Byla 2-1628-400/2012
Dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo negaliojančiu, kompensacijų ir neturtinės žalos atlyginimo pagal ieškovės R. S. ieškinį atsakovui UAB „Pačiolio“ prekyba“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė, sekretoriaujant Elonai Klemkienei, dalyvaujant ieškovei R. S., atsakovo UAB „Pačiolio“ prekyba“ atstovui V. D.

2parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo negaliojančiu, kompensacijų ir neturtinės žalos atlyginimo pagal ieškovės R. S. ieškinį atsakovui UAB „Pačiolio“ prekyba“ ir

Nustatė

3Šalys ginčą išsprendė taikiai, sudarė taikos sutartį. Šalys prašo taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

4Prašymas tenkintinas.

5Šalys ginčą išsprendė taikiai, sudarė taikos sutartį. Taikos sutartis įstatymui ir šalių interesams neprieštarauja, todėl tvirtintina. Kadangi ginčo tarp šalių nėra, byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 5 p.). Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos ir išaiškintos ( CPK 294 str.). Bylinėjimosi išlaidas apmoka atsakovas ( CPK 88, 92 straipsniai).

6Iš atsakovės pateiktos papildomos medžiagos matyti, kad ieškovės vidutinis atlyginimas yra 1961 Lt, todėl ieškovei priklausytų 5 884,83 Lt kompensacijos (1961,61 Lt x 3 mėn.), todėl teismas gindamas ieškovės interesus ir naujai paaiškėjusias aplinkybes papildomai iš atsakovės priteisia 2555,91 Lt (neatskaičius mokesčių) kompensacijos skirtumo (CPK 417 str.)

7Vadovaudamasis CPK 87, 100 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294, 295 straipsniais, 296 straipsnio 1 dalies 10 punktu, teismas

Nutarė

8Prašymą patenkinti.

92012-03-26 Taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės R. S., a.k. ( - ) ieškinį atsakovo UAB „Pačiolio“ prekyba“ patvirtinti tokiomis sąlygomis: 1. Šalys sutaria pakeisti R. S. darbo santykių nutraukimo pagrindą, nurodant, kad darbo santykiai nutraukti 2012 m. sausio mėn. 02 d. šalių susitarimu.

102. Šalys sutaria, kad „Pačiolio“ prekyba“ R. S. sumoka jos 3 (trijų) vidutinių darbo užmokesčių dydžių kompensaciją (ieškovės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 1109,64 Lt). Iš viso UAB “Pačiolio“ prekyba“ R. S. sumoka 3 328,92 Lt (trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt aštuoni litai 92 cnt). Šalys sutaria, kad „Pačiolio prekyba“ ieškovei R. S. sumoka 3 328,92 Lt (neatskaičius mokesčių) (tris tūkstančius tris šimtus dvidešimt aštuonis litus 92 ct.) kompensacijos iki 2012-03-31d.

113. UAB „Pačiolio“ prekyba“ R. S. sumoka jos patirtas atstovavimo išlaidas (500 Lt). Šalys sutaria, kad „Pačiolio prekyba“ ieškovei R. S. sumoka 500 Lt (penkis šimtus litų) atstovavimo išlaidų iki 2012-03-31d.

124. UAB „Pačiolio“ prekyba“ valstybei (į VMI sąskaitą) apmoka teismo patirtas dokumentų siuntimo išlaidas – 12 Lt (dvyliką litų) ir 49,96 Lt (keturiasdešimt devynis litus 96 ct.).žyminio mokesčio.

135. R. S., pasirašydama šią Taikos sutartį, patvirtina, kad ji bendrovei „Pačiolio“ prekyba“ neturi jokių pretenzijų, kylančių iš anksčiau su šia bendrove ją siejusių darbo teisinių santykių (tame tarpe, bet ne tik – dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, dėl darbo santykių nutraukimo pagrindo, dėl darbo užmokesčio išmokėjimo, dėl neturtinės žalos).

146. R. S., pasirašydama šią Taikos sutartį, įsipareigoja bendrovei „Pačiolio“ prekyba“ grąžinti iš pastarosios darbui gautas, bet iki šiol negrąžintas darbo priemones: nešiojamąjį kompiuterį, mobiliojo interneto jungtį bei mob. tel. aparatą.

15Prašome teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

16Mums yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. mums žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalėsime pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.

17Vienai iš šalių nevykdant šios sutarties sąlygų, kita šalis turi teisę, pranešusi apie tai kitai šaliai raštu (reg. laišku) prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kreiptis į Antstolių kontorą dėl priverstinio sutarties vykdymo proceso.

18Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Panevėžio m. apylinkės patvirtinimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.

19Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys ir tretieji asmenys jokių pretenzijų vieni kitiems nebeturės.

20Šalys ir tretieji asmenys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti, ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.

21Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas tvirtinti teismui ir po vieną egzempliorių pasilieka kiekviena šią sutartį pasirašiusi šalis (ir tretieji asmenys).

22Šalims yra žinoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnio nuostata, jog teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią.

23Šalims yra paaiškintos ir žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės numatytos Civilinio proceso kodekso 294 straipsnyje, t.y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, neleidžiama.

24Civilinę bylą dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo negaliojančiu, kompensacijų ir neturtinės žalos atlyginimo pagal ieškovės R. S. ieškinį atsakovui UAB „Pačiolio“ prekyba“, nutraukti.

25Priteisti atsakovo UAB „Pačiolio“ prekyba“, į/k ( - ), 2 555,91 Lt (neatskaičius mokesčių) kompensacijos skirtumo R. S., a.k. ( - ) naudai.

26Priteisti atsakovo UAB „Pačiolio“ prekyba“ į/k ( - ), valstybei, 49,96 Lt (keturiasdešimt devynis litus 96 ct.) žyminio mokesčio ir 12 Lt (dvylika litų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos FM, įmonės kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) banke AB Swedbank , banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

27Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima... 2. parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl drausminių... 3. Šalys ginčą išsprendė taikiai, sudarė taikos sutartį. Šalys prašo... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Šalys ginčą išsprendė taikiai, sudarė taikos sutartį. Taikos sutartis... 6. Iš atsakovės pateiktos papildomos medžiagos matyti, kad ieškovės vidutinis... 7. Vadovaudamasis CPK 87, 100 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294,... 8. Prašymą patenkinti.... 9. 2012-03-26 Taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės R. S., a.k. ( - )... 10. 2. Šalys sutaria, kad „Pačiolio“ prekyba“ R. S. sumoka jos 3 (trijų)... 11. 3. UAB „Pačiolio“ prekyba“ R. S. sumoka jos patirtas atstovavimo... 12. 4. UAB „Pačiolio“ prekyba“ valstybei (į VMI sąskaitą) apmoka teismo... 13. 5. R. S., pasirašydama šią Taikos sutartį, patvirtina, kad ji bendrovei... 14. 6. R. S., pasirašydama šią Taikos sutartį, įsipareigoja bendrovei... 15. Prašome teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.... 16. Mums yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės... 17. Vienai iš šalių nevykdant šios sutarties sąlygų, kita šalis turi teisę,... 18. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Panevėžio m. apylinkės... 19. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys ir tretieji asmenys jokių... 20. Šalys ir tretieji asmenys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus... 21. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas... 22. Šalims yra žinoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnio... 23. Šalims yra paaiškintos ir žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos... 24. Civilinę bylą dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, atleidimo iš darbo... 25. Priteisti atsakovo UAB „Pačiolio“ prekyba“, į/k ( - ), 2 555,91 Lt... 26. Priteisti atsakovo UAB „Pačiolio“ prekyba“ į/k ( - ), valstybei, 49,96... 27. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio...