Byla 2A-152-368/2013
Dėl valdybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Rasos Bartašienės, Vytauto Kursevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. M. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovų P. M. ir V. M. ieškinį atsakovui Kelmės rajono Kiaunorių medžiotojų būreliui dėl valdybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai P. M. ir V. M. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydami pripažinti Kelmės rajono Kiaunorių medžiotojų būrelio 2012 m. balandžio 4 d. valdybos sprendimą dėl ieškovų pašalinimo iš būrelio narių sąrašo negaliojančiu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas P. M. nuo 1977 metų buvo Kelmės rajono Kiaunorių medžiotojų būrelio (toliau būrelio) narys, šio būrelio ( - ), o ieškovas V. M. nuo 2001 metų buvo šio būrelio narys. Pažymėjo, kad 2012 m. balandžio 6 d. gavo atsakovo pranešimą, jog 2012 m. balandžio 4 d. būrelio valdybos sprendimu yra pašalinti iš būrelio narių sąrašo, o 2012 m. balandžio 14 d. gavo dar vieną pranešimą, kad sprendimas pašalinti ieškovus iš būrelio narių sąrašo buvo priimtas gavus daugumos būrelio narių raštiškai pateiktą nepasitikėjimą jų veikla būrelyje. Ieškovai mano, kad pašalinti iš būrelio narių nepagrįstai ir teigė, jog nevykdė jokios veiklos, nesuderinamos su būrelio tikslais.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovų 21,05 Lt proceso išlaidas valstybei ir 2904 Lt advokato paslaugų išlaidas atsakovui. Teismas sprendė, kad būrelis galėjo netekti pasitikėjimo ieškovais, kadangi V. M. baustas administracine tvarka. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad ieškovų narystės būrelyje klausimą tiesiogiai išsprendė valdyba, ir sprendimą patvirtino susirinkimas, nesuponuoja jų teisių pažeidimo, nes narystės būrelyje klausimas priklauso ir visuotinio susirinkimo kompetencijai. Pažymėjo, kad ginčijamas nutarimas buvo priimtas reikiama balsų dauguma ir ieškovų pašalinimo iš būrelio narių procedūra nebuvo pažeista. Teismas, atsižvelgdamas į Asociacijų įstatymo 14 straipsnio nuostatas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtą civilinę bylą Nr. 3K-3-550/2006, plačiau neanalizavo ieškovų pašalinimo iš medžiotojų būrelio priežasčių ir sąlygų.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

9Skųsdamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimą, apeliantas (ieškovas) P. M. prašo teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį tenkinti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neteisingai taikė materialines ir procesines teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausio ir Lietuvos Konstitucinio teismų praktikos ir išaiškinimų, neįvertino visų bylos aplinkybių ir neišreikalavo visų ieškovų nurodytų įrodymų. Apelianto manymu, teismas nepagrįstai vertino tik procedūrinį ieškovų pašalinimo iš būrelio narių aspektą.

10Atsiliepdamas į apeliacinį skundą, ieškovas V. M. prašo skundą tenkinti ir panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti. Atsiliepime pažymi, kad pritaria skunde išdėstytiems argumentams.

11Atsiliepdamas į apeliacinį skundą, atsakovas Kelmės rajono Kiaunorių medžiotojų būrelis prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodoma, kad apeliantas skunde pakeitė ieškinio pagrindą, kadangi iškėlė naujus klausimus, susijusius su būrelio valdybos kompetencija. Pabrėžiama, kad apelianto nurodytos kasacinio teismo nutarties faktinės aplinkybės nėra panašios į šios bylos aplinkybes. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad apeliantas neginčijo visuotinio susirinkimo sprendimo. Atsakovas mano, kad ginčijamas asociacijos valdybos sprendimas neužkerta apeliantui teisės dalyvauti kitų būrelių veikloje.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

13teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

15Apelianto (ieškovo) P. M. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Apeliaciniame skunde, be kita ko, keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino tik ieškovų pašalinimo iš asociacijos narių procedūrinius aspektus ir nevertino materialiųjų pagrindų.

17Minėta, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į Asociacijų įstatymo 14 straipsnio nuostatas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus civilinėje byloje Nr. 3K-3-550/2006, nusprendė nevertinti ieškovų pašalinimo iš medžiotojų būrelio priežasčių ir sąlygų, t. y. materialiojo aspekto.

18Pagal Asociacijų įstatymo 14 straipsnį valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus.

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutartyje, kuria rėmėsi pirmosios instancijos teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-550/2006), išaiškino, kad nagrinėjant tokio pobūdžio bylas reikia įvertinti tik procedūrinius narių pašalinimo iš medžiotojų klubo narių aspektus, t. y. įvertinti, ar nebuvo pažeista medžiotojų būrelio įstatuose nustatyta narių pašalinimo iš būrelio procedūra.

20Kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuolat formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus, todėl turi būti vadovaujamasi vėliausiais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais.

21Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi objektyvią būtinybę (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas, bylos Nr. 26/07) koreguoti egzistavusią teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, pagal kurią, atsižvelgiant į Asociacijų įstatymo 14 straipsnyje įtvirtintas asociacijų veiklos garantijas, teismas klausimus dėl asociacijos nario pašalinimo turi teisę analizuoti neva tik procedūriniu aspektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-3-550/2006) konstatavo, jog Asociacijų įstatymo 14 straipsnyje įtvirtintos asociacijų veiklos garantijos galėtų būti suprantamos ir aiškinamos kaip garantijos, suteikiančios asociacijoms tam tikrą autonomiškumą viešosios valdžios administracinio kišimosi aspektais, tačiau negali būti vertinamos kaip ribojančios pagal įstatymus veikiančios teisminės valdžios kontrolės. Toks asociacijų veiklos garantijų aiškinimas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, atitinka ir Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, kurioje nurodoma, kad esminis Konstitucijoje numatytų susivienijimų konstitucinio teisinio statuso elementas yra jų autonomiškumas valstybės valdžios, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, kitaip tariant, viešosios valdžios, atžvilgiu. Nurodė, kad, kai pašalintas asociacijos narys teisme ginčija jo pašalinimo iš asociacijos teisėtumą ir pagrįstumą bei šiuo aspektu susiduria konkuruojantys asociacijos ir pašalinto jos nario interesai, bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl ieškinio tenkinimo, turi, be kita ko, atsižvelgti į būtinumą kiekvienu atveju nustatyti teisingą ir tinkamą interesų pusiausvyrą. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuotiems asmenims tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui: pavyzdžiui, turi būti iš anksto ir aiškiai suformuluojami pašalinimo pagrindai, sudaromos sąlygos (galimybės) surinkti ir pateikti visą šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją, susiformuoti narių nuomonei, pasisakyti visiems suinteresuotiems asmenims, pateikti atsikirtimus ir pan.; tokiais atvejais turi būti užtikrinama, jog šie reikšmingi klausimai nebūtų nagrinėjami, sprendžiami ir (arba) dėl jų balsuojama iš esmės nepasirengus.

22Kolegija, įvertindama tai, kad ieškovai pašalinimą iš būrelio narių grindė ne tik procedūriniais pašalinimo iš medžiotojų klubo narių aspektais (pvz., 99 b. l.), bet ir materialiaisiais pagrindais (pvz., 1–3, 98, 124 b. l.), o skundžiamu teismo sprendimu ieškinys buvo atmestas vien tuo pagrindu, jog, teismo vertinimu, procedūrinis ieškovų pašalinimo iš medžiotojų klubo narių aspektas nebuvo pažeistas ir teismo nebuvo vertinami materialieji ieškovų pašalinimo iš būrelio pagrindai (pritaikytų sankcijų proporcingumas ieškovų galbūt padarytiems pažeidimams ir pan.), su tuo atsiliepime į apeliacinį skundą sutiko ir atsakovas, pažymėdamas, kad teismas sprendime įvertino ir pasisakė tik dėl procedūrinių aspektų (149 b. l.), taip pat atsižvelgdama į teisinį reglamentavimą, pagal kurį motyvuojamojoje sprendimo dalyje glausta forma, be kita ko, turi būti nurodomas įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas (CPK 270 straipsnio 4 dalies 2 punktas), sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybių, dėl kurių kilo šalių ginčas, t. y. teismas neatskleidė bylos esmės.

23Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2009; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

24Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, kolegija daro išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi kitais aspektais, todėl nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

25Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

26Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai P. M. ir V. M. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 9. Skųsdamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d.... 10. Atsiliepdamas į apeliacinį skundą, ieškovas V. M. prašo skundą tenkinti... 11. Atsiliepdamas į apeliacinį skundą, atsakovas Kelmės rajono Kiaunorių... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 13. teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Apelianto (ieškovo) P. M. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Apeliaciniame skunde, be kita ko, keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos... 17. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į Asociacijų... 18. Pagal Asociacijų įstatymo 14 straipsnį valstybės ir savivaldybių... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 20. Kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuolat formuoja... 21. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus... 22. Kolegija, įvertindama tai, kad ieškovai pašalinimą iš būrelio narių... 23. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir... 24. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, kolegija daro išvadą, kad byla... 25. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d....