Byla ATP-292-175/2012
Dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutarties J. N. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algerdas Urbšys, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. N. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutarties J. N. administracinio teisės pažeidimo byloje, ir

Nustatė

2Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko 2011-12-20 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 000386 J. N. pagal ATPK 109 str., 110 str. l d. paskirta 500 Lt bauda už tai, kad 2011-11-24 atlikus tikrinimą J. N. ūkyje, ( - ) sav., bandos Nr. 10690100028, (tikrinimo aktai V26-107, V29-99) nustatyta, kad dalis savininko galvijų netinkamai rišami, veršeliai iki 6 mėn. amžiaus laikomi pririšti, gyvulių laikymui skirtos patalpos apgriuvę, gyvuliai gali susižeisti, dalis savininko galvijų neregistruoti ir neženklinti, ūkinių gyvūnų registro CDB duomenys neatitinka ūkyje laikomų gyvulių duomenų, J. N. nepateikė galvijų apskaitos žurnalo, galvijų pasų. Ūkyje nustatyti LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo (1997-11-16 Nr. ( - ) 11 str. l d., 11 str. 2 d., LR veterinarijos įstatymo 16 str. l d., 16 str. 3 d., Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimų 11 p., 15 p., 17 p., 19 p., 24 p., 28 p., Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių, patvirtintų LR Žemės ūkio ministro 2003-06-16 įsakymu Nr. 3D-234 22 p., 31 p., 37 p., 32.1 p. reikalavimų pažeidimai. 2010-12-14 Marijampolės VMVT viršininko nutarimu J. N. taip pat buvo skirta nuobauda pagal ATPK 109 str., 110 str. l d.

3J. N. apskundus šį nutarimą, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-03-09 nutartimi jo skundas atmestas, kadangi teismas konstatavo, jog J. N. kaltė dėl šių pažeidimų padarymo yra įrodyta.

4Skunde J. N. prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir administracinės teisės pažeidimo bylą grąžinti Marijampolės apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nagrinėti iš naujo. Skunde apeliantas nurodo, kad apylinkės teismas neįvertino to, kad gyvuliai nebuvo laikomi blogose patalpose ir tuo nebuvo pažeistas gyvūnų gerovės įstatymas, o vertinant patalpų tinkamumą, liko neįvertintas 5 m x 12 m ūkinis pastatas, kuriame buvo laikomi gyvuliai. Taip pat apylinkės teismas neatkreipė dėmesio į galvijų žymėjimo įsagų įsigijimo per Marijampolės apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybos tvarką, kadangi dar vasarą jis kreipėsi į minėtą tarnybą, o rudenį pakartotinai kreipėsi su prašymu dėl galvijų žymėjimo įsagų, pateikė apmokėjimo dokumentus, bet įsagų negavo.

5Iš Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atsiliepimo į apeliacinį skundą matyti, kad šiuo atsiliepimu prašoma skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti.

6Apeliacinis skundas atmetamas, skundžiama nutartis paliekama galioti.

7Iš pažeidėjo apeliacinio skundo matyti, kad jis iš esmės ginčija savo kaltę tuo, kad gyvuliai nebuvo laikomi blogose patalpose, nes neįvertintas ūkinis pastatas (5 m x 12 m), kuriame buvo laikomi gyvuliai bei tai, kad dėl galvijų žymėjimo įsagų įsigijimo dar vasarą, po to rudenį kreipėsi į Marijampolės apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, pateikė apmokėjimo dokumentus, bet įsagų negavo. Tačiau tokie pažeidėjo skundo motyvai yra atmetami kaip prieštaraujantys nustatytiems duomenims. 2011-11-24 savininko J. N. galvijai buvo ganomi ganykloje, tą jis nurodė ir savo skunde apylinkės teismui. Atkreiptinas dėmesys, kad J. N., kaip savininkas, atsisakė dalyvauti tikrinime, nepateikė paaiškinimų apie statomą statinį ir jo paskirtį, todėl 5 m x 12 m nebaigtas statinys nebuvo vertintas. Be to, atliekant J. N. ūkio tikrinimą 2011-11-24, buvo privaloma atsižvelgti į ankstesnio tikrinimo, atlikto 2010-11-30 (patikrinimo aktas Nr. V29-201), rezultatus, kai buvo nustatyta, kad dalis gyvulių laikymo vietų apgriuvę, nesaugios, gyvuliai gali susižeisti, vienos iš patalpų stogas nesandarus, gyvuliai neapsaugoti nuo lietaus, sniego, vienas galvijas laikomas lauke esant nepalankioms oro sąlygoms. Ganymo sezonas dėl nepalankių oro sąlygų Lietuvoje paprastai baigiamas iki lapkričio pradžios, o 2011 metų lapkričio mėnuo buvo išimtinai šiltas, tačiau orams pablogėjus gyvulių laikytojas J. N., neturėdamas tinkamų patalpų, negalėtų apsaugoti gyvūnus nuo aplinkos poveikio. Todėl akivaizdu, kad buvo būtinybė vertinti gyvulių laikymo patalpas ir duoti nurodymus savininkui dėl nustatytų neatitikimų pašalinimo.

8Iš bylos medžiagos matyti, kad J. N. nei 2011 metų vasarą, nei rudenį į Marijampolės valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą dėl ausų įsagų nesikreipė. Su prašymu užsakyti naujus ausų įsagus vienam galvijui, J. N. kreipėsi 2012-01-06 (ausų įsagų užsakymo lapas 2012-01-06 Nr. 8), t.y. tik po to, kai už veterinarinių reikalavimų nevykdymą 2011-12-20 dieną jam buvo paskirta administracinė nuobauda. Įsagų užsakymas į Ūkinių gyvūnų registro informacinės sistemos įsagų užsakymo programą suvestas 2012-01-06. Pakartotinai dėl galvijų ausų įsagų užsakymo, su prašymu pateikti informaciją apie 2012-01-06 galvijų ausų įsagų užsakymo vykdymo eigą (prašymas 2012-02-10 Nr.41G-249), bei pridėdamas užsakymo apmokėjimo kvito kopiją, J. N. kreipėsi į Marijampolės valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą 2012-02-10. Pareiškėjui dalyvaujant, telefonu buvo susisiekta su įsagus tiekiančia įmone UAB „( - )“ ir išsiaiškinta, kad minėta įmonė iš AB Lietuvos paštas, Marijampolės 2-asis paštas, negavusi apmokėjimo už J. N. vardu užsakytus galvijų ausų įsagus, dėl ko įsagai ūkinių gyvūnų laikytojui nebuvo siunčiami. J. N. pasirašytinai patvirtino, kad informaciją apie galvijų ausų įsagų užsakymo vykdymo eigą gavo.

9Vadovaujantis Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-6 redakcija) 11.4 punktu ūkinių gyvūnų laikytojai: perka galvijų, avių ir ožkų ausų įsagus, mikroschemas, taip pat užsisako kiaulių ausų įsagus teritorinėse VMVT ar iš paslaugų teikėjo. Taisyklių 18 punktas teigia, kad „laikytojas gali naudotis paslaugų teikėjų paslaugomis“. Pagal taisyklių 31 punktą laikytojas privalo užtikrinti, kad atvestas ūkinių gyvūnų prieauglis būtų užregistruotas ir paženklintas. Galvijų, avių ir ožkų prieauglio registracijos metu laikytojas (arba paslaugų teikėjas) paženklina prieauglį, registracijos duomenis laikytojas įrašo į Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą, registruoja CDB ir (arba) užpildo vieną GŽ-2 ar GŽ-2a formą ir pirmąjį egzempliorių pateikia teritorinei VMVT ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, antrasis egzempliorius lieka laikytojui. Vadovaujantis paminėtais Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių punktais, J. N. privalėjo užtikrinti, kad visi ūkyje laikomi veršeliai būtų užregistruoti ir paženklinti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, tačiau 2011-11-24, atliekant planinį J. N. ūkio patikrinimą dėl Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių reikalavimų vykdymo, ūkyje buvo rasti du neženklinti ir neregistruoti veršeliai vyresni nei 7 dienų amžiaus (veršeliai gimę 2011-09-10 ir 2011-09-24), pastarieji buvo suženklinti tik 2011-12-05 ir 2011-12-15 dienomis.

10Įvertinus paminėtas aplinkybes daroma išvada, kad 2011-12-20 Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimas yra teisingas, nes jis priimtas tinkamai įvertinus įrodymus ir pagrįstai J. N. veiksmus vertinant kaip veterinarijos reikalavimų ir gyvūnų laikymo norminių aktų, nurodytų nutarime, pažeidimus, už kurių padarymą numatyta administracinė atsakomybė pagal ATPK 109 str., 110 str. 1 d. Tai, kad 2011-12-20 Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimas yra teisingas, patvirtino ir apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje, todėl ši teismo nutartis laikoma teisėta ir pagrįsta, o tenkinti J. N. skunde nurodytą prašymą ir panaikinti skundžiamą nutartį, bylą grąžinant nagrinėti iš naujo 2011-12-20 nutarimą priėmusiai institucijai, pagrindo nėra.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjas

Nutarė

12J. N. apeliacinio skundo netenkinti ir Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai