Byla I-515-289/2008

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus Stankevičius,

2susipažinęs su gautu pareiškėjos UAB „Berneda“ atstovės Daivos Šiaurienės skundu dėl atsakovo VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2008 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. 1(6.13-2040/08) „Dėl daiktinių teisinių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ panaikinimo, atsakovo VĮ Registrų centro 2008 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. 386 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ panaikinimo ir atsakovo VĮ Registrų centro Šiaulių filialo įpareigojimo įregistruoti 2008 m. gegužės 6 d. susitarimą dėl 2007 m. liepos 27 d. sutarties pakeitimo nekilnojamojo turto registre bei pakeisti registro duomenis, panaikinant žymą apie žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 9105/0011:396, esančio Šiaulių r. sav. Bubių km. Nekilnojamojo turto registre (registro Nr.44/675555), apribojimus, įregistruotus 2007 m. birželio 19 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartimi Nr.5694 pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą,

Nustatė

32008 m. lapkričio 28 d. pareiškėjos UAB „Berneda“ atstovė Daiva Šiaurienė pateikė Šiaulių apygardos administraciniam teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2008 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. 1(6.13-2040/08) „Dėl daiktinių teisinių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ panaikinimo, atsakovo VĮ Registrų centro 2008 m. spalio 2 d. sprendimo „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ Nr. 386 panaikinimo ir atsakovo VĮ Registrų centro Šiaulių filialo įpareigojimo įregistruoti 2008 m. gegužės 6 d. susitarimą dėl 2007 m. liepos 27 d. sutarties pakeitimo nekilnojamojo turto registre bei pakeisti registro duomenis, panaikinant žymą apie žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 9105/0011:396, esančio Šiaulių r. sav. Bubių km. Nekilnojamojo turto registre (registro Nr.44/675555), apribojimus, įregistruotus 2007 m. birželio 19 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartimi Nr.5694 pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą.

4Pareiškėjos atstovės skundas dėl atsakovo VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2008 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. 1(6.13-2040/08) „Dėl daiktinių teisinių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ panaikinimo, atsakovo VĮ Registrų centro 2008 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. 386 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ panaikinimo ir atsakovo VĮ Registrų centro Šiaulių filialo įpareigojimo įregistruoti 2008 m. gegužės 6 d. susitarimą dėl 2007 m. liepos 27 d. sutarties pakeitimo nekilnojamojo turto registre bei pakeisti registro duomenis, panaikinant žymą apie žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 9105/0011:396, esančio Šiaulių r. sav. Bubių km. Nekilnojamojo turto registre (registro Nr.44/675555), apribojimus, įregistruotus 2007 m. birželio 19 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartimi Nr.5694 pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą atsisakytinas priimti, nes praleistas skundo padavimo terminas ir neprašoma jo atnaujinti.

5ABTĮ 32 str. 1 d. numatyta, kad atitinkamos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui ginčo šalis gali apskųsti per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Šiuo atveju, iš pateiktos medžiagos matyti, kad 2008 m. spalio 2 d. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas Nr. 386 UAB „Berneda“ buvo gautas 2008 m. spalio 21 d., o Šiaulių apygardos administraciniam teismui buvo apskųstas tik 2008 m. lapkričio 24 d., tai yra vėliau, nei per dvidešimt dienų nuo skundžiamo 2008 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. 386 gavimo dienos.

6ABTĮ 34 str. 1 d. numato, kad jeigu skundas paduotas praleidus skundo padavimo terminą, prašymas dėl termino atnaujinimo nagrinėjamas šio įstatymo 34 str. nustatyta tvarka. ABTĮ 34 str. 1 d. nurodyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 str. 2 dalies 1-7 punktuose. Pagal susiklosčiusią teisminę praktiką svarbia priežastimi teismas gali pripažinti tokias aplinkybes, kurios objektyviai trukdė, ar sudarė rimtas kliūtis pareiškėjui laiku kreiptis į teismą, nors jis norėjo tai padaryti ir buvo pakankamai atidus. Kadangi pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti ir neprašo jo atnaujinti, todėl toks skundas atsisakytinas priimti.

7Pareiškėjui neatimta teisė kreiptis iš naujo į teismą, tačiau kartu su skundu turi būti paduotas prašymas dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 2 dalies nuostatas prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai. Neatnaujinus praleisto termino skundui paduoti, teismas nenagrinėja ir skundžiamo akto teisėtumo ir pagrįstumo.

8Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., teismas

Nutarė

9pareiškėjos UAB „Berneda“ atstovės Daivos Šiaurienės skundą dėl atsakovo VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2008 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. 1(6.13-2040/08) „Dėl daiktinių teisinių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ panaikinimo, atsakovo VĮ Registrų centro 2008 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. 386 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ panaikinimo ir atsakovo VĮ Registrų centro Šiaulių filialo įpareigojimo įregistruoti 2008 m. gegužės 6 d. susitarimą dėl 2007 m. liepos 27 d. sutarties pakeitimo nekilnojamojo turto registre bei pakeisti registro duomenis, panaikinant žymą apie žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 9105/0011:396, esančio Šiaulių r. sav. Bubių km. Nekilnojamojo turto registre (registro Nr.44/675555), apribojimus, įregistruotus 2007 m. birželio 19 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartimi Nr.5694 pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą atsisakyti priimti, nes yra praleistas skundo padavimo terminas.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti pareiškėjai UAB „Berneda“.

11Įpareigoti Šiaulių apskrities VMI UAB „Berneda“ (a./k 145635311) grąžinti pagal 2008 m. lapkričio 24 d. įmokos mokėjimo kvitą AB Šiaulių bankas sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai