Byla e2-6616-833/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sonata Bieliauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei M. T., trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Ieškovė prašo teismo įpareigoti atsakovą įleisti AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į patalpas adresu ( - ), bei sudaryti sąlygas atjungti dujų tiekimą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip pat prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį ar kito procesinio dokumento.

3CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad procesiniai dokumentai įteikti atsakovei CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo per nustatytą terminą. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis byloje nėra duomenų. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

4Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašo tenkinti ieškinį visa apimtimi. Nurodė, kad gamtinės dujos ir kitos paslaugos atsakovei yra tiekiamos 2007-02-07 gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 11683909 pagrindu. Atsakovės skola už suteiktas paslaugas sudaro 402,70 Eur.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp AB „Lietuvos dujos“ ir M. T. buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis dėl gamtinių dujų tiekimo adresu ( - ). AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. spalio 15 d. sudarė Įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, kuriai nuo 2014 m. lapkričio 1 d. perleido, o UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ nuosavybės teise įgijo ir priėmė iš AB „Lietuvos dujos“ turtinį kompleksą (įmonės dalį). Dėl minėtų aplinkybių gamtines dujas pagal sutartį į atsakovei priklausančias patalpas adresu ( - ), iki 2014-11-01 tiekė AB „Lietuvos dujos“, o nuo 2014-11-01 pasikeitus sutarties šaliai - trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Atsakovei nevykdant pareigos tinkamai ir laiku mokėti už suvartotas gamtines dujas sutartyje nustatyta tvarka, trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, vykdydamas tiekimo įmonės funkcijas ir būdamas Sutarties šalimi, turi teisę nutraukti vartotojui gamtinių dujų tiekimą. Ieškovas, nuo 2014-11-01 vykdydamas skirstymo sistemos operatoriaus funkcijas, turi teisę atjungti vartotojo dujų sistemą nuo skirstymo sistemos, vartotojui nesilaikant esminių sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimų ir (ar) prašant tiekimo įmonei sutartyje, Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka (Taisyklių 101.5 p.). 2015-11-23 trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateikė AB „Lietuvos dujos“ prašymą dėl gamtinių dujų tiekimo nutraukimo atsakovės patalpose adresu ( - ). Vykdant trečiojo asmens prašymą, AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai 2015-12-03,2015-12-14 ir 2015-12-20 bandė patekti į atsakovės gyvenamosios vietas patalpas nutraukti gamtinių dujų tiekimą, tačiau to padaryti nepavyko, nes atsakovė skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojų į patalpas neįsileidžia, arba jos nėra namuose. Tai užfiksuota AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus regiono dujų tinklo departamento 2015-12-03, 2015-12-14 ir 2015-12-20 informaciniuose aktuose.

7Teismas, atlikęs formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes, atsakovės įsipareigojimus, sprendžia, kad ieškovas teisėtai ir pagrįstai reikalauja įpareigoti atsakovę įleisti ieškovės darbuotojus į atsakovei nuosavybės teise priklausančias patalpas ( - ), ir leisti atjungti gamtinių dujų tiekimą (CK 6.2, 6.38, 6.383, 6.388 straipsniai, Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 6 dalies 3 punktas, Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43, 121.4 punktas).

8Teismas sprendžia, kad įpareigojimas įsileisti ieškovės darbuotojus turi būti įvykdytas per vieną mėnesį nuo sprendimo už akių įsiteisėjimo. Atsakovei išaiškintina, kad, neįvykdžius įpareigojimo per teismo nustatytą terminą, atsakovui turi būti skaičiuojama 10 Eur bauda už kiekvieną uždelstą dieną iki teismo sprendimo įvykdymo dienos (CPK 273 straipsnio 1 ir 3 dalys).

9Kadangi ieškinys tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 31 Eur (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

11Patenkinti ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį M. T. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

12Įpareigoti atsakovę M. T. (a. k. ( - ) įleisti ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas 304151376) darbuotojus į atsakovei nuosavybės teise priklausančias patalpas ( - ), ir leisti sudaryti atjungti gamtinių dujų tiekimą.

13Nustatyti atsakovei M. T. (a. k. ( - ) vieno mėnesio nuo šio teismo sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos terminą sprendimui už akių įvykdyti.

14Nustatyti, kad atsakovei M. T. (a. k. ( - ) neįvykdžius šio sprendimo už akių per vieną mėnesį, skaičiuojant nuo jo įsiteisėjimo dienos, turi būti skaičiuojama 10 Eur bauda už kiekvieną uždelstą dieną iki bus įvykdytas teismo sprendimas.

15Priteisti ieškovei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas 304151376) iš atsakovės M. T. (a. k. ( - ) 31 Eur (trisdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per trisdešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai