Byla 2S-419-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Rasos Gudžiūnienės

3teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarties, kuria paliktas nenagrinėtu ieškovo UAB ,,Armitana“ ieškinys.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Ieškovas UAB ,,Armitana“ kreipėsi su ieškiniu į teismą ir prašė ieškovo naudai iš atsakovo UAB ,,EKSPO-MATEC“ priteisti 19 936 Lt sumą, bei 1399,07 Lt įstatyminių palūkanų; 6 proc, dydžio metines palūkanas nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas

7Pareiškėjas ieškinio reikalavimą grindė tarp ginčo šalių 2007-12-19 sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi, kuria šalys susitarė, jog atsakovas pagamins ir parduos ieškovui prekes, o šis už gautas prekes atsiskaitys. Šalys taip pat susitarė, kad ieškovas sutarties pasirašymo metu turi sumokėti atsakovui 50 procentų dydžio avansą, likusią sumą kai gaus prekes. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė ir 26 936 Lt avansą sumokėjo, tačiau atsakovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų nusprendė sutartį, dėl esminių jos pažeidimų, nutraukti. Sutarties nutraukimą lėmė, tai, kad prekių pagaminimas ir perdavimas sutartyje nustatytais terminais ieškovui buvo būtinas ir nesilaikant nustatytų terminų iš gautų prekių jis nebūtų gavęs jokios materialinės naudos. Priėmęs sprendimą nutraukti sutartį ieškovas 2008-02-14 atsakovui išsiuntė pranešimą apie vienašališką sutarties nutraukimą, kuriame reikalavo, jog atsakovas gražintų sumokėtą 26 936 Lt avansą. Atsakovui pripažinus jog jis sutartį vykdė netinkamai ji buvo nutraukta, o ieškovui gražinta tik dalis sumokėto avanso 7000 Lt, todėl ieškovas reikalavo iš atsakovo priteisti likusią nesumokėto 19 936 Lt avanso dalį, priteisti procesines palūkanas bei 6 proc. metines palūkanas nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas BĮ UAB ,,EKSPO-MATEC“ atsiliepime į ieškinį prašė teismo jį atmesti.

9Atsakovo nuomone, ieškovo reikalavimas pagrįstas iš dalies, kadangi iš sumokėtos avanso sumos 19 936 Lt ieškovui buvo gražinta ne 7000 Lt, o 12 000 Lt ir atsakovo pripažįstamą skolą sudaro 14 936 Lt. Be to ši suma ieškovui buvo pervesta 2008-12-02, todėl avansas ieškovui yra gražintas, o reikalavimas dėl palūkanų mokėjimo yra neteisėtas, kadangi atsakovas piniginės prievolės ieškovui niekada neturėjo.

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008-12-09 nutartimi 2008-12-24 skyrė parengiamąjį teismo posėdį.

11Teismas pažymėjo, jog atsakovas gražino ieškovui 19 936 Lt. avansą, tačiau atsakovui nesutinkant su reikalavimu priteisti 1399,07 Lt palūkanas, skyrė teismo posėdį siekdamas šalis sutaikyti.

12II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

13Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutartimi UAB „Armitana“ ieškinys atsakovui bendrai Lietuvos – Vokietijos įmonei UAB „Ekspo-Matec“, dėl 19 936 Lt avanso bei 1 399,07 Lt palūkanų priteisimo paliktas nenagrinėtu.

14Teismas pažymėjo, kad į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko nei ieškovas UAB „Armitana“, nei ieškovo atstovas adv. Algirdas Goštautas. Apie bylos nagrinėjimo vietą bei laiką ieškovui bei jo atstovui pranešta tinkamai, prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo iki parengiamojo posėdžio pradžios negauta. Atsakovo atstovas klausimą dėl bylos nagrinėjimo neatvykus ieškovui, paliko spręsti teismui savo nuožiūra, neprašė priimti sprendimo už akių tik nurodė, kad prašomą avansą jo įmonė ieškovui sugrąžino, todėl nori, kad kuo greičiau būtų panaikintas jo įmonės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas iš byloje esančių dokumentų nenustatė, jog ieškovas prašytų nagrinėti ieškinį jam nedalyvaujant, todėl remdamasis įstatymu teismas paliko ieškinį nenagrinėtą (LR CPK 246 str. 1 d., 296 str. 5 p.).

15Teismas sprendė, jog užbaigus bylą yra pagrindas pagal LR CPK 150 str. 3 d. panaikinti ieškovo bendros Lietuvos – Vokietijos įmonės UAB „Ekspo-Matec“ atžvilgiu teismo 2008-11-11 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą turtui bei piniginėms lėšoms.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

17Ieškovas UAB ,,Armitana“ atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti.

18Ieškovas nurodė, kad teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, kadangi teismo posėdžio metu nebuvo nagrinėtas ieškovo atstovo advokato Algirdo Goštauto 2008-12-23 teismui pateiktas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą ir priimti patikslintą ieškinį. Be to ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis, užkirsti galimybes vilkinti procesą, tačiau ieškovas neatvykdamas į teismo posėdį to nesiekė, kadangi nuo 2008-12-23 iki 2009-01-19 buvo išvykęs į ES rinkimų stebėjimo misiją Bangladeše, todėl negalėjo dalyvauti teismo posėdyje.

19Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas nebuvo.

20Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

21Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas nepagrįstai paliko ieškovo ieškinį nenagrinėtu, kadangi iki teismo posėdžio teismui buvo pateiktas prašymas su jį pagrindžiančiai įrodymais, dėl teismo posėdžio atidėjimo ir nurodytos svarbios priežastys dėl ko ieškovo atstovas negalėjo dalyvauti teismo posėdyje.

22Iš bylos duomenų nustatyta, jog ieškovas UAB ,,Armitana“ kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydamas iš atsakovo UAB ,,EKSPO-MATEC“ priteisti 19 936 Lt sumą, bei 1399,07 Lt įstatyminių palūkanų; 6 proc, dydžio metines palūkanas nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kadangi atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir nepagamino ieškovui reikiamų prekių (b.l. 2-3). 2008-04-21 su advokatu Algirdu Goštautu ieškovas sudarė atstovavimo sutartį, kurioje jis be procesinių dokumentų rengimo, įsipareigojo atstovauti ieškovą visų instancijų teismuose (b.l. 8). Atsakovas nesutiko su ieškiniu atsikirsdamas, jog įsipaeigojimai yra įvykdyti ir 14936 Lt suma ieškovui yra pervesta 2008-12-02 (b.l. 27). Teismo nutartimi 2008-12-24 buvo skirtas parengiamasis posėdis civilinėje byloje (b.l. 31). Pranešimas apie teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovui ir ieškovo atstovui buvo įteiktas 2008-12-11 (b.l. 35;37), o prieš teismo posėdį 2008-12-23 buvo gautas ieškovo atstovo advokato Algirdo Goštauto prašymas atidėti teismo posėdį dėl jo išvykos į užsienį, kartu buvo pateikti išvykimą pagrindžiantys dokumentai (b.l. 42-43). 2008-12-24 teismas, į teismo posėdį neatvykus ieškovui bei ieškovo atstovui paliko ieškinį nenagrinėtu (b.l. 40-41).

23Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtu. Kaip nustatyta įstatyme teismas gali atidėti teismo posėdį ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius, savo neatvykimą ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis) (CPK 246 str. 1 d.). Tiek ieškovo, tiek jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį laikomos nesvarbiomis, jei nenustatyta papildomų aplinkybių, patvirtinančių tų priežasčių reikšmingumą konkrečioje byloje. Tai reiškia, kad prašant atidėti teismo posėdį turi būti ne tik nurodytas bet ir įrodytas teismo posdžio atidėjimo pagrindas. Nagrinėjamoje byloje, teismui, ieškovo atstovas pateikė rašytinius įrodymus (CPK 177 str. 2 d.,178 str.) pagrindžiančius jo nedalyvavimą teismo posėdyje, o teismas pateiktų rašytinių įrodymų (CPK 177 str. 2 d.,178 str.), išrašo iš lėktuvo keleivių bilietų rezervacijos dokumentų, nevertino, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog bylą nagrinėjęs teismas neteisingai aiškino ir pritaikė bylos nagrinėjimo atidėjimą reglamentuojančias teisės normas bei pažeidė ieškovo teisę į tinkamą procesą, todėl pirmos instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tokia teisėjų kolegijos išvadą pagrindžia ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (CPK 4 str.) konstatavęs, jog teikiamo prašymo pagrįstumas turi būti patvirtintas pridėtais dokumentais, pateisinančiais ieškovo ar jo atstovo neatvykimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis 2006 m. sausio 18 d. Nr. 3K-30-50/2006).

24Esant nurodytoms aplinkybėms atskirasis skundas tenkintinas.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

26Patenkinti ieškovo UAB ,,Armitana“ atstovo advokato Algirdo Goštauto atskirąjį skundą ir panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008-12-24 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-12150-735/2008 bei ieškinį perduoti nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Rasos Gudžiūnienės... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Ieškovas UAB ,,Armitana“ kreipėsi su ieškiniu į teismą ir prašė... 7. Pareiškėjas ieškinio reikalavimą grindė tarp ginčo šalių 2007-12-19... 8. Atsakovas BĮ UAB ,,EKSPO-MATEC“ atsiliepime į ieškinį prašė teismo jį... 9. Atsakovo nuomone, ieškovo reikalavimas pagrįstas iš dalies, kadangi iš... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008-12-09 nutartimi 2008-12-24 skyrė... 11. Teismas pažymėjo, jog atsakovas gražino ieškovui 19 936 Lt. avansą,... 12. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 13. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutartimi UAB... 14. Teismas pažymėjo, kad į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko nei... 15. Teismas sprendė, jog užbaigus bylą yra pagrindas pagal LR CPK 150 str. 3 d.... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 17. Ieškovas UAB ,,Armitana“ atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti.... 18. Ieškovas nurodė, kad teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, kadangi... 19. Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas... 20. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 21. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas nepagrįstai paliko ieškovo... 22. Iš bylos duomenų nustatyta, jog ieškovas UAB ,,Armitana“ kreipėsi su... 23. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo... 24. Esant nurodytoms aplinkybėms atskirasis skundas tenkintinas.... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija... 26. Patenkinti ieškovo UAB ,,Armitana“ atstovo advokato Algirdo Goštauto...