Byla I-4978-365/2012
Dėl jų priėmimo ir pagrįstumo, tačiau skundo nepateikė. Tokiu būdu, pareiškėja tik dėl subjektyvių priežasčių nustatytais terminais nepadavė skundo dėl ginčijamų sprendimų. Keturios išvykos į Lenkijos Respubliką, kurių metu ji užsienyje praleisdavo nuo 4 iki 10 dienų, teismo nevertinamos kaip objektyvios aplinkybės, kurios sutrukdė laiku paduoti skundą, nes kelionių trukmė nebuvo didelė

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis, susipažinęs su T. D. skundu atsakovui LR Švietimo ir mokslo ministerijai bei Studijų kokybės vertinimo centrui,

Nustatė

2Pareiškėja skundžia 2011 11 03, 2011 09 12 , 2011 10 11 ir 2011 12 29 sprendimus. Teisme skundas gautas 2012 11 27 d., t.y. praleidus visus įmanomus apskundimo terminus.

3Kartu su skundu pateiktas prašymas atnaujinti terminus skundui paduoti. Šis prašymas grindžiamas tuo, kad pareiškėja 2012 metais keturis kartus vyko į užsienį ir tai, jos manymu yra objektyvios aplinkybės, kurios sutrukdė nustatytais terminais paduoti skundą teismui.

4Pareiškėjos skundo turinys liudija, kad ji žinojo apie priimtus jai netinkančius ginčijamus sprendimus, aiškinosi aplinkybes dėl jų priėmimo ir pagrįstumo, tačiau skundo nepateikė. Tokiu būdu, pareiškėja tik dėl subjektyvių priežasčių nustatytais terminais nepadavė skundo dėl ginčijamų sprendimų. Keturios išvykos į Lenkijos Respubliką, kurių metu ji užsienyje praleisdavo nuo 4 iki 10 dienų, teismo nevertinamos kaip objektyvios aplinkybės, kurios sutrukdė laiku paduoti skundą, nes kelionių trukmė nebuvo didelė.

5Todėl prašymas dėl termino skundui paduoti netenkinamas ir skundą atsisakoma priimti, kaip paduotą praleidus apskundimo terminą.

6Vadovaudamasis LR ABTĮ 37 str.2d. 8p. teisėjas

Nutarė

7Atsisakyti priimti T. D. skundą.

8Nutartis per 7 dienas nuo gavimo momento gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą, pateiktą medžiagą grąžinti pareiškėjai.

Proceso dalyviai