Byla AS-556-360-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo suteikti informaciją, neturtinės žalos atlyginimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Statybos ritmas“, Marijampolės apskrities archyvas).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) įpareigoti Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau – ir atsakovas, Administracija) atsakyti į pareiškėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. prašymą (toliau – ir Prašymas) nepažeidžiant 2011 m. rugpjūčio 5 d. galiojusių Lietuvos Respublikos teisės aktų, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 10, 13, 14 straipsnių nuostatų; 2) įpareigoti Marijampolės savivaldybės administraciją pareiškėjui pateikti Prašyme išvardytus duomenis bei patvirtintus šių dokumentų nuorašus: pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių parduotuvės patalpų, esančių ( - ), 2000 metais įvykdytų patalpų perplanavimo darbų projekto, statybos leidimo šioms patalpoms perplanuoti, laiptų prie parduotuvės patalpų įrengimo derinimo dokumentų, 2001 m. sausio 11 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto; 3) priteisti iš Marijampolės savivaldybės administracijos 20 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 3 d. sprendimu pareiškėjo

8V. J. skundą patenkino iš dalies: įpareigojo Marijampolės savivaldybės administraciją per 20 darbo dienų nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka pakartotinai išnagrinėti 2011 m. rugpjūčio 5 d. pareiškėjo V. J. prašymą Nr. ( - ) ir pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį motyvuotą atsakymą; likusią pareiškėjo V. J. skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 4 d. nutartimi atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos apeliacinio skundo nepatenkino ir Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. sprendimą paliko nepakeistą.

10III.

112012 m. gegužės 15 d. pareiškėjas V. J. Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl 3 414,35 Lt išlaidų atlyginimo. Pareiškėjas prašė priteisti sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį; skundų siuntimo registruotais laiškais išlaidas – 8,30 Lt (4,15 Lt +

124,15 Lt); 65 Lt spausdintuvo kasetės pildymo išlaidas, 52,15 Lt popieriaus išlaidas; 146,9 Lt (45,80 Lt + 101,10 Lt) transporto pareiškėjo automobiliu VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) iš Mastaičių į Marijampolę bei Kauną ir atgal – kuro automobiliui išlaidas; dienpinigius – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną išlaidas nuo 2011 m. rugsėjo 26 d. iki 2012 m. gegužės 16 d. – 234 dienos x 13 = 3042 Lt.

13Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija su prašymu priteisti bylinėjimosi išlaidas nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo pateikti įrodymai nesusiję su byla, bylinėjimosi išlaidas dirbtinai siekiama padaryti kuo didesnes. Kuro išlaidas priteisti nėra jokio pagrindo, kadangi Kauno apygardos administracinis teismas yra pareiškėjo gyvenamosios vietos teritorijoje, be to, neaišku, kodėl pareiškėjas važinėjo maršrutu Mastaičiai – Marijampolė. Be to, pareiškėjo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos turėtų būti paskirstytos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai.

14IV.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi prašymą dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, patenkino iš dalies. Teismas priteisė iš atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos pareiškėjui 36,10 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Dėl kitos reikalavimų dalies prašymą atmetė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44, 45 str.).

16Teismas konstatavo, kad nuostatos dėl teismo išlaidų atlyginimo įtvirtintos ABTĮ 44 straipsnyje, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Vertinant šių teisės aktų nuostatas akivaizdu, jog įstatymas proceso šaliai suteikia teisę gauti tik pagrįstų ir racionalių teismo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjas prašo priteisti pašto išlaidas, išlaidas už kanceliarines prekes (popierių ir spausdintuvo kasetės pildymą), transporto išlaidas, išlaidas už žyminio mokesčio sumokėjimą bei 10 proc. dienpinigių išlaidas už kiekvieną proceso dieną (ABTĮ 44 str. 2 d.). Pareiškėjas prašo priteisti 146,9 Lt transporto išlaidas, patirtas vykstant automobiliu VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) iš Mastaičių į Marijampolę bei Kauną ir atgal. Patirtoms transporto išlaidoms pagrįsti pareiškėjas pateikė UAB „LUKOIL Baltija“ 2012 m. vasario 11 d. kvitą Nr. ( - ) ir UAB „VAKOIL“ 2012 m. sausio 30 d. kvitą Nr. ( - ). Iš bylos duomenų matyti, byloje vyko vienintelis teismo posėdis –

172012 m. balandžio 24 d., kuriame pareiškėjas dalyvavo. Duomenų, jog pareiškėjas vyko į teismą 2012 m. vasario 11 d. ir 2012 m. sausio 30 d., t. y. tomis dienomis kai buvo įsigytas kuras pagal pateiktus kvitus, byloje nėra. Be to, pareiškėjas prašyme nenurodė, kokiais tikslais jis galimai vyko į teismą nurodytomis dienomis. Taip pat iš pareiškėjo prašymo visiškai neaišku, kodėl pareiškėjas vyko iš Mastaičių į Marijampolę ir kaip tai susiję su šios administracinės bylos nagrinėjimu. Be to, teismas pažymėjo, kad 2012 m. vasario 11 d. kvitas įrodo benzino, o

182012 m. sausio 30 d. kvitas – dyzelinio kuro įsigijimo faktą, todėl pagal pateiktus kvitus įsigytas kuras negalėjo būti naudojamas tam pačiam pareiškėjo prašyme nurodytam automobiliui VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas nurodė, kad pareiškėjo prašomos priteisti transporto išlaidos laikytinos nepagrįstomis, todėl nepriteistinos iš atsakovo. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 8,30 Lt pašto išlaidų, kurias grindžia AB „Lietuvos paštas“ 2011 m. spalio 17 d. kvitu Nr. ( - ) ir

192011 m. rugsėjo 26 d. kvitu Nr. ( - ). Teismas nurodė, kad iš bylos duomenų matyti, jog pareiškėjas teismui paštu atsiuntė skundą ir patikslintą skundą, todėl prašomos priteisti pašto išlaidos laikytinos pagrįstomis. Pareiškėjas prašyme taip pat nurodė, jog patyrė išlaidų pildydamas spausdintuvo kasetę (65 Lt) ir išlaidas popieriui procesinių dokumentų spausdinimui (52,15 Lt). Išlaidoms pagrįsti pateikė UAB „Šifras“ 2011 m. spalio 24 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), 2011 m. spalio 24 d. kvitą Nr. ( - ) ir UAB „Officeday“ 2011 m. rugsėjo 27 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ), 2011 m. rugsėjo 27 d. kvitą Nr. ( - ), tačiau nepateikė konkretaus ir išsamaus išlaidų paskaičiavimo su pagrindimu, kaip to reikalauja įstatymas (ABTĮ 45 str. 1 d.), t. y. pareiškėjas nenurodė kiek tiksliai popieriaus sunaudojo ir kokiems procesiniams dokumentams parengti, be to, nėra jokių įrodymų, kad dėl procesinių dokumentų parengimo šioje byloje pareiškėjas galėjo išnaudoti visą spausdintuvo kasetę. Pateiktos PVM sąskaitos – faktūros nepatvirtina, kad pirktas popierius bei spausdintuvo kasetės papildymas buvo panaudoti išlaidoms dėl skundo surašymo ir padavimo būtent šioje byloje. Todėl teismas pareiškėjo prašymą dėl šių išlaidų priteisimo atmetė. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną išlaidas nuo

202011 m. rugsėjo 26 d. iki 2012 m. gegužės 16 d., iš viso 3 042 Lt. Teismas pažymėjo, jog ABTĮ 44 straipsnio 1, 2 dalyse, 45 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta norma, kad išlaidas pagrįsti konkrečiais įrodymais privalo pats pareiškėjas, o teismui tokia pareiga nėra numatyta. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktiką dienpinigiai priteistini įrodžius, kad asmuo patyrė tokio pobūdžio išlaidų (žr. LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-255/12). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas šiuo atveju nepateikė teismui jokių įrodymų prašomai dienpinigių sumai pagrįsti, prašymas dėl jų priteisimo taip pat netenkintinas. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti sumokėtą žyminį mokestį. 100 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtina 2011 m. spalio 14 d. mokėjimo nurodymas. Kadangi šios išlaidos yra pagrįstos rašytiniu įrodymu, pareiškėjas turi teisę į jų atlyginimą. Taigi nagrinėjamu atveju iš viso pareiškėjai galėtų būti priteista 108,30 Lt (100 Lt + 8,30 Lt) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu Kauno apygardos administraciniame teisme. Teismas pažymėjo, jog ši suma galėtų būti priteista, jeigu pareiškėjo skundas būtų buvęs patenkintas visiškai. Konkrečiu atveju skundą patenkinus iš dalies, minėta suma mažintina proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Pareiškėjas byloje buvo pareiškęs tris reikalavimus, iš kurių teismas tenkino vieną, kiti du reikalavimai buvo atmesti, todėl pareiškėjas įgijo teisę tik į 1/3 dalį turėtų ir įrodymais pagrįstų išlaidų, todėl V. J. priteistina 36,10 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Dėl kitos reikalavimų dalies teismas prašymą atmetė.

21V.

22Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį.

23Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismo nutarties dalis, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl išlaidų atlyginimo, nepagrįsta. Nurodo, kad į teismą automobiliu pareiškėjas gali vykti su dyzeliniu kuriu ir benzinu. Automobilis su benzininiu varikliu priklauso pareiškėjo žmonai. Pareiškėjas taip pat nurodė sunaudotą popierių. Spausdintuvo kasetę pareiškėjas išnaudojo visą, ją naudojo tik šios bylos procesinių dokumentų spausdinimui.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25VI.

26Atskirasis skundas atmestinas.

27Šioje administracinėje byloje pareiškėjo skundas buvo patenkintas iš dalies, todėl jis turi teisę į išlaidų atlyginimą pirmosios instancijos teisme (ABTĮ 44 str. 1, 2 dalys).

28Pareiškėjas ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria jam nepriteistos patirtos išlaidos už spausdintuvo kasetės pildymą, popieriaus išlaidos procesinių dokumentų spausdinimui, transporto išlaidos.

29Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, kuria remdamasis Kauno apygardos administracinis teismas priėmė ginčijamą nutartį, pateiktus dokumentus apie pareiškėjo patirtas išlaidas, sutinka su pirmosios instancijos teismo priteista išlaidų dalimi.

30Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad duomenų, jog pareiškėjas vyko į teismą 2012 m. vasario 11 d. ir 2012 m. sausio 30 d., t. y. tomis dienomis kai buvo įsigytas kuras pagal pateiktus degalinių kvitus, byloje nėra. Be to, pareiškėjas prašyme nenurodė, kokiais tikslais jis galimai vyko į teismą nurodytomis dienomis. Taip pat iš pareiškėjo prašymo visiškai neaišku, kodėl pareiškėjas vyko iš Mastaičių į Marijampolę ir kaip tai susiję su šios administracinės bylos nagrinėjimu. Vien šios nurodytos aplinkybės nėra pagrindas priteisti transporto išlaidas, todėl kiti pareiškėjo atskirojo skundo argumentai dėl šių išlaidų nereikšmingi. Pažymėtina, kad proceso šalys privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai

31(ABTĮ 53 str. 3 d.).

32Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat prašo priteisti iš atsakovo išlaidas už spausdintuvo kasetės pildymą, popieriaus išlaidas procesinių dokumentų spausdinimui, tačiau nepateikia jų konkretaus ir išsamaus apskaičiavimo su pagrindimu, kaip to reikalauja įstatymas (ABTĮ 45 str. 1 d.), todėl pateiktas prašymas dėl šių išlaidų priteisimo atmestas pagrįstai. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, pateiktos PVM sąskaitos faktūros nepatvirtina, kad pirktas popierius bei spausdintuvo kasetės pripildymas buvo panaudoti išlaidoms dėl skundo surašymo ir padavimo būtent šioje byloje. Pareiškėjas nenurodė, kiek tiksliai popieriaus sunaudojo ir kokiems procesiniams dokumentams parengti, be to, nėra jokių įrodymų, kad dėl procesinių dokumentų parengimo šioje byloje pareiškėjas galėjo išnaudoti visą spausdintuvo kasetę.

33Esant tokioms aplinkybėms, Kauno apygardos administracinio teismo

34nutartis paliktina nepakeista (ABTĮ 151 str. 1 p.).

35Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą atmesti.

37Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį patikslino,... 6. II.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 3 d. sprendimu... 8. V. J. skundą patenkino iš dalies: įpareigojo Marijampolės savivaldybės... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 4 d. nutartimi... 10. III.... 11. 2012 m. gegužės 15 d. pareiškėjas V. J. Kauno apygardos administraciniam... 12. 4,15 Lt); 65 Lt spausdintuvo kasetės pildymo išlaidas, 52,15 Lt popieriaus... 13. Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija su prašymu priteisti... 14. IV.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi... 16. Teismas konstatavo, kad nuostatos dėl teismo išlaidų atlyginimo įtvirtintos... 17. 2012 m. balandžio 24 d., kuriame pareiškėjas dalyvavo. Duomenų, jog... 18. 2012 m. sausio 30 d. kvitas – dyzelinio kuro įsigijimo faktą, todėl pagal... 19. 2011 m. rugsėjo 26 d. kvitu Nr. ( - ). Teismas nurodė, kad iš bylos duomenų... 20. 2011 m. rugsėjo 26 d. iki 2012 m. gegužės 16 d., iš viso 3 042 Lt. Teismas... 21. V.... 22. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo pakeisti Kauno apygardos administracinio... 23. Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismo nutarties dalis,... 24. Teisėjų kolegija... 25. VI.... 26. Atskirasis skundas atmestinas.... 27. Šioje administracinėje byloje pareiškėjo skundas buvo patenkintas iš... 28. Pareiškėjas ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria jam... 29. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, kuria remdamasis Kauno... 30. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad duomenų, jog... 31. (ABTĮ 53 str. 3 d.).... 32. Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat prašo priteisti iš atsakovo... 33. Esant tokioms aplinkybėms, Kauno apygardos administracinio teismo... 34. nutartis paliktina nepakeista (ABTĮ 151 str. 1 p.).... 35. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 36. Pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą atmesti.... 37. Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį palikti... 38. Nutartis neskundžiama....