Byla eB2-1767-259/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Neilas“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Neilas“,

Nustatė

2Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo iškelti bankroto bylą 211439,01 Eur mokestinę nepriemoką turinčiai atsakovei UAB „Neilas“.

32015 m. balandžio 14 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2015 m. balandžio 24 d. 10 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbi užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Teismas 2015 m. kovo 31 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos vadovą per 10 dienų nuo šios nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Procesinius dokumentus atsakovei išsiuntus Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės buveinės adresu – Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr .315, taip pat atsakovės administracijos vadovui A. R., žinomu jo gyvenamosios vietos adresu – ( - ), jų įteikti nepavyko, teismui grąžinti pašto įstaigos darbuotojų neįteikti su nuoroda, jog adresatais korespondencijos neatsiėmė. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Neilas“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje teismo savo iniciatyva išreikalautais ir ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais, esančiais viešajame registre.

7Iš paskutinių Juridinių asmenų registrui pateiktų UAB „Neilas“ finansinės atskaitomybės duomenų matyti, kad ši įmonė 2012 m. gruodžio 31 d. turėjo 885963,28 Eur vertės turtą, kurį sudarė 424153 Eur vertės ilgalaikis turtas ir 461809 Eur vertės trumpalaikis turtas. Atsakovės įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai kreditoriams aptariamuoju laikotarpiu sudarė 546383 Eur. Taigi, įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Minėtais metais įmonė veikė nuostolingai, patyrė 95083 Eur įprastinės veiklos nuostolių. Be to, spręstina, kad šiuo metu UAB „Neilas“ minėtame balanse nurodomo turto struktūra yra pakitusi, šis gali būti nuvertėjęs, o įsipareigojimų terminai pasibaigę. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis UAB „Neilas“ nuosavybės teise registruotino turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės įmonės vardu yra registruotas automobilis NISSAN QASHQAI, 2008 m. gamybos, kuri yra išregistruota. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis UAB „Neilas“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2015 m. balandžio 20 d. siekė 587,38 Eur, valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų asmenų įmonėje nėra. Taigi, spręstina, jog įmonė veiklos nevykdo, įmonėje atleisti visi darbuotojai. Pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos pateiktą informaciją, atsakovės įmonė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo dienai turi 211439,01 Eur mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui, minėto dydžio įsiskolinimo atsakovė nesumokėjo net ir po įspėjimo atsakovei dėl bankroto bylos iškėlimo įteikimo. Apibendrinant išdėstytus argumentus bei išanalizuotus finansinius duomenis, teismas mano, jog atsakovės turtinė padėtis nėra stabili, įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, kurie nėra laikino pobūdžio.

8Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, į tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus ieškovei, įmonės įsiskolinimas valstybės biudžetui egzistuoja, bei vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi teismas sprendžia, kad nustatytas UAB „Neilas“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti ieškovės pareiškimą ir iškelti UAB „Neilas“ bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 6 d., 7 d. 1 p.).

9Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė J. D., kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Iškėlus UAB „Neilas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Teismas, vadovaudamasis LR ĮBĮ 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12Iškelti UAB „Neilas“ (juridinio asmens kodas 300568657, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 315) bankroto bylą.

13Paskirti UAB „Neilas“ administratoriumi J. D. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA219).

14Uždėti UAB „Neilas“ (juridinio asmens kodas 300568657) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Ieškove byloje laikyti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsakove - UAB „Neilas“, o į bylą įstojusius atsakovės kreditorius, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus, pripažinti trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų.

16Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad UAB „Neilas“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 3. 2015 m. balandžio 14 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1... 6. Teismas 2015 m. kovo 31 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos... 7. Iš paskutinių Juridinių asmenų registrui pateiktų UAB „Neilas“... 8. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 9. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto... 10. Iškėlus UAB „Neilas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 11. Teismas, vadovaudamasis LR ĮBĮ 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,... 12. Iškelti UAB „Neilas“ (juridinio asmens kodas 300568657, registracijos... 13. Paskirti UAB „Neilas“ administratoriumi J. D. (įmonių bankroto... 14. Uždėti UAB „Neilas“ (juridinio asmens kodas 300568657) nekilnojamajam ir... 15. Ieškove byloje laikyti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos... 16. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad UAB „Neilas“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...