Byla I-5123-764/2012
Dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu, tretieji suinteresuoti asmenys A. D. ir A. D. priėmimo klausimui spręsti

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė susipažinusi su E. D. skundu

Nustatė

2Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti 2012-12-03 nutartimi perdavė bylą pagal ieškovo E. D. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu, tretieji suinteresuoti asmenys A. D. ir A. D. priėmimo klausimui spręsti.

3E. D. ginčija Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Tarnybinių gyvenamųjų patalpų skyrimo komisijos 2011-02-19 posėdžio protokolo Nr. 12KV-1 dalį, kuria nutarta siųsti pranešimą mjr. E. D. su raginimu pradėti tarnybinio buto, esančio ( - ), Vilniuje, perdavimo procedūrą pagal nustatytą tvarką ir išsikelti ne vėliau kaip iki

42012-01-01.

5Skundą atsisakytina priimti.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 str. 1 d. nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Pagal Administracinių bylos teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktą skundą atsisakoma priimti, jei pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

7Pagal Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 48 str. 1 d., ginčai dėl nušalinimo nuo pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, dėl karių laipsnių, drausminių nuobaudų, kario tarnybos sutarties pratęsimo ir kiti karo tarnybos ginčai, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus ginčus, nagrinėjami Kariuomenės drausmės statuto nustatyta privaloma išankstine karo tarnybos ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Šio straipsnio 2 d. nustatyta, kad netaikant išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos, nagrinėjami ginčai dėl priėmimo į karo tarnybą, dėl atleidimo iš profesinės karo tarnybos, savanorių karo tarnybos ar kitos tarnybos aktyviajame rezerve, taip pat dėl pašalinimo iš karo mokymo įstaigos, nesant drausmės pažeidimo. Kariuomenės drausmės statuto 57 str. nustatyta, kad ginčai dėl nušalinimo nuo pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, dėl karių laipsnių, drausminių nuobaudų, kario tarnybos sutarties pratęsimo ir kiti karo tarnybos ginčai pradedami nagrinėti padavus skundą šiame skyriuje nustatyta tvarka. Karių skundai paduodami pagal karių pavaldumą arba tiesiogiai krašto apsaugos generaliniam inspektoriui (58 str. 2 d.). Kariuomenės drausmės statuto 65 str. nustatyta, kad karys, nesutinkantis su vado (viršininko) sprendimu, turi teisę jį apskųsti sprendimą priėmusio vado (viršininko) tiesioginiam vadui (viršininkui) arba krašto apsaugos generaliniam inspektoriui (1 d.). Karys, nesutinkantis su krašto apsaugos generalinio inspektoriaus sprendimu, turi teisę apskųsti šį sprendimą krašto apsaugos ministrui (65 str. 2 d.). Krašto apsaugos ministro priimtas sprendimas gali būti apskųstas administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka per 20 dienų nuo sprendimo gavimo ar pranešimo apie jį dienos (65 str. 3 d.).

8Specialioji teisėjų kolegija 2012-12-03 nutartyje nurodė, kad kilęs ginčas dėl aprūpinimo tarnybinėmis patalpomis yra tarnybinis ginčas. Atsižvelgiant į tai, kad E. D. yra karys, jo statusą reglamentuoja Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas, darytina išvada, kad kilęs ginčas savo pobūdžiu prilyginamas karo tarnybos ginčui. Kaip nustatyta anksčiau, karo tarnybos ginčams, išskyrus dėl priėmimo į karo tarnybą, dėl atleidimo iš profesinės karo tarnybos, savanorių karo tarnybos ar kitos tarnybos aktyviajame rezerve, taip pat dėl pašalinimo iš karo mokymo įstaigos, nesant drausmės pažeidimo, taikoma privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, reglamentuojama Kariuomenės drausmės statute.

9Byloje nėra duomenų, kad E. D. būtų pasinaudojęs Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 48 str. 1 d. nustatyta privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka ir dėl Krašto apsaugos ministerijos Tarnybinių gyvenamųjų patalpų skyrimo komisijos 2011-02-19 posėdžio protokole Nr. 12KV-1 įtvirtinto sprendimo būtų kreipęsis pagal karių pavaldumą arba tiesiogiai į krašto apsaugos generalinį inspektorių. Remiantis tuo darytina išvada, kad E. D. nesilaikė įstatymo nustatytos privalomos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, todėl vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 3 p., jo skundą atsisakytina priimti.

10ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad kai atsisakoma priimti skundą, gražinamas sumokėtas žyminis mokestis. E. D. sumokėjo 139 Lt žyminį mokestį (2011-06-15 mokėjimo nurodymas, AB Swedbank ir 2011-08-22 mokėjimo nurodymas, AB SEB bankas), todėl atsisakius priimti E. D. skundą sumokėtas žyminis mokestis jam grąžintinas.

11Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 3 p., 3 d., 42 str. 1 d. 3 p. ir 2 d. teisėja

Nutarė

12atsisakyti priimti E. D. skundą.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

14Nutarčiai įsiteisėjus E. D., a. k. ( - ) grąžinti jo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM sumokėtą 139 Lt žyminį mokestį (2011-06-15 mokėjimo nurodymas, AB Swedbank ir 2011-08-22 mokėjimo nurodymas, AB SEB bankas).

15Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai