Byla 2S-832-186/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės, Tatjanos Žukauskienės

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir trečiojo asmens UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. liepos 18 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla pagal ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovams A. D., Z. D., tretieji asmenys UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“, UAB „Metalplast Vilnius“, dėl savavališkai rekonstruoto statinio nugriovimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

4Vilniaus m. 3 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau tekste – ir VAVA) ieškinį, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovus A. D. ir Z. D. per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. nugriauti naujai pastatytas pastato ( - ), konstrukcijas ir sutvarkyti teritoriją. Ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovai A. D. ir Z. D. Lietuvos Respublikos nuosavybės teise valdomame žemės sklype ( - ), pažeisdami teisės aktų, reglamentuojančių statybos teisinius santykius, reikalavimus, neturėdami nustatyta tvarka parengto ir suderinto projekto bei leidimo rekonstrukcijai, savavališkai rekonstravo kontrolinį punktą, priklausantį jiems nuosavybės teise. 2005-09-13 savavališkos statybos aktu atsakovas A. D. įpareigotas pašalinti savavališkos statybos pasekmes: per 4 mėnesių terminą parengti rekonstrukcijos projektą ir gauti statybos leidimą arba nugriauti naujai pastatytas pastato rekonstrukcijas, tačiau atsakovai nėra įvykdę šių ieškovo reikalavimų. Ieškinyje taip pat nurodoma, kad atsakovai neturėjo žemės nuosavybės ar kitų žemės valdymą patvirtinančių dokumentų, statinio projekto ir leidimo, be to, žemės sklypas išnuomotas UAB ,,Metalplast Vilnius“ ir UAB ,,Vilniaus žemės grupės komercija“.

5Atsakovai A. D. ir Z. D. su ieškiniu nesutinka, nurodydami, kad rekonstrukcijos darbai buvo atlikti pagal nustatyta tvarka patvirtintą ir suderintą projektą, statybos leidimas taip pat buvo išduotas, tačiau pasibaigus jo galiojimo terminui, VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas nereagavo į atsakovų kreipimusis dėl leidimo pratęsimo. Būtent ieškovas netinkamai įvykdė savo pareigas ir laiku neišsprendė klausimo dėl objekto rekonstrukcijos leidimo pratęsimo.

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008 m. liepos 18 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme civilinė byla Nr. ( - ) pagal ieškovų Z. D. ir A. D. ieškinį atsakovams VAVA, UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ ir UAB „Metalplast Vilnius“ dėl įsakymo panaikinimo ir žemės sklypo nuomos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Teismo nuomone, nors šioje civilinėje byloje ieškovai tiesiogiai nereiškia reikalavimo dėl žemės sklypo dalies, reikalingos eksploatuoti ieškovams priklausantį statinį, nustatymo, tačiau joje ginčijamas VAVA įsakymas dėl žemės sklypo, kuriame yra VAVA reikalaujamas nugriauti savavališkas statinys, dalių nustatymo ir nuomos šiame sklype esančių pastatų savininkams. Teismas laikė, kad žemės sklypo ( - ) dalių nustatymo šiame sklype esančių pastatų savininkams klausimo išsprendimas yra susijęs su nagrinėjama civiline byla dėl savavališko statybos padarinių likvidavimo, kadangi vienas iš ieškovo VAVA nurodytų ieškinio pagrindų yra tai, kad atsakovai rekonstrukcijos darbus vykdė žemės sklype, priklausančiame LR valstybei ir išnuomotame UAB „Metalplast Vilnius“ ir UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“.

7Atskiraisiais skundais ieškovas VAVA ir tretysis asmuo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-07-18 nutartį ir atsakovų A. D. ir Z. D. prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti. Apeliantai teigia, kad civilinėje byloje Nr. ( - ) ieškinio reikalavimai yra susiję tik su 2005-05-29 VAVA įsakymu „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ) nuomos sutarties pabaigos, dalių nustatymo ir išnuomojimo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“, UAB „Metalplast Vilnius“ ir jo pagrindu sudarytomis nuomos sutartimis, o ne sus savavališkos statybos padarinių šalinimu. Byloje esantys įrodymai ( 2005-09-13 savavališkos statybos aktas, administracinės teisės pažeidimo protokolas) patvirtina aplinkybę, kad savavališkus statybos darbus atsakovai atliko dar iki priimant įsakymą ir sudarant nuomos sutartis ginčijamas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. ( - ). Sprendimas, kuris bus priimtas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. ( - ), iki kurios išnagrinėjimo teismas sustabdė šią bylą, negalės turėti įtakos bylai, kuri buvo sustabdyta skundžiama nutartimi, nes prašomas panaikinti įsakymas buvo priimtas, o ginčijamos nuomos sutartys buvo sudarytos jau po to, kai atsakovai atliko savavališkus statybos darbus. Apelianto nuomone, savavališkos statybos darbus atsakovai vykdė žemės sklype, kuris darbų atlikimo metu buvo išnuomotas AB „Vilniaus taksi“, o nuomos sutartis sudaryta su AB „Vilniaus taksi“ nėra ginčijama Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. ( - ). Byloje dėl valstybinės žemės sklypo vėlesnio išnuomojimo teisėtumo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“, UAB „Metalplast Vilnius“ nustatyti faktai neturės įrodomosios, prejudicinės ar privalomosios galios sustabdomai bylai. Apelianto teigimu, nėra aplinkybių, kurias būtina nustatyti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. ( - ) ir kurių teismas negalėtų nustatyti pats, nesustabdęs bylos.

8Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovai A. D. ir Z. D. prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-07-18 nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti. Nurodo, kad teismas tinkamai pažymėjo, jog pats ieškinys grindžiamas tuo, kad statiniai pastatyti ant tretiesiems asmenims išnuomoto sklypo, todėl nenustačius šios aplinkybės negalima toliau nagrinėti ir klausimo dėl nelegalių statybų padarinių likvidavimo. Atsakovų teigimu, jei kitoje civilinėje byloje paaiškės, kad ieškovas neteisėtai sudarė žemės nuomos sutartis su trečiaisiais asmenims, o šios nuomos sutartys tuo pagrindu pasibaigs, tokiu atveju ir patys tretieji asmenys turės būti eliminuoti iš šios bylos, kadangi jų teisėms ir pareigoms teismo sprendimas šioje byloje įtakos neturės. Be to, atskiraisiais skundais apeliantai tarsi skatina teismą užbėgti įvykiams už akių ir remtis įrodymais, kad ieškovų atlikti statybos darbai buvo nelegalūs. Tačiau leidimas statybai buvo išduotas, ir byloje yra reikšmingas klausimas ar jis buvo pasibaigęs, o jei taip, tai kokie statybos darbai buvo atlikti esant pasibaigusiam statybos leidimui. Būtent šios aplinkybės ir sudaro ieškinio pagrindą, todėl teismas negali pasisakyti dėl tų aplinkybių ir jas patvirtinti arba paneigti iki bus priimtas teismo sprendimas kitoje byloje.

9Atskirieji skundai netenkintini.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

11Išnagrinėjęs atskiruosius skundus, apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.). taip pat atskiraisiais skundais nėra ginamas viešasis interesas, todėl pagrindo peržengti atskirųjų skundų ribas nėra.

12CPK163 str. 3 p. pagrindu bylos nagrinėjimas gali būti sustabdytas tuo atveju, kai bylos negalima nagrinėti, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Taigi, teismas, sustabdydamas bylos nagrinėjimą dėl kitos nagrinėjamos bylos, turi konstatuoti, jog kitoje byloje nagrinėjamos faktinės aplinkybės turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai ir, kol jos nėra nustatytos kitoje nagrinėjamoje byloje, teismas negali išspręsti byloje pareikštų reikalavimų.

13Šiuo atveju, bylos sustabdymo momentu, Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjama byla pagal A. D. ir Z. D. ieškinį Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Uždarajai akcinei bendrovei ,,Vilniaus žemės grupės komercija“, Uždarajai akcinei bendrovei ,,Metalplast Vilnius“, kurioje pareikšti reikalavimai panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymą dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ) nuomos sutarties pabaigos, dalių nustatymo ir išnuomojimo Uždarajai akcinei bendrovei ,,Vilniaus žemės grupės komercija“, Uždarajai akcinei bendrovei ,,Metalplast Vilnius“ bei pripažinti negaliojančiomis 2006-06-01 valstybinės žemės nuomos sutartį, kuria Vilniaus apskrities viršininko administracija išnuomojo 19983 kv.m. ploto žemės sklypo dalį ( - ) Uždarajai akcinei bendrovei ,,Vilniaus žemės grupės komercija“ ir 2006-06-20 valstybinės žemės nuomos sutartį, kuria Vilniaus apskrities viršininko administracija išnuomojo 1651 kv.m. ploto žemės sklypo dalį ( - ) Uždarajai akcinei bendrovei ,,Metalplast Vilnius“. A. D. ir Z. D. ieškinys dėl VAVA įsakymo panaikinimo bei žemės nuomos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis be kitų faktinių bei teisinių argumentų grindžiamas tuo, kad priimdama ginčijamą įsakymą bei išnuomodama bendro žemės sklypo dalis atsakovams UAB ,,Vilniaus žemės grupės komercija“ ir UAB ,,Metalplast Vilnius“ VAVA pažeidė ieškovų (A. D. ir Z. D.) teisę išsinuomoti valstybinės žemės sklypo dalį, reikalingą jiems nuosavybės teise priklausantiems, tame žemės sklype esantiems pastatams eksploatuoti, nes su atsakovais UAB ,,Vilniaus žemės grupės komercija“ ir UAB ,,Metalplast Vilnius“ sudarytomis valstybinės žemės nuomos sutartimis jiems išnuomota netgi ta žemė, ant kurios stovi ieškovams nuosavybės teise priklausantys statiniai (ieškinio kopija- b.l. 211-214). Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pažymėjo, jog viena iš nagrinėjamos bylos ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių nurodoma tai, kad statyba (A. D. ir Z. D. atlikta statinių rekonstrukcija) buvo vykdoma neturint žemės nuosavybę ar kitokį teisėtą jos valdymą pagrindžiančių dokumentų. Tuo tarpu atsakovai į šį argumentą atsikerta tuo, kad jie ne kartą yra kreipęsi į Vilniaus apskrities viršininko administraciją dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo, tačiau šis klausimas nebuvo svarstomas. Įvertinant tai, kad nenuginčijus žemės nuomos sutarčių, ieškovai faktiškai neturi jokios galimybės išsinuomoti žemės sklypo, reikalingo jiems nuosavybės teise priklausančių pastatų eksploatacijai, nors tokią teisę numato Civilinio kodekso 6.551 str. 2 d., jie tuo pačiu neturi jokios galimybės įteisinti statybą (rekonstrukciją), nors tokia galimybė remiantis statybos metu galiojusiais statybos tvarką reglamentavusiais teisės aktais buvo numatyta ir atsakovai A. D. ir Z. D. ją galėtų realizuoti, jeigu būtų išspręstas žemės sklypo suformavimo bei ribų nustatymo klausimas. Taigi, neišnagrinėjus bylos dėl žemės nuomos sutarčių bei atitinkamo administracinio akto (VAVA įsakymo) teisėtumo, negalima teisingai išnagrinėti ieškovo reikalavimo dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo pagrįstumo. Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija pripažįsta teisinga pirmosios instancijos teismo išvadą, jog tarp paminėtų bylų yra prejudicinis ryšys ir pirmiausia turi būti išspręsti žemės naudojimo teisėtumo klausimai, o tik po to sprendžiama, ar pagrįstas ieškovo argumentas dėl žemės naudojimo neteisėtumo, kuriuo yra grindžiamas nagrinėjamas ieškinys dėl statinių nugriovimo.

14Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, nėra nustatyti pagrindai panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl ji paliekama nepakeista, o ieškovo ir trečiojo asmens atskirieji skundai netenkinami (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008m. liepos 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai