Byla 2A-711/2014
Dėl 688 666,04 Lt sumos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos filmų grupė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3259-781/2012 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos filmų grupė“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai dėl 688 666,04 Lt sumos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Baltijos filmų grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, prašydamas priteisti iš atsakovo 688 666,04 Lt sumą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos ir ieškinio pateikimo teismui dienos iki sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2003 m. spalio 31 d. R. U. pateikė paraišką dėl vaidybinio pilnametražio filmo „Dievų miškas“ gamybos finansavimo. 2004 metais privatizavus Lietuvos kino studiją, R. U. pakeitė darbo vietą, tapo UAB „Baltijos filmų grupė“ direktoriumi. Filmo kūrybinė grupė nusprendė tęsti kino projektą „Dievų miškas“ su ieškovu, informavo apie tai Kultūros ministerijos Kino tarnybą (toliau – Kino tarnyba), kuri nusprendė, jog būtina pateikti naują filmo paraišką, taip pat priėmė sprendimą rezervuoti filmo gamybai lėšas – iš 2004 metų biudžeto – 50 000 Lt, iš 2005 metų biudžeto – 900 000 Lt. 2004 m. kovo 8 d. ieškovas pateikė Kino tarnybai pakartotinę paraišką dėl nurodyto kino filmo gamybos finansavimo, 2004 m. kovo 9 d. Kino tarnybos posėdyje pritarus šiai paraiškai buvo nuspręsta skirti 10 000 Lt paraiškos paruošimui tarptautinei paramai gauti bei rezervuoti 40 000 Lt 2004 metais, taip pat skirti 1 000 000 Lt garantiją 2005 metais, paliekant laiko šio projekto vykdymui ieškoti reikiamų lėšų užsienyje. Ieškovas nustatytais terminais pateikė paraišką tarptautinei paramai gauti bei įrodymus, kad paruošiamieji darbai atlikti, kreipėsi į atsakovą dėl finansinės paramos kino objektui tvirtinimo, tačiau atsakovas 2004 m. rezervuotų 50 000 Lt ir 1 000 000 Lt iš 2005 metų biudžeto ieškovui neskyrė. Įvykus nurodyto filmo premjerai 2005 m. balandžio 13 d. atsakovas skyrė ieškovui 250 000 Lt filmo projekto įgyvenimui, 2006 m. balandžio 19 d. Vyriausybės nutarimu ieškovui buvo rezervuota 50 000 Lt filmo gamybos dalinėms išlaidoms padengti, kuriuos atsakovas ieškovui skyrė 2006 m. gegužės 16 d. 2007 m. sausio 22 d. ieškovas pateikė atsakovui paraišką dėl dalinio pagaminto vaidybinio filmo gamybos išlaidų kompensavimo 750 000 Lt sumai, tačiau atsakovas atsisakė svarstyti ieškovo paraišką. Ieškovo manymu, jis tinkamai ir laiku įvykdė savo įsipareigojimus pagal 2004 m. kovo 9 d. Kino tarnybos sprendimą, 2004 m. kovo 22 d. garantą, 2004 m. kovo 29 d. ir 2004 m. liepos 9 d. sutartis, todėl atsakovas neturėjo pagrindo atsisakyti skirti ieškovui 1 000 000 Lt paramą filmo gamybai, taip pat atsakovas neturėjo pagrindo nenagrinėti ieškovo 2007 m. sausio 22 d. paraiškos dėl 750 000 Lt išlaidų kompensavimo. Pagal atsiskaitymų apskaitos žiniaraštį atsakovo nesumokėta ieškovui suma yra 688 666,04 Lt.

5Atsakovas Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovą su ieškovu nesieja jokie teisiniai santykiai, kurių pagrindu būtų atsiradusi piniginė skola ar kitoks pagrindas reikalauti priteisti lėšas. Atsakovo manymu, reikšdamas ieškinį dėl žalos atlyginimo ieškovas praleido senaties terminą ieškiniui pareikšti. Pažymėjo, kad 2004 metais Kino taryba iš tikrųjų pasiūlė atsakovui rezervuoti 1 000 000 Lt ieškovo inicijuoto filmo gamybai su sąlyga, kad teisės aktų nustatyta tvarka bus pateikta paraiška filmo gamybai iš dalies finansuoti valstybės biudžeto lėšomis. Atsakovo teigimu, pasibaigus kino projektų, finansuotinų valstybės biudžeto lėšomis 2005 metais paraiškų priėmimo terminui, filmo „Dievų miškas“ gamybos projekto paraiška ministerijai pateikta nebuvo, todėl atsakovas neturėjo pagrindo skirti ieškovui lėšas nurodyto filmo finansavimui. Atsakovo vertinimu, ieškinyje nepagrįstai teigiama, kad parengiamųjų darbų įvykdymas buvo pakankama aplinkybė ir pagrindas skirti ieškovui visą filmui pagaminti reikalingą sumą, kadangi pagrindas skirti valstybės biudžeto lėšas yra teisės aktų nustatyta tvarka organizuojamas konkursas, kurį laimėję asmenys gauna kino biudžeto pinigus. Atsakovo teigimu, ieškovo 2005 m. rugpjūčio 26 d. paraiška valstybinio filmo gamybos finansavimui buvo pateikta pažeidžiant Valstybės biudžeto lėšų skyrimo filmų gamybos ir kino projektams tvarkos reikalavimus, kadangi nurodytoje tvarkoje nebuvo numatyta galimybė finansuoti jau pagamintus filmus, todėl tokia paraiška negalėjo būti valstybinio finansavimo objektu. Atsakovo vertinimu, ieškovo pateikti dokumentai neįrodo, kad atsakovas savo veiksmais prisiėmė įsipareigojimą besąlygiškai skirti filmo „Dievų miškas“ gamybai valstybės biudžeto lėšas, kad to nepadaręs atsakovas pažeidė ieškovo teises ir/ar teisėtus interesus. Atsakovo teigimu, ieškinyje pateikiama neteisinga informacija, kad atsakovas turėjo visus pagal teisės aktus būtinus dokumentus koprodukcijai patvirtinti, todėl privalėjo ieškovui skirti rezervuotas lėšas. Atsakovo manymu, ieškovas nesilaikė būtinų procedūrų, kurios leistų filmo gamybą traktuoti kaip koprodukciją, todėl atsakovas negalėjo patvirtinti koprodukcijos statuso bei skirti tokiai gamybai finansinę paramą. Nurodė, kad ieškinyje nenurodyta kokiu būdu, kada ir kokį įsipareigojimą atsakovas prisiėmė ieškovo atžvilgiu, kokio sandorio ar kitokiu juridiniu pagrindu atsakovui atsirado prievolė ieškovui besąlygiškai sumokėti reikalaujamą priteisti pinigų sumą, todėl įvertinus ieškinio teiginius apie atsakovo neva prisiimtus finansavimo įsipareigojimus, kurie nebuvo įvykdyti, ir dėl to ieškovo patirtas išlaidas, galima daryti prielaidą apie ieškiniu siekiamą atlyginti žalą. Atsakovo vertinimu, civilinei atsakomybei atsirasti būtinos sąlygos neįrodytos, taip pat praleistas trijų metų ieškinio senaties terminas ieškiniui dėl žalos atlyginimo pareikšti. Atsakovo teigimu, ieškovui nenurodžius kokie santykiai siejo šalis ir kokia atsakovo ieškovo atžvilgiu prievolė pažeista, palūkanų institutas netaikytinas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu nusprendė ieškovo BUAB „Baltijos filmų grupė“ ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo BUAB „Baltijos filmų grupė“ 13,56 Lt pašto išlaidų valstybei.

8Teismas atlikęs byloje esančios medžiagos įvertinimą bei vadovaudamasis Kino įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 6 straipsnio 1 dalimi ir 7 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo filmų gamybos ir kino programų projektams tvarkos 11 punktu, nustatė, kad Kino taryba iki 2004 m. spalio 15 d. negavusi ieškovo paraiškos filmo gamybai, visų reikiamų jos priedų, nesvarstė filmo gamybos projekto tarybos posėdyje, todėl neteikė siūlymo Kultūros ministerijai (atsakovui) dėl jo finansavimo bei sprendė, kad neatlikus šios būtinos procedūros, sutartis tarp ginčo šalių dėl 1 000 000 Lt skyrimo filmo gamybos projektui nebuvo ir negalėjo būti sudaryta.

9Teismas sprendė, kad nesant sutarties, įpareigojančios atsakovą skirti 1 000 000 Lt ieškovui filmo gamybos finansavimui, ieškovas negali teigti, kad atsakovas, neskyręs ieškovui šios sumos, pažeidė savo prievolę ieškovui.

10Teismas konstatavo, kad byloje nesant ginčo dėl paraiškos projekto atsakovui nepateikimo iki 2004 m. spalio 15 d., nėra pagrindo teigti, kad ieškovas įvykdė visas būtinas sąlygas 1 000 000 Lt gavimui, todėl atsižvelgdamas į tai, sprendė, kad neanalizuojamas sąlyginės prievolės instituto taikymas byloje.

11Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes dėl 2004 m. lapkričio 18 d. paraiškos pateikimo, vadovaudamasis 1992 m. spalio 2 d. Europos konvencijos dėl bendros kino filmų gamybos (toliau – Konvencija) 2 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 3 straipsnio d) dalimi, padarė išvadą, jog 2004 m. lapkričio 9 d. tarp ieškovo ir Didžiosios Britanijos bendrovės IMS 6 Limited sudaryta sutartis yra dvišalė, todėl nurodytos Konvencijos nuostatos nagrinėjamu atveju nėra taikomos.

12Teismas pažymėjo, kad net konvencijos taikymo atveju, 2005 m. vasario 9 d. atsakovo raštas Nr. S2-322, adresuotas Didžiosios Britanijos sertifikavimo pareigūnui, negali būti traktuojamas kaip suteikiantis 2004 m. lapkričio 9 d. sutarčiai bendros gamybos statusą, nes vien šiame rašte nurodyto pritarimo vykdomam projektui pagal Konvencijos 5 straipsnio 2 dalies nuostatas nepakanka bendros gamybos statuso įsigijimui.

13Teismas sprendė, kad ieškovas klaidingai kildina atsakovo pareigą finansuoti filmo gamybą iš konvencijos 9 straipsnio, numatančio bendros gamybos statuso suteikimą bendroms gamyboms kriterijus, o ne valstybės pareigą finansuoti filmo gamybą.

14Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad atsakovas 2005 m. balandžio 13 d. sutartimi sumokėjęs ieškovui 250 000 Lt pripažino, jog yra skolingas ieškovui. Teismas nustatęs, kad atsakovas, sudarinėdamas 2004 m. liepos 9 d. sutartį Nr. 218 ir 2005 m. balandžio 13 d. sutartį Nr. K-11, veikė Kūno kultūros ir sporto departamento pavedimu, o ne kaip savarankiškas subjektas, priėmęs sprendimą skirti lėšas ieškovui, kad skirtos lėšos buvo disponuojamos Kūno kultūros ir sporto departamento, sprendė, jog negalima teigti, kad tokiu būdu atsakovas pripažino savo prievolę ieškovui.

15Teismas, spręsdamas klausimą dėl 2005 m. rugpjūčio 26 d. paraiškos vaidybinio filmo gamybos finansavimo, nustatė, kad ieškovas jokių pretenzijų atsakovui dėl 2005 m. lapkričio 24 d. rašto Nr. S1-414, kuriuo atsakovas nepatvirtino finansinės paramos ieškovui, nes buvo nesilaikoma reikalavimo pateikti paraišką filmo gamybos finansavimui iki spalio 15 d., ir dėl 2007 m. balandžio 23 d. rašto, kuriuo atsakovas atsisakė svarstyti ieškovo paraišką dėl dalinio pagaminto vaidybinio filmo gamybos išlaidų kompensavimo 750 000 Lt sumai, kadangi ieškovas iki 2007 m. balandžio 23 d. nepateikė informacijos apie įsiskolinimų sumas, susijusias su filmo gamyba, bei padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė atsakovo pareigos sumokėti 1 000 000 Lt filmo gamybai egzistavimo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 688 666, 04 Lt yra atmestinas kaip nepagrįstas.

16Teismas dėl kitų ieškovo argumentų kaip teisiškai nereikšmingų nusprendė nepasisakyti.

17Teismas, netenkinęs ieškovo materialaus reikalavimo dėl 688 666, 04 Lt, sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti reikalavimų dėl 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

18Vadovaudamasis CPK 96 straipsnio 2 dalimi, teismas iš ieškovo priteisė 13, 56 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

19III. Apeliacinio skundo argumentai

20Ieškovas BUAB „Baltijos filmų grupė“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai.

21Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:

221) Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir įvertino byloje esančius įrodymus, ko pasėkoje neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes. Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nustatytu laiku nepateikė paraiškos filmo gamybos finansavimui, yra nepagrįsta, kadangi paraiška filmo gamybos finansavimui buvo pateikta nustatytu terminu, pateiktoje paraiškoje tik trūko tam tikrų teisės aktais reikalaujamų priedų, t. y. bendros gamybos sutarties su užsienio investuotoju;

232) Pirmosios instancijos teismas nepasisakė ir nevertino oficialaus atsakovo 2004 m. kovo 22 d. rašto Nr. S2-622, kuriuo atsakovas vadovaudamasis Kino tarybos rekomendacijomis nurodė, jog skiria filmui „Dievų miškas“ finansinę paramą – 100 000 Lt – 2004 metams, 900 000 Lt – 2005 metams;

243) Pirmosios instancijos teismas bylos faktinių aplinkybių kontekste neįvertino aplinkybės, kad kiekviena prievolė (sandoris) gali atsirasti iš konkliudentinių, tam akivaizdų numanomą pagrindą duodančių kitos šalies veiksmų;

254) Pirmosios instancijos teismas, esant byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, netaikydamas sąlyginės prievolės (sandorio) teisės normų, pažeidė materialinės teisės normas, ko pasėkoje priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą;

265) Pirmosios instancijos teismo išvados dėl Europos konvencijos dėl bendros kino filmų gamybos netaikymo tarp ieškovo ir Didžiosios Britanijos bendrovės IMS 6 Limited 2004 m. lapkričio 9 d. sudarytai bendros gamybos (kooprodukcijos) sutarčiai yra nepagrįstos;

276) Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad Konvencijos 9 straipsnis numato bendros gamybos statuso suteikimą, o ne valstybės pareigą finansuoti filmo gamybą, yra nepagrįsti. Apelianto manymu, nurodyti argumentai padaryti netinkamai aiškinant konvencijos normas.

28Atsakovas Lietuvos Respublikos kultūros ministerija su ieškovo BUAB „Baltijos filmų grupė“ apeliaciniu skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad ieškovo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nepatvirtinti objektyviais įrodymais ir faktais, yra interpretacinio pobūdžio, todėl nesudaro pagrindo skundžiamo teismo sprendimo panaikinimui. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovo su ieškovu nesieja jokia sutartis, kuriuos pagrindu būtų atsiradusi piniginė skola, taip pat nėra kitokio pagrindo reikalauti priteisti ieškiniu prašomas lėšas. Atsakovo vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog ieškovas nepateikė dokumentų, kuriais atsakovas įsipareigojo apmokėti ieškovo turėtas išlaidas. Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino paraiškos pateikimo aplinkybes ir pagrįstai padarė išvadą, kad paraiška teisės aktų nustatyta tvarka pateikta nebuvo, taip pat pagrįstai byloje netaikė sąlyginės prievolės (sandorio) teisės normų.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

31Dėl bylos nagrinėjimo ribų

32Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

33Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Baltijos filmų grupė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3259-781/2012, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

34Dėl faktinių bylos aplinkybių

35Bylos duomenimis nustatyta, kad 2003 m. spalio 31 d. UAB „Lietuvos kino studija“, vadovaujama direktoriaus R. U., pateikė paraišką Lietuvos kultūros ministerijai dėl pilnametražio vaidybinio filmo „Dievų miškas“ pagal to paties pavadinimo rašytojo B. S. romaną dalinio gamybos finansavimo, kurioje numatė, kad projekto įgyvendinimui reikalinga lėšų suma – 3 204 260 Lt, iš valstybės biudžeto lėšų – 1 000 000 Lt, projekto įgyvendinimo terminai 2004 m. – 2005 m. Privatizavus UAB „Lietuvos kino studija” visas autorines teises į projektą “Dievų miškas” įsigijo UAB “Baltijos filmų grupė”, kuriai pradėjo vadovauti buvęs UAB “Lietuvos kino studija” vadovas R. U.. 2004 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kino tarybos posėdžio metu buvo vienbalsiai nuspręsta pasiūlyti UAB „Lietuvos kino studija“ pateiktam pilnametražio vaidybinio filmo „Dievų miškas“ gamybos projektui rezervuoti 50 000 Lt einamųjų metų biudžete ir 900 000 Lt 2005 metų biudžete (t. 1, b. l. 84). 2004 m. kovo 8 d. UAB “Baltijos filmų grupė“ pateikė Lietuvos kultūros ministerijai naują paraišką vaidybinio filmo „Dievų miškas“ gamybos finansavimui, kurioje nustatė tokias pačias finansavimui reikalingas lėšų sumas, projekto įgyvendinimo terminus, kaip ir 2003 m. spalio 31 d. paraiškoje. 2004 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kino tarybos posėdžio metu buvo nutarta po UAB „Lietuvos kino studija“ privatizavimo pasikeitus situacijai dėl projekto prodiusavimo pritarti naujai pateiktai pilnametražio vaidybinio kino filmo „Dievų miškas“ projekto paruošimo tarptautinei paramai gauti paraiškai, kurioje keičiasi prodiuserinė kompanija; skirti projekto paruošimo tarptautinei paramai gauti 10 000 Lt; iki 2004 m. gruodžio 31 d. rezervuoti projekto vystymui 40 000 Lt, kuriuos skirti tuo atveju, jei iki 2004 m. spalio 15 d. bus pateikta paraiška filmo gamybai ir jei prodiuseris pateiks įrodymus, jog į šį projektą yra investuojama ne mažesnė kaip 50 000 Lt suma; iki 2004 m. gruodžio 31 d. skirti 1 000 000 Lt garantiją projekto gamybai 2005 metais, jei iki 2004 m. spalio 15 d. bus pateikta visus būtinus reikalavimus atitinkanti nauja paraiška filmo gamybai; pilna suma investuojama į projektą tada, kai prodiuseris pateiks neginčijamus įrodymus dėl projekto biudžeto suformavimo. 2004 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir UAB “Baltijos filmų grupė“ sudarė sutartį Nr. K1 04/10, kuria Lietuvos Respublikos kultūros ministerija įsipareigojo finansuoti vaidybinio pilnametražio filmo „Dievų miškas“ paraiškos projekto tarptautinei paramai gauti paruošimą ir skirti, atsižvelgiant į pateiktą ir ministerijos patvirtintą sąmatą šiam tikslui 10 000 Lt, o UAB „Baltijos filmų grupė” įsipareigojo vaidybinio pilnametražio filmo „Dievų miškas“ paraiškos projekto paruošimą įvykdyti iki 2005 m. sausio 5 d., filmo paraiškos projekto paruošimą vykdyti pagal ministerijos patvirtintą sąmatą, skirtas valstybės biudžeto lėšas naudoti tik pagal paskirtį, įvykdžius filmo paraiškos projekto paruošimą per 10 dienų pateikti ministerijai ataskaitą apie faktinį biudžeto lėšų panaudojimą ir numatytų tikslų įvykdymą bei įvykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus. 2004 m. lapkričio 18 d. UAB “Baltijos filmų grupė” pateikė Lietuvos kultūros ministerijai paraišką dėl vaidybinio filmo „Dievų miškas“ gamybos finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, projekto įgyvendinimui reikalinga lėšų suma – 3 464 260 Lt, iš valstybės biudžeto lėšų – 1 000 000 Lt, projekto įgyvendinimo terminai 2004 m. – 2005 m. 2005 m. rugpjūčio 26 d. UAB „Baltijos filmų grupė“ pateikė Lietuvos kultūros ministerijai paraišką dėl vaidybinio filmo „Dievų miškas“ gamybos finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, projekto įgyvendinimui reikalinga lėšų suma – 3 430 206 Lt, iš valstybės biudžeto lėšų – 1 000 000 Lt, projekto įgyvendinimo terminai - 2005 m. (t. 1, b. l. 26).

36Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo kinui tvarkos

372002 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1055 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos kino įstatymą“, įgyvendinti valstybės politiką kino srityje įgaliota Kultūros ministerija.

38Kino valstybinio valdymo pagrindus, nacionalinio filmo sąvoką, nacionalinių filmų gamybos, platinimo ir viešo rodymo tvarką bei finansavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kino įstatymas (toliau – Kino įstatymas). Pagal šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalį, Vyriausybės įgaliota institucija, atsakinga už valstybės politiką kino srityje - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, skirsto valstybės biudžete patvirtintus asignavimus, skirtus remti filmų gamybos projektus, kino programas ir kontroliuoja šių asignavimų panaudojimą; siekia, kad per metus būtų sukurtas bent vienas meninis pilnametražis nacionalinis filmas; koordinuoja filmų gamybos projektų ir kino programų rengimą bei įgyvendinimą, atlieka kitas numatytas funkcijas. Pagal Kino įstatymo 10 straipsnio 1 dalį Kino taryba (toliau – Taryba) yra kolegiali, Lietuvos kino centro patariamoji institucija, kuri vertina valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus, teikia pasiūlymus dėl kino projektų valstybinio finansavimo, vertina kino projektų įgyvendinimo rezultatus ir pasiūlymus šiais klausimais teikia Lietuvos kino centro direktoriui.

39Kino projektų finansavimo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus paraiškoms, paraiškų vertinimo kriterijus, projektų finansavimo prioritetus ir dydžius, tinkamas finansuoti išlaidas, paraiškų svarstymo, lėšų skyrimo, atsiskaitymo už lėšas tvarką ir projektų vykdymo kontrolę reglamentuoja Kino projektų valstybinio finansavimo taisyklės (toliau – taisyklės). Pagal Taisyklių 2 straipsnyje kino projektų valstybinio finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas kurti ir skleisti Lietuvos profesionalųjį kino meną. Taisyklių 13 straipsnyje nustatyti reikalavimai paraiškai dėl kino projekto valstybinio finansavimo, pagal kuriuos paraiška turi būti teikiama kultūros ministro nustatytos formos - pildoma kompiuteriu, pateikiama su reikalingais priedais, įrišama taisyklėse nurodyta eilės tvarka, dokumentai užsienio kalba pateikiami su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą, paraiškos lapai numeruojami, pateikiamas pridedamų dokumentų sąrašas. Remiantis Taisyklių 14 straipsniu kiekviena paraiška teikiama kartu su kultūros ministro nustatytos formos projekto planuojamų išlaidų sąmata. Vaidybinio pilnametražio ir trumpametražio filmo gamybos projektui papildomai pateikiami filmo scenarijus ir sutarties arba preliminarios sutarties, pasirašytos tarp scenarijaus autoriaus (bendraautorių) ir projekto vykdytojo, patvirtinta kopija; suteiktų teisių naudoti anksčiau sukurtus literatūros ar muzikos kūrinius ir gretutinių teisių objektus įrodančių dokumentų (literatūrinio kūrinio autoriaus leidimas perdirbti jo kūrinį į scenarijų, muzikos kūrinio autoriaus ar jo įgalioto atstovo leidimas naudoti kūrinį) patvirtintos kopijos; sutarčių arba preliminarių sutarčių, pasirašytų tarp filmo autorių ir projekto vykdytojo, patvirtintos kopijos; režisieriaus kūrybinės veiklos aprašymas su pridėta filmografija elektroninėje laikmenoje (kai dėl finansavimo kreipiamasi pirmą kartą); projekto vykdytojo veiklos aprašymas su pridėta prodiusuotų filmų filmografija elektroninėje laikmenoje (kai dėl finansavimo kreipiamasi pirmą kartą); filmo gamybos rėmėjų ir partnerių finansinius įsipareigojimus patvirtinantys dokumentai; filmo bendros gamybos sutarties arba filmo bendros gamybos preliminarios sutarties (deal memo) patvirtinta kopija (Taisyklių 15 straipsnis). Pagal Taisyklių 39 straipsnį Kino taryba per 60 kalendorinių dienų nuo paraiškų gavimo dienos jas išanalizuoja ir įvertina bei pateikia LKC direktoriui savo išvadas ir siūlymus dėl projektų finansavimo; paraiškų ir projektų svarstymas vyksta Kino tarybos nuostatų ir darbo reglamento nustatyta tvarka. Taisyklių 47 straipsnyje numatyta, kad lėšas projektams vykdyti įsakymu skiria Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos (toliau – LKC) direktorius, įvertinęs Kino tarybos rekomendacijas. LKC direktoriaus įsakyme nurodomas projekto vykdytojas, projekto kategorija, projekto pavadinimas, projektui skiriamų lėšų dydis. LKC ir projekto vykdytojas sudaro kultūros ministro nustatytos formos sutartį, kurią su projekto vykdytoju pasirašo LKC direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Prie sutarties pridedama LKC direktoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtinta projektui vykdyti skirtų lėšų detali sąmata (toliau – sąmata). Projekto vykdymo ir sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims (Taisyklių 48 str.).

40Dėl ieškovo BUAB „Baltijos filmų grupė“ paraiškų projekto valstybiniam finansavimui gauti nagrinėjimo

41Pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes bei jas pagrindžiančius įrodymus padarė išvadą, kad ieškovas iki 2004 m. spalio 15 d. nepateikė tinkamos paraiškos filmo gamybai, visų reikiamų jos priedų, todėl Kino tarnyba pagrįstai neteikė siūlymo Kultūros ministerijai dėl ieškovo vykdomo projekto finansavimo. Apeliantas, nesutikdamas su nurodyta pirmosios instancijos teismo išvada, teigia, kad paraišką vykdomo projekto finansavimui pateikė nustatytu terminu, pateiktoje paraiškoje tik trūko tam tikrų priedų, tačiau, anot apelianto, šių priedų, tarp jų ir bendros gamybos sutarties su užsienio investuotoju, nepateikimas nesudarė pagrindo ieškovo paraiškos nenagrinėti. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir sprendžia, kad apelianto nurodyti argumentai yra nepagrįsti, padaryti netinkamai aiškinant įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias paraiškų valstybiniam finansavimui gauti pateikimo ir nagrinėjimo tvarką.

42Bylos duomenimis nustatyta, kad pirmą paraišką vykdomo projekto valstybiniam finansavimui gauti UAB „Lietuvos kino studija“ pateikė Kultūros ministerijai 2003 m. spalio 31 d. Nurodytoje paraiškoje buvo numatyta, kad paraiška teikiama vaidybinio filmo „Dievų miškas“ gamybos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų (1 000 000 Lt), projekto įgyvendinimo terminai yra 2004 m. - 2005 m. (1 t., b. l. 10-11). 2004 m. vasario 20 d. ir 2004 m. kovo 9 d. posėdžiuose Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kino taryba vienbalsiai pritarė pasiūlyti rezervuoti 50 000 Lt 2004 metų kino biudžete ir 900 000 Lt 2005 metų biudžete pilnametražio vaidybinio filmo „Dievų miškas“ projektui bei iki 2004 m. gruodžio 31 d. skirti 1 000 000 Lt garantiją projekto gamybai 2005 metais, su sąlyga, kad iki 2004 m. spalio 15 d. ieškovas pateiks paraišką filmo gamybai. Terminas paraiškai pateikti buvo nustatytas atsižvelgiant į nuo 2003 m. rugsėjo 13 d. iki 2006 m. lapkričio 21 d. galiojusią Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo filmų gamybos ir kino programų projektams tvarkos 11 punktą, pagal kurį organizacijos ateinančių metų projektų finansavimui paraiškas su detaliomis projektų išlaidų sąmatomis turi pateikti kasmet iki spalio 15 d. Kultūros ministerijos Profesionalaus ir mėgėjų meno skyriui. 2004 m. lapkričio 3 d. Kino tarybos posėdžio metu buvo nustatyta, kad 2005 m. finansavimui iki 2004 m. spalio 15 d. ieškovas nepateikė filmo gamybos projekto paraiškos, todėl šio klausimo svarstymas atidedamas iki tol, kol bus pilnai suformuotas filmo biudžetas ir pateikta pilna šio filmo gamybos projekto dokumentacija (1 t., b. l. 95-96).

43Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad tai, kad 2004 m. vasario 20 d. ir 2004 m. kovo 9 d. posėdžiuose buvo nuspręsta pasiūlyti rezervuoti lėšas vaidybinio filmo „Dievų miškas“ projektui finansuoti nesudaro pagrindo ieškovui reikalauti rezervuotų lėšų iš atsakovo, kadangi nustatyta tvarka ir terminais filmo gamybos projekto paraiška pateikta nebuvo, taip pat nebuvo patvirtinta projektui vykdyti skirtų lėšų detali sąmata bei sudaryta projekto finansavimo sutartis. Teisėjų kolegijos vertinimu, apelianto nurodomas Kultūros ministerijos 2004 m. kovo 22 d. raštas NR. S2-662 nepatvirtina valstybinio finansavimo skyrimo ieškovo vykdomam projektui, kadangi nurodytas raštas yra informacinio pobūdžio, nesukeliantis jokių teisinių pasekmių jį sudariusiai institucijai. Esant nurodytoms aplinkybėms ir padarytoms išvadoms apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad ieškovas neįvykdė visų būtinų sąlygų valstybinio finansavimo vykdomam projektui gauti, todėl nepagrįstai remdamasis sąlyginės prievolės nuostatomis reikalauja priteisti jam Kino tarybos 2004 m. vasario 20 d. ir 2004 m. kovo 9 d. posėdžiuose rezervuotas lėšas.

44Teisėjų kolegija atmeta kaip teisiškai nepagrįstus apelianto argumentus, kad atsakovui sumokėjus ieškovui 250 000 Lt vykdomo projekto finansavimui, atsakovas patvirtino savo įsipareigojimus ieškovui sumokėti 2004 m. vasario 20 d. ir 2004 m. kovo 9 d. Kino tarybos posėdžiuose rezervuotas lėšas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad 250 00 Lt ieškovui buvo skirta remiantis visai kitai institucijai pateikta paraiška, teikiant 250 000 Lt atsakovas neveikė kaip savarankiškas subjektas, todėl nurodytų lėšų sumokėjimas ieškovui nesukelia atsakovui jokių teisinių pasekmių, kurių pagrindu ieškovas galėtų reikalauti priteisti jam ieškinyje nurodytas lėšas.

45Apeliacinis teismas įvertinęs byloje esančią 2004 m. ieškovo ir Didžiosios Britanijos bendrovės IMS 6 Limited pasirašytą bendros gamybos sutartį, sprendžia, jog nurodyta sutartis yra dvišalė, todėl neatitinka 1992 m. spalio 2 d. Europos konvencijos dėl bendros kino filmų gamybos (toliau - konvencija) 2 straipsnio 2 dalies reikalavimų bei kitų nuostatų. Esant nurodytoms aplinkybėms bei padarytai išvadai apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju nurodytos Konvencijos nuostatos negali būti taikomos.

46Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

47Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

48Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

49Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

50Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priešingai nei teigia ieškovas, įvertino visus bylai reikšmingus įrodymus, tinkamai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai išaiškino bei pritaikė proceso normas ir priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo.

51Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „Baltijos filmų grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Atsakovas Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atsiliepimu į ieškinį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu nusprendė... 8. Teismas atlikęs byloje esančios medžiagos įvertinimą bei vadovaudamasis... 9. Teismas sprendė, kad nesant sutarties, įpareigojančios atsakovą skirti 1... 10. Teismas konstatavo, kad byloje nesant ginčo dėl paraiškos projekto atsakovui... 11. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes dėl 2004 m.... 12. Teismas pažymėjo, kad net konvencijos taikymo atveju, 2005 m. vasario 9 d.... 13. Teismas sprendė, kad ieškovas klaidingai kildina atsakovo pareigą finansuoti... 14. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad atsakovas 2005 m. balandžio 13... 15. Teismas, spręsdamas klausimą dėl 2005 m. rugpjūčio 26 d. paraiškos... 16. Teismas dėl kitų ieškovo argumentų kaip teisiškai nereikšmingų... 17. Teismas, netenkinęs ieškovo materialaus reikalavimo dėl 688 666, 04 Lt,... 18. Vadovaudamasis CPK 96 straipsnio 2 dalimi, teismas iš ieškovo priteisė 13,... 19. III. Apeliacinio skundo argumentai... 20. Ieškovas BUAB „Baltijos filmų grupė“ apeliaciniu skundu prašo... 21. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:... 22. 1) Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir įvertino byloje... 23. 2) Pirmosios instancijos teismas nepasisakė ir nevertino oficialaus atsakovo... 24. 3) Pirmosios instancijos teismas bylos faktinių aplinkybių kontekste... 25. 4) Pirmosios instancijos teismas, esant byloje nustatytoms faktinėms... 26. 5) Pirmosios instancijos teismo išvados dėl Europos konvencijos dėl bendros... 27. 6) Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad Konvencijos 9 straipsnis numato... 28. Atsakovas Lietuvos Respublikos kultūros ministerija su ieškovo BUAB... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio... 31. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 32. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 33. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 34. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 35. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2003 m. spalio 31 d. UAB „Lietuvos kino... 36. Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo kinui tvarkos... 37. 2002 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1055 „Dėl... 38. Kino valstybinio valdymo pagrindus, nacionalinio filmo sąvoką, nacionalinių... 39. Kino projektų finansavimo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis... 40. Dėl ieškovo BUAB „Baltijos filmų grupė“ paraiškų projekto... 41. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes... 42. Bylos duomenimis nustatyta, kad pirmą paraišką vykdomo projekto valstybiniam... 43. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas nurodytas aplinkybes, sprendžia,... 44. Teisėjų kolegija atmeta kaip teisiškai nepagrįstus apelianto argumentus,... 45. Apeliacinis teismas įvertinęs byloje esančią 2004 m. ieškovo ir... 46. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 48. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 49. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 50. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 51. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 53. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą palikti...