Byla 2-1078-109/2009
Dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Medga“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Genstatyba“ dėl skolos priteisimo, rašytinio proceso tvarka

1Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, priėmusi atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Artapolas“ pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Medga“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Genstatyba“ dėl skolos priteisimo, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

22009 m. rugsėjo 14 d. teismas sprendimu už akių ieškinį patenkino, priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Artapolas“ ir UAB „Genstatyba“ ieškovui B UAB „Medga“ 69 302,31 Lt skolos, 4 834,35 Lt palūkanų, 13,04 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2009 m. vasario 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisė iš atsakovų UAB „Artapolas“ ir UAB „Genstatyba“ po 1 112 Lt žyminio mokesčio ir po 15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (116-119).

3Atsakovas R UAB „Artapolas“, nesutikdamas su Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu už akių, pateikė pareiškimą dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, kuriuo prašo panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos Nr. 2-1078-109/2009 nagrinėjimą iš esmės. Nurodo, kad teismo sprendimas yra priimtas netinkamai aiškinant ir taikant laidavimą reglamentuojančias normas, kadangi sutartyje buvo numatyta, jog laiduotojas turi teisę reikalauti iš kreditoriaus pirmiausia nukreipti išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą. Sprendimas už akių turi būti peržiūrėtas, kadangi ieškovas kartu su ieškiniu nepateikė įrodymų, kad yra išnaudojęs galimybę išieškojimą įvykdyti iš pagrindinio skolininko turto. Be to sprendimas už akių turi esminių netikslumų, kurių nepašalinus neįmanoma suprasti ar ieškinys patenkintas ar atmestas. Sprendimo 2 psl. 5 pastraipa nuo viršaus nurodoma, kad „ieškinys atmestinas“, tuo tarpu sprendimo 4 psl. 5 pastraipa nuo viršaus nurodoma, kad teismas nusprendžia „ieškinį patenkinti“. Atsakovas laiko, kad vietoje jo byloje turėjo būti patrauktas UAB „Artapolas“ restruktūrizavimą vykdanti įmonė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nes atsakovui 2009-09-03 nutartimi buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Esant pastarajai aplinkybei, restruktūrizuojamos įmonės administratoriui apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą taip pat turėjo būti pranešta, todėl teismo sprendimu už akių yra nuspręsta dėl neįtrauktų į procesą asmenų teisių ir pareigų (LR CPK 37 str. 55 str.), bei negalima daryti išvados, kad teismo pranešimas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką buvo įteiktas tinkamai, kadangi byloje nėra duomenų apie teismo pranešimo įteikimą UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (b. l. 133-134).

4Ieškovas B UAB „Medga“ atsiliepimu į atsakovo R UAB „Artapolas“ pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo prašė pareiškimo netenkinti ir palikti galioti priimtą sprendimą. Ieškovas nurodo, kad atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nepateikė nei vieno argumento, dėl kokių priežasčių jis neatvyko į teismo posėdį ir neinformavo teismo apie neatvykimą. Ieškovo nuomone nepagrįstas atsakovo argumentas dėl bankroto administratoriaus nepatraukimo byloje dalyvaujančiu asmeniu, kadangi bankroto administratorius nėra savarankiška šalis, o tik įmonės juridinis administratorius. Todėl pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo negali būti tenkinamas kaip neatitinkantis esminių tokiems pareiškimams keliamų reikalavimų.

5Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintinas.

6Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 288 straipsnio 4 dalis nustato dvi sprendimo už akių panaikinimo ir bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo sąlygas – šalies neatvykimą į teismo posėdį dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjusi laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodytų įrodymų galimą įtaką priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

7Lietuvos teismai yra suformulavę praktiką, jog teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo pagrindai yra dvi aplinkybių grupės: viena susijusi su asmens, prieš kurį priimtas sprendimas už akių, pasyvumu, kita - su teismo sprendimo už akių pagrįstumu. Vien procesinio pasyvumo (neatvykimo į teismą, nepateikimo procesinio dokumento ar kt.) aplinkybė nėra pagrindas panaikinti teismo sprendimą už akių, nes pagal CPK 287 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktus turi būti nurodytos dvi aplinkybių grupės. Tuo tarpu vien teismo sprendimo nepagrįstumo aplinkybė pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas) ir teisinės valstybės principą yra pagrindas naikinti priimtą teismo sprendimą už akių.

8Dėl ieškovo neatvykimo į teismo posėdį dėl svarbių priežasčių

9Atsakovas prašyme dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad atsakovu byloje turėjo būti patrauktas ne R UAB „Artapolas“, bet restruktūrizuojamos įmonės administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nesant atsakovu patraukto šio asmens, negalima laikyti pranešimo apie teismo posėdį tinkamu.

10Teismas pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 7 straipsnyje išdėstytu proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu, tiek teismas, tiek ir šalys turi rūpintis greitu ir tinkamu bylos išnagrinėjimu. Atsižvelgiant į šį principą, tiek ieškovas, tiek ir atsakovas, turi rūpintis ir domėtis proceso eiga, jei neturi galimybės to padaryti pats, vadovaujantis CPK 51 straipsniu gali bylą vesti per atstovą. Nagrinėjamu atveju teismo šaukimas dėl dalyvavimo parengiamajame teismo posėdyje atsakovui R UAB „Artapolas“ įteiktas tinkamai (b. l. 105, 111), atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad byla per advokatą vedama nebus (b. l. 96-98). Atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nenurodė neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežasčių, išskyrus tai, kad apie posėdį nebuvo pranešta restruktūrizavimo administratoriui, kurs be to turėjo būti patrauktas byloje ir kaip atsakovas. Ta aplinkybė, kad atsakovui 2009-09-03 iškelta restruktūrizavimo byla ir restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių pasaugų biuras“, nereiškia galimybės bankroto administratoriui būti savarankiška šalimi, kadangi Įmonių bankroto įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi restruktūrizavimo administratoriui nustatyta pareiga prižiūrėti įmonės valdymo organų veiklą. Tuo tarpu restruktūrizavimo planą įgyvendina, disponuoja visu įmonei nuosavybės teise priklausančiu turtu ir įmonės ūkinei veiklai vadovauja įmonės valdymo organai pagal savo kompetenciją, nustatytą įmonės įstatuose ir kituose įmonės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, laikydamiesi restruktūrizavimo plane ar teismo nutartyje nustatytų apribojimų (2 dalis). Taigi, atsakovo argumentai dėl nusprendimo dėl nedalyvaujančio asmens teisių ir pareigų, taip pat ir dėl netinkamo informavimo apie parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą yra atmestini kaip nepagrįsti.

11Dėl pareiškime nurodytų įrodymų galimos įtakos priimto teismo sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui

12Ieškovas, pateikdamas teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, turi nurodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, bei pateikti įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes (LR CPK 287 straipsnis).

13Atsakovas R UAB „Artapolas“ nurodo, kad teismo sprendimas neteisėtas, kadangi buvo priimtas vadovaujantis išimtinai tik ieškovo nurodytomis aplinkybėmis ir pateiktais rašytiniais įrodymais, netinkamai aiškinant ir taikant laidavimą reglamentuojančias normas, kadangi sutartyje buvo numatyta, jog laiduotojas turi teisę reikalauti iš kreditoriaus pirmiausia nukreipti išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą. Ieškovas kartu su ieškiniu nepateikė įrodymų, kad yra išnaudojęs galimybę išieškojimą įvykdyti iš pagrindinio skolininko turto. Be to, sprendimas už akių turi esminių netikslumų, kurių nepašalinus neįmanoma suprasti ar ieškinys patenkintas ar atmestas, kadangi motyvuojamojoje dalyje nurodoma, kad „ieškinys atmestinas“, tuo tarpu sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodoma, kad teismas nusprendžia „ieškinį patenkinti“.

14Pažymėtina, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai leidžia ieškinį laikyti teisiškai pagrįstu, kadangi pagal 2007-08-22 statybos rangos sutartį Nr. 070822-1, pasirašytą tarp UAB „Marijampolės gelžbetonis“ ir UAB „Medga“ (b. l. 9-16), matyti, jog ieškovas įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis atlikti sutarties prieduose numatytus statybos darbus, o užsakovas – priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti (rangos sutarties 2.1 p.). 2007-10-19 sudaryta sutartis dėl prievolių šalies pakeitimo (b. l. 63-64) rodo, kad šalys UAB „Artapolas“, UAB „Marijampolės gelžbetonis“, UAB „Medga“ ir UAB „Genstatyba“ pareiškė valią pakeisti 2007-08-22 rangos sutarties šalį UAB „Marijampolės gelžbetonis“ į UAB „Genstatyba“. Šia sutartimi šalys sutarė, kad pakeitus užsakovą, visos 2007-08-22 rangos sutarties užsakovo teisės ir pareigos, išskyrus pareigą priimti jau atliktus darbus ir pareigą atlyginti už jau atliktus darbus, pereina UAB „Genstatyba“ (Prievolių šalies pakeitimo sutarties III d.). Byloje yra atliktų darbų aktai už 2008 m. balandžio mėnesį, kuriuos pagal minėtas sutartis pateikė ieškovas atsakovui UAB „Genstatyba“, UAB „Genstatyba“ juos priėmė ir pasirašė (b. l. 58-61). Šių aktų pagrindu UAB „Genstatyba“ buvo pateikta 2008-07-28 PVM sąskaita-faktūra serija MED Nr. 000200 55 162,20 Lt sumai (b. l. 64). UAB „Genstatyba“ ieškovui taip pat liko skolinga 3 000 Lt pagal 2008-05-09 PVM sąskaitą-faktūrą serija MED Nr. 000188 (b. l. 63) bei 11 140,11 Lt pagal tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą (b. l. 62). Užsakovas jam pateiktas PVM sąskaitas-faktūras privalėjo apmokėti per 15 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos (rangos sutarties 9.11.1 p.), tačiau šios savo pareigos neįvykdė.

152007-10-19 prievolių šalies pakeitimo sutartis rodo, kad UAB „Artapolas“ neterminuotai laidavo už UAB „Genstatyba“ prievoles iki visiško 2007-08-22 rangos sutarties tarp UAB „Marijampolės gelžbetonis“ ir UAB „Medga“ numatytų užsakovo prievolių įvykdymo UAB „Medga“ (Prievolių šalies pakeitimo sutarties VI d.). Minėtos sutarties VII d. numatyta, kad UAB „Artapolas“ įsipareigoja per 5 dienas nuo raštiško ieškovo UAB „Medga“ reikalavimo gavimo sumokėti kreditoriui UAB „Genstatyba“ nesumokėtą skolą ir netesybas. Vadovaudamasis šia sutartimi ieškovas UAB „Medga“ kreipėsi į UAB „Artapolas“ su 2008-09-04 pretenzija, reikalaudamas per 5 kalendorines dienas nuo šios pretenzijos gavimo dienos apmokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovas į raginimus visiškai nereagavo ir palūkanų nėra sumokėjęs. Pats atsakovas R UAB „Artapolas“ pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodo, kad laiduotojas turi teisę reikalauti iš kreditoriaus pirmiausia nukreipti išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą, tačiau 2007-10-19 sutartis dėl prievolių šalies pakeitimo (b. l. 53-54) to nenumato, priešingai – UAB „Artapolas“, neterminuotai laiduodamas, atsako kaip solidarus skolininkas ir šiems santykiams taikomos CK 6.76-6.89 straipsnių nuostatos, be to atsakovas, bylos eigoje įrodymų apie reikalavimą nukreipti išieškojimą į pagrindinio skolininko turtą, nepateikė.

16Atsakovo nurodytas argumentas dėl sprendimo už akių netikslumo motyvuojamoje dalyje nurodant „Ieškinys atmestinas“, o rezoliucinėje dalyje – „Ieškinį patenkinti“, nėra pagrindas laikyti teismo sprendimo neteisėtu, šis netikslumas taisytinas pasinaudojant specifiniu tam tikrų teismo sprendimo trūkumų šalinimo būdu, kadangi rašymo apsirikimas nekeičia sprendimo esmės. Atsižvelgiant į tai, sprendime padaryta rašymo apsirikimo klaida taisytina ir motyvuojamoje sprendimo už akių dalyje vietoj „Ieškinys atmestinas“ įrašytina „Ieškinys tenkintinas“ (CPK 276 straipsnio 2 dalis).

17Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, bei nepateikė įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 276 straipsniu, 288 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 dalimi,

Nutarė

19Atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Artapolas“ pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atmesti.

20Ištaisyti rašymo apsirikimą Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendime už akių motyvuojamoje dalyje vietoj „Ieškinys atmestinas“ nurodant „Ieškinys tenkintinas“.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, priėmusi atsakovo... 2. 2009 m. rugsėjo 14 d. teismas sprendimu už akių ieškinį patenkino,... 3. Atsakovas R UAB „Artapolas“, nesutikdamas su Kauno apygardos teismo 2009 m.... 4. Ieškovas B UAB „Medga“ atsiliepimu į atsakovo R UAB „Artapolas“... 5. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintinas.... 6. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 288 straipsnio 4 dalis nustato... 7. Lietuvos teismai yra suformulavę praktiką, jog teismo sprendimo už akių... 8. Dėl ieškovo neatvykimo į teismo posėdį dėl svarbių priežasčių... 9. Atsakovas prašyme dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad... 10. Teismas pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 11. Dėl pareiškime nurodytų įrodymų galimos įtakos priimto teismo sprendimo... 12. Ieškovas, pateikdamas teismui prašymą dėl sprendimo už akių... 13. Atsakovas R UAB „Artapolas“ nurodo, kad teismo sprendimas neteisėtas,... 14. Pažymėtina, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai leidžia ieškinį... 15. 2007-10-19 prievolių šalies pakeitimo sutartis rodo, kad UAB „Artapolas“... 16. Atsakovo nurodytas argumentas dėl sprendimo už akių netikslumo motyvuojamoje... 17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ieškovas... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 276 straipsniu,... 19. Atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Artapolas“... 20. Ištaisyti rašymo apsirikimą Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d.... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama...