Byla e2-1169-370/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2civilinėje byloje pagal atsakovių uždarosios akcinės bendrovės ,,Sun Industries“, uždarosios akcinės bendrovės ,,AARGAU“, uždarosios akcinės bendrovės ,,ELIOINVEST“, uždarosios akcinės bendrovės ,,FC Real Estate“, uždarosios akcinės bendrovės ,,FM REAL ESTATE“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Green Fin“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Obwalden“, uždarosios akcinės bendrovės ,,SBSUN“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Gudruolis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1088-467/2020 pagal ieškovo advokato I. N. ir partnerių kontoros „Cobalt“ advokato I. N. ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei ,,Sun Industries“, uždarajai akcinei bendrovei ,,AARGAU“, uždarajai akcinei bendrovei ,,ELIOINVEST“, uždarajai akcinei bendrovei ,,FC Real Estate“, uždarajai akcinei bendrovei ,,FM REAL ESTATE“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Green Fin“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Obwalden“, uždarajai akcinei bendrovei ,,SBSUN“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Gudruolis“, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatas I. N. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) ,,Sun Industries“, UAB ,,AARGAU“, UAB ,,ELIOINVEST“, UAB ,,FC Real Estate“, UAB ,,FM REAL ESTATE“, UAB ,,Green Fin“, UAB ,,Obwalden“, UAB ,,SBSUN“, UAB ,,Gudruolis“ priteisti skolą už suteiktas teisines paslaugas, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1088-467/2020 priėmė ieškovo advokato I. N. ir partnerių kontoros „Cobalt“ advokato I. N. atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo priteisti 10 448,67 Eur ir šią bylos dalį nutraukė, iš dalies tenkino ieškovo ieškinį dėl skolos priteisimo – priteisė ieškovui iš atsakovių po 1 500 Eur skolos už suteiktas teisines paslaugas, po 35,65 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 5 procentus metines palūkanas už priteistą sumą – 12 000 Eur nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. liepos 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

93.

102020 m. gegužės 4 d. ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 2 d. sprendimą pakeisti ir jo ieškinį tenkinti visiškai. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovių kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines reikalavimo teises gauti iš trečiųjų asmenų lėšas, o jo nesant ar esant nepakankamai, atsakovo pinigines lėšas sąskaitose ir kasoje 32 661,45 Eur (skolos) sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant iš jo atsiskaityti su ieškovu.

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1088-467/2020 ieškovo ieškiniui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – nutarė areštuoti atsakovių kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines reikalavimo teises gauti iš trečiųjų asmenų lėšas, o jo nesant ar esant nepakankamai, atsakovių pinigines lėšas sąskaitose ir kasoje 32 661,45 Eur (skolos) sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant iš jo atsiskaityti su ieškovu.

135.

14Atsakovės, nesutikdamos su teismo 2020 m. gegužės 19 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė šią nutartį panaikinti ir panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovių atžvilgiu bei skirti ieškovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 95 straipsnio 1 dalyje nurodytą baudą už piktnaudžiavimą procesu, pusę šios baudos sumos įpareigojant sumokėti atsakovių nuostoliams padengti.

156.

16Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. liepos 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo sprendimą pakeitė ir jo rezoliucinę dalį išdėstė taip: „Priimti ieškovo advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokato I. N. atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo priteisti 10 448,67 Eur skolą ir šią civilinės bylos dalį nutraukti. Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti ieškovui advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatui I. N. solidariai iš atsakovių UAB „Sun Industries“, UAB AARGAU, UAB „ELIOINVEST“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“, UAB SBSUN, UAB „Gudruolis“, 12 000 Eur skolą, 1 310,40 Eur delspinigius, 5 proc. metines palūkanas už priteistą 13 310,40 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. liepos 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitą ieškinio dalį atmesti. Grąžinti ieškovui advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatui I. N. 176,25 Eur žyminį mokestį. Priteisti ieškovui advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatui I. N. iš atsakovių UAB „Sun Industries“, UAB AARGAU, UAB „ELIOINVEST“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“, UAB SBSUN, UAB „Gudruolis“ po 40,76 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

177.

182020 m. liepos 24 d. ieškovas advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatas I. N. pateikė prašymą Vilniaus apygardos teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kuriame nurodė, kad atsakovės priteistas sumas ieškovui sumokėjo.

198.

20Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 28 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkino. Panaikino Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1088-467/2020 atsakovių atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinis procesas nutrauktinas

219.

22Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 28 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkino. Panaikino Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1088-467/2020 atsakovių atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nutartis įsiteisėjusi.

2310.

24Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Pagal to paties straipsnio 5 dalį, jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.

2511.

26Taigi, tokiu atveju, kai taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimas yra išspręstas, nebelieka teisinio pagrindo apeliacine tvarka vertinti jų taikymo apeliantėms pagrįstumo klausimo, nes šio klausimo išsprendimas nesukels byloje dalyvaujantiems asmenims jokių teisinių pasekmių. Atitinkamai, nutartis, kuria jos buvo taikytos, jau nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu, todėl apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovių atskirąjį skundą, nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

2712.

28Atsakovės atskirajame skunde taip pat prašė skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesu, pusę šios baudos sumos įpareigojant sumokėti atsakovių nuostoliams padengti. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos eiga bei galutiniu įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu šioje byloje, sprendžia, kad šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Pažymėtina, kad vien šalies pasinaudojimas jai suteikta teise kreiptis į teismą su ieškiniu, prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nelaikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis CPK 95 straipsnio prasme. Todėl prašymas skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkinamas.

2913.

30Atsakovių atstovas už atskirojo skundo pateikimą sumokėjo 38 Eur dydžio žyminį mokestį. Nutraukus apeliacinį procesą, atsakovėms grąžinamas jų sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 5 dalis, 315 straipsnio 5 dalis).

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 5 dalimi, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

32Apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliančių UAB ,,Sun Industries“, UAB ,,AARGAU“, UAB ,,ELIOINVEST“, UAB ,,FC Real Estate“, UAB ,,FM REAL ESTATE“, UAB ,,Green Fin“, UAB ,,Obwalden“, UAB ,,SBSUN“, UAB ,,Gudruolis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 19 d. nutarties, nutraukti.

33Apeliantėms UAB ,,Sun Industries“, UAB ,,AARGAU“, UAB ,,ELIOINVEST“, UAB ,,FC Real Estate“, UAB ,,FM REAL ESTATE“, UAB ,,Green Fin“, UAB ,,Obwalden“, UAB ,,SBSUN“, UAB ,,Gudruolis“ grąžinti jų atstovo P. G. 2020 m. gegužės 26 d. sumokėtą 38 Eur žyminį mokestį, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. civilinėje byloje pagal atsakovių uždarosios akcinės bendrovės ,,Sun... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT advokatas I. N.... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu civilinėje byloje... 9. 3.... 10. 2020 m. gegužės 4 d. ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 19 d. nutartimi civilinėje byloje... 13. 5.... 14. Atsakovės, nesutikdamos su teismo 2020 m. gegužės 19 d. nutartimi, pateikė... 15. 6.... 16. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. liepos 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 17. 7.... 18. 2020 m. liepos 24 d. ieškovas advokatų kontoros Norkus ir partneriai COBALT... 19. 8.... 20. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 28 d. nutartimi ieškovo prašymą... 21. 9.... 22. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Vilniaus... 23. 10.... 24. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti... 25. 11.... 26. Taigi, tokiu atveju, kai taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 27. 12.... 28. Atsakovės atskirajame skunde taip pat prašė skirti ieškovui baudą už... 29. 13.... 30. Atsakovių atstovas už atskirojo skundo pateikimą sumokėjo 38 Eur dydžio... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 32. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliančių UAB ,,Sun Industries“, UAB... 33. Apeliantėms UAB ,,Sun Industries“, UAB ,,AARGAU“, UAB ,,ELIOINVEST“, UAB...