Byla 2-2684-285/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, sekretoriaujant Aurelijai Paškevičienei, dalyvaujant ieškovės Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai atstovei advokatei A. B., nedalyvaujant atsakovui J. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai ieškinį atsakovui J. V. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai ieškiniu prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo J. V. bendrovės naudai 6 396,60 Lt skolą, 146,80 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 98,00 Lt žyminio mokesčio (26-30 b. l., 1 tomas).

4Ieškovės ieškinyje nurodoma, kad ieškovė Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai ir atsakovas J. V. 2012-06-22 sudarė Teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 1042/2012, kuria sutarė, kad atsakovas už ieškovės suteiktas visapusiškas teisines paslaugas mokės ieškovei honorarą už laiką, ieškovės advokatų ir teisininkų sugaištą vykdant atsakovo pavedimus. Atsakovas įsipareigojo apmokėti kiekvieną pateiktą sąskaitą per 15 dienų nuo jos išrašymo. Teisinių paslaugų sutarties pagrindu buvo išrašytos šios PVM sąskaitos faktūros: 2013-03-20 ADV Nr. 20046 (neapmokėta suma 1 216,02 Lt), 2013-04-30 ADV Nr. 20292 (neapmokėta suma 3 760,10 Lt), 2013-06-28 ADV Nr. 20520 (neapmokėta suma 1 002,69 Lt) ir 2013-07-31 ADV Nr. 20680 (neapmokėta suma 417,79 Lt). Atsakovas nustatytu terminu sąskaitų neapmokėjo. Ieškovė ne kartą tiek telefonu, tiek el. paštu primindavo apie susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovas neatsižvelgė į nuolatinius raginimus, todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovo skolą ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už termino praleidimą prievolei įvykdyti, kas sudaro 146,80 Lt sumą bei 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 8 d. preliminariu sprendimu (54-55 b. l., 1 tomas) ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo J. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), atsiskaitomoji sąskaita nežinoma, ieškovei Advokatų profesinei bendrijai Magnusson ir partneriai, įmonės kodas 300044462, buveinės adresas Vilniuje, Konstitucijos pr. 7, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB banke, 6 396,60 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt šešis litus 80 ct) skolą, 146,80 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt šešis litus 80 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6 396,60 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-10-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 98,00 Lt (devyniasdešimt aštuonis litus 00 ct) žyminio mokesčio.

6Atsakovas J. V. 2014-02-06 pateikė atsiliepimą-prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo (60-61 b. l., 1 tomas), kuriais prašo ieškovės ieškinį atmesti. Prieštaravimuose nurodė, kad vertinant santykius tarp ieškovės ir atsakovo turi būti atsižvelgiama į tikruosius šalių ketinimus, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką ir šalių elgesį po sutarties sudarymo, nurodo, kad ieškovė pateikė 2012 m. birželio 22 d. sudarytą sutartį Nr. 1042/2012 dėl teisinių paslaugų teikimo, tačiau nepateikė sutarties 7 punkte nurodyto valandinių įkainių priedo, taip pat nebuvo numatyto sutartyje 6 punkte avanso, todėl atsakovas nesilaikė apmokėjimo terminų pagal pateiktas sąskaitas, o ieškovei toks elgesys buvo priimtinas, todėl atsakovas nereiškė pretenzijų dėl keliančių abejones išrašomų sąskaitų apie atliktus darbus; sutartis nebuvo nutraukta ir nebuvo kalbos apie jos nutraukimą. Nurodo, kad ieškovė pateikė sąskaitas-faktūras Serija ADV Nr. 20046, 20292, 20520, 20680 ,viso 7 979,89 Lt sumai, tačiau nepateikė sąskaitų faktūrų, pagal kurias atsakovas sumokėjo ieškovei 15 180,90 Lt; į atsakovo prašymą elektroniniu paštu ieškovei pateikti skolų suderinimo lentelę, buvo nurodytas tik tariamas įsiskolinimas, bet neįvardytos jau apmokėtos sumos dvigubai viršijančios ieškinyje nurodomas sumas.

7Ieškovė Advokatų profesinės bendrija Magnusson ir partneriai pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus (76-80 b. l., 1 tomas), kuriame nurodo, kad tarp šalių buvo sudaryta rašytinė sutartis, kurios nuostatos yra aiškios ir nedviprasmiškos bei jų nei viena šalis nekvestionuoja, joje įtvirtinti paslaugų teikimo įkainiai, atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka, šalių teisės bei pareigos. Sutartis buvo pasirašyta 2012 m. birželio 22 d. ir galiojo iki 2013 m. spalio 16, kuomet atsakovui vengiant atsiskaityti už suteiktas paslaugas ir tokiu būdu iš esmės pažeidus sutartį, ieškovė, remdamasi Sutarties 10 p. ją vienašališkai nutraukė. Nurodo, jog per visą sutarties galiojimo laikotarpį atsakovas niekada nereiškė jokių pretenzijų, nei dėl sutarties sąlygų, nei dėl jos vykdymo ar kitų su sutartiniais santykiais susijusių aspektų; visa tai rodo, kad atsakovas pilna apimtimi pripažįsta tarp šalių sudarytą sutartį, tačiau vengia vykdyti joje numatytas prievoles, todėl nėra pagrindo taikyti atsakovo nurodytas sutarčių aiškinimo taisykles. Atsakovas nuolat vėluodavo apmokėti jam pateiktas PVM sąskaitas -faktūras. Nurodo, kad atsakovui yra žinomas įkainių priedo turinys, tą patvirtina po Sutarties priedo tekstu esantis atsakovo parašas, įrodantis, kad su šiuo sutarties priedu atsakovas buvo tinkamai supažindintas ir visiškai sutiko su jame nurodytomis sąlygomis. 2013-10-07 atsakovui buvo išsiųsta rašytinė pretenzija dėl susidariusio įsiskolinimo, kurioje nurodyta, kad atsakovui iki 2013-10-15 nepadengus susidariusio 6 396,60 Lt įsiskolinimo Sutartis nuo 2013-10-16 ieškovės iniciatyva bus vienašališkai nutraukta. Kadangi atsakovas turimos prievolės atsiskaityti už suteiktas teisines paslaugas neįvykdė, ieškovė buvo priversta vienašališkai nutraukti Sutartį. Susirašinėjimuose atsakovas nurodydavo žinantis, jog vėluoja atsiskaityti, įvardindavo vėlavimo priežastis ir vertindavo savo galimybes atsiskaityti artimiausioje ateityje. Ieškovė prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

8Atsakovas J. V. pateikė atsiliepimą į ieškovės 2014-02-26 atsiliepimą (115 b. l., 1 tomas), kuriame nurodė, kad prieštarauja ieškovės prašymui bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, kadangi ieškovė atsiliepimo 5 punkte klaidingai nurodo, kad ji atsakovui teikė paslaugas daugiau nei dvejus, ši informacija gali būti patikslinta žodinio bylos nagrinėjimo proceso tvarka, taip pat ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovas buvo supažindintas su valandiniais atlygiais už teisines paslaugas.

9Ieškovės Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai atstovė advokatė A. B. (118 b. l., 1 tomas) teismo posėdyje palaikė ieškinio reikalavimus, prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ir paaiškino, kad 2012-06-22 ieškovė ir atsakovas sudarė Teisinių paslaugų sutartį Nr. 1042/2012, pagal kurią šalys susitarė, jog ieškovė teiks atsakovui visapusiškas teisines paslaugas (Sutarties 1 p.), o atsakovas sumokės ieškovei valandini honorarą už laiką, ieškovės advokatų ir teisininkų sugaištą vykdant atsakovo pavedimus, įskaitant kelionėse sugaištą laiką (Sutarties 7 p.); valandiniai įkainiai buvo nustatyti prie Sutarties pridėtame Įkainių priede. Pagal Sutarties 9 p. atsakovas įsipareigojo apmokėti kiekvieną ieškovės pateiktą sąskaitą per 15 dienu nuo jos išrašymo. Sutarties pagrindu atsakovui buvo suteiktos teisinės paslaugos, išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, tačiau atsakovas už ieškovės suteiktas teisines paslaugas liko skolingas 6 396.60 Lt. Paaiškino, kad kaip matyti iš šalių susirašinėjimų, pateiktų rašytinių įrodymų, atliktų darbų išklotinių, ieškovė teikė atsakovui teisines paslaugas, už kurias išrašė atsakovui PVM sąskaitas faktūras Serija ADV Nr. 20046, Nr. 20292, Nr. 20520 ir Nr. 20680. Tačiau atsakovas, pažeisdamas savo sutartinius įsipareigojimus ginčo PVM sąskaitų-faktūrų neapmokėjo. Atsakovas savo parašais ant Sutarties ir Priedo patvirtino susipažinimą bei sutikimą su ieškovės teisininku darbo įkainiais bei ieškovės atsakovui išrašytų sąskaitų apmokėjimo tvarka. Iš teismui pateiktos el. laiškų susirašinėjimo su atsakovu medžiagos matyti, jog savo įsiskolinimo už jam suteiktas teisines paslaugas atsakovas niekada neginčijo, įsiskolinimą pripažino, nuolat žadėjo atsiskaityti. Apie sutarties nutraukimą atsakovas buvo įspėtas tiek el. paštu, tiek registruotu laišku.

10Atsakovas J. V. palaikė savo prieštaravimuose išdėstytas aplinkybes ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ant įkainių priedo nėra jo parašo, lapai nebuvo susegti, prašė į teismo posėdį iškviesti E. R., kadangi nori aptarti taikos sutarties sudarymo galimybes, sutiktų sumokėti 3-4 tūkst. litų. Teismui netenkinus atsakovo prašymo, atsakovas J. V. savavališkai pasišalino iš 2014-06-19 vykusio teismo posėdžio.

11Kauno apylinkės teismo 2014-01-08 preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

12Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovė Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai ir atsakovas J. V. 2012-06-22 sudarė Teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 1042/2012 (34-40 b. l., 1 tomas), kuria sutarė, kad atsakovas už ieškovės suteiktas visapusiškas teisines paslaugas (Sutarties 1 p.) mokės ieškovei valandinį honorarą už laiką, ieškovės advokatų ir teisininkų sugaištą vykdant atsakovo pavedimus, įskaitant kelionėse sugaištą laiką (Sutarties 7 p.). Atsakovas įsipareigojo apmokėti kiekvieną pateiktą sąskaitą per 15 dienų nuo jos išrašymo (Sutarties 9 p.). Už atsakovui J. V. suteiktas teisines paslaugas ieškovė Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai (buvęs pavadinimas Nordia Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija (33 b. l., 1 tomas)) išrašė 2013-03-20 PVM sąskaitą faktūrą Serija ADV Nr. 20046 bendrai 2 799,31 Lt sumai (41 b. l., 1 tomas), 2013-04-30 PVM sąskaitą faktūrą Serija ADV Nr. 20292 bendrai 3 760,10 Lt sumai kartu su atliktų darbų išklotine (42-43 b. l., 1 tomas), 2013-06-28 PVM sąskaitą faktūrą Serija ADV Nr. 20520 bendrai 1 002,69 Lt sumai kartu su atliktų darbų išklotine (44-45 b. l., 1 tomas) ir 2013-07-31 PVM sąskaitą faktūrą Serija ADV Nr. 20680 bendrai 417,79 Lt sumai kartu su atliktų darbų išklotine (46-47 b. l., 1 tomas).

13Atmestini atsakovo argumentai, kad valandinių įkainių priedo prie sutarties nebuvo, kadangi ieškovės pateiktas įkainių priedas prie teisinių paslaugų sutarties Nr. 1042/2012 (81-82 b. l., 1 tomas) patvirtina, kad minėtą priedą pasirašė abi šalys, todėl atsakovui J. V. buvo žinomi teikiamų paslaugų įkainiai.

14Taip pat atmestinas atsakovo argumentas, kad šalių sudaryta teisinių paslaugų sutartis nebuvo nutraukta. Ieškovės pateikta 2013-10-07 pretenzija dėl susidariusio įsiskolinimo patvirtina, kad atsakovas buvo informuotas apie susidariusį įsiskolinimą, bei apie tai, kad iki 2013-10-15 jo nepadengus, vadovaujantis Sutarties 10 p., teisinių paslaugų sutartis bus nutraukta nuo 2013-10-16. Minėtas pranešimas atsakovui išsiųstas Sutartyje nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu ir elektroniniu paštu (123-125, 171-178 b. l., 1 tomas).

15Atsakovas J. V. 2014-02-06 pateiktame atsiliepime-prieštaravimuose nurodė, kad ieškovė pateikė tik sąskaitas-faktūras ADV Nr. 20046, 20292, 20520, 20680, iš viso 7 979,89 Lt sumai, tačiau nepateikė sąskaitų faktūrų, pagal kurias atsakovas sumokėjo ieškovei 15 180,90 Lt,, kartu pateikdamas mokėjimus patvirtinančius dokumentus (63-70 b. l., 1 tomas), ieškovė taip pat pateikė visu sutarties galiojimo laikotarpiu pateiktų PVM sąskaitų faktūrų kartu su atliktų darbų išklotinėmis (83-101 b. l., 1 tomas) ir jų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (102-110 b. l., 1 tomas) kopijas, tačiau byloje nesant ginčo dėl pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras jau apmokėtų sumų, šios aplinkybės byloje nenagrinėtinos.

16Ieškovė Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai pateikė paaiškinimus ir įrodymus apie suteiktas teisines paslaugas, už kurias išrašytos PVM sąskaitos faktūros Serija ADV Nr. 20046, Nr. 20292, Nr. 20520 ir Nr. 20680 (132-170 b. l., 1 tomas) – asocijuota teisininkė B. M. Ž. ir partneris E. R. rengė susitikimus su asmenimis dėl klausimų, susijusių su Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjama byla, atstovavo J. V. minėtoje byloje, rengė apeliacinį skundą, analizavo teismų praktiką, rengė rašytinius paaiškinimus ir kt.

17Iš ieškovės pateiktos pardavimų ir apmokėjimų ataskaitos laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2014 m. vasario 25 d. (111 b. l., 1 tomas) matyti, kad 2013-03-20 PVM sąskaitą faktūrą Serija ADV Nr. 20046 atsakovas apmokėjo iš dalies – iš 2 799,31 Lt sumos sumokėjo 1 583,29 Lt, likusi neapmokėta dalis – 1 216,02 Lt. 2013-04-30 PVM sąskaita faktūra Serija ADV Nr. 20292, 2013-06-28 PVM sąskaita faktūra Serija ADV Nr. 20520 ir 2013-07-31 PVM sąskaita faktūra Serija ADV Nr. 20680 nėra apmokėtos. Bendras atsakovo įsiskolinimas ieškovei sudaro 6 396,60 Lt. Pateikti ieškovės ir atsakovės susirašinėjimai elektroniniu paštu (48-50 b. l., 1 tomas) patvirtina, kad atsakovas žinojo apie vėlavimą atsiskaityti, įvardindavo vėlavimo priežastis ir žadėdavo atsiskaityti artimiausioje ateityje.

18CK 6.200 straipsnio 1 dalyje numatyta šalių pareiga sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį atlygintinų paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas apmokėti sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.720 str. 3 d.). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė atsakovui paslaugas teikė. Atsakovas neginčijo nei šalių sudarytos teisinių paslaugų sutarties ir jos priedų, nei ieškovės suteiktų paslaugų kiekio, nei kokybės, ieškovė išrašė PVM sąskaitas faktūras, kurias atsakovas ieškovei turėjo apmokėti per 15 dienų nuo jų išrašymo (Sutarties 9 p.), tačiau jų neapmokėjo, todėl konstatuotina, kad atsakovas ieškovei liko skolingas 6 396,60 Lt sumą už suteiktas paslaugas, todėl ši suma priteistina iš atsakovo ieškovei (CK 6.716 str., 6.720 str., CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

19Laikoma, kad skolininkas iki visiško prievolės įvykdymo naudojasi kreditoriaus pinigais, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarties ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai), šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Todėl iš atsakovo ieškovei taip pat priteistinos palūkanos pagal įstatymą, kurios laikomos minimaliais ieškovės nuostoliais, susidariusios nuo prievolės mokėti palūkanas atsiradimo dienos iki ieškinio pareiškimo teismui dienos, t. y. nuo 2013-04-04 iki 2013-10-22, už šį laikotarpį iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos (CPK 6.37 str. 1 d., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.261 str.). Ieškovės skaičiavimu, palūkanos sudaro 146,80 Lt.

20Įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku. Kadangi atsakovas prievolių tinkamai nevykdė, iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013-10-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

21CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Iš byloje esančių mokėjimo dokumentų matyti, kad ieškovė sumokėjo 98,00 Lt žyminio mokesčio (5, 31 b. l., 1 tomas), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 98,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1, 7 p., 93 str. 1 d., 425 str. 3 d.).

22Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje yra 36,56 Lt (2 b. l., 1 tomas) todėl ieškinį patenkinus visiškai, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovo J. V. (CPK 92 str., 96 str., Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270str., 430 str. 6 d. 1 p., 8 d., teismas

Nutarė

24Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. preliminarų sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2684-285/2014, palikti nepakeistą.

25Priteisti iš atsakovo J. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovės Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai, juridinio asmens kodas 300044462, buveinė Vilniaus m., Konstitucijos pr. 7, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB banke, naudai 6 396,60 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt šešis litus 60 ct) skolą, 146,80 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt šešis litus 80 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos

26(2013-10-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 98,00 Lt (devyniasdešimt aštuonis litus 00 ct) žyminio mokesčio.

27Priteisti iš atsakovo J. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai 36,56 Lt (trisdešimt šešis litus 56 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovė Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai ieškiniu... 4. Ieškovės ieškinyje nurodoma, kad ieškovė Advokatų profesinės bendrijos... 5. Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 8 d. preliminariu sprendimu (54-55 b.... 6. Atsakovas J. V. 2014-02-06 pateikė atsiliepimą-prieštaravimus dėl... 7. Ieškovė Advokatų profesinės bendrija Magnusson ir partneriai pateikė... 8. Atsakovas J. V. pateikė atsiliepimą į ieškovės 2014-02-26 atsiliepimą... 9. Ieškovės Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai atstovė... 10. Atsakovas J. V. palaikė savo prieštaravimuose išdėstytas aplinkybes ir... 11. Kauno apylinkės teismo 2014-01-08 preliminarus sprendimas paliktinas... 12. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta,... 13. Atmestini atsakovo argumentai, kad valandinių įkainių priedo prie sutarties... 14. Taip pat atmestinas atsakovo argumentas, kad šalių sudaryta teisinių... 15. Atsakovas J. V. 2014-02-06 pateiktame atsiliepime-prieštaravimuose nurodė,... 16. Ieškovė Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai pateikė... 17. Iš ieškovės pateiktos pardavimų ir apmokėjimų ataskaitos laikotarpiu nuo... 18. CK 6.200 straipsnio 1 dalyje numatyta šalių pareiga sutartis vykdyti tinkamai... 19. Laikoma, kad skolininkas iki visiško prievolės įvykdymo naudojasi... 20. Įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės... 21. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 22. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje yra... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 24. Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. preliminarų sprendimą, priimtą... 25. Priteisti iš atsakovo J. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovės... 26. (2013-10-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 98,00 Lt (devyniasdešimt... 27. Priteisti iš atsakovo J. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...