Byla e2-2508-344/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios UAB ( - ) ieškinį atsakovui R. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

3ieškovė UAB ( - ) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo priteisti 289,62 Eur negrąžintą paskolą, 423,46 Eur palūkanas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 130 straipsnis, 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas.

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė su atsakovu 2012 m. lapkričio 3 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 790499001 (toliau – Sutartis). Sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovui 750 Lt (ekvivalentas eurais – 217,22 Eur) sumą 30 dienų terminui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2012 m. lapkričio 5 d. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.8 punktu, atsakovas 2012 m. lapkričio 3 d. pateikė prašymą suteikti papildomą 250 Lt (ekvivalentas eurais - 72,41 Eur) sumą 30 dienų terminui, iš viso 1000 Lt (ekvivalentas eurais - 289,62 Eur). Atsakovas tinkamai nevykdė prievolės grąžinti paimto kredito Sutartyje numatyta tvarka ir terminais ir liko skolingas ieškovei 289,62 Eur negrąžintos paskolos sumos.

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 423,46 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio 6 d. iki 2013 m. rugsėjo 10 d., už 277 pradelstas dienas, 197,90 proc. dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Palūkanų suma skaičiuotina po kredito grąžinimo termino. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje ne kartą yra pasisakęs, kad teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Tesimo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Palūkanų, kaip ir netesybų, mažinimo pagrindai įtvirtinti įstatyme. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Šalių susitarimo dėl palūkanų dydžio nebuvimas yra pagrindas taikyti įstatymų nustatytą palūkanų dydį. Šios nuostatos reiškia, kad, pirma, teismas gali mažinti tik susitarimu nustatytas didesnes negu įstatymines palūkanas, antra, sutartinės palūkanos mažinamos tik esant dviem pagrindams: susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis) arba kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis, 1.5 straipsnis). Šiuo atveju ieškovė jos paskaičiuotą palūkanų dydį prilygina jos patirtiems minimaliems nuostoliams, tačiau nepateikė teismui įrodymų, kad ji dėl prievolės neįvykdymo būtų patyrusi didesnius nuostolius negu negrąžinto kredito suma (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis) bei nenurodė priežasčių, dėl kurių ieškovė praėjus trims metams po prievolės įvykdymo termino pabaigos kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į prašomos priteisti 423,46 Eur palūkanų ir pagrindinės skolos 289,62 Eur santykį, tai, kad ieškovė prašomo priteisti palūkanų dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, ieškovės ilgą delsimą imtis aktyvių veiksmų išieškant įsiskolinimą bei tai, jog sutartis atsakovo sudaryta prisijungimo būdu, palūkanų dydis mažintinas iki 211,73 Eur, t. y. ½ dalimi reikalaujamos palūkanų sumos, kuri pripažintina atitinkančia įstatymo keliamus reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2015 m. birželio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

13Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė sąskaitos išrašą, patvirtinantį, jog sumokėjo 16,00 Eur dydžio žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas), ieškovei iš atsakovo žyminis mokestis priteistinas nemažinant jo dydžio proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 80 straipsnis, 82 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo R. K., a. k. ( - ) ieškovei UAB ( - ), į. k. ( - ):

17– 289,62 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 62 ct) skolą;

  • 211,73 Eur (dviejų šimtų vienuolikos eurų 73 ct) palūkanas;
  • 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015 m. birželio 9 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;
  • 16,00 Eur (šešiolika eurų) bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovas R. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė UAB ( - ) per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai