Byla 2FB-535-860/2015
Dėl bankroto bylos jai iškėlimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant Darjai Bočekovai, dalyvaujant pareiškėjai K. K., jos atstovui adv. Vytautui Zenevskiui,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos K. K. pareiškimą, suinteresuoti asmenys - Centrinė taupomoji kasa, UAB „MCB Finance“, UAB „4finance“, UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“, UAB „Lateko lizingas“, UAB „Gelvora“, Bigbank AS filialas, UAB „Conlex“, UAB „Sergel“, UAB „Skolų rizikos sprendimai“ ir UAB „J. I.“, dėl bankroto bylos jai iškėlimo,

Nustatė

4Pareiškėja K. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu (1 t., b.l. 130 - 136), kuriame prašo iškelti jai bendroto bylą.

5Pareiškime nurodė, kad jai šiuo metu yra 25 metai; anksčiau ir iki šiol gyvena kartu su tėvais Santakos g. 15, Paužonių k., Buivydžių sen. 2011-07-15 mirė jos tėvas P. K.; tuomet jos šeima skolinosi piniginių lėšų iš pažįstamų net tėvo laidotuvėms (apie 300 Lt), kas mėnesį turėjo mokėti bent minimaliai, kad skola mažėtų. Galiausiai pradėjo dirbti UAB „Maxima“ kasininke, jos atlyginimas nebuvo pastovus, svyravo nuo 1 000 iki 1 200 Lt. Kadangi gyveno už Vilniaus (apie 40 km.), kasdien turėdavo važinėti į darbą, tad turėjo įsigyti transporto priemonę. Tuomet sudarė kredito sutartį su „General financing“ 5 200 Lt sumai tam, kad nusipirktų mašiną, keletą šimtų skyrė laidotuvių išlaidoms grąžinti. Vėliau paprašė pažįstamo, kad šis savo vardu sudarytų lizingo sutartį ir išsimokėtinai paimtų viryklę bei šaldytuvą; kas mėnesį įsipareigojimus mokėjo ji. Nepraėjus nei pusmečiui sugedo mašina, tad vėl sudarė kredito sutartį 600 Lt sumai; nepraėjus ilgam laiko tarpui šią skolą sumokėjo. Jos gyvenimo sąlygos yra prastos, name nėra jokių patogumų ir pan. Tad sudarė kredito sutartį su „Ūkio banko lizingu“ 2 000 Lt sumai, iš šių pinigų sumokėjo iki tol buvusius kreditus, lizingo davėjui ir nupirko dailylenčių, USB plokščių, kad galėtų atskirti svetainę ir padaryti mažą virtuvę; turėjo sumokėti darbininkams už darbą, tačiau pritrūko pinigų, todėl liko skolinga. Kuomet tėvas susirgo, visi pinigai buvo skiriami jo gydymui, tad jos mama nebemokėjo už elektrą, susidarė 800 Lt skola, kurią reikėjo sumokėti. Buvo būtina sutvarkyti pirties, kuri buvo jų dušas ir vonia viename, pamatus, kad turėtų galimybę laikytis higienos. Tuomet jau buvo susikaupusios nemažos skolos tiek iš „Ūkio banko lizingo“, tiek iš ankstesnių kredito bendrovių, už telefoninio ryšio paslaugas, internetą, elektrą, tad nutarė sudaryti kredito sutartį didesnei sumai, kad galėtų su visais atsiskaityti ir tuomet penkerius metus mokėti įmokas ir nebelikti skolinga. Tuo tikslu kreipėsi į „Kredito uniją“ ir sudarė kredito sutartį 15 000 Lt sumai. Po šios sutarties sudarymo ji sistemingai mokėjo įmokas. Ėmė dirbti Lukiškių tardymo izoliatoriuje, kuriame atlyginimas nėra stabilus, priklauso nuo dirbamų naktinių, šventinių dienų, t.y. atlyginimas svyravo nuo 1 200 Lt iki 1 570 Lt. Vėliau 4 mėnesiams išvyko į komandiruotę ir jos atlyginimas sumažėjo iki 1 000 Lt, tad ji nebegalėjo vykdyti įsipareigojimų „Kredito unijai“. Tada sudarė dar kelias kredito sutartis, kad grąžintų nesumokėtas įmokas ir nupirktų mamai bei broliui apynaujas lovas. Visada norėjo tik gero savo šeimai. Kuomet jos įsipareigojimai visoms kredito bendrovėms ėmė siekti 1 300 Lt, nebebuvo pajėgi mokėti skolų, tad kuris laikas moka tik dalį skolų. Nurodė, kad 2014-10-02 jos skola kreditoriams sudarė 42 221,73 Lt, vykdymo išlaidos 978,51 Lt; bendra skola, kurią šiai dienai turi grąžinti kreditoriams, yra 43 200,24 Lt. Jos mėnesinės gaunamos pajamos yra 1 570 Lt. Ji neturi jokio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei pan. Mano, kad ji atitinka įstatyme numatytus kriterijus fiziniams asmenims, kuriems gali būti keliama bankroto byla; ji yra atlikusi visus privalomus formalumus. Teigia, kad jos, jos broliui ir mamai, kuriuos dalinai išlaiko, būtiniausiems poreikiams per mėnesį reikia 1 300 Lt. Bankroto administratoriumi prašo skirti P. V.. Administratoriaus lėšų suma, reikalinga nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, sudaro 2 350 Lt.

6Suinteresuotas asmuo – UAB „Lateko lizingas“, pateiktame atsiliepime (2 t., b.l. 44 - 45) nesutiko su pareiškėjos K. K. pareiškimu.

7Atsiliepime nurodė, kad ji nėra ir niekada nebuvo sąžininga savo kreditorių atžvilgiu. Teigia, kad pareiškėja, sudarydama paskolos sutartį, turėjo nurodyti savo esamus įsipareigojimus kitoms kredito įstaigoms, tačiau šios pareigos nevykdė, nes nurodė, jog jos įsipareigojimai kitoms kredito įstaigoms yra 0 Lt. Tad ji, sudarydama paskolos sutartį, tyčia pateikė melagingus duomenis, siekdama pasiskolinti lėšų ir jau žinodama, kad neturės galimybių tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Kreditorius mano, kad pareiškėja, teigdama prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, sąmoningai stengiasi išvengti prievolių kreditoriams įvykdymo; pareiškėja, nors ir ne pilna apimtimi, tačiau galėtų savo skolinius įsipareigojimus kreditoriams vykdyti.

8Suinteresuotas asmuo – BIGBANK AS, pateiktame atsiliepime (2 t., b.l. 183 - 184) nesutiko su pareiškimu, prašė jo netenkinti.

9Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, jog jos prisiimti įsipareigojimai buvo vykdomi, tad neaišku, ar pareiškėja tyčia neblogino savo turtinės padėties. Teigia, kad asmeniui, kuris elgiasi nerūpestingai neturėtų būti leidžiama bankrutuoti ir tokiu būdu išvengti savo prievolinių įsipareigojimų kreditoriams.

10Suinteresuotas asmuo – UAB „Sergel“, finansinių pretenzijų pareiškėjai neturi, prašė pašalinti jį iš kreditorių sąrašo (2 t., b.l. 176).

11Kiti suinteresuoti asmenys bankroto bylos kėlimui pareiškėjai K. K. neprieštaravo (2 t., b.l. 31 – 32, 37, 42, 179, ).

12Teismo posėdžio metu pareiškėja savo pareiškimą pilnai palaikė. Papildomai paaiškino, kad visas paskolas pradėjo imti prieš tris metus; paskolas ėmė lauko virtuvės remontui; paskui paskolas ėmė, kad sumokėtų kredito įmokas; dar vėliau reikėjo pirtį remontuoti ir pan. Šiuo metu dirba Lukiškių tardymo izoliatoriuje, alga apie 1 500 Lt. Ji rūpinosi ir šiuo metu rūpinasi broliu, mama, nes pastaroji neturi pajamų. Taip pat paaiškino, kad ji nebandė kreiptis į banką dėl kredito gavimo, o ėmė greituosius kreditus.

13Pareiškėjos atstovas palaikė savo atstovaujamosios pareiškimą, paaiškino, kad buvo perkami būtiniausi daiktai, paremontuota pirtis, buvo mokamos įmokos; sąžiningumo kriterijus yra išlaikytas. Mano, kad nėra jokių kliūčių iškelti pareiškėjai bankroto bylą.

14Pareiškimas atmestinas.

15LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 straipsnio 1 dalis nustato, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorinių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, jog fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

16Dėl pareiškėjos nemokumo

17FABĮ 2 straipsnio 2 dalis nustato, kad fizinio asmens nemokumas yra tokia jo būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 LR Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Nustatant fizinio asmens būklę, į skolinių įsipareigojimų sumą neįskaitomi reikalavimai, kurie negali būti nurašyti (FABĮ 5 str. 8 d. 1 p.)

18Lietuvos A. T. aiškindamas fizinio asmens nemokumo sąvoką FABĮ prasme yra pažymėjęs, kad mokumas gali būti suprantamas kaip potencialus skolininko (fizinio ar juridinio asmens) sugebėjimas turimomis priemonėmis sumokėti už tai, kas įsipareigota, t.y. gebėjimas laiku apmokėti įsipareigojimus, grąžinti skolas suėjus jų mokėjimo terminui. Nemokumą būtina skirti nuo nenoro atsiskaityti, laikino mokėjimų sutrikimo, gresiančio nemokumo ir situacijos, kai skolininko turtas nebepadengia jo skolinių įsipareigojimų. Taigi, sprendžiant dėl fizinio asmens nemokumo turi būti taikomi tokie kriterijai: skolų suma turi viršyti 25 MMA, šių skolų mokėjimo terminai turi būti pasibaigę ir asmuo faktiškai (objektyviai) neturi turėti galimybės šias skolas padengti. A. T. atkreipė dėmesį į tai, kad situacija, kai asmens finansiniai įsipareigojimai didesni nei jo turimas turtas, tačiau gaunamos pajamos leidžia per protingą laikotarpį šiuos įsipareigojimus įvykdyti, reiškia, kad asmuo gali vykdyti skolinius įsipareigojimus. Vien tai, kad asmens turimų skolų suma viršija jo turimo turto vertę, nereiškia asmens nemokumo, jeigu jis gauna pajamas, kurios yra pakankamos skoloms padengti. Nustatant, ar asmuo pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus, būtina nustatyti ir įvertinti jo per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) mokėtiną pinigų sumą, gaunamas pajamas, gaunamų sumų realumą, lėšas, būtinas pragyvenimui (žr. LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014-12-19 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

19Nagrinėjamu atveju pareiškėja K. K. nurodė, kad jos skola kreditoriams sudaro 42 221,73 Lt; vykdymo išlaidos 978,51 Lt; bendra skola, kurią šiai dienai pareiškėja turi atiduoti yra 43 200,24 Lt. Pareiškėja neturi jokio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto (2 t., b.l. 26 - 27). Pareiškėja nurodė, kad ji šiuo metu dirba Lukiškių tardymo izoliatoriuje ir jos mėnesinės pajamos yra apie 1 500 Lt. Nepaisant to, pareiškėja teigia, kad ji šiuo metu yra nemoki.

20Visų pirma pažymėtina, kad skolų turėjimas, t.y. jų viršijimas 25 MMA, savaime nereiškia to fakto, jog minėtų skolų mokėjimo terminai yra suėję. Pareiškėja nėra pateikusi teismui įrodymų, kad visų skolų mokėjimo terminai būtų suėję. Teismas įgyvendindamas savo teisę būti aktyviam šiame procese, kuris turi viešą interesą, net kelis kartus (2014-10-27 nutartimi, 1 t., b.l 126 – 127, ir 2014-11-28 nutartimi, 2 t., b.l. 4 - 5) buvo įpareigojęs pareiškėją pateikti teismui duomenis, reikalingus sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tačiau pareiškėja atitinkamų duomenų nepateikė. Iš pateiktų (gautų) į bylą duomenų (2 t., b.l. 53) matyti, kad šiuo metu iš pareiškėjos priverstine vykdymo tvarka nėra išieškoma nei viena skola. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys tvirtina, kad šiuo metu į teismą dėl skolos priteisimo iš pareiškėjos yra kreipęsis tik vienas kreditorius – UAB „Lateko lizingas“. Dar daugiau, pareiškėja savo pareiškime nurodė, kad ji UAB „Ūkio banko lizingas“ skolinga 2 926,63 Lt, tuo tarpu minėtas suinteresuotas asmuo pateikęs atsiliepimą (2 t., b.l. 37) nurodė, jog pareiškėja iš viso skolinga tik 402,13 Lt; taip pat pareiškėja nurodė, kad ji UAB „Sergel“ skolinga 90,30 Lt, tuo tarpu šis asmuo pateiktame atsiliepime (2 t., b.l. 176) nurodė, jog jokio piniginio reikalavimo pareiškėjai nereiškia ir prašė jį pašalinti iš suinteresuotų asmenų sąrašo. Taigi, byloje nėra duomenų, kad pareiškėjos pradelsti skoliniai įsipareigojimai viršija 25 MMA.

21Antra, minėta, kad pareiškėja dirba Lukiškių tardymo izoliatoriuje, jos mėnesinės pajamos šiuo metu yra apie 1 500 Lt. Teismas sutinka su suinteresuoto asmens - UAB „Lateko lizingas“, atsiliepime pateiktais argumentais, kad pareiškėjos darbas valstybinėje įstaigoje yra pakankamai stabilus, darbas su garantijomis, o darbas pamainomis, t.y. darbo pareigų atlikimas kas ketvirtą parą, leidžia pareiškėjai laisvu nuo pagrindinio darbo laiko susirasti kitą darbą, taip gauti daugiau pajamų ir atsiskaityti su kreditoriais. Tačiau pareiškėja teismui nepateikė duomenų, kad ji būtų siekusi šia galimybe pasinaudoti.

22Trečia, atsižvelgtina ir į pareiškėjos socialinį statusą – pareiškėja nėra sukūrusi šeimos, t.y. sudariusi santuokos, ji gyvena pas mamą kaime, tad jos išlaidos pragyvenimui yra minimalios. Net A. T. minėtoje civilinėje byloje konstatavo, kad paprastai vienas gyvenantis asmuo patiria mažiau išlaidų negu gyvenantis šeimoje.

23Ketvirta, Lietuvos A. T. savo 2014-12-19 nutartyje Nr. 3K-3-561/2014 taip pat pažymėjo, kad fizinio asmens bankroto procesu neturi būti piktnaudžiaujama ir jis neturi pakeisti priverstinio vykdymo proceso tais atvejais, kai nustatoma, kad pareiškėjo (skolininko) turimo turto ir (ar) gaunamų pajamų dydis gali būti (yra) pakankamas jo įsipareigojimams padengti vykdymo proceso nustatyta tvarka. Taigi, nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į pareiškėjos skolas, jų dydį, bei gaunamas tam tikras stabilias pajamas (apie 1 500 Lt kas mėnesį), darytina išvada, jog pareiškėjos skolos iš esmės gali būti padengiamos vykdymo proceso nustatyta tvarka. Be to, tokiu atveju, t.y. išieškant iš skolininko darbo užmokesčio, yra nustatytas ribojimas išieškomai sumai – negali būti išieškoma daugiau negu 50 proc. darbo užmokesčio, arba tam tikrais atvejais – 70 proc. (CPK 736 str.), tad pareiškėjai liktų pakankamai pragyvenimui, turint omenyje jos minėtą socialinį statusą ir pan.

24Atsižvelgiant į išdėstytą, į teisinį reglamentavimą, į teismų praktiką, darytina išvada, kad pareiškėja FABĮ taikymo prasme nelaikytina nemokia.

25Dėl pareiškėjos sąžiningumo

26Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais.

27Lietuvos A. T. yra pažymėjęs, kad be nuorodos į CK 6.67 straipsnyje nustatytas nesąžiningo elgesio prezumpcijas, FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte neįtvirtintas konkrečių nesąžiningumo atvejų sąrašas, nepateikiama nesąžiningumo apibrėžtis, taip pat nenurodomi nesąžiningumo nustatymo kriterijai. Dėl to aplinkybės, ar asmuo tapo nemokus dėl nesąžiningų veiksmų (neveikimo), kiekvienu konkrečiu atveju pirmiausia vertintinos atsižvelgiant į FABĮ tikslą – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą. Kasacinio teismo išaiškinta, kad nesąžiningu asmuo pripažintinas tuomet, jeigu duomenys apie skolų atsiradimo pagrindą, skolininko elgesį su savo finansais leidžia daryti išvadą, kad jis sąmoningai (kryptingai) leido susidaryti skoloms, tikėdamasis, jog nepatenkinti kreditorių reikalavimai bus nurašyti, ar kitais būdais elgėsi nepakankamai rūpestingai, konkrečiomis aplinkybėmis jo elgesį vertinant pagal protingumo ir teisingumo principų reikalavimus. Taigi, nesąžiningumas gali būti konstatuotas tiek dėl konkrečių asmens veiksmų (prievolių prisiėmimo neketinant jų vykdyti, kreditorių klaidinimo teikiant informaciją apie savo finansinę padėtį, kredito tikslą ir pan. aplinkybes), tiek dėl jo neveikimo, kai nededama pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais ir dėl to asmuo tampa nemokus. Sprendžiant dėl pareiškėjo sąžiningumo turi būti įvertinti jo veiksmai (neveikimas) per paskutinius 3 metus iki pareiškimo dėl bankroto bylos jam iškėlimo priėmimo (FABĮ 5 str. 8 d. 2 p.). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte reikalaujama, kad egzistuotų asmens nesąžiningo elgesio ir jo nemokumo priežastinis ryšys – nesąžiningumas turi daryti tiesioginę ar netiesioginę įtaką nemokumui (žr. LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014-12-19 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014; 2014-11-19 nutartį, priimtą civilinėje byloje 3K-3-516/2014).

28Pareiškėja nurodo, kad jos nemokumą sukėlė šios pagrindinės priežastys: dalinis rūpinimasis savo jaunesniuoju broliu ir mama, pirkimas jiems būtinų daiktų, pvz., lovų, pirkimas medžiagų lauko virtuvės ir pirties remontui, mokėjimas darbininkams ir pan.; tam tikslui buvo imami greitieji kreditai, vėliau vieni kreditai buvo dengiami kitais ir pan.

29Visų pirma teismas pažymi, kad jis nekvestionuoja pareiškėjos moralinės pareigos rūpintis savo artimais asmenimis (mama, broliu), tačiau šios pareigos vykdymas kreditorių sąskaitą negali būti pateisinamas. Kaip matyti iš bylos, pareiškėja iš esmės imdama greituosius kreditus pirko medžiagas lauko virtuvės ir pirties remontui (statybai), mokėjo darbininkams ir pan., t.y. ji be kita ko gerino ne savo, bet savo mamos turtą. Byloje nėra pateikta objektyvių duomenų, kad pati pareiškėjos mama negalėjo tinkamai pasirūpinti savo turtu; vien tai, kad ji nedirbo, nėra pagrindo pripažinti, jog ji neturėjo jokių galimybių pasirūpinti savo turtu, be to, nepateikti duomenys, kad ji dėl objektyvių priežasčių negalėjo įsidarbinti ir pan.; pagaliau nepateikti duomenys, kad ji pati negalėjo paimti kredito savo sąskaita turto remonto darbams atlikti ir pan. Akivaizdu, kad pareiškėja savo vardu neturėdama jokio turto ir imdama greituosius kreditus su tikslu pagerinti savo mamos turtą, elgesį neatsakingai, jai negrėsė prarasti turto įsipareigojimų neįvykdymo atveju, tai rodo, jog ji nebuvo sąžininga kreditorių atžvilgiu; akcentuotina, kad byloje nenustatytų objektyvių kliūčių, kurios būtų trukdžiusios pareiškėjos mamai pačiai realiai pasirūpinti savo turtu.

30Antra, suinteresuotas asmuo – UAB „Lateko lizingas“, nurodė, kad pareiškėja nebuvo sąžininga sudarydama sutartį su kreditoriumi, nes ji nenurodė, jog ji turi įsipareigojimų kitoms kredito įstaigoms. Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, kad ji, prieš sudarant kredito sutartį su UAB „Lateko lizingas“, apie įsipareigojimus kitiems kreditoriams buvo informavusi minėtą kreditorių. Tačiau pareiškėja nepateikė teismui tai patvirtinančių įrodymų. Tuo tarpų iš bylos duomenų, t.y. iš 2014-02-05 sudarytos kredito sutarties su UAB „Lateko lizingas“, jos 8.8.1 punkto (1 t., b.l. 30 - 33), matyti, kad pareiškėja pasirašydama kredito sutartį patvirtino, jog ji neturi jokių finansinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams ir pan. Taigi, pareiškėja prieš sudarydama minėtą sutartį su kreditoriumi buvo nesąžininga, pateikė jam melagingą informaciją, t.y. suklaidino UAB „Lateko lizingas“ dėl savo turtinės padėties. Taigi, tarp šio pareiškėjos nesąžiningo elgesio ir jos nemokumo egzistuoja priežastinis ryšys, nes pareiškėjai pateikus visą informaciją UAB „Lateko lizingas“ apie turimus skolinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams, šis galimai nebūtų suteikęs ženklų kreditą pareiškėjai.

31Trečia, vertintinas ir pareiškėjos elgesys imant greituosius kreditus; taip pat neveikimas, siekiant atsiskaityti su kreditoriais. Pareiškėja teismo posėdžio metu patvirtino, kad ji nesikreipė į banką dėl vartojimo kredito gavimo, tuo tarpu vieną po kito ėmė greituosius kreditus, kurie yra žymiai brangesni. Pareiškėja nepateikė teismui duomenų, kad jai bankas būtų atsisakęs suteikti vartojimo kreditą, juo labiau, jog pareiškėja turi pastovias ir, kaip vienam asmeniui, pakankamas pajamas. Toks pareiškėjos elgesys apie skolų atsiradimo pagrindą, jos elgesį su savo finansais leidžia daryti išvadą, kad ji sąmoningai (kryptingai) leido susidaryti skoloms, tikėdamasi, jog nepatenkinti kreditorių reikalavimai bus nurašyti; bet kokiu atveju, toks pareiškėjos elgesys neatitinka protingumo ir teisingumo principų reikalavimų. Taip pat pripažintina, kad pareiškėja nepakankamai dėjo pastangų, jog su kreditoriais būtų atsiskaityta. Anksčiau minėta, kad pareiškėjos darbas yra pamaininis, ji dirba kas ketvirta para, tad turi visas galimybes susirasti papildomą darbą, kuris leistų atsiskaityti su kreditoriais; juo labiau, kad pareiškėja yra jauna ir darbinga, šiuo metu neturi šeimos, taip pat neturi jokių sveikatos problemų ir pan., kurie trukdytų susirasti darbą antraeilėse pareigose ir pan.

32Ketvirta, pareiškėja savo pareiškime prašo patvirtinti būtinųjų išlaidų sumą – 1 300 Lt, tuo tarpu jos atlyginimas – 1 500 Lt; pareiškėja taip pat nurodo, kad reikia skirti dalį pajamų mamos ir brolio išlaikymui. Taip pat pareiškėja numato administratoriui iki plano patvirtinimo skirti 2 350 Lt. Taigi, pareiškėjos būtinųjų išlaidų suma ir lėšos skiriamos administratoriui iš esmės būtų lygios jos gaunamoms pajamoms. Pareiškėja nepateikė jokių kitų įrodymų, kurie tvirtintų, kad jos pajamos gali realiai padidėti, pvz., ketina papildomai įsidarbinti ir pan.; t.y. ji neketina ir neplanuoja gauti kitų pajamų. Tuo tarpu viena iš FABĮ 16 straipsnyje nurodytų fizinio asmens pareigų bankroto proceso metu – pagal savo galimybes dirbti arba užsiimti kita pajamų duodančia veikla, aktyviai siekti įsidarbinti arba siekti susirasti geriau apmokamą darbą (FABĮ 16 str. 10 p.). Tad šiuo atveju kyla pagrįstų abejonių dėl jos siekio vykdyti prievoles kreditoriams, tuo pačiu tai reiškia jos nesąžiningumą.

33Atsižvelgiant į išdėstytą, į teisinį reglamentavimą, į teismų praktiką, darytina išvada, kad pareiškėja FABĮ taikymo prasme nelaikytina sąžininga.

34Apibendrinant pasakytina, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos pareiškimo dėl jai bankroto bylos iškėlimo; priešingu atveju, nebūtų pasiektas vienas iš bankroto proceso tikslų – užtikrinti teisingą skolininkės ir jos kreditorių interesų pusiausvyrą; todėl pareiškimas atmestinas, bankroto bylą kelti atsisakytina (FABĮ 1 str., 5 str. 8 d.).

35Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 290 – 291 straipsniais, FABĮ 5 straipsniu, teismas

Nutarė

36Atsisakyti kelti pareiškėjai K. K. bankroto bylą.

37Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant Darjai Bočekovai, dalyvaujant pareiškėjai K. K., jos... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos... 4. Pareiškėja K. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu (1 t., b.l. 130 - 136),... 5. Pareiškime nurodė, kad jai šiuo metu yra 25 metai; anksčiau ir iki šiol... 6. Suinteresuotas asmuo – UAB „Lateko lizingas“, pateiktame atsiliepime (2... 7. Atsiliepime nurodė, kad ji nėra ir niekada nebuvo sąžininga savo... 8. Suinteresuotas asmuo – BIGBANK AS, pateiktame atsiliepime (2 t., b.l. 183 -... 9. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, jog jos prisiimti... 10. Suinteresuotas asmuo – UAB „Sergel“, finansinių pretenzijų... 11. Kiti suinteresuoti asmenys bankroto bylos kėlimui pareiškėjai K. K.... 12. Teismo posėdžio metu pareiškėja savo pareiškimą pilnai palaikė.... 13. Pareiškėjos atstovas palaikė savo atstovaujamosios pareiškimą, paaiškino,... 14. Pareiškimas atmestinas.... 15. LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 straipsnio 1 dalis... 16. Dėl pareiškėjos nemokumo... 17. FABĮ 2 straipsnio 2 dalis nustato, kad fizinio asmens nemokumas yra tokia jo... 18. Lietuvos A. T. aiškindamas fizinio asmens nemokumo sąvoką FABĮ prasme yra... 19. Nagrinėjamu atveju pareiškėja K. K. nurodė, kad jos skola kreditoriams... 20. Visų pirma pažymėtina, kad skolų turėjimas, t.y. jų viršijimas 25 MMA,... 21. Antra, minėta, kad pareiškėja dirba Lukiškių tardymo izoliatoriuje, jos... 22. Trečia, atsižvelgtina ir į pareiškėjos socialinį statusą –... 23. Ketvirta, Lietuvos A. T. savo 2014-12-19 nutartyje Nr. 3K-3-561/2014 taip pat... 24. Atsižvelgiant į išdėstytą, į teisinį reglamentavimą, į teismų... 25. Dėl pareiškėjos sąžiningumo... 26. Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą teismas atsisako kelti bankroto... 27. Lietuvos A. T. yra pažymėjęs, kad be nuorodos į CK 6.67 straipsnyje... 28. Pareiškėja nurodo, kad jos nemokumą sukėlė šios pagrindinės priežastys:... 29. Visų pirma teismas pažymi, kad jis nekvestionuoja pareiškėjos moralinės... 30. Antra, suinteresuotas asmuo – UAB „Lateko lizingas“, nurodė, kad... 31. Trečia, vertintinas ir pareiškėjos elgesys imant greituosius kreditus; taip... 32. Ketvirta, pareiškėja savo pareiškime prašo patvirtinti būtinųjų... 33. Atsižvelgiant į išdėstytą, į teisinį reglamentavimą, į teismų... 34. Apibendrinant pasakytina, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos pareiškimo... 35. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 290 – 291... 36. Atsisakyti kelti pareiškėjai K. K. bankroto bylą.... 37. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...