objektas ir kaina(CK 6.396 str., 6.397 str.) . Sandoris pripažintinas galiojančiu CK 1.93 str.4d. pagrindu. Atsakovas nevykdydamas pareigos pažeidžia CK 1.2 ir 1.5 str.

212. Teismas nenurodė, kokiais konkrečiais kriterijais remiantis buvo nustatyta ieškininės senaties termino eigos pradžia. Neturėdama tam reikiamo išsilavinimo ir būdama pakankamai garbaus amžiaus, negalėjo suvokti, jog jos subjektinės teisės buvo pažeistos jau tada, kai nebuvo sudaryta žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis. Manė, kad savo pareigas atliko ir Kėdainių rajono valdyba, kuri turėjo įforminti sutartį. Neabejodama savo nuosavybės teise, toliau naudojosi žemės sklypu, o apie pažeistą teisę sužinojo tik pradėjusi susirašinėti su atsakovu – 2006-05-09. Tokiu būdu, teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos tiek ginčo klausimu, tiek dėl senaties terminų taikymo.

22Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovai Z. R. ir Kauno apskrities viršininko administracija prašo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą, kaip nepagrįstą ir neteisėtą, atmesti.

23Z. R. nurodo, kad nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą A. B. buvo atstatytos teisėtai ir pagrįstai, todėl jis yra sąžiningas turto – 0,5 ha žemės sklypo, įgyto dovanojimo sandorio metu, valdytojas. Užsitęsęs teisminis procesas, nes tai nepirmas ieškovės ieškinys su analogiškais reikalavimais, bei šiam žemės sklypui pritaikytos ir galiojančios laikinosios apsaugos priemonės suvaržo jo galimybę laisvai naudotis savo nuosavybe.

24Kauno apskrities viršininko administracija nurodo, kad NORD/LB bankas tik 2005 m. rugsėjo 19 d. pateikė Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriui mokėjimo pranešimo dublikatą bei 1992-08-11 pavedimą, kurie, atsakovo manymu, nepatvirtina apeliantės sumokėjimą už 2,09 ha namų valdos žemės sklypą, nes neatitinka nei žemės kaina, nei mokėjimo data. Tuo metu jai jau buvo atkurta nuosavybės teisė į 0,48 ha žemės sklypą Kauno apskrities viršininko administracijos 2003-07-22 sprendimu. Nors ieškovė ir nurodo, jog institucija, kurios pareiga buvo įforminti žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, buvo Kėdainių rajono valdyba, tačiau atsakovu įtraukta tik Kauno apskrities viršininko administracija.

25Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Kėdainių rajono savivaldybė prašo sprendimą, kuriuo pilnai ir visapusiškai ištirtos faktinės bylos aplinkybės, palikti nepakeistą, apeliacinį skundą – atmesti.

26Apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d.1 p.).

27Šioje byloje Kėdainių rajono apylinkės teismas byloje esančius įrodymus įvertino tinkamai pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymais, kurių pagrindu padarė pagrįstą išvadą dėl ieškinio nepagrįstumo-CPK 176, 185 str., todėl sprendimą naikinti pagal ieškovės apeliacinio skundo motyvus ir argumentus, jame nurodomas aplinkybes nėra pagrindo.

28Apeliacinio skundo motyvas, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir netinkamai įvertino įrodymus, susijusius su mokėjimu už žemę ir dėl to nepripažindamas 1992-08-11 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties galiojančia, priėmė neteisingą sprendimą, atmestinas. Įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos procesiniame įstatyme, t.y. CPK 185 straipsnyje. Šių taisyklių esmė yra ta, kad įrodymus vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu teismo posėdyje, vadovaudamasis įstatymu. Įrodymų vertinimas grindžiamas taip vadinama tikėtinumo taisykle, kurios esmę sudaro laisvo įrodymų vertinimo principas – teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę.

29Sprendžiant ginčą tikslinga aiškintis aplinkybes, susijusias ne tik su žemės reforma, bet ir su nuosavybės teisės atkūrimu ir su jais susijusių teisinių normų taikymu ieškovės atžvilgiu.

30Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė, gyvenanti Kėdainių rajone Paliediškių kaime, pretendavo į nuosavybės teisės atkūrimą į M. K. turėtą 2,21 ha žemę, buvusią Panevėžio rajone Rabikių kaime . Ji, įgyvendindama šią teisę, 1991-10-10 prašyme dėl nuosavybės teisės atkūrimo, išreiškė pageidavimą žemę atgauti ekvivalentine natūra. Šią jos teisę pripažino Panevėžio apskritis, priskyrusi ieškovės pretenduojamą 2,21 ha 4 973 Lt vertės žemės valstybės išperkamai žemei, bei persiųsdama 2001-11-16 išvadą Nr.23772 pagal ieškovės gyvenamą vietą- Kauno apskrities Kėdainių rajono Pernavos seniūnijai išsprendimui (b.l.35).

311992-01-04 pareiškimu ji prašė parduoti jai 0,60 ha žemės sklypą, kurį užima privati namų valda (b.l.39), o 2002-08-29 –perduoti atkuriamos nuosavybės teise žemės sklypą Rabikių kaime Panevėžio rajone lygiaverčių sklypu Paliediškių kaime ir padengti namų valdą Paliediškių kaime (b.l.34). Tai rodo, kad pastaruoju pareiškimu ji sukonkretino nuosavybės teisių atkūrimo būdą, nurodytą 1991-10-10 prašyme . Šį pasirinkimą ji patvirtino 2003-01-01 prašyme. Minėti pareiškimai nenuginčyti, ieškovė nepakeitė pasirinkto nuosavybės teisių atkūrimo būdo.

32Iš byloje esančių dokumentų seka, kad rengiant Pelutavos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą pagal Panevėžio apskrities 2001-11-16 išvadą Nr.23772 buvo ieškovei suprojektuota 0,48ha namų valdos žemės sklypas ir lygiavertis 2,38 ha žemės sklypas. Kauno apskrities viršininkui 2002-11-28 įsakymu Nr. 02-06-6662 patvirtinus žemėtvarkos projekto papildymą, žemės sklypai buvo pamatuoti ir paženklinti natūroje. Ieškovė juos pripažino pasirašydama 2003-03-14 žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymų aktus(b.l.41,42). 2003-07-22 Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimu atkurtos nuosavybės teisės į 2,21 ha žemės 4973Lt vertės, perduodant nuosavybėn lygiaverčiu sklypu. Taip ieškovės G. V. neatlygintinai nuosavybėn perduota 0,48ha namų valda ir 2,38 ha žemės ūkio veiklai. Šiuos žemės sklypus ji registravo nekilnojamo turto registre(b.l.43-47). Tokiu būdu ieškovės atžvilgiu buvo įgyvendintas nuosavybės teisės atkūrimas. Ieškovė šių sprendimų ir su juo susijusių kitų norminių aktų neginčijo.

33Nuosavybės teisės atkūrimo ieškovei metu galiojo Lietuvos Respublikos Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 1997-07-01 įstatymo Nr. VIII-359 14-2003-06-30 redakcija(įsigaliojo 2003-06-30, galiojo iki 2003-10-29). Šio įstatymo 6 straipsnis( 2000-07-18 įstatymo Nr.VIII-1866, nuo 2000-07-31d. redakcija) nustatė, kad piliečiui į grąžinamos natūra žemės, miško plotą arba perduodamą neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės, miško sklypui plotą įskaitomas tokio pat dydžio jo privatizuojamas namų valdos (išskyrus tas namų valdas, už kurias nustatyta tvarka buvo įmokėtos įmokos) žemės sklypas bei jo naudojamas asmeniniam ūkiui žemės sklypas.

34Analogiškai nurodyta tuo pat metu galiojusiame Lietuvos Respublikos Žemės reformos 1991m. liepos 21d. įstatyme Nr. I-1607 (20-2003-04-24, įsigaliojo 2003-04-24 galiojo iki 2004-01-07). Taip 4 straipsnio 1 dalyje (2001 -08-03 įstatymo Nr.IX-496 nuo 2001 -08-17 ir 2002-11-05 įstatymo NR.IX-1171 nuo 2002-11-22 d. redakcija) įtvirtinta, kad į piliečiui grąžinamos natūra žemės, miško arba perduodamą neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtam žemės, miško sklypui plotą įskaitomas tokio pat dydžio jo privatizuojamas namų valdos (išskyrus tas namų valdas, už kurias nustatyta tvarka buvo įmokėtos įmokos) žemės sklypas bei nustatyta tvarka skirtas ir naudojamas piliečio asmeniniam ūkiui žemės sklypas (išskyrus tuos skirtus ir naudojamus piliečio asmeniniam ūkiui žemės sklypus, už kuriuos nustatyta tvarka ir sąlygomis buvo įmokėtos įmokos). Pagal to paties įstatymo 8 straipsnį ( 2002-11-05 įstatymo Nr.IX-1170 nuo 2003-02-24 redakcija) žemės reformos metu asmenims parduodama žemė( suformuotais žemės sklypais) laikantis šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytos eilės ir pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus, kitus teritorijų planavimo dokumentus.

35Ieškovė, prieš nuosavybės teisių atkūrimą, kaip aukščiau minėta, 2002-08-29 dar kartą patvirtino savo valią , prašydama lygiaverčio sklypo jos gyvenamojoje vietoje bei juo padengiant namų valdą(b.l.34). Tos pačios dienos Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus pažyma Nr.188 patvirtinta, kad G. V. Pernavos apylinkės Tarybos 1994-01-12 sprendimu 25-ojoje sesijoje asmeniniam ūkiui žemė nesuteikta(b.l.36).

36Iš to seka, kad ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jai buvo suteikta asmeninio ūkio žemė.

37Minėta, 1992-01-04 ieškovė prašė parduoti 0,60ha namų valdą(b.l.39). Jai 1992-09-29 Kėdainių rajono valdybos potvarkiu Nr.447 pv buvo leista mokėti už 2, 090ha namų valdos -15 112 rub(b.l.49-50). Ieškovė savo teiginį, jog jai buvo leista mokėti už 2,09 ha valstybinį žemės sklypą ir ji susitarimą pilnai įvykdė , t.y sumokėjo už perkamą 2,090ha sumokėjo sutartą pinigų sumą, tačiau atsakovas be pagrindo nesudarė sutarties, grindžia Kėdainių rajono valdybos potvarkiu Nr.447 pv (b.l.49-50), planu(civ.b Nr.2-18-725/2007- b.l.16), mokėjimo pranešimo dublikatu(b.l.29) , pavedimu(b.l.30) ir investicinės sąskaitos knygelės nuorašu(b.l.30). Kolegija sutinka su apylinkės teismo nustatytomis aplinkybėmis ir sulyginus šiuos dokumentus padarytomis išvadomis, jog nėra galimybės daryti išvados, jog sumokėti investiciniai čekiai būtent už jos nurodytą 2,090ha žemės. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog G. V. Žemės ūkio bankui 1992-08-11 Pavedimu pavedė nurašyti iš jos(G. V.) nebalansinės sąskaitos I-9920 LTB Kėdainių skyriui 6770 164801 - 14 502 rublius (b.l.30) . Minėta pinigų suma jos investicinės sąskaitos knygelėje buvo parodyta į išlaidas -nurašyta į LTB(b.l.30). Tačiau ieškovė nepateikė pirminio Mokėjimo pranešimo, kurio pagrindu ji davė nurodymą bankui, o Pavedime tai pat nenurodė nei investicinių čekių nurašymo tikslo nei pagrindo. Kai žinia, Žemės ūkio banko teises perėmė NORD/LB, o LTB - Hansabankas. Ieškovės pateiktame Mokėjimo pranešimo dublikate, 2005-09-16 atžymėta, jog 14 502 rub investiciniai čekiai nurašyti už žemę. Kitų duomenų apie žemės paskirtį, žemės dydį ir pan., nėra. Nurodytas įrašas patvirtintas NORD/LB Kėdainių skyriaus spaudu, bei vyresniosios operacijų ekspertės R. B. asmeniniu spaudu ir parašu(b.l.29). Tačiau ta aplinkybė, jog nuo jos sąskaitos buvo nurašyti minėti pinigai, kuomet nurašymo pagrindas( ieškovės teigimu- Kėdainių rajono valdybos nutarimas) atsirado vėlaiu ir juose pinigų sumos skirtingos, kurios taip pat skiriasi nuo nežinomos datos, nenustatytino dydžio bei nenustatytinos sumos žemės sklypo įkainojimo aktu(b.l.42), šiuo atveju nepakankamas įrodymas, patvirtinti, jog buvo sumokėta už perkamą valstybinę 2,09 ha žemę, nes nėra įrodymų,, jog Žemės ūkio bankas įvykdė ieškovės nurodymą ne tik nurašydamas nuo jos investicinės sąskaitos pinigus, bet ir juos pervesdamas ieškovės nurodytam adresatui- Lietuvos taupomajam bankui, kurio teises perėmė Hansabankas. Ieškovė įrodymais nenuneigė atsakovų teiginio, jog žemėtvarkos skyriui ji nepateikė duomenų apie apmokėjimą už išperkamą iš valstybės žemę.

38Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog ieškovė neįrodė, kad ji sumokėjo už perkamą 2,09ha valstybinę žemę ir pateikė žemėtvarkos tarnybai mokėjimą patvirtinančius dokumentus(CPK 178 str.). Įrodymų, jog jai buvo skirtas bei buvo suformuotas 2,09ha valstybinės žemės sklypas ir juo ji naudojosi- nėra.

39Neturint duomenų apie įmokėtas įmokas už privatizuojamą namų valdą ir apie nustatyta tvarka paskirtą ir jos naudojamą asmeniniam ūkiui žemės sklypą, bei įmokas už jį, sutinkamai su ieškovės G. V. prašymais, bei jos pateiktais dokumentais, ieškovei G. V. buvo atkurtos nuosavybės teisės lygiaverčiu sklypu, į kurį įskaityta namų valda . Tai atitiko tuo metu galiojusius LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymo ir LR Žemės reformos įstatymo nuostatas. Kaip minėta, nurodytų sprendimų ji neskundė, kas leidžia daryti išvadą, jog ji sutiko, jog jos namų valda yra 0,48ha dydžio, asmeninio ūkio žemės neturi ir nėra padariusi įmokų už žemę.

40Kaip matyti iš dokumentų, ieškovė neįrodė, kad jai buvo paskirtas, suformuotas ir jos naudojamas 2,09 ha žemės. Neįrodė buvus susitarimą dėl konkretaus, suformuoto pirkti 2,09ha dydžio žemės sklypo ir sutartos sumos(kainos), nes ieškovė prašė nurašyti nuo jos sąskaitos 14 502 rub, valdybos nutarimu leista žemę pirkti už 15 112 rub, mokėjimo pranešimo dublikate mokėti nurodyta 14 437 rub investiciniais čekiais, neįrodė, jog nurašyti nuo jos sąskaitos investiciniai čekiai buvo už 2,09ha žemės, jie buvo pervesti į vieną iš nurodytų Mokėjimo pranešime sąskaitų kituose bankuose, ji šiuos duomenis pateikė žemėtvarkos tarybai. Iš to seka kad ji neįrodė nei susitarimo dėl sutarties, nei jo įvykdymo, kaip nustatyta CK 6.396 str., 6.397 str..

41Priešingai nei teigia ieškovė, nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM 2004-10-01 pranešimas apie preliminarią išmoką už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus- 4,02 ha neįrodo, jog ji naudojasi nupirktu 2,09ha žemės sklypu. Atsakovai pripažino, kad ieškovė naudojasi laisvu, valstybei priklausančiu apie 0,50-0,55 ha žemės sklypu. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad jos pateikti deklaruoti nacionalinei mokėjimo agentūrai duomenys neatitiko ir ieškovė juos 2005m. tikslino, mažindama nurodytą žemės plotą dydį . Esant šioms aplinkybėms, bei asmenų teisei nuomotis žemę, ieškovė nenurodė kokiu pagrindu ji naudoją deklaruotą nacionalinei mokėjimo agentūroje ir nepateikė tokių įrodymų. .

42Kolegija sutinka su apylinkės teismo išvada, jog ieškovės pagrindinis reikalavimas pripažinti galiojančia žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį, sudarytą tarp Kauno apskrities viršininko administracijos ir ieškovės G. V., kuria atsakovas pardavė, o ieškovė G. V. nupirko 2,090ha valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ) neįrodytas ir todėl atmestinas(CPK 178 str.) . Todėl padarius išvadą, jog ieškovės teisės nebuvo pažeistos, nėra pagrindo svarstyti senaties terminų klausimo, bei kitų ieškinyje suformuotų reikalavimų, kylančių iš primojo reikalavimo. Aplinkybių, leidžiančių naikinti pagrįstą ir tesėtą Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą apeliacinio skundo motyvais ir argumentais teisinio pagrindo nėra, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta(CPK 320 str.). Todėl apeliacinis skundas atmestinas(CPK 326 str.1d.1p) ir iš apelinatės priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą(CPK 88 str.1d.3p).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Priteisti iš G. V., a.k(duomenys neskelbtini) 20 Lt (dvidešimt litų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Ieškovė, sutikslinusi ieškinį, prašė: 1). Atstatyti dėl svarbių... 6. Nurodė, kad Kėdainių rajono valdyba 1992-09-29 potvarkiu Nr.447pv. „Dėl... 7. Nurodė, kad sumokėdama atsakovo nurodytą sumą už žemės sklypą, ką... 8. Nurodė, kad ieškinio senaties terminų nepraleido: apie tai, kad nėra... 9. Apie Kauno apskrities viršininko administracijos 2003-10-13 sprendimą Nr.... 10. 2007 m. lapkričio 30 d. sprendimu Kėdainių rajono apylinkės teismas... 11. Nustatė, kad A. B. 2002-12-02 prašė Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus... 12. Nustatė, kad G. V. 1992-01-04 prašė Kėdainių rajono Pernaravos Agrarinės... 13. Teismas nustatė, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos... 14. Teismas atmesdamas reikalavimą dėl sutarties pripažinimo galiojančia,... 15. Sulyginęs Kėdainių rajono valdybos potvarkiu leidžiamo nusipirkti žemės... 16. Teismas, įvertinęs pateiktą 2002-08-29 dokumentą bei 2003-01-04 dokumentą,... 17. Nurodė, kad pagal LR Vyriausybės 1992 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl... 18. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nurodytas reikalavimas šioje civilinėje... 19. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir... 20. 1. Teismas, nepripažindamas 1992-08-11 žemės sklypo pirkimo – pardavimo... 21. 2. Teismas nenurodė, kokiais konkrečiais kriterijais remiantis buvo nustatyta... 22. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovai Z. R. ir Kauno... 23. Z. R. nurodo, kad nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą A.... 24. Kauno apskrities viršininko administracija nurodo, kad NORD/LB bankas tik 2005... 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Kėdainių rajono... 26. Apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d.1 p.).... 27. Šioje byloje Kėdainių rajono apylinkės teismas byloje esančius įrodymus... 28. Apeliacinio skundo motyvas, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles... 29. Sprendžiant ginčą tikslinga aiškintis aplinkybes, susijusias ne tik su... 30. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė, gyvenanti Kėdainių rajone... 31. 1992-01-04 pareiškimu ji prašė parduoti jai 0,60 ha žemės sklypą, kurį... 32. Iš byloje esančių dokumentų seka, kad rengiant Pelutavos kadastro vietovės... 33. Nuosavybės teisės atkūrimo ieškovei metu galiojo Lietuvos Respublikos... 34. Analogiškai nurodyta tuo pat metu galiojusiame Lietuvos Respublikos Žemės... 35. Ieškovė, prieš nuosavybės teisių atkūrimą, kaip aukščiau minėta,... 36. Iš to seka, kad ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jai buvo... 37. Minėta, 1992-01-04 ieškovė prašė parduoti 0,60ha namų valdą(b.l.39). Jai... 38. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog ieškovė neįrodė, kad... 39. Neturint duomenų apie įmokėtas įmokas už privatizuojamą namų valdą ir... 40. Kaip matyti iš dokumentų, ieškovė neįrodė, kad jai buvo paskirtas,... 41. Priešingai nei teigia ieškovė, nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM... 42. Kolegija sutinka su apylinkės teismo išvada, jog ieškovės pagrindinis... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 30 d. sprendimą palikti... 45. Priteisti iš G. V., a.k(duomenys neskelbtini) 20 Lt (dvidešimt litų)...