Byla eI-6970-331/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Malijauskienės, Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudmilos Zaborovskos, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Pauliui Vinkleriui, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. T. B. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3K. T. B. atstovas 2015-02-05 elektroninių ryšių priemonėmis pateikė skundą, kuriame prašo panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015-02-02 sprendimą Nr. (15/6-8) 12PR-5 „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo (duomenys neskelbtini) piliečiui K. T. Ba bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į (duomenys neskelbtini)“ ir įpareigoti Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išnagrinėti prašymą iš naujo.

42015-06-08 teisme gautas pareiškėjo pareiškimas, kuriuo jis atsisako nuo skundo. Paaiškino, kad nori kaip įmanoma greičiau sugrįžti į Vietnamą.

5Prašymas tenkinamas ir administracinės bylos nagrinėjimas nutraukiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 straipsnio 3 punkto pagrindu.

6ABTĮ 52 straipsnyje numatyta, kad pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Atsisakymas nuo skundo yra pagrindas teismui nutraukti bylos nagrinėjimą. Priežasčių, numatytų ABTĮ 56 straipsnio 2 dalyje ir neleidžiančių teismui priimti šį atsisakymą, byloje nenustatyta. Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 102 straipsnio 3 dalį nutraukus bylos nagrinėjimą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsniu, 105-106 straipsniais, 149 straipsniu,

Nutarė

8priimti pareiškėjo K. T. B. atsisakymą nuo skundo ir nutraukti administracinę bylą Nr. eI-6970-331/2015.

9Išaiškinti pareiškėjui, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

10Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai