Byla 2A-463-881/2013
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jadvygos Mardosevič, Vilijos Mikuckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Virginijaus Kairevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB ,,Hanner“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1984-864/2012 pagal ieškovo Konstitucijos pr. 9 Daugiabučių namų savininkų bendrijos ieškinį atsakovui AB ,,Hanner“, dalyvaujant trečiajam asmeniui BUAB ,,Ranga IV“, dėl pažeistų teisių gynimo,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas Konstitucijos pr. 9 Daugiabučių namų savininkų bendrija kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą AB ,,Hanner“ leisti Konstitucijos pr. 9 Daugiabučių namų savininkų bendrijos nariams ir kitiems daugiabučio, esančio ( - ), gyventojams neribotą laiką nemokamai naudotis automobilių stovėjimo vietomis automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje ( - ). Nurodė, kad daugiabučio namo gyventojai sudarydami su BUAB „Ranga IV“ gyvenamųjų patalpų minėtame daugiabutyje name pirkimo-pardavimo sutartis, jų pagrindu ne tik įsigijo butus, bet ir teisę nemokamai naudotis automobilių stovėjimo aikštele. BUAB „Ranga IV“ minėtą automobilių stovėjimo aikštelė yra išsinuomojusi iš atsakovo 99 kalendorinių metų laikotarpiui. Neatsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovas neleidžia Konstitucijos pr. 9 Daugiabučių namų savininkų bendrijos nariams ir daugiabučio namo gyventojams naudotis automobilių stovėjimo aikštele, tokiu būdu pažeisdama jų teises.

5Atsiliepimu į ieškinį atsakovas AB ,,Hanner“ nesutiko su ieškovo reikalavimais, teigdamas, kad tretysis asmuo, sudarydamas su daugiabučio namo gyventojais gyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutartis su teise naudotis automobilių stovėjimo aikštele, perleido jiems ir iš automobilių stovėjimo aikštelės nuomos sutarties kylančias savo teises ir pareigas. Tokiu atveju daugiabučio namo patalpų savininkams ir gyventojams atsirado pareiga atlyginti atsakovui nuomojamo daikto išlaikymo išlaidas. Tokiu atveju, atsakovas sudaro galimybes naudotis automobilių stovėjimo aikštele tik tiems daugiabučio namo patalpų savininkams ir gyventojams, kurie sutinka mokėti nuomos objekto išlaikymo kaštus. Atsakovo nuomone, jis sustabdė savo prievolės sudaryti daugiabučio namo butų gyventojams ir savininkams galimybes naudotis automobilių stovėjimo aikštele vykdymą, kol pastarieji nepradės vykdyti savųjų prievolių apmokėti nuomos objekto išlaikymo kaštus.

6Tretysis asmuo BUAB ,,Ranga IV“ atsiliepimu į ieškinį sutiko su ieškovo reikalavimu, nurodydamas, kad nuomos santykiai sieja tik atsakovą ir tretįjį asmenį, tuo tarpu daugiabučio namo patalpų savininkų ir gyventojų teisių ir pareigų apimčiai tokia sutartis negali turėti įtakos.

7Dubliku ieškovas nesutiko su atsakovo argumentais, pabrėždamas, jog tretysis asmuo ir daugiabučio namo patalpų savininkai sudarytomis gyvenamųjų patalpų sutartimis nėra susitarę dėl jokių automobilių stovėjimo aikštelės išlaikymo mokesčių. Sutartis jos šalims turi įstatymo galią, vadinasi, daugiabučio namo butų savininkai ir gyventojai neturi jokių pareigų, susijusių nuomos objekto išlaikymu.

8Tripliku atsakovas teigė, kad aiškinant sutarties esmę, neturi būti remiamasi vien pažodiniu sutarties aiškinimo metodu, kadangi svarbu nustatyti kokios pareigas daugiabučio namo patalpų savininkai įgijo, gaudami teisę naudotis nuomos objektu. Atsakovo nuomone, nėra teisės be pareigos, vadinasi, ir teisė naudotis automobilių stovėjimo aikštele sąlygoja tam tikrą pareigą, šiuo atveju, susijusią su nuomos santykiais. Taigi, kiekvienas automobilio stovėjimo aikštelės naudotojas turi pareigą atlyginti tokio objekto išlaikymo išlaidas, proporcingas aikštelėje naudojamam plotui.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 9 d. sprendimu ieškovo pr. 9 Daugiabučių namų savininkų bendrijos ieškinį tenkino iš dalies. Teismas įpareigojo atsakovą AB „Hanner“ leisti Konstitucijos pr. 9 Daugiabučių namų savininkų bendrijos nariams ir kietiems daugiabučio, esančio ( - ), gyventojams iki 2103 m. rugpjūčio 26 d. nevaržomai bet kuriuo metu nemokamai naudotis 167 automobilių stovėjimo vietomis automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje ( - ).

11Teismas nustatė, kad BUAB „Ranga IV“ Butų pirkimo-pardavimo pardavimo sutarčių pagrindu pardavė daugiabučio namo gyventojams gyvenamąsias patalpas, esančias daugiabučiame name (( - )) su teise nemokamai ir neterminuotai naudotis automobilio stovėjimo aikštele (( - )). Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovas yra automobilių stovėjimo aikštelės savininkas. 2004 m. rugpjūčio 26 d. BUAB „Ranga IV“ ir AB „Hanner“ sudarė Nuomos sutartį, kurios pagrindu atsakovas 99 kalendorinių metų laikotarpiui išnuomojo trečiajam asmeniui 167 automobilių stovėjimo vietas, esančias automobilių stovėjimo aikštelėje, tikslu leisti jomis naudotis daugiabučio namo savininkams ir naudotojams.

12Teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju Butų pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu tretysis asmuo perdavė nuosavybės teise daugiabučio namo patalpų savininkams butus, su teise nemokamai naudotis automobilių stovėjimo aikštele, tuo tarpu pastarieji sumokėjo trečiajam asmeniui sutartimis nustatytas kainas. Taigi daugiabučio namo patalpų savininkų trečiajam asmeniui butų pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu sumokėtos sumos apėmė ne tik butų pardavimo, bet teisės naudotis automobilių stovėjimo aikštele kainą. Dėl šios priežasties, teismas atmetė atsakovo teiginį, kad daugiabučio namo patalpų savininkai įgijo teisę naudotis automobilių stovėjimo aikštele, neturėdami jokių pareigų, nes jie savo pareigą sumokėti už tokią teisę įvykdė, trečiajam asmeniui sumokėdami butų pirkimo-pardavimo sutartyse numatytas kainas.

13Teismas padarė išvadą, kad iš Butų pirkimo-pardavimo sutarčių turinio matyti, kad jose nėra jokių sąlygų, susijusių su pareiga mokėti automobilių stovėjimo aikštelės išlaikymo kaštus. Priešingai, sutarčių 2.1. punkte aiškiai nurodyta, kad buto pirkėjui teisė naudotis automobilių stovėjimo aikštele suteikiama nemokamai. Iš atsakovo ir trečiojo asmens 2004 m. rugpjūčio 26 d. sudarytos Nuomos sutarties turinio matyti, kad būtent BUAB „Ranga IV“ prisiėmė visas nuomininko pareigas, tuo tarpu daugiabučio namo patalpų savininkai ir naudotojai įvardinti tik kaip naudos pagal nuomos sutartį gavėjai. Vadinasi, tik tretysis asmuo turi nuomininko pareigą išlaikyti nuomos objektą, todėl teismas nusprendė, kad atsakovas Nuomos sutarties 4 punkto turinį aiškina plečiamai nepagrįstai.

14Teismas pažymėjo, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Tai yra, sutartis sukelia teisines pasekmes tik ją sudariusiems subjektams. Šiuo atveju 2004 m. rugpjūčio 26 d. Nuomos sutartis sudaryta tik tarp trečiojo asmens ir atsakovo, vadinasi, jos sąlygos, susijusios su nuomininko pareiga išlaikyti automobilių stovėjimo aikštelę, galioja tik trečiojo asmens atžvilgiu. Tuo tarpu daugiabučio namo patalpų savininkams ir naudotojams jokių pareigų nesukelia. Visgi, pabrėžtina, kad nuomos sutartimi šalims naudos gavėju numačius daugiabučio namo patalpų savininkus ir naudotojus (Nuomos sutarties 4 p.), atsakovui atsirado prievolė sudaryti sąlygos pastariesiems nemokamai naudotis nuomos objektu. Nurodytų aplinkybių pagrindu, teismas konstatavo, kad daugiabučio namo butų savininkams, sudarius su trečiuoju asmeniu butų pirkimo-pardavimo sutartis, prievolė pagal CK 6.493 straipsnį mokėti atsakovui išlaikyti automobilių stovėjimo aikštelės kaštus neatsirado. Vadinasi, daugiabučio namo patalpų savininkai ir naudotojai turi teisę naudotis automobilių stovėjimo aikštele (167 parkavimo vietomis), nemokėdami jos išlaikymo kaštų, kadangi tokią pareigą turi tik tretysis asmuo.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atsakovas AB ,,Hanner“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas 2004 m. rugpjūčio 4 d. nuomos sutartį, išėjo už ginčo ribų ir sprendė klausimus, nesusijusius su bylos nagrinėjimu.

182. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, rėmėsi vienintele byloje pateikta notarine pirkimo-pardavimo sutartimi, todėl teismui negalėjo būti žinoma kitų daugiabučio namo gyventojų sudarytų sutarčių sąlygos, susijusios su konkrečių asmenų teise naudoti parkavimo aikštele.

193. Teismas, nurodydamas, kad nuomos sutarties sąlyga dėl teisės perleisti naudotis parkavimo aikštelės vietomis būtų pirkėjams, yra sąlyga trečiojo asmens naudai, pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, todėl neteisingai aiškino sutarties sąlygas.

204. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nuomos sutarties 4 punktu šalys susitarė dėl nuomininko teisės perleisti teises ir pareigas parkavimo aikštelės naudotojams.

215. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad jokių priešpriešinių prievolių daugiabučio namo gyventojai nuomotojui neturi. Teisė nemokamai naudotis parkavimo vietomis apima tik nuomininko pareigos mokėti nuomos mokestį nebuvimą, ir iš esmės daro sutartį ne nuomos, o panaudos sutartimi, tačiau ne nuomininko pareigos išlaikyti daiktą ir daryti jo einamąjį remontą nebuvimą. Kadangi panaudos gavėjas privalo išlaikyti ir saugoti jam pagal sutartį perduotą daiktą, taip pat daryti turto einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Taigi akivaizdu, kad būtų ir kitų patalpų pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga ,,nemokamai“ turi būti aiškinama tik kaip prievolės mokėti nuomos mokestį nebuvimą, kadangi vienkartinį nuomos mokestį už visus nuomininkus, kurie po nuomos sutarties perleidimo naudosis parkingu, sumokėjo BUAB ,,Ranga IV“, o kokiomis sąlygomis perleido nuomininko teises ir pareigas, išskyrus pareigą mokėti nuomos mokestį, nes ji jau buvo pasibaigusi, yra sutartinis būtų pirkėjų ir pardavėjo dalykas, neturintis įtakos sutarties kvalifikavimui.

226. Skundžiamame sprendime nepasisakyta dėl atsakovo argumentų, susijusių su ieškovo netinkamumu. Nors iš sprendimo rezoliucinės dalies matyti, kad teismas laikė, jog ieškovas yra tinkamas, tačiau dėl to motyvuojamoje sprendimo dalyje nepasisakė, tuo pažeisdamas CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimus.

237. Pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti panaikintas ir dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų egzistavimo, o būtent, teismas pasisakė dėl į bylą neįtrauktų namo gyventojų teisių ir pareigų.

248. Ieškovas teismo prašė nustatyti, kad naudojimasis parkavimo vietomis yra neterminuotas, tuo tarpu teismas nustatė naudojimosi parkavimo vietomis terminą iki 2103 m. rugpjūčio 26 d. Pirmosios instancijos teismas sprendimu negalėjo pakeisti prievolės rūšies iš dalies tenkindamas ieškinį, t. y. neterminuotą prievolę keisti terminuota.

25Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo BUAB ,,Ranga IV“, palaikydamas apeliacinio skundo argumentus, prašo apeliacinį skundą tenkinti.

26Ieškovas Konstitucijos pr. 9 Daugiabučių namų savininkų bendrija ginčija apeliacinio skundi pagrįstumą ir prašo jį atmesti, paliekant pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas iš esmės neginčija sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo, nenurodo su kuriomis teismo išvadomis nesutinka, o pateikia tik samprotavimus. Tuo tarpu teismas, įvertinęs visas bylai reikšmingas aplinkybes, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Priešingai nei teigia apeliantas, nuomos sutartyje buvo aiškiai numatyta, kas nemokamai ir nevaržomai turės teisę naudotis parkingu ir kas galės šią teisę perleisti. Taigi trečiais asmuo suteikė šią teise namo gyventojams. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo bei Nuomos sutarties sąlygas, teisingai nurodė, kad gyventojams sudarius su trečiuoju asmeniu būtų pirkimo-pardavimo sutartis, CK 6.493 straipsnyje numatyta prievolė mokėti apeliantui parkingo išlaikymo kaštus neatsirado. Taigi gyventojai turi teisę naudotis automobilių stovėjimo aikštele, nemokėdami jos išlaikymo kaštų. Tokia pareiga kyla tik trečiajam asmeniui. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad ieškovas šioje byloje nėra tinkamas, kadangi nuolat veikiantis vienasmenis bendrijos valdymo organas – bendrijos pirmininkas – turi teisę bendrijos vardu pareikšti ieškinį teisme ir ginti bendrijos narių teises ir teisėtus interesus nuo pažeidimų. Tam, kad bendrijos pirmininkas pareikštų ieškinį jo kompetencijai priskirtais klausimais, nebūtinas bendrijos narių susirinkimo įgaliojimas, nes tokia bendrijos vadovo teisė išplaukia tiek iš Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, tiek iš bendrijos įstatuose nustatytos bendrijos pirmininko kompetencijos turinio.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

30Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, kuris naikinamas.

31Visų pirma, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog tarp ginčo šalių susiklostė nuomos teisiniai santykiai. CK 6.477 straipsnio 1 dalis nustato, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomotojas gali būti išnuomojamo daikto savininkas arba asmenys, kuriems teisę išnuomoti svetimą daiktą suteikia įstatymai ar to daikto savininkas (CK 6.477 str. d.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas AB ,,Hanner“ ir tretysis asmuo UAB ,,Ranga VI“ 2004 m. rugpjūčio 26 d. sudarė nuomos sutartį, pagal kurią AB ,,Hanner“ suteikė UAB ,,Ranga VI“ laikinam atlygintiniam naudojimui dalį daugiaaukštės stovėjimo aikštelės – parkingo, esančio ( - ), parkavimo vietos, kurios turėjo būti skirtos gyvenamojo namo, esančio ( - ), savininkams ir naudotojams. Taigi nuomos teisiniai santykiai susiklostė tik tarp atsakovo AB ,,Hanner“ ir trečiojo asmens UAB ,,Ranga VI“. Nors pagal sutarties 4 punktą UAB ,,Ranga VI“ turėjo teisę be nuomotojo sutikimo savo nuožiūra perleisti teisę naudotis išnuomotomis parkavimo vietomis parkavimo vietų naudotojams, tokia sutarties nuostata neleidžia daryti išvados, kad faktiniai parkavimo vietų naudotojai, kuriems UAB ,,Ranga VI“ butų pirkimo-pardavimo sutartimis perleido teisę neterminuotai naudotis nemokamomis automobilių stovėjimo aikštelėmis, tapo subnuomininkais. Iš minėtų sutarčių tirinio matyti, kad tarp atsakovo ir faktinių parkavimo vietų naudotojų susiklostė panaudos teisiniai santykiai, kadangi būtent tretysis asmuo UAB ,,Ranga VI“ įsipareigojo atsakovui mokėti nuomos mokestį už parkavimo vietas, kuriomis naudojosi gyvenamojo namo, esančio ( - ), savininkai ir naudotojai, o šis perleido teisę naudotis parkavimo vietomis nemokamai. CK 6.629 straipsnis panaudą apibrėžia kaip neatlygintinį laikiną naudojimąsi daiktu ir jo valdymą. Panaudos gavėjas privalo išlaikyti ir saugoti jam pagal sutartį perduotą daiktą, taip pat daryti turto einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jeigu sutartis nenumato ko kita (CK 6.635 str.). Taigi teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog būtų ir kitų patalpų pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga ,,nemokamai“ naudotis turi būti aiškinama tik kaip prievolės mokėti nuomos mokestį nebuvimą, tačiau neatleidžia parkingo naudotojų nuo pareigos rūpintis naudojamu turtu.

32Kita vertus, nagrinėjamu atveju tapo nebeaktualus tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių kvalifikavimas ir aiškinimas, nes 2012 m. gruodžio 20 d. BUAB ,,Ranga VI“ ir AB ,,Hanner“ sudarė susitarimą dėl 2004 m. rugpjūčio 26 d. nuomos sutarties nutraukimo, kuriuo susitarė, kad šalių nuomos teisiniai santykiai pasibaigia nuo 2013 m. sausio 4 d.

33Taigi teisėjų kolegija sprendžia, jog pasibaigus nuomos santykiams tarp nuomotojo AB ,,Hanner“ ir nuomininko BUAB ,,Ranga VI“, pasibaigė ir parkavimo vietų naudotojų teisė naudotis parkavimo vietomis. Nustojus galios nuomos sutarčiai pagal CK 6.490 straipsnio 5 dalį nutrūko ir panaudos teisiniai santykiai, kurie siejo BUAB ,,Ranga VI“ ir ( - ) namo gyventojus, dėl šios priežasties, teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovų atsakovui AB ,,Hanner“ reiškiamas reikalavimas negali būti tenkinamas, nes nėra jokio teisinio pagrindo, kuriuo remiantis atsakovas privalėtų suteikti teisę ieškovams nemokamai neterminuotai naudotis jam nuosavybės teises priklausančiomis parkavimo vietomis. Juolab, kad 6.635 straipsnio 1 dalis nustato, kad daikto perdavimas naudotis neatlygintinai nėra pagrindas pasikeisti ar pasibaigti trečiųjų asmenų teisėms į tą daiktą, jeigu tos teisės buvo įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka viešame registre. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vis dar tebėra parkavimo aikštelės savininkas, nėra teisinio pagrindo, kuriuo remiantis galima būtų jį įpareigoti ieškovams suteikti teisę neterminuotai ir nemokamai naudotis parkavimo vietomis.

34Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi esminės įtakos nagrinėjamo klausimo sprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

35Kadangi apeliacinis skundas tenkinamas, atsakovui iš ieškovo priteisiamas žyminis mokestis, sumokėtas paduodant apeliacinį skundą, t. y. 139 Lt (CPK 93 str.). Be to, apeliantas prašo priteisti iš ieškovo išlaidas, turėtas advokato pagalbai apmokėti. Nurodo, jog patyrė 6 050 Lt išlaidų (Užmokesčio apskaičiavimo pažyma, 2013 m. sausio 10 d. PVM sąskaita faktūra Nr. DS 408, pinigų priėmimo kvitas). Teismas, įvertinęs Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8 straipsnyje įtvirtintus advokato teikiamos teisinės pagalbos maksimalius dydžius, mažina iš ieškovo atsakovui priteisiamą sumą advokato pagalbai nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme apmokėti iki 1 600 Lt (už apeliacinį skundą, kadangi advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

37Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo Konstitucijos pr. 9 Daugiabučių namų savininkų bendrijos ieškinį atsakovui AB ,,Hanner“ dėl pažeistų teisių gynimo atmesti.

38Priteisti atsakovui AB ,,Hanner“ (juridinio asmens kodas 111535724, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius) iš ieškovo Konstitucijos pr. 9 Daugiabučių namų savininkų bendrijos (juridinio asmens kodas 300617061, buveinės adresas Konstitucijos pr. 9-55, Vilnius) 1 600 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti bei 139 Lt už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas Konstitucijos pr. 9 Daugiabučių namų savininkų bendrija kreipėsi... 5. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas AB ,,Hanner“ nesutiko su ieškovo... 6. Tretysis asmuo BUAB ,,Ranga IV“ atsiliepimu į ieškinį sutiko su ieškovo... 7. Dubliku ieškovas nesutiko su atsakovo argumentais, pabrėždamas, jog tretysis... 8. Tripliku atsakovas teigė, kad aiškinant sutarties esmę, neturi būti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 9 d. sprendimu ieškovo pr.... 11. Teismas nustatė, kad BUAB „Ranga IV“ Butų pirkimo-pardavimo pardavimo... 12. Teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju Butų pirkimo-pardavimo sutarčių... 13. Teismas padarė išvadą, kad iš Butų pirkimo-pardavimo sutarčių turinio... 14. Teismas pažymėjo, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atsakovas AB ,,Hanner“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės... 17. 1. Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas 2004 m. rugpjūčio 4 d. nuomos... 18. 2. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, rėmėsi vienintele byloje... 19. 3. Teismas, nurodydamas, kad nuomos sutarties sąlyga dėl teisės perleisti... 20. 4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nuomos sutarties 4 punktu šalys... 21. 5. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad jokių priešpriešinių prievolių... 22. 6. Skundžiamame sprendime nepasisakyta dėl atsakovo argumentų, susijusių su... 23. 7. Pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti panaikintas ir dėl... 24. 8. Ieškovas teismo prašė nustatyti, kad naudojimasis parkavimo vietomis yra... 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo BUAB ,,Ranga IV“,... 26. Ieškovas Konstitucijos pr. 9 Daugiabučių namų savininkų bendrija ginčija... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 30. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes,... 31. Visų pirma, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 32. Kita vertus, nagrinėjamu atveju tapo nebeaktualus tarp šalių... 33. Taigi teisėjų kolegija sprendžia, jog pasibaigus nuomos santykiams tarp... 34. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 35. Kadangi apeliacinis skundas tenkinamas, atsakovui iš ieškovo priteisiamas... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimą panaikinti... 38. Priteisti atsakovui AB ,,Hanner“ (juridinio asmens kodas 111535724, buveinės...