Byla 2-2862-577/2013
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovo ( - ) Daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškiniu atsakovams AB „Hanner“ ir BUAB „RANGA-IV“ dėl pažeistų teisių gynimo,

Nustatė

2Ieškovas ( - ) Daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį, kuriuo prašo pripažinti atsakovo BUAB „RANGA-IV“, atstovaujamą administratoriaus UAB „Valnetas“ ir atsakovo AB „Hanner“ sudarytą susitarimą dėl 2004-08-26 nuomos sutarties nutraukimo negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, taikyti restituciją, bei priteisti ieškovo naudai iš atsakovų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

3Ieškinį atsakytina priimti.

4Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Civilinio proceso įstatymas nustato, kad tuo atveju, kai ieškinys neteismingas teismui, teismas turi atsisakyti jį priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas). CPK 27 straipsnyje išvardinta, kokios bylos teismingos apygardos teismams kaip pirmosios instancijos teismams. Šiuo atveju rūšinis teismingumas nustatomas pagal konkrečius kriterijus: ginčo pobūdį, sumą ir šalis. Pagal apylinkių teismų kompetenciją nustatantį CPK 26 straipsnį, šie teismai pirmąja instancija nagrinėja visas civilines bylas, jei įstatymas nenurodo bendros taisyklės išimčių, kurių nebaigtinis sąrašą pateiktas CPK 27, 28 straipsniuose.

5Įmonių bankroto įstatymo 15 str. 2 d. imperatyviai nustato, jog visos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, proceso įstatymo nustatytais atvejais perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Kai proceso įstatymo nustatytais atvejais byla nėra perduodama bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, apie šioje byloje priimtą ir įsiteisėjusį sprendimą teismas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

6Sprendžiant klausimą, kuriam teismui teismingas ieškovo ieškinys dėl pažeistų teisių gynimo, konkrečiai dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, pagrindinis kriterijus yra ginčo pobūdis. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje pagal procesinį tikslą ieškiniai skirstomi į ieškinius dėl pripažinimo, ieškinius dėl priteisimo ir ieškinius dėl teisinių santykių modifikavimo. Skirtingai nei ieškiniu dėl priteisimo, ieškiniu dėl pripažinimo iš esmės siekiama tik konstatuoti tam tikrų teisių ir pareigų arba teisinio santykio, ar jo dalies buvimą, arba priešingai - nebuvimą. Teismo sprendimai bylose pagal ieškinius dėl pripažinimo paprastai turi prejudicinę galią susijusiose bylose dėl priteisimo, jeigu reikalavimai dėl pripažinimo ir priteisimo pareiškiami atskirai. Kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, kad ieškiniai dėl pripažinimo ir teisinių santykių modifikavimo, kurie pareikšti ne dėl turto ar neturi tiesioginio ryšio su turtu, pripažintini neturtiniais ieškiniais. Teismų praktikoje pripažįstama, jog sprendžiant, ar reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu yra turtinis, atsižvelgiama ir į tai, ar kartu prašoma taikyti restituciją, nes tik tokiu atveju galima įvertinti priteistiną turtinę naudą.

7Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, suvienodindamas teismų praktiką dėl turtinių ir neturtinių reikalavimų 2011 m. gegužės 27 d. nutartyje civilinėje byloje 3K-3-264/2011 konstatavo, jog tuo atveju, kai pareikštu ieškiniu neprašoma ieškovui priteisti lėšų ar kito turto, teismo sprendimu ieškovui nebūtų priteista lėšų, kito turto ar suteikta kitos turtinės naudos ir todėl jo turtinė padėtis nepasikeistų, o tiesioginių turtinių padarinių atsirastų tik atsakovui, <...> ginčas, kilęs ne dėl lėšų ar kito konkretaus turto priteisimo, nėra tiesiogiai susijęs su turtu, todėl toks ieškinys kvalifikuotinas kaip neturtinis, o jo teismingumas nustatytinas pagal CPK 26, 27 straipsnių taisykles.

8Ieškovas teigia, kad jo ieškinys yra Actio Pauliana, t.y. pareikštas CK 6.66 str. 1 d. pagrindu, kadangi atsakovams nutraukus nuomos sutartį, buvo panaikinta Bendrijos nariams ir gyventojams nuomos sutarties pagrindu perleista teisė nevaržomai ir nemokamai naudotis parkingu jiems priskirtomis 167 kv.m. plote esančiomis parkavimo vietomis, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Paaiškina, kad ieškovas, kaip bankrutuojančios įmonės kreditorius, turi teisę ginti savo teises ir kitomis tiek LR ĮBĮ numatytomis, tiek nenumatytomis, bet šiam įstatymui neprieštaraujančiomis priemonėmis.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija 2012 m. lapkričio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012 konstatavo, jog žyminis mokestis, mokėtinas už actio Pauliana ieškinį, priklauso nuo to, kokio pobūdžio reikalavimu – turtiniu ar neturtiniu – turi būti laikomas šis ieškinys. Kasacinio teismo praktika aptariamu klausimu nevienoda: tam tikrais atvejais actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytas turtiniu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Lietuvos aukštosios jūreivystės mokykla v. R. D. ir kt., bylos Nr. 3K-3-593/2009), kai kuriais atvejais – neturtiniu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje L. K. v. E. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-264/2011; kt.). Vienodindama šią praktiką ir pasisakydama dėl actio Pauliana pagrindu reiškiamo reikalavimo kvalifikavimo turtiniu ar neturtiniu, plenarinė sesija atkreipia dėmesį į tai, kad tokiu ieškiniu kreditorius iš esmės siekia pripažinti negaliojančiu tam tikro turto perleidimo sandorį ir taikyti restituciją, t. y. ginčijama sutartimi perleistą turtą grąžinti skolininko nuosavybėn, kad kreditorius galėtų iš šio turto patenkinti savo reikalavimą. Iki 2011 m. spalio 1 d. galiojusio CPK 85 straipsnio 1 dalies 2 punkte buvo įtvirtinta, kad bylose dėl turto išreikalavimo ieškinio suma nustatoma pagal išreikalaujamo turto rinkos vertę. Ieškinio sumos nustatymas nesiejamas su tuo, kam grąžinamas iš atsakovo priteistinas išreikalaujamas turtas. Dėl to anksčiau buvusi kasacinio teismo praktika, pagal kurią actio Pauliana ieškinys pripažintas neturtiniu reikalavimu, atsižvelgiant į tai, kad tokio ieškinio patenkinimo atveju turtas priteisiamas ne ieškovui (kreditoriui), o skolininkui, yra ydinga ir negali būti tęsiama. Taigi actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šią išvadą dėl įstatymų leidėjo valios actio Pauliana ieškinį laikyti turtiniu reikalavimu patvirtina ir nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigalioję CPK 85 straipsnio pakeitimai, nes naujame šio straipsnio 1 dalies 11 punkte tiesiogiai įtvirtinta, kad bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ieškinio suma nustatoma pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija. Kvalifikavus actio Pauliana ieškinį turtiniu, jis žyminiu mokesčiu apmokestinamas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą kaip turtinis reikalavimas.

10Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovas ieškiniu prašo pripažinti atsakovo BUAB „RANGA-IV“, atstovaujamą administratoriaus UAB „Valnetas“ ir atsakovo AB „Hanner“ sudarytą susitarimą dėl 2004-08-26 nuomos sutarties nutraukimo negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, taikyti restituciją. Ieškinio pagrindas yra ieškovo pažeistų teisių gynimas. Prašoma taikyti restitucija turėtų būti suprantama kaip ieškovo siekis, pripažinus susitarimą dėl nuomos sutarties nutraukimo negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, atstatyti šalis į prieš tai buvusią padėtį, t.y. kad Bendrijos nariai ir gyventojai ir toliau galėtų nevaržomai ir nemokamai naudotis parkingu jiems priskirtomis 167 kv.m. plote esančiomis parkavimo vietomis, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Darytina išvada, kad ieškinio patenkinimo atveju, teismo sprendimu ieškovui nebūtų priteista turtinės naudos, jo turtinė padėtis išliktų nepasikeitusi.

11Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ginčas yra kilęs ne dėl lėšų ar kito konkretaus turto priteisimo, nėra tiesiogiai susijęs su turtu, todėl toks ieškinys kvalifikuotinas kaip neturtinis, o jo teismingumas nustatytinas pagal CPK 26, 27 straipsnių taisykles. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog rūšinio bylų teismingumo principo pažeidimas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punktas).

12CPK 31 str. yra įtvirtintas išimtinis teismingumas. Pagal CPK 31 str. 1 d. ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, išskyrus pareiškimus dėl sutuoktinių turto padalijimo santuokos nutraukimo bylose, dėl arešto nekilnojamajam daiktui panaikinimo teismingi nekilnojamojo daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos teismui. Šioje byloje ginčas yra susijęs su nekilnojamuoju daiktu, t.y. dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu pagal 2004-08-26 nuomos sutartį, todėl jam turi būti taikomas išimtinis teismingumas. Atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamas daiktas – dalis daugiaaukštės stovėjimo aikštelės – parkingo, kurio unikalus Nr. ( - ), kurią sudaro 167 parkavimo vietos, buvimo vieta yra Konstitucijos pr. 7B, Vilniuje, t.y. Vilniaus miesto apylinkės teismo veiklos teritorijoje. Todėl ieškovo ieškinys teismingas Vilniaus miesto apylinkės teismui. Dėl šių aplinkybių ieškinį, kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui, priimti atsisakytina.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290, 291 straipsniais,

Nutarė

14atsisakyti priimti ieškovo ( - ) Daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškiniu atsakovams AB „Hanner“ ir BUAB „RANGA-IV“ dėl pažeistų teisių gynimo, kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai