Byla 2-3278-652/2013
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovei V. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB ,,Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės V. V. 394,62 Lt skolos, 1295,14 delspinigių, 165,64 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Šalims pranešimai apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą įteikti 2013-08-14 viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. bei 2013-08-14 išsiųsti paštu.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad 2001-12-10 UAB ,,Tele2“ ir V. V. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį (b. l. 16-18), pagal kurią UAB ,,Tele2“ atsakovei atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB ,,Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras (b. l. 21-42), tačiau atsakovė jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB ,,Gelvora“ ir UAB ,,Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį (b. l. 4, 11-14), pagal kurią UAB ,,Tele2“ atlygintinai perleido UAB ,,Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras atsakovės atžvilgiu. Ieškovė Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą (b. l.15) ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė pastarųjų nėra įvykdžiusi. Atsakovė laikoma pažeidusia prievoles, nes nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir yra skolinga ieškovei nesumokėtą sumą. Šiais savo veiksmais atsakovė pažeidė sutarčių vykdymo principus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str. reikalavimus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, todėl iš atsakovės priteistina 394,62 Lt skolos.

6Atsakovė neįvykdė sutarties, todėl vadovaujantis LR CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovei kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Kaip nurodyta paslaugų sutarties 6.5. p., atsakovė neįvykdžiusi prievolės laiku apmokėti sąskaitą, privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtinos sumos, ir to pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1295,14 Lt delspinigių, ieškinyje nurodydamas delspinigių skaičiavimo tvarką (b. l. 5). Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra akivaizdžiai per didelės, tuo nepažeidžiant sutarties laisvės principo. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei, sudarydamas sutartį, buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl paskolos sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, jie daugiau kaip du kartus viršija paskolintą sumą. Nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Nustatydamas protingą delspinigių dydį, teismas sprendžia, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, būtų teisinga ir protinga delspinigius sumažinti iki 200,00 Lt, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškinyje nurodyta 1295,14 Lt delspinigių suma mažintina iki 200,00 Lt, kitoje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos sąlygas (CK 6.59 str.). Kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, jis laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Laikoma, kad skolininkas praleido terminą, jeigu jis prievolės neįvykdo per nustatytą terminą (CK 6.260 str. 1 d.).

8CK 6.70 str. numatyta, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas netesybomis pagal sutartį arba įstatymus. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną (CK 6.71 str. 3 d.). Terminas prievolei įvykdyti yra pasibaigęs, todėl netesybos yra priteistinos (CK 6.1 str., 6.38 str. 1 d., 6.71 str., 6.72 str., 6.245 str. 3 d., 6.383 str.).

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (fizinis asmuo) privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Todėl iš atsakovės priteistinos ieškovės reikalaujamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-08-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Pagal LR CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, todėl iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 72,00 Lt žyminio mokesčio bei 165,64 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos (b. l. 6) ieškovei (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p., 88 str. 1 d. 8 p., 93 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-265 str., 268 str., 270 str., 441 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės V. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 394,62 Lt (tris šimtus devyniasdešimt keturis Lt 62 ct) skolos, 200,00 Lt (du šimtus Lt 00 ct) delspinigių, 165,64 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt penkis Lt 64 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 % dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2013-08-13 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 72,00 Lt (septyniasdešimt du Lt 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB ,,Gelvora“, įmonės kodas 125164834, adresas – Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, a. s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai