Byla 2-280/2009
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 19 d. nutarties, kuria paliktas patvirtintas kreditoriaus reikalavimas, viešosios įstaigos ,,Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-370-194/2008)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios viešosios įstaigos ,,Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 19 d. nutarties, kuria paliktas patvirtintas kreditoriaus reikalavimas, viešosios įstaigos ,,Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-370-194/2008).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismas 2008 m. gegužės 20 d. nutartimi iškėlė VšĮ ,,Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Tytus“.

4Šiaulių apygardos teismas 2008 m. liepos 11 d. nutartimi patvirtino VšĮ ,,Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas“ kreditorius ir jų finansinius reikalavimus, tarp jų ir kreditoriaus UAB ,,Banga electronics“ 227 390,29 Lt kreditorinį reikalavimą.

5Kreditorius UAB ,,Banga electronics“ 2008 m. liepos 23 d. teismui pateikė pranešimą, kuriame nurodė, kad atsisako visų savo reikalavimų.

6Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi kreditoriaus UAB ,,Banga electronics“ kreditorinį reikalavimą paliko patvirtintą ir nepakeistą 227 390,30 Lt sumai. Teismas nurodė, kad 2008 m. gruodžio 29 d. buvo gautas administratoriaus UAB ,,Tytus“ prašymas išspręsti klausimą iš esmės, ar visgi kreditorius UAB ,,Banga electronics“ atsisako savo kreditorinio reikalavimo. Teismas išsiuntė kreditoriui UAB ,,Banga electronics“ pranešimą, kuriuo prašė iki 2009 m. sausio 10 d. atsakyti teismui raštu, ar kreditorius atsisako viso kreditorinio reikalavimo bankroto byloje, tačiau į teismo pranešimą jokio atsakymo nustatytu terminu nebuvo gauta. Kadangi UAB ,,Banga electronics“ atsakymo raštu teismui nepateikė, nepatvirtino, jog atsisako kreditorinio reikalavimo, kuris yra labai didelis ir tokio dydžio skolų sumos bei atsisakymas nuo jų turi būti apsvarstytas bei priimtas bendrovės akcininkų susirinkime, o ne vien direktoriaus parašu, teismas laikė, kad tokio tinkamai įforminto akcininkų susirinkimo nutarimo, kuriuo akcininkai būtų priėmę nutarimą ir 227 390,30 Lt skolos būtų atsisakę nėra, todėl šio kreditoriaus tinkamai įforminto atsisakymo nuo reikalavimo nėra. Teismas konstatavo, kad kreditoriaus UAB ,,Banga electronics“ kreditorinis reikalavimas paliktinas toks pat, koks jis jau yra patvirtintas teismo nutartimi.

7Atsakovas bankrutuojanti VšĮ ,,Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 19 d. nutartį panaikinti ir kreditoriaus UAB ,,Banga electronics“ kreditorinio reikalavimo atsisakymą tenkinti. Skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad kreditorinio reikalavimo atsisakymas turi būti įformintas akcininkų susirinkimo sprendimu, o direktoriaus pareiškimas yra nepakankamas. Pagal viešai skelbiamus Juridinio asmenų registro duomenis UAB ,,Banga electronics“ organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas (direktorius). Pagal Juridinių asmenų registro duomenis, valdyba šioje bendrovėje nesudaroma. Bendrovėje valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus taip pat ir priskirtus valdybos kompetencijai (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 8 d., ), t. y. pagal Akcinių bendrovių įstatymą valdybos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimas, kai valdyba nesudaroma, pereina ne visuotiniam akcininkų susirinkimui, o bendrovės vadovui. Todėl kreditoriaus UAB ,,Banga electronics“ teismui pateiktas pareiškimas dėl kreditorinio reikalavimo atsisakymo, atitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytą formą ir reikalavimus bei yra patvirtintas bendrovės vienasmenio valdymo organo (direktoriaus), nepažeidžiant Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos bendrovės vadovo kompetencijos.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas ( ĮBĮ). Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Minėtame įstatyme taip pat numatyta kreditoriaus teisė atsisakyti visų ar dalies savo reikalavimų, šis atsisakymas turi būti pateiktas teismui raštu (ĮBĮ 26 str. 2 d.). Ši ĮBĮ nuostata patvirtina, kad atsisakydamas kreditorinio reikalavimo kreditorius laisva valia išreiškia savo ketinimus. Teismas reikalavimų atsisakymą priima nutartimi, atitinkamai sumažina kreditorių reikalavimų sumą ir išbraukia reikalavimų atsisakiusį kreditorių iš kreditorių sąrašo (jeigu jis atsisakė visų reikalavimų).

10Bylos duomenimis, Šiaulių apygardos teismas 2008 m. liepos 11 d. nutartimi patvirtino VšĮ ,,Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas“ kreditorių finansinius reikalavimus, tarp jų ir kreditoriaus UAB ,,Banga electronics“ 227 390,29 Lt kreditorinį reikalavimą (t. 1, b. l. 66-68). Kreditorius UAB ,,Banga electronics“ 2008 m. liepos 23 d. teismui pateikė pranešimą, kuriame nurodė, jog vadovaudamasis ĮBĮ 26 straipsnio 2 dalimi atsisako visų savo reikalavimų (t. 1, b. l. 70). Tačiau kreditorius UAB ,,Banga electronics“ minėtame pranešime nenurodė, kad jam yra žinomos kreditorinio reikalavimo atsisakymo pasekmės (CPK 140 str. 1 d.), kurios pagal savo esmę gali būti prilyginamos CPK 294 straipsnyje nurodytoms pasekmėms.

11Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas buvo kreipęsis tiek į bankrutuojančios VšĮ ,,Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas“ administratorių, jog šis pateiktų kreditorių susirinkimo poziciją šiuo klausimu, tiek į patį kreditorių UAB ,,Banga electronics“, jog šis raštu patvirtintų savo kreditorinio reikalavimo atsisakymą (t. 1, b. l. 160, t. 2, b. l. 15). Bankrutuojančios VšĮ ,,Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas“ administratorius teismui pateikė įmonės kreditorių susirinkimo 2009 m. sausio 5 d. protokolą, kuriame pažymėta, jog įmonės kreditoriai nutarė įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu dėl kreditoriaus UAB ,,Banga electronics“ atsisakymo nuo kreditorinio reikalavimo tenkinimo (t. 2, b. l. 17-19). Byloje nėra duomenų, jog kreditorius UAB ,,Banga electronics“ būtų raštu patvirtinęs savo kreditorinio reikalavimo atsisakymą. Pirmosios instancijos teismas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutuojančios VšĮ ,,Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas“ administratoriaus prašymą išspręsti klausimą dėl kreditoriaus UAB ,,Banga electronics“ kreditorinių reikalavimų atsisakymo, skundžiama nutartimi šio kreditoriaus reikalavimą paliko patvirtintą. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 4 dalį, administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami. Nors įstatymas nereglamentuoja, kaip turi būti sprendžiamas kreditorinio reikalavimo atsisakymo klausimas, tačiau iškilus abejonėms ar ginčui, tikslinga taikyti analogiją ir tokį klausimą spręsti teismo posėdyje, tokiu būdu išsiaiškinant kreditoriaus poziciją, o taip pat ir išaiškinant jam atsisakymo pasekmes.

12Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad esant kreditoriaus UAB ,,Banga electronics“ atsisakymui kreditorinio reikalavimo, kuriame nėra pažymėta, jog jam yra žinomos tokio atsisakymo pasekmės, teismas nepagrįstai šį klausimą sprendė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, neišsiaiškinęs visų šio klausimo išsprendimui svarbių aplinkybių.

13Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra naikintina ir kreditorinio reikalavimo atsisakymo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditorius UAB ,,Banga electronics“ kreditorinio reikalavimo atsisakymo klausimą turėtų nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, pripažinęs šio kreditoriaus dalyvavimą posėdyje būtinu.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

16Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai