Byla 2-989-647/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, sekretoriaujant V. L., dalyvaujant ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atstovei prokurorei U. A.-Rinkevičienei, atsakovams G. G., V. G., jų atstovams adv. A. V., adv. D.K. Ž., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovui M. Š., atsakovo Sodininkų bendrijos „Žaluma“ atstovui J. N., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, G. G. (G. G.), V. G., Sodininkų bendrijai „Žaluma“, trečiajam asmeniui Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarei Lilijai Šilerienei dėl sodininkų bendrijos „Žaluma“ valdybos posėdžio protokolo dalies pripažinimo negaliojančia, Vilniaus apskrities viršininko įsakymo dalies panaikinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu, bei restitucijos taikymo ir

Nustatė

2Ieškovas nurodo, kad 2009-05-07 ieškiniu Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymo dalį, pripažinti negaliojančiu valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sandorį ir taikyti restituciją, grąžinant valstybei žemės sklypą, kadastrinis adresas ( duomenys neskelbtini). 2010-03-16 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu prokuroro ieškinys buvo patenkintas. Apskundus sprendimą, 2011-01-31 Vilniaus apygardos teismo nutartimi 2010-03-16 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimas buvo panaikintas ir byla perduota iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui. Ieškovas, atsižvelgdamas į 2011-01-31 Vilniaus apygardos teismo nutartyje išdėstytus argumentus, pateikė patikslintą ieškinį dalyje dėl sodininkų bendrijos “Žaluma“ 2007-05-16 valdybos posėdžio metu priimtų sprendimų (posėdžio protokolas Nr. 26), kuriame buvo nuspręsta leisti nusipirkti neprivatizuotą 6 arų žemės sklypą Nr. 32 sodininkų bendrijos nariui G. G.. Nurodo, kad 2006-09-22 prašyme sodininkų bendrijos “Žaluma“ valdybai yra nurodyta, kad G. G. prašo leisti privatizuoti sklypą Nr.32, kuris yra nedirbamas, apleistas. Sodininkų bendrijos “Žaluma“ valdybos 2007-05-16 posėdžio protokolo Nr. 26 išraše nurodyta „svarstyta: sodininkų bendrijos nario G. G. prašymas leisti nusipirkti dar neprivatizuotą sklypą Nr. 32, sklypo plotas 6 arai. Nutarta: sodininkų bendrijos valdyba sutinka, kad sodininkų bendrijos narys nuo 1992 m. G. G. nusipirktų dar neprivatizuotą sklypą. ( duomenys neskelbtini). Vilniaus apskrities viršininko 2008-07-02 įsakymu Nr. 2.3-8469-(41) „Dėl žemės sklypo pardavimo G. G. sodininkų bendrijoje ( duomenys neskelbtini). nustatyta, kad žemės sklypo Nr. 32, esančio sodininkų bendrijoje ( duomenys neskelbtini). pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio paskirties žemė, žemės sklypo naudojimo būdas - mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo; žemės sklypo naudojimo pobūdis - mėgėjiškų sodų sklypų; plotas - 600 m 2; vertė - 126 Lt (indeksuota - 202 Lt). Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo 2008-10-22 sutartimi, notarinio registro Nr.1-9012, patvirtinta Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L.Šilerienės atstovės L. G., Lietuvos Respublika, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos pavaduotojo, veikiančio pagal 2008-01-09 Vilniaus apskrities viršininko įgaliojimą, patvirtintą Vilniaus miesto 11-ojo notarų biuro notarės D.Blauzdžiuvienės, registro Nr. 216, pardavė G. G. kartu su sutuoktine V. G. bendrosios nuosavybės teise 600 kv. m. ploto žemės sklypą, ( duomenys neskelbtini). Šios sutarties pagrindu nekilnojamojo turto registre ginčo žemės sklypas buvo įregistruotas G. G. ir V. G. vardu. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo matyti, kad 2004-03-23 pirkimo pardavimo sutarties Nr. 2561 pagrindu atsakovų vardu ( duomenys neskelbtini)pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1-5812 pagrindu registruotas sklypas ( duomenys neskelbtini) Sodininkų registravimo knygoje G. G. ir V. G. įrašyti bendrijos nariais nuo 2004 m. Sodų bendrijos „Žaluma“ plano ištraukoje matyti, kad prie žemės sklypo Nr. 32 yra privažiavimas; ginčo sklypo vertė – 126 Lt, nustatyta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ patvirtintą metodiką; vidutinė ginčo sklypo rinkos vertė – 29489 Lt. Vilniaus apskrities viršininko 2008-07-02 įsakymas Nr. 2.3-8469-(41) dalyje dėl žemės sklypo Nr.32, esančio sodininkų bendrijoje ( duomenys neskelbtini), pardavimo G. G., pavedimo Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui nustatyta tvarka sudaryti su piliečiu valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir naikintinas žemiau išdėstytais motyvais. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (1991 m, liepos 25 d. Nr. I-1607) 8 str. 7 d. numato, kad sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams ir kitiems asmenims valstybinė žemė parduodama Vyriausybės nustatyta tvarka. Sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjiško sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodama žemė, reikalinga bendro naudojimo statinių išdėstymui, rekreacijai. Fiziniams asmenims mėgėjiško sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodami jų naudojami žemės sklypai. Tais atvejais, kai keičiant ar papildant mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą atskiro žemės sklypo neįmanoma suformuoti ir atliekamos žemės nenumatoma naudoti sodininkų bendrijos bei visuomenės poreikiams, ji ne aukciono būdu pirmiausia parduodama sodų sklypų, kurie tiesiogiai ribojasi su parduodamu sklypu, savininkams, o jeigu šie atsisako – kitiems sodų sklypų savininkams uždaro aukciono būdu arba, jeigu jis neįvyksta, atviro aukciono būdu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ 2.1 p. numatyta, kad pagal šiuo nutarimu patvirtintas Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisykles parduodami ir išnuomojami mėgėjiško sodo teritorijoje, suskirstytoje į individualius naudojamus mėgėjiško sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms), esantys ir įstatymuose nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre įregistruoti valstybinės žemės sklypai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų „Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių“ 2 p. numatyta, kad žemės sklypai, kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjiško sodo sklypais, – tai valstybinės žemės sklypai, įsiterpę tarp suformuotų valstybinės ar privačios žemės sklypų ir neviršijantys 0,04 hektaro, taip pat tie valstybinės žemės sklypai, prie kurių pagal žemėtvarkos projektą ar detalųjį planą neįmanoma suformuoti privažiuojamojo kelio. Šių taisyklių 4 p. numatyta, kad mėgėjiško sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodami valstybinės žemės sklypai, teisės aktų nustatyta tvarka suteikti sodininkų bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjiško sodo teritorijoje esantys ir įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu naudojami valstybinės žemės sklypai – jų naudotojams. Ne aukciono būdu taip pat parduodami valstybinės žemės sklypai, kurių pagal žemėtvarkos projektą ar detalųjį planą neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjiško sodo sklypais ir atliekamos žemės nenumatoma naudoti sodininkų bendrijos bei visuomenės poreikiams, – sodų sklypų, kurie tiesiogiai ribojasi su parduodamu valstybinės žemės sklypu, savininkams. Ginčijamas 0,0600 ha ploto žemės ūkio paskirties mėgėjiškų ( duomenys neskelbtini), suformuotas Vilniaus apskrities viršininko 2008-07-02 įsakymo Nr. 2.3-8469-(41) pagrindu, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre Vilniaus apskrities viršininko administracijos vardu, todėl turėjo būti parduodamas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ patvirtintų „Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių“. G. G. 2008-07-02 įsakymo Nr. 2.3-8469-(41) priėmimo metu nebuvo šio sklypo teisėtas naudotojas, nebuvo pagrindo parduoti ginčo sklypą ne aukciono būdu. Todėl, priimant ginčijamą administracinį aktą dalyje dėl valstybinės žemės sklypo pardavimo ne aukciono būdu yra pažeistos Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (1991 m. liepos 25 d. Nr. I-1607) 8 str. 7 d. nuostatos. Vilniaus apskrities viršininko 2008-07-02 įsakymas Nr.2.3-8469-(41) „Dėl žemės sklypo pardavimo G. G. ( duomenys neskelbtini) dalyje dėl žemės sklypo Nr. 32 pardavimo G. G. ne aukciono tvarka, pavedimo Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui sudaryti su piliečiu valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, prieštarauja išvardintiems aukštesnės galios norminiams aktams, šioje dalyje turi būti panaikintas. Panaikinus ginčijamų sodininkų bendrijos „Žaluma“ valdybos 2007-05-16 posėdžio protokolo dalį ir Vilniaus apskrities viršininko įsakymą, atkurtina padėtis, buvusi iki ginčijamo administracinio akto priėmimo. Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo 2008-10-22 sutartis Nr. 1-9012, sudaryta prieštaraujančio imperatyvioms įstatymo normoms administracinio akto pagrindu, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (1991 m. liepos 25 d. Nr. I-1607) 8 str. 7 d., pripažintina negaliojančia ab initio (CK 1.80 str.) ir taikytina restitucija nevertinant įgijėjų sąžiningumo. Tačiau, atsižvelgiant į turimus duomenis, G. G. ir V. G. nelaikytini ir sąžiningais turto įgijėjais (CK 4.96 str. 2 d.). 2006-09-22 prašymu Sodininkų bendrijos „Žaluma“ valdybai G. G. prašė leisti privatizuoti sklypą Nr. 32, kuris nedirbamas, apleistas. Aukciono dėl ginčijamo valstybinės žemės sklypo pirkimo nebuvo skelbta. Sodininkų bendrijos „Žaluma“ narių pakartotiniame susirinkime 2007-04-15 sklypą Nr. 32 buvo leista nusipirkti V. R., G. G. leista įsigyti 4 arų laisvos žemės sklypelį. Sodo bendrijos „Žaluma“ valdybos susirinkimo 2007-05-16 protokole Nr. 26, punkte 6 b, „svarstyta dėl sklypo sodininko G. G. sklyp. Nr. 33 nusipirkti 4 a, žemės. Nutarta leisti nusipirkti Nr. 33 sklypui 6 a. žemės laisvos“, skaičius „6“ taisytas. Sodų bendrijos „Žaluma“ pirmininkas J.V. R., duodamas paaiškinimą Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 str. 2 d. 4 p. tvarka, parodė, kad G. G. prašė valdybos leisti išsipirkti niekam nepriklausantį sklypą Nr. 32. Leidžiama nusipirkti iki 4 arų, jei negalima suformuoti atskiro sklypo. Valdyba leido nusipirkti G. G. 4 arus, esančius šalia jo sklypo. J.V. R. paskambino kažkam iš žemėtvarkos, jam paaiškino, kad jei sklypas suformuotas, turi būti parduodamas, koks jis yra, šiuo atveju – 6 arų. Kadangi nebuvo galima išsipirkti 4 arų, reikėjo ištaisyti valdybos protokolą. Neatsimena, kas ištaisė valdybos protokolą. G. G. paprašė J.V. R. suruošti dokumentus sklypo pirkimui. Valdyba sprendimų dėl sklypų pardavimo nepriima, tai sprendžia žemėtvarka. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 22 str. 9 d. numato, kad už notaro atstovo padarytą žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, vykdant notaro profesinę veiklą, atsako atstovaujamasis notaras. Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo 2008-10-22 sutartį, notarinio registro Nr. 1-9012, patvirtino Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L.Šilerienės atstovė L. G., tačiau, remiantis nurodytomis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nuostatomis, trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų įtrauktina notarė L.Šilerienė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003-06-11 nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-695/2003 yra pasisakęs, kad viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos faktines aplinkybes ir aiškinant bei taikant joms konkrečias teisės normas, bet ne a priori. Teismų praktikoje žemės reformos tinkamas vykdymas yra priskirtinas prie viešojo intereso srities dalykų (LAT 2003-10-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1006/2003), valstybei ar savivaldybei priklausančio turto perleidimas privatiems asmenims yra susijęs su viešojo intereso apsauga (2005-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-122/2005, 2004-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2004). Ieškinį grindžia būtinumu pašalinti valstybės institucijų pažeidimus, kuriais atsakovui sudaryta galimybė įsigyti valstybinės žemės sklypą išskirtinėmis sąlygomis. Šio pažeidimo pasėkoje valstybė ne tik negavo galimų pajamų, tačiau buvo suvaržytos kitų asmenų teisės pretenduoti į ginčo sklypą, pažeistas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 29 str. įtvirtintas asmenų lygybės principas.

3Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu sodininkų bendrijos „Žaluma“ valdybos 2007-05-16 sprendimą, dalyje, kurioje buvo nuspręsta leisti G. G. privatizuoti 6 arų dar neprivatizuotą sklypą( duomenys neskelbtini), pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2008-07-02 įsakymą Nr. 2.3-8469-(41) „Dėl žemės sklypo pardavimo G. G. sodininkų bendrijoje „Žaluma“ Brinkiškių kaime, Dūkštų seniūnijoje, Vilniaus rajone“ dalyje dėl ( duomenys neskelbtini) pardavimo, pavedimo Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui sudaryti su piliečiu valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį; panaikinti valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo 2008-10-22 sutartį, notarinio registro Nr. 1-9012, kuria Lietuvos Respublika, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos pavaduotojo, veikiančio pagal 2008-01-09 Vilniaus apskrities viršininko įgaliojimą, patvirtintą Vilniaus miesto 11-ojo notarų biuro notarės D.Blauzdžiuvienės, registro Nr. 216, pardavė G. G. kartu su sutuoktine V. G. bendrosios nuosavybės teise 600 kv. m. ploto žemės sklypą, ( duomenys neskelbtini)už 122 Lt; taikyti restituciją natūra, G. G. kartu su sutuoktine V. G. įpareigoti grąžinti valstybei žemės sklypą, ( duomenys neskelbtini), Nacionalinę žemės tarnybą prie LR ŽŪM (kaip likviduotos Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėją) įpareigoti grąžinti G. G. ir V. G. 122 Lt. Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad VAVA 2008-07-02 įsakymas prieštarauja aukštesnės galios aktams, t.y. žemės reformos įstatymui ir kitiems. norminiams aktams. Žemės sklypas neturėjo būti parduodamas ne aukciono būdu. Sodininkų bendrija niekada neturėjo teisės suteikti žemės sklypus.

4A. N. žemės tarnyba prie LR ŽŪM (kaip likviduotos Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja) atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, jos atstovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2008-07-02 priėmė įsakymą dėl sodininkų bendrijoje „Žaluma“ esančio žemės sklypo Nr. 32 pardavimo G. G., sodininkų bendrijos „Žaluma“ valdybos sprendimo pagrindu, o tai nėra teisėtas pagrindas. Įsakymas ir sutartis sudaryti neteisėtai ir turėtų būti panaikinti. Sodininkų bendrijai nebuvo suteikta teisė skirti ir suteikti sklypus piliečiams.

5Atsakovas sodininkų bendrija „Žaluma“ atsiliepime, bei jo atstovas valdybos pirmininkas teismo posėdyje nurodė, kad sodininkų bendrija „Žaluma“ 2007-05-16 nepriėmė sprendimo leisti G. G. privatizuoti 6 arų sklypą Nr. 32, todėl yra netinkamas atsakovas byloje. Atsakovui pareiga nagrinėti sodininkų bendrijos narių prašymus yra numatyta sodininkų bendrijos „Žaluma“ 2005-06-09 priimtų įstatų 49 p. ir Sodininkų bendrijų įstatymo 18 str. 3 d. Vadovaujantis minimais teisės aktais sodininkų bendrijos „Žaluma“ 2007-05-16 valdybos posėdyje buvo svarstytas sodininko G. G., sklypo Nr. 33, prašymas nusipirkti 4 arus žemės ir jam buvo leista nusipirkti 4 arus žemės. Vadovaudamasi LR įstatymais, sodininkų bendrijos „Žaluma“ valdyba nebūtų pritarusi leisti privatizuoti žemės sklypą, viršijantį 4 arų plotą. Valdyba klausimo dėl leidimo pirkti 6 arų žemės sklypą net nesvarstė, tačiau protokole skaičius 4 buvo ištaisytas į skaičių 6, t.y. dokumentas buvo galimai suklastotas, dėl šio fakto buvo kreiptasi į prokuratūrą. Mano, kad atsakovas G. G. veikė nesąžiningai, ginčijamas žemės pirkimo – pardavimo sandoris turėtų būti pripažintas negaliojančiu, tačiau teismo posėdyje pareiškė, kad sprendimą palieka teismo nuožiūrai.

6Atsakovai G. G. ir V. G., bei jų atstovai advokatai atsiliepime į ieškinį (I tomas, b.l. 53-59) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ginčo sklypas buvo parduotas notaro patvirtinta 2008 m. spalio 22 d. pirkimo-pardavimo sutartimi, remiantis Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 2.3.-8469-1411. Sutarties 4 punkto antroje pastraipoje Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodė, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie turėtų įtakos pirkėjo nuosavybės teisei į aukščiau nurodytą žemės sklypą, pardavėjo teisė disponuoti sklypu yra neapribota ir neatimta. G. G. prašymą įsigyti ginčo sodo sklypą Sodininkų bendrijai „Žaluma“ pateikė dar 2006 m. rugsėjo 22 d., kuriuo prašė leisti įsigyti apleistą kampinį sodo sklypą, pilną statybinių šiukšlių bei piktžolių ir esantį šalia jo nuosavybės teise turimo sklypo Nr. 33. G. G. ir V. G. prašymo dieną buvo ir šiuo metu yra sodininkų bendrijos „Žaluma“ nariai, todėl pagal Žemės reformos įstatymo 8 str. 7 d. sodininkų bendrijų nariai privalo turėti teisines galimybes įsigyti sodo sklypą specialia Vyriausybės nustatyta tvarka, t.y. nepakanka vadovautis vien tik Lietuvos Respublikos žemės įstatymo bendrosiomis teisės normomis dėl valstybės žemės sklypo pardavimo aukcione tvarka. Vyriausybė 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtino Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisykles, kurių 3 punkte numatė subjektus, pagal šias Taisykles turinčius teisę pirkti valstybinės žemės sklypus. G. G. ir V. G. buvo priskirti subjektų kategorijai, kurie turi teisę pirkti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams suteiktus valstybinius žemės sklypus. Valstybės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams. Generaliniai planai ir jų pagrindu padaryti sodo sklypų planai yra pagrindas, kuriuo vadovaujantis buvo vykdomi ir iki šiol vyksta tiek privačių, tiek ir valstybinių sodo sklypų pardavimai. Generaliniai planai yra patvirtinti Sodininkų bendrijos pirmininko parašu bei antspaudu ir yra pagrindas Apskrities viršininko administracijai spręsti, koks konkretus sodo sklypas, valstybės suteiktas Generaliniame plane sodininkų bendrijai, šiuo metu vis dar yra valstybės nuosavybė (žemės sklypo Nr. 4400-1647-5613 Nekilnojamojo turto registro išrašas nurodo, kad ginčo sklypas valstybės nuosavybe buvo įregistruotas tik po to, kai Sodininkų bendrija „Žaluma“ kreipėsi dėl sodo sklypo privatizavimo, t.y. 2008-08-28). Todėl iki šiol Sodininkų bendrijos organų sprendimai yra svarbūs valstybinių sodo žemės sklypų privatizavimo procese; b) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 buvo patvirtinta Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarka. Pagal šią tvarką sąvoka „naudojamų“ taip pat buvo suprantama plačiau, t.y. ne vien kaip sandorių pagrindu naudojamų valstybinės žemės sklypų, bet kaip Sodininkų bendrijos ir jos narių naudojami žemės sklypai: minėto nutarimo 2.2 punkte yra numatyta, kad jeigu sodo namelis yra pastatytas sodininku bendrijos teritorijoje, bet už sodo sklypo ribų, vienam asmeniui gali būti parduodami du sodo sklypai, kurių bendras plotas negali sudaryti daugiau kaip 0,12 ha; c) Žemės reformos įstatymo 8 str. 7 d. yra numatyta, kad sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjiško sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodama žemė, reikalinga bendrojo naudojimo statinių išdėstymui, rekreacijai. Taikant šią įstatymo normą galima daryti išvadą, kad visa mėgėjiško sodo teritorija, kuri yra nustatyta Generaliniame plane, yra suteikta sodininkų bendrijai ir jos nariams ir pati sodininkų bendrija sprendžia dėl atitinkamų sodo sklypų reikalingumo, ar nereikalingumo bendrojo naudojimo statinių išdėstymui ir rekreacijai. Sodininkų bendrija „Žaluma“ priėmė nutarimą, kad sklypas Nr. 32 nėra reikalingas bendrojo naudojimo statinių išdėstymui ir rekreacijai, todėl leisti įsigyti įstatymų nustatyta tvarka laisvą žemės sklypą sodininkų bendrijos nariui G. G.. Nė vienas kitas iš Sodininkų bendrijos narių nepretendavo įsigyti šio sodo sklypo (šią aplinkybę įrodo 1992-07-22 Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus rajonui potvarkis, Sodininkų bendrijos „Žaluma“ pakartotinio narių susirinkimo 2007-04-15 protokolas Nr. 2, kuriame nė vienas sodininkų bendrijos narys nepareiškė prieštaravimo dėl sodo sklypo Nr. 32 pardavimo, o taip pat G. G. prašymas, kuriame pasirašė dėl neprieštaravimo visų kaimyninių sklypų savininkai). Žemės įstatymo, galiojusio valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dieną (2008-10-22), 10 str. 5 d. 2 p. numatė, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu teisės aktą nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams. Tik 2008-11-25 redakcijoje Žemės reformos įstatymo 10 str. 2 d. atsirado teisės norma, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono sodininkų bendrijos valdybos sprendimais suteikti bendrijų nariams iki 1995-05-18 prilyginami suteiktiems teisės aktų nustatyta tvarka. Iki 2008-11-25 sodininkų bendrijos teisinės galios suteikti sklypus sodininkų bendrijos nariams imperatyviomis įstatymų normomis nebuvo apribotos. Todėl sodininkų bendrija „Žaluma“, Vilniaus apskrities viršininko administracija, G. G. ir V. G. nepažeidė imperatyvių įstatymų normų, galiojusių valstybinės žemės sandorio sudarymo metu. Pažymėjo, kad sodininkų bendrijose atsiranda tokių sklypų, kurie nėra tinkamai suformuoti Generaliniuose planuose, bet yra įsiterpę tarp kitų sklypų. T. Ž. reformos įstatymo 8 str. 7 d. yra numatyta galimybė privatizuoti ne aukciono tvarka nesuformuotus žemės sklypus, t.y. tokius sklypus, kurių suformuoti neįmanoma ir netikslinga. V. T. 2 punkto antroje pastraipoje nustatė tokių sklypų maksimalų dydį, t.y. 0,04 ha. G. G. ir V. G. nepretendavo įsigyti nesuformuoto sklypo, ginčo sklypas jau buvo suformuotas ir pažymėtinas Generaliniame plane Nr. 32, todėl jis nebuvo atsakovų laikomas „įsiterpusiu tarp suformuotų sklypų“ (Taisyklių 2 punkto pirmoji pastraipa, Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 4 p.). Šio sklypo tikslūs kadastriniai duomenys galėjo būti nustatyti tik atlikus geodezinius matavimus, kas ir buvo padaryta tik 2008 m. rugpjūčio 25 d. Nuo G. G. ir V. G. prašymo privatizuoti ginčo sodo sklypą pateikimo Sodininkų bendrijos valdybai iki kadastrinių matavimų atlikimo, bei apskrities viršininko įsakymo priėmimo, praėjo du metai. Ginčo sodo sklypo vertė buvo nustatyta UAB „Azimutas“ Sodininkų bendrijos „Žaluma“ pavedimu. G. G. ir V. G., nustatant ginčo sklypo vertę, nedalyvavo, sutiko nusipirkti apleistą ir šiukšlėmis užterštą greta jiems nuosavybės teise priklausančio sodo sklypo esantį sodo sklypą už 122 Lt. Tiksliai apskaičiuoti žemės sklypo vertę turėjo UAB „Azimutas“ direktorius R.P. P., kuris atliko žemės vertės skaičiavimus ir, jais vadovaujantis, Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinis žemėtvarkos skyrius turėjo tinkamai nustatyti ginčo sodo sklypo vertę. Sklypo vertė buvo nustatyta vadovaujantis Žemės įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr. 205. Civilinėje teisėje galioja bendrasis sąžiningumo prezumpcijos principas (CK 1.5 straipsnis), kuris reiškia, kad kiekvienas asmuo yra laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Įrodinėjimo požiūriu kiekvienam asmeniui nereikia įrodinėti savo sąžiningumo. Pagal CK 1.80 str. 2 d. restitucijos taikymo taisykles nustato CK VI knygos normos. CK 6.145 str. l d. suformuluotos bendros restitucijos taikymo taisyklės. Tačiau restitucijos taikymo ribojimus nustato kitos CK normos, tai yra CK 1.80 str. 4 d. ir CK 4.96 str., kai kalbama apie sąžiningą įgijėją. Pagal CK 4.96 str. 2 d. iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo. Ginčo sodo sklypo savininkas buvo valstybė. Valstybė neprarado šio ginčo sklypo dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo, taip pat nėra pripažinta, kad privatizavimo sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, taip pat yra ir aukščiau minėti įrodymai byloje, kad nėra asmenų, turinčių teisę atkurti nuosavybės teises į ginčo sklypą, taip pat nuo 1992 m. nėra kitų pretendentų, norinčių įsigyti (nusipirkti) ginčo sodo sklypą. Ieškovas nepagrįstai nurodo įgijėjų nesąžiningumą, remdamasis tuo, kad įgijėjai žinojo, kad įsigyja ne 4 arų, bet 6 arų sodo sklypą. G. G. ir V. G. įsigijo sodo sklypą visai kitu teisiniu pagrindu, t.y. ne kaip „nesuformuotą“ ir „įsiterpusį“ sodo sklypą, bet kaip „suteiktą sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams“ pagal Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 2 p. Pastarajam įsigijimui yra taikoma 0,12 ha sodo sklypo ploto maksimalus įsigijimo dydis (LRV 2004-11-11 nutarimo Nr. 1443 6 punktas), o ne 0,04 ha sodo sklypo ploto maksimalus dydis. Ieškovo nurodomas neaiškumas sodininkų bendrijos valdymo organų sudarytuose protokoluose dėl sodo sklypo tikslaus ploto (4 ar 6 arų) nėra esminės reikšmės šiai bylai turinti aplinkybė, nes sodininkų bendrijos valdymo organų posėdžio metu iš turimo Generalinio plano neįmanoma buvo tiksliai apskaičiuoti ginčo sodo sklypo ploto. Šiame plane nėra tiksliai nustatyti sklypo kraštinių ilgiai, be to, sklypas yra kampinis. Akivaizdu, kad sklypas buvo tarp 4-6 arų. Tiksliai plotą galėjo nustatyti tik kadastrinius matavimus atliekantis asmuo, kuris 2008-08-25 nustatė 6 arų sodo sklypo plotą. G. G. ir V. G. sąžiningai atliko visas įstatymuose ir pirkimo-pardavimo sutartyje jiems numatytas pareigas ir tinkamai pasinaudojo teisės aktų jiems suteiktomis teisėmis privatizuoti ginčo sodo sklypą, siekė įsigyti ir sutvarkyti greta jų sodo sklypo esantį netvarkingą sklypą Nr. 32, kurio būklė mažino jų turimo sklypo Nr. 33 vertę bei blogino bendrą sklypų vietovaizdį. Ginčo sodo sklypo sutvarkymu ir pardavimu buvo suinteresuota tiek valstybė, tiek ir Sodininkų bendrija „Žaluma“. G. G. ir V. G. savo lėšomis sklypą sutvarkė ir jį prižiūrėjo. Pažymėjo, kad ieškinio nagrinėjimo teisme bendrieji kaštai šalims ir valstybei yra didesni nei paties sodo sklypo vertė, net jeigu ir būtų pritaikyta restitucija. Todėl dėl bylos objekto mažareikšmiškumo kyla pagrįstų abejonių, ar reiškiant ieškinį laikytasi CK l .2 str. l d. įtvirtinto proporcingumo principo, bei ar keliami reikalavimai neprieštarauja CK 1.5 str. įtvirtintiems protingumo ir sąžiningumo principams ir, ar tinkamai yra taikomos viešojo intereso gynimo teisės normos. Atsakovų atstovai teismo posėdyje išreiškė abejones dėl prokuratūros ginamo viešojo intereso, pažymėjo, kad sodininkų bendrijos nariai sutinka, kad sklypas būtų privatizuotas, sklypo plotas ne suklastotas, o ištaisytas iš 4 į 6 arus, minimas dokumentas teisinių pasekmių nesukūrė. Prokurorai turėtų vadovautis oficialiai įregistruotais duomenimis nekilnojamojo turto registre, išreiškė nusistebėjimą, kad neprašoma naikinti sodininkų bendrijos narių susirinkimo protokolo Nr.2.

7Tretysis asmuo notarė L.Šilerienė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, todėl byla nagrinėjama jai nedalyvaujant (CPK 247 str.); pateikė atsiliepimą ( I tomas, b.l. 64-65), kuriame nurodė, kad tvirtinant sutartį, atlikti visi tokio sandorio tvirtinimui būtini veiksmai. Buvo nustatyti visi tokio sandorio patvirtinimui reikalingi faktai ir jie buvo tinkamai kvalifikuoti, patikrinti visi būtini, originalūs, abejonių nekeliantys oficialūs dokumentai. Pasirašant sutartį šalys pareiškė, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytu aukščiau minėtą sutartį neteisėtą ir negalimą sudaryti, bei įvykdyti. Tvirtinant sutartį buvo išsamiai ir tinkamai nustatyta faktinė padėtis, kurioje esant šalys sudarė pirkimo pardavimo sutartį, abiejų sandorio šalių pageidaujamos ar prognozuojamos pasekmės, jų pageidaujamos sąlygos. Tokiu būdu buvo nustatyti tikrieji šalių ketinimai ir jų laisva valia dėl pirkimo pardavimo sutarties sudarymo, šalims aiškiai ir išsamiai išaiškinta atliekamo notarinio veiksmo prasmė ir teisinės pasekmės, padalytos tikslios, bei išsamios išvados, nustatytos faktinės pirkimo pardavimo sutarties aplinkybes, jos teisiškai įvertintos. Tuo pagrindu tarp šalių ir patvirtinta bei tinkamai teisiškai įforminta pirkimo-pardavimo sutartis, ją sudarydamos šalys pareiškė, kad sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais, visos sutarties sudarymo aplinkybės šalims buvo atskleistos, sutartis atitiko šalių valią. Todėl prašo ieškinį atmesti.

8Į atsakovų, trečiojo asmens atsiliepimus ieškovas pateikė dubliką (b.l. 74-77), kuriuo pareiškė, kad atsakovų G. G., V. G. bei trečiojo asmens argumentai yra nepagrįsti. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymu sodininkų bendrijos nėra priskirtos prie subjektų, valdančių ir disponuojančių valstybine žeme. Todėl sodininkų bendrijos valdyba neturi teisės priimti sprendimų dėl valstybinės žemės suteikimo naudotis, nuomos ar pardavimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ 21.5 p. numatyta, kad sodininkų bendrijų nariai ir kiti fiziniai asmenys, mėgėjiško sodo teritorijoje pageidaujantys pirkti jų naudojamus valstybinės žemės sklypus, žemėtvarkos skyriui pagal žemės sklypų buvimo vietą pateikia dokumentą, kurio pagrindu asmuo naudojasi valstybinės žemės sklypu, jeigu jame nėra statinių. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 2 str. 11 d. numato, kad žemės naudotojas – žemės savininkas, arba kitas fizinis, ar juridinis asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių, ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu. G. G. 2008-07-02 įsakymo Nr. 2.3-8469-(41) priėmimo metu nebuvo šio sklypo teisėtas naudotojas, todėl nebuvo pagrindo parduoti ginčo sklypą ne aukciono būdu. Atsiliepimo į ieškinį argumentas dėl tariamai nežinomo tikslaus sklypo ploto sodininkų bendrijos valdymo organų posėdžio metu neįtakoja ginčijamo Vilniaus apskrities viršininko įsakymo teisėtumo. Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo 2008-10-22 sutartis Nr. 1-9012, sudaryta prieštaraujančio imperatyvioms įstatymo normoms administracinio akto pagrindu, prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 str. 7 d., pripažintina negaliojančia ab initio (CK 1.80 str.) ir taikytina restitucija nevertinant įgijėjų sąžiningumo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų „Valstybinės žemes sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių“ 2 p. numatyta, kad žemės sklypai, kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjiško sodo sklypais, – tai valstybines žemės sklypai, įsiterpę tarp suformuotų valstybinės ar privačios žemės sklypų ir neviršijantys 0,04 hektaro, taip pat tie valstybinės žemės sklypai, prie kurių pagal žemėtvarkos projektą ar detalųjį planą neįmanoma suformuoti privažiuojamojo kelio. G. G. kartu su V. G. be aukciono įsigijo 600 kv.m. sklypą, prie kurio yra privažiuojamasis kelias, žinojo, kad sodininkų bendrijos „Žaluma“ narių pakartotiniame susirinkime 2007-04-15 sklypą Nr. 32 buvo leista nusipirkti V. R..

9Ieškinys tenkintinas.

10Vadovaujantis Prokuratūros įstatymu, viešojo intereso gynimas yra teisės aktų pažeidimų pašalinimas pagal prokuratūrai suteiktus įgalinimus, o Prokuratūros įstatymo 19 str. 2 d. 1 p. apibrėžia prokuroro įgalinimus pareikšti ieškinį teisme. Todėl kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka, gindamas viešąjį interesą, prokuroras gali visais atvejais, nustatęs tokį teisės aktų pažeidimą, kurio pobūdis, prokuroro nuomone, turi esminės reikšmės asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms, bei teisėtiems interesams ir sudaro pagrįstas prielaidas prokuroro reiškiamo materialinio teisinio reikalavimo patenkinimui. Valstybei ar savivaldybei priklausančio turto perleidimas privatiems asmenims yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl įstatymas tokiam perleidimui nustato specialius reikalavimus. Valstybės ar savivaldybės turtas, kaip viešosios nuosavybės teisės objektas, turi būti naudojamas tik siekiant patenkinti tam tikrus viešuosius interesus. Civilinės teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant tiek į teisinio santykio subjekto, tiek ir į jo objekto specifiką, nes valstybės ar savivaldybės turtu galima disponuoti tik įstatyme įsakmiai nustatytais atvejais ir būdais (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus miesto valdyba v. Vilniaus knygos draugija, Nr. 3K-3-856/2000). Pripažinimas, kad toks disponavimas galimas ir įstatyme nenumatytais pagrindais, sudarytų sąlygas švaistyti valstybės ar savivaldybės turtą, o tai prieštarautų viešajam interesui. Dėl to teisės normos, reglamentuojančios valstybės ar savivaldybės turto perleidimą, turi būti aiškinamos ir taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. CK 1.80 straipsnio 1 dalis nustato, kad sandoriai negali prieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008-07-02 įsakymu Nr. 2.3-8469-(41) „Dėl žemės sklypo pardavimo G. G. ( duomenys neskelbtini) nustatyta, kad žemės sklypo Nr. 32, esančio sodininkų bendrijoje ( duomenys neskelbtini)pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio paskirties žemė, žemės sklypo naudojimo būdas - mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo; žemės sklypo naudojimo pobūdis - mėgėjiškų sodų sklypų; plotas - 600 m 2; vertė - 126 Lt (indeksuota - 202 Lt). Nurodytas žemės sklypas parduotas G. G. už 122 Lt. Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui pavesta išsiųsti piliečiui mokėjimo pranešimą ir nurodyti sumą, kurią privalo sumokėti už įsigyjamą žemės sklypą, banko įstaigos pavadinimą ir sąskaitos numerį; įregistruoti žemės ūkio paskirties (mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo –mėgėjiškų sodų sklypai) žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre Vilniaus apskrities viršininko administracijos vardu; nustatyta tvarka sudaryti su piliečiu valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį (b.l. 7); 2008-10-22 sudaryta šio sklypo Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis, reg. Nr. 1-9012, kuria 600 kv.m. žemės sklypas, ( duomenys neskelbtini), parduotas G. G. už 122 Lt, sklypo rinkos vertė nurodyta 29489 Lt (b.l. 8-19). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad Nekilnojamojo turto registre G. G. ir V. G. nuosavybės teise įregistruotas 0,0600 ha žemės sklypas, esantis Vilniaus r. sav. Brinkiškių k. SB „Žaluma“, ( duomenys neskelbtini)., įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis, 2008-10-22, Nr. 1-9012, įrašas galioja nuo 2008-10-30, vidutinė sklypo rinkos vertė 29489 Lt, vertės nustatymo data – 2008-05-15 (b.l. 11-12), ženkliai skiriasi nuo atsakovų G. G. ir V. G. už minimą sklypą sumokėtos kainos. Atsakovų G. G. ir V. G. nuosavybės teise taip pat yra įregistruotas 0,0600 ha žemės sklypas, esantis ( duomenys neskelbtini), kurio įregistravimo pagrindas: pirkimo-pardavimo sutartis, 2004-03-23, Nr. 2561, įrašas galioja nuo 2004-05-23, vidutinė sklypo rinkos vertė 17900 Lt, vertės nustatymo data – 2006-07-26 (b.l. 13-15), bei 0,0600 ha žemės sklypas, esantis ( - ), kurio įregistravimo pagrindas: pirkimo-pardavimo sutartis, 2004-06-17, Nr. 1-5812, įrašas galioja nuo 2004-06-19, vidutinė sklypo rinkos vertė 17900 Lt, vertės nustatymo data – 2006-07-26 (b.l. 16-17). Tai patvirtina, kad atsakovai savo nuosavybėje iki ginčo sklypo įsigijimo jau turėjo du, abu po 6 arus žemės, sklypus, ir suvokdami realią sklypo vertę, norėjo privatizuoti gretimą sklypą ne aukciono būdu. Nei atsakovai, nei buvęs bendrijos pirmininkas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovai buvo teisėti sklypo naudotojai. Iš 2007-04-15 sodininkų bendrijos „Žaluma“ pakartotinio narių susirinkimo protokolo Nr. 2 matyti, kad svarstytas klausimas dėl laisvo valstybinės žemės išsipirkimo, iš pageidaujančių sąrašo matyti, kad atsakovas G. G. pageidauja išsipirkti „skl. Nr. 33 – 4 arus“ (6 p.); susirinkimas

Nutarė

11leisti įsigyti laisvus žemės sklypelius nurodytiems sodininkams, tame tarpe „G. G. skl. Nr. 33 – 4 arus“ (1.1 p.), valdybos pirmininkui J.V. R. pavesta atlikti veiksmus, susijusius su laisvos žemės plotų, esančių bendrijos teritorijoje, įsigijimu (1.2 p.); laisvą bendro naudojimo valstybinę žemę sodininkų bendrijai kaip juridiniam asmeniui išsipirkti rekreacijai (2.1 p.); o sodo bendrijos nariui V. R. (sklypas Nr. 540) leisti nusipirkti sklypą Nr. 32 (2.3 p) (b.l. 31-33).Šis protokolas patvirtina,kad G. G. negalėjo pagal šį protokolą įsigyti sklypo Nr.32, nes susirinkime šis sklypas buvo „leistas išsipirkti“ V. R.. Generaliniame bendrijos plane (I tomas, b.l. 28,40) matyti, kad sklypas Nr.32 yra suformuotas, kaip atskiras, kampinis sklypas, o ne bendro naudojimo žemė. Teismas konstatuoja, kad parduodant ginčo sklypą galiojo Žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 8 straipsnio 7 dalies nuostata, pagal kurią fiziniams asmenims mėgėjiško sodo teritorijoje be aukciono parduodami jų naudojami žemės sklypai. Žemės įstatymo (Žin.: 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 2 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad žemės naudotoju laikomas žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja žeme įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, žemės sklypas, esantis mėgėjiško sodo teritorijoje, be aukciono gali būti parduodamas jį naudojantiems fiziniams asmenims, kuriems jis suteiktas įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendinio, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu. Pagal minėtos sutarties Nr. 1-9012 sudarymo metu galiojusias Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punkto nuostatas valstybinės žemės sklypai buvo parduodami be aukciono tuo atveju, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjiško sodo teritorijoje esantys žemės sklypai - jų naudotojams. Byloje nėra jokių duomenų ir prielaidų, kad atsakovams ginčo sklypas buvo suteiktas vienu iš aukščiau minėtu būdu naudojimui. Ginčo sklypas buvo valstybės nuosavybė, nesuteikta sodininkų bendrijai. Valstybinės žemės sklypų mėgėjiško sodo teritorijoje pardavimo tvarką reglamentavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje" (Žin., 2004, Nr. 167-6129) bei šiuo nutarimu patvirtintos Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklės. Šių taisyklių 3 punkte nurodyta, kad sodininkų bendrijų nariai ir kiti asmenys mėgėjiško sodo teritorijoje turi teisę pirkti suteiktus ir jų naudojamus valstybinės žemės sklypus, taip pat valstybines žemes sklypus, kurių pagal mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projektą ar mėgėjiško sodo teritorijos detalųjį planą neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjiško sodo sklypais ir atliekamos žemės nenumatoma naudoti sodininkų bendrijos bei visuomenės poreikiams. P. V. žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 2 punktą žemės sklypai, kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjiško sodo sklypais yra valstybinės žemės sklypai, įsiterpę taip suformuotų valstybinės ar privačios žemės sklypų ir neviršijantys 0,04 hektaro, taip pat tie valstybinės žemės sklypai, prie kurių pagal žemėtvarkos projektą, ar detalųjį planą neįmanoma suformuoti privažiuojamojo kelio. Atsižvelgiant į pateiktus generalinius planus matyti, kad sklypas Nr.32 buvo suformuotas ir galėjo būti suformuotas 6 arų dydžio, kaip atskiras sklypas ir iki jo pardavimo. Atsakovų teiginys, kad sklypas buvo apleistas, nenaudojamas, nesutvarkytas neįtakoja jo pirkimo iš valstybės neteisėtumo. Atsakovų G. G. ir V. G. teiginys, kad bendrija leido, kad jiems išsipirkti sklypą Nr.32, yra neįrodytas. Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 21.5 punkte yra nustatytas reikalavimas pateikti dokumentą, kurio pagrindu asmuo naudojasi valstybinės žemės sklypu, jeigu jame nėra statinių. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2009-04-17 išrašu su istorija, taip pat žemės sklypo planu, parengtu 2008-05-12, žemės sklype Nr. 32 (kadastro Nr. 4124/0607:5819) statinių nebuvo, todėl turėjo būti pateiktas dokumentas, kurio pagrindu G. G. naudojosi šiuo žemės sklypu. R. Ž. įstatymo 10 straipsnio l dalies bei 32 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatomis, apskrities teritorijoje apskrities viršininkas priima sprendimus parduoti ar kitaip perleisti privačion nuosavybėn valstybinę žeme. N. Ž. įstatymu, nei Sodininkų bendrijų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 4-40) sodininkų bendrijoms ši teisė nesuteikta, todėl ne sodininkų bendrijos valdyba, bet apskrities viršininkas įstatymais įgaliotas priimti sprendimą dėl valstybinės žemės sklypo privatizavimo. Tokiu būdu sodininkų bendrijos valdybai teisės aktais apskritai nesuteikta teisė duoti sutikimus ar priimti kitokius sprendimus dėl valstybinės žemės sklypo privatizavimo. Todėl sodininkų bendrijos ,.Žaluma" valdybos sutikimas dėl šioje bendrijoje esančio žemės sklypo Nr. 32 privatizavimo negali sukelti jokių teisinių pasekmių. Išrašas iš 2007-05-16 valdybos posėdžio protokolo Nr. 26 negali būti laikomas dokumentu, kurio pagrindu G. G. naudojosi valstybinės žemės sklypu. Tokias aplinkybes pagal savo darbo pobūdį turėjo žinoti VAVA įgaliotas asmuo, tačiau jis pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį, neesant tam pagrindo. P. V. žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 27 ir 28 punktų nuostatas žemėtvarkos skyrius, gavęs asmens prašymą parduoti valstybinės žemės sklypą kaimo gyvenamajai vietovei priskirtoje teritorijoje ir kitus šių taisyklių 21 punkte nurodytus dokumentus, per 30 darbo dienų turėjo parengti apskrities viršininko sprendimo parduoti valstybinės žemės sklypą projektą, įrašydamas valstybinės žemės sklypo duomenis pagal šių taisyklių 25 ir 27.1 punktus, taip pat nurodytas ar pasiūlytas naudojimo sąlygas ir apribojimus, bei parengti valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties projektą. Žemėtvarkos skyrius, neturėdamas visų Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 21 punkte nurodytų dokumentų (dokumento, kurio pagrindu G. G. naudojosi valstybinės žemės sklypu), neteisėtai pradėjo valstybinės žemės pardavimo procedūrą, pažeisdamas minėtų taisyklių 28 punktą, todėl šiuo pagrindu sandoris neturėjo būti sudaromas. R. V. žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 30 punktu, suderintą su pirkėju valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties projektą kartu su prašymu parduoti valstybinės žemės sklypą ir šių taisyklių 21 ir 27 punktuose nurodytais dokumentais žemėtvarkos skyrius per 20 darbo dienų pateikia apskrities viršininkui-kuris per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo priima sprendimą parduoti valstybinės žemės sklypą, arba prašymo netenkinti. Apskrities viršininkas turi teisę priimti sprendimą parduoti valstybinės žemės sklypą tik turėdamas visus Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 21 ir 27 punktuose nurodytus dokumentus. Byloje esantis įsakymas patvirtina, kad apskrities viršininkas rėmėsi sodininkų bendrijos išrašu 2007-05-16, atliktais kadastriniais matavimais, bei tenkino piliečio prašymą, kurio realiai nebuvo (b.l.7). Todėl teismas sutinka su ieškovo argumentais ir konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus apskrities viršininkas neturėjo teisės priimti sprendinio parduoti valstybinės žemės sklypą neturėdamas visų šiam sprendimui priimti reikalingų dokumentų, t. y. nesant įrodymo, kad sodininkų bendrijoje „Žaluma" esantis žemės sklypas Nr. 32, G. G. suteiktas įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Vilniaus apskrities viršininko 2008-07-02 įsakymas Nr. 2.3-8469-(41) „Dėl žemės sklypo pardavimo G. G. sodininkų bendrijoje „Žaluma"' Brinkiškių kaime, Dūkštų seniūnijoje, Vilniaus rajone", laikytinas priimtu pažeidžiant Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalies, Žemės įstatymo 2 straipsnio 11 dalies, 10 straipsnio 5 dalies 2 punkto bei Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 21, 27, 28 ir 30 punktų nuostatas, todėl yra pripažintinas negaliojančiu.

12Priimdamas sprendimą, teismas remiasi atsakovo - sodininkų bendrijos „Žaluma“ išdėstyta pozicija, kad sodininkų bendrijos „Žaluma“ 2007-05-16 valdybos posėdyje buvo svarstytas sodininko G. G., sklypo Nr. 33, prašymas nusipirkti 4 arus žemės ir jam buvo leista nusipirkti 4 arus žemės, tačiau vadovaudamasi LR įstatymais, sodininkų bendrijos „Žaluma“ valdyba nebūtų pritarusi leidimui privatizuoti žemės sklypą, viršijantį 4 arų plotą, valdyba klausimo dėl leidimo pirkti 6 arų žemės sklypą nesvarstė, tačiau protokole skaičius 4 buvo ištaisytas į skaičių 6, t.y. dokumentas buvo galimai suklastotas, todėl žemės pirkimo – pardavimo sandoris turėtų būti pripažintas negaliojančiu. Teismas, remdamasis aukščiau išdėstytu, daro išvadą, kad atsakovas G. G., sutarties pasirašymo dieną žinojo, kokie dokumentai buvo pateikti valstybės institucijai, kad įvyktų sandoris, privalėjo susipažinti su jais ir privalėjo matyti, kad yra apribojimai, kurie turėjo įtakos pirkėjo nuosavybės teisei į nurodytą žemės sklypą (jis nebuvo jos naudotojas, jis nebuvo bendrijos narys nuo 1992 metų, jis jau buvo įsigijęs 12 arų ploto, du atskirus sklypus žemės, bendrija nebuvo subjektas, kuris privalo tarpininkauti, kad fizinis asmuo įsigytų valstybinę žemę). Atsakovas buvo santuokoje su atsakove V. G. ir, pasirašydamas sutartį, veikė ne tik savo, bet ir sutuoktinės vardu, tačiau teismas vertina tik sandorio sudarymo aplinkybes ir teisėtumą.

13Atsižvelgiant į išdėstytą, sodininkų bendrijos „Žaluma“ valdybos 2007-05-16 sprendimas, dalyje, kurioje buvo nuspręsta leisti G. G. privatizuoti 6 arų dar neprivatizuotą sklypą Nr. 32, esantį( duomenys neskelbtini), yra pripažintinas negaliojančiu. Vilniaus apskrities viršininko 2008-07-02 įsakymas Nr. 2.3-8469-(41) „Dėl žemės sklypo pardavimo G. G. sodininkų bendrijoje ( duomenys neskelbtini)dalyje dėl ( duomenys neskelbtini)pardavimo, pavedimo Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui sudaryti su piliečiu valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, pripažintinas negaliojančiu. Valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo 2008-10-22 sutartis, kuria Lietuvos Respublika, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos pavaduotojo, veikusio pagal 2008-01-09 Vilniaus apskrities viršininko įgaliojimą, pardavė G. G., kartu su sutuoktine V. G., bendrosios nuosavybės teise 600 kv. m. ploto žemės sklypą ( duomenys neskelbtini)už 122 Lt yra panaikintina. Yra taikytina restitucija natūra, atsakovus G. G. ir V. G. įpareigojant grąžinti valstybei žemės sklypą( duomenys neskelbtini). Nacionalinė žemės tarnyba prie LR ŽŪM, kaip likviduotos Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja, įpareigotina grąžinti 122 litus atsakovams G. G. ir V. G..

14Iš atsakovų solidariai valstybei priteistinos teismo išlaidos - 134 Lt, bei išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu - 19,44 Lt (CPK 88 str., 93, 96str.).

Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88, 93, 96, 177, 185, 259-263, 269-270 str., str.,

16n u s p r e n d ė :

17Ieškinį tenkinti.

18Pripažinti negaliojančiu sodininkų bendrijos „Žaluma“ valdybos 2007-05-16 sprendimą, dalyje, kurioje buvo nuspręsta leisti G. G. privatizuoti 6 arų dar neprivatizuotą sklypą Nr. 32, esantį( duomenys neskelbtini).

19Pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2008-07-02 įsakymą Nr. 2.3-8469-(41) „Dėl žemės sklypo pardavimo G. G. sodininkų bendrijoje „Žaluma“ Brinkiškių kaime, Dūkštų seniūnijoje, Vilniaus rajone“ dalyje dėl žemės sklypo Nr. 32, esančio sodininkų bendrijoje ( duomenys neskelbtini)pardavimo pavedimo Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui sudaryti su piliečiu valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį.

20Panaikinti valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo 2008-10-22 sutartį, notarinio registro Nr. 1-9012, kuria Lietuvos Respublika, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos pavaduotojo, veikusio pagal 2008-01-09 Vilniaus apskrities viršininko įgaliojimą, patvirtintą Vilniaus miesto 11-ojo notarų biuro notarės D.Blauzdžiuvienės, registro Nr. 216, pardavė G. G., a.k( - ) kartu su sutuoktine V. G., a.k. ( - ) bendrosios nuosavybės teise 600 kv. m. ploto žemės sklypą, ( duomenys neskelbtini)už 122 Lt (vieną šimtą dvidešimt du litus).

21Taikyti restituciją natūra. A. G. G., a.k( - ) kartu su sutuoktine V. G., a.k. ( - ) įpareigoti grąžinti valstybei žemės sklypą, ( duomenys neskelbtini) esantį ( duomenys neskelbtini)Nacionalinę žemės tarnybą prie LR ŽŪM (kaip likviduotos Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėją) įpareigoti grąžinti 122 Lt (vieną šimtą dvidešimt du litus) G. G., a.k. ( - ) kartu su V. G., a.k. ( - )

22Iš atsakovų G. G., a.k. ( - ) V. G., a.k. ( - ) Nacionalinės žemės tarnybos prie LR ŽŪM (kaip likviduotos Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjos) ir sodininkų bendrijos „Žaluma“ solidariai valstybei priteisti teismo išlaidas - 134 Lt (vienas šimtas trisdešimt penki litai), bei išlaidas susijusios su procesinių dokumentų įteikimu -19,44 Lt (devyniolika litų 44 ct).

23Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas... 2. Ieškovas nurodo, kad 2009-05-07 ieškiniu Vilniaus apygardos vyriausiasis... 3. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu sodininkų bendrijos „Žaluma“... 4. A. N. žemės tarnyba prie LR ŽŪM (kaip likviduotos Vilniaus apskrities... 5. Atsakovas sodininkų bendrija „Žaluma“ atsiliepime, bei jo atstovas... 6. Atsakovai G. G. ir V. G., bei jų atstovai advokatai atsiliepime į ieškinį... 7. Tretysis asmuo notarė L.Šilerienė į teismo posėdį neatvyko, apie... 8. Į atsakovų, trečiojo asmens atsiliepimus ieškovas pateikė dubliką (b.l.... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Vadovaujantis Prokuratūros įstatymu, viešojo intereso gynimas yra teisės... 11. leisti įsigyti laisvus žemės sklypelius nurodytiems sodininkams, tame tarpe... 12. Priimdamas sprendimą, teismas remiasi atsakovo - sodininkų bendrijos... 13. Atsižvelgiant į išdėstytą, sodininkų bendrijos „Žaluma“ valdybos... 14. Iš atsakovų solidariai valstybei priteistinos teismo išlaidos - 134 Lt, bei... 16. n u s p r e n d ė :... 17. Ieškinį tenkinti.... 18. Pripažinti negaliojančiu sodininkų bendrijos „Žaluma“ valdybos... 19. Pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2008-07-02 įsakymą... 20. Panaikinti valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo 2008-10-22... 21. Taikyti restituciją natūra. A. G. G., a.k( - ) kartu su sutuoktine V. G.,... 22. Iš atsakovų G. G., a.k. ( - ) V. G., a.k. ( - ) Nacionalinės žemės... 23. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...