Byla 2-3586-264/2009
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Simobila“ su atsakovu uždaraja akcine bendrove „Evekas“ dėl skolos priteisimo.

Nustatė

22009 m. gruodžio 4 d. teisme gautas ieškovo UAB „Simobila“ ieškinys dėl skolos priteisimo (dokumentinio proceso tvarka) iš atsakovo UAB „Evekas“ (priimtas teisėjos 2009 m. gruodžio 9 d. rezoliucija).

3Ieškovas UAB „Simobila“ 2009 m. gruodžio 9 d. pateikė teismui 2009 m. gruodžio 9 d. taikos sutartį ir prašo ją patvirtinti, bylą nutraukti (reg. Nr. 32907).

4Taikos sutartimi šalys susitarė:

5UAB „Simobila“, juridinio asmens kodas 170803857, buveinės adresas Raudondvario pl. 141, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT69 7044 0600 0409 5942 AB SEB bankas (banko kodas 70440), (toliau - ieškovas), atstovaujama direktoriaus R. K., veikiančio pagal bendrovės įstatus,

6ir UAB „Evekas“, juridinio asmens kodas 134976941, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 31-5, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT79 7011 7000 2246 7628 AB „Ūkio bankas“ Kauno filialas (banko kodas 70117), (toliau - atsakovas), atstovaujama direktoriaus V. M., veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinami šalimis, kurios: - 2009 m. rugsėjo 10 d. sudarė Nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) pirkimo - pardavimo sutartį, kurios notarinio registro Nr. RI-5517 (toliau - Pagrindinė sutartis); - atsakovas šios Taikos sutarties sudarymo dienai nepilnai atsiskaitė su ieškovu už Pagrindine sutartimi įsigytą nekilnojamąjį daiktą (Žemės sklypą); - atsakovas nepateikė ieškovui visų Pagrindine sutartimi numatytų atsakovo prievolių pagal Pagrindinę sutartį užtikrinimo priemonių; - ieškovas pareiškė atsakovui ieškinį dėl nesumokėtos pagal Pagrindinę sutartį įsigyto nekilnojamojo daikto kainos dalies anksčiau Pagrindine sutartimi nustatyto termino, skolos priteisimo (toliau - ieškinys), kuris šiuo metu nagrinėtinas Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-3586-264/2009,

7vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.983 ir 6.985 straipsniais, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalimi ir 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi, 430 straipsnio 9 dalimi, 584 straipsnio 1 dalies 4 punktu, taip pat teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, sudarė šią Taikos sutartį, kuria susitarė užbaigti ginčą byloje šiomis Taikos sutarties sąlygomis: 1. Atsakovas pripažįsta ir įsipareigoja sumokėti ieškovui 3 800 000 Lt (tris milijonus aštuonis šimtus tūkstančių litų), nesumokėtų pagal Pagrindinę sutartį už įsigytą nekilnojamąjį daiktą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šios Taikos sutarties sudarymo dienos. 2. Šalys susitaria, kad likusią pagal Pagrindinę sutartį už įsigytą nekilnojamąjį daiktą nesumokėtą sumą atsakovas sumokės šiomis dalimis ir terminais: 2.1. 200 000 Lt (du šimtus tūkstančių litų) - ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 9 d. (įskaitytinai); 2.2. 1 000 000 Lt (vieną milijoną litų) - ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 14 d. (įskaitytinai). 3. Atsakovui laiku ar pilnai neįvykdžius šioje Taikos sutartyje numatytų finansinių prievolių ieškovui, atsakovas privalo sumokėti ieškovui 0,03% nuo savalaikiai nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. 4. Ieškovas atsisako visų kitų savo ieškinyje išdėstytų, šios Taikos sutarties 1-3 punktuose nenurodytų, reikalavimų atsakovui. 5. Kiekviena šalis apmoka savo bylinėjimosi išlaidas už advokatų pagalbą atstovaujant byloje, pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas ryšium su byla, o taip pat visas kitas bylinėjimosi išlaidas (įskaitant žyminį mokestį ar jo negrąžinamą dalį), tai yra ieškovas neatlygina atsakovui jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovas neatlygina ieškovui jo patirtų bylinėjimosi išlaidų. 6. Taikos sutartimi yra išsprendžiami visi šalių ginčai byloje dėl ieškovo ieškinyje pareikštų reikalavimų, ir kad šalys, tinkamai įvykdžius šią Taikos sutartį, jokių pretenzijų viena kitai dėl ieškinyje ir pareiškime dėl įskaitymo nurodytų reikalavimų neturės bei ateityje nereikš. 7. Šalys patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo sąlygos bei teisinės pasekmės, numatytos CK 6.983 - 6.985 straipsniuose, CPK 87, 94, 140 straipsniuose, 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje, įskaitant tai, jog šalinis sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, byla nutraukiama ir pakartotinai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. 8. Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną ieškovui ir atsakovui ir vienas — bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui. 9. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos, nurodytos šioje sutartyje, ir pradedama vykdyti nuo Teismo nutarties, kuria ši sutartis patvirtinama, įsiteisėjimo dienos. 10. Šalys pareiškia, kad perskaitė šią Taikos sutartį, suprato jos turinį ir šios Taikos sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Taikos sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekmės. Taikos sutartis atitinka kiekvienos iš jų valią ir Taikos sutarties sudarymo tikslus.

8Teismas sprendžia, kad taikos sutartis, tvirtintina, nes ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str.), o civilinė byla nutrauktina.

9Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovui grąžinti 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (sumokėta – 19 620 Lt), šalims sudarius taikos sutartį.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str., 140 str., 293 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

11Patvirtinti 2009 m. gruodžio 9 d. taikos sutartį, kuria susitarta, jog:

12UAB „Simobila“, juridinio asmens kodas 170803857, buveinės adresas Raudondvario pl. 141, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT69 7044 0600 0409 5942 AB SEB bankas (banko kodas 70440), (toliau - ieškovas), atstovaujama direktoriaus R. K., veikiančio pagal bendrovės įstatus,

13ir UAB „Evekas“, juridinio asmens kodas 134976941, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 31-5, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT79 7011 7000 2246 7628 AB „Ūkio bankas“ Kauno filialas (banko kodas 70117), (toliau - atsakovas), atstovaujama direktoriaus V. M., veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinami šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.983 ir 6.985 straipsniais, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalimi ir 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi, 430 straipsnio 9 dalimi, 584 straipsnio 1 dalies 4 punktu, taip pat teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, sudarė šią Taikos sutartį, civilinėje byloje Nr. 2-3586-264/2009, kuria susitarė užbaigti ginčą byloje šiomis Taikos sutarties sąlygomis: 1. Atsakovas pripažįsta ir įsipareigoja sumokėti ieškovui 3 800 000 Lt (tris milijonus aštuonis šimtus tūkstančių litų), nesumokėtų pagal 2009 m. rugsėjo 10 d. Nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) pirkimo – pardavimo sutartį, (toliau – Pagrindinė sutartis) už įsigytą nekilnojamąjį daiktą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šios Taikos sutarties sudarymo dienos. 2. Šalys susitaria, kad likusią pagal Pagrindinę sutartį už įsigytą nekilnojamąjį daiktą nesumokėtą sumą atsakovas sumokės šiomis dalimis ir terminais: 2.1. 200 000 Lt (du šimtus tūkstančių litų) - ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 9 d. (įskaitytinai); 2.2. 1 000 000 Lt (vieną milijoną litų) - ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 14 d. (įskaitytinai). 3. Atsakovui laiku ar pilnai neįvykdžius šioje Taikos sutartyje numatytų finansinių prievolių ieškovui, atsakovas privalo sumokėti ieškovui 0,03% nuo savalaikiai nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. 4. Ieškovas atsisako visų kitų savo ieškinyje išdėstytų, šios Taikos sutarties 1-3 punktuose nenurodytų, reikalavimų atsakovui. 5. Kiekviena šalis apmoka savo bylinėjimosi išlaidas už advokatų pagalbą atstovaujant byloje, pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas ryšium su byla, o taip pat visas kitas bylinėjimosi išlaidas (įskaitant žyminį mokestį ar jo negrąžinamą dalį), tai yra ieškovas neatlygina atsakovui jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovas neatlygina ieškovui jo patirtų bylinėjimosi išlaidų. 6. Taikos sutartimi yra išsprendžiami visi šalių ginčai byloje dėl ieškovo ieškinyje pareikštų reikalavimų, ir kad šalys, tinkamai įvykdžius šią Taikos sutartį, jokių pretenzijų viena kitai dėl ieškinyje ir pareiškime dėl įskaitymo nurodytų reikalavimų neturės bei ateityje nereikš. 7. Šalys patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo sąlygos bei teisinės pasekmės, numatytos CK 6.983 - 6.985 straipsniuose, CPK 87, 94, 140 straipsniuose, 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje, įskaitant tai, jog šalinis sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, byla nutraukiama ir pakartotinai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. 8. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos, nurodytos šioje sutartyje, ir pradedama vykdyti nuo Teismo nutarties, kuria ši sutartis patvirtinama, įsiteisėjimo dienos.

14Civilinę bylą Nr. 2-3586-264/2009 nutraukti.

15Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Simobila“, juridinio asmens kodas 170803857, buveinės adresas Raudondvario pl. 141, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT69 7044 0600 0409 5942 AB SEB bankas (banko kodas 70440), ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Evekas“, juridinio asmens kodas 134976941, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 31-5, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT79 7011 7000 2246 7628 AB „Ūkio bankas“ Kauno filialas (banko kodas 70117), po 2,28 Lt (du litus 28 ct) bylinėjimosi išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

16Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Simobila“, juridinio asmens kodas 170803857, buveinės adresas Raudondvario pl. 141, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT69 7044 0600 0409 5942 AB SEB bankas (banko kodas 70440), 14 715 Lt (keturiolika tūkstančių septynis šimtus penkiolika litų) sumokėto žyminio mokesčio.

17Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį apygardos teismą.

Proceso dalyviai