Byla 2-987/2013
Dėl negrąžintos paskolos priteisimo, trečiasis asmuo T.S

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės J.S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria civilinė byla buvo sustabdyta, civilinėje byloje Nr. 2-1293-370/2012 pagal ieškovės J.S. ieškinį atsakovui S.G. dėl negrąžintos paskolos priteisimo, trečiasis asmuo T.S.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 81 516,16 Lt negrąžintos paskolos, 73 364,54 Lt palūkanų ir 5 procentus procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas pareiškė prašymą sustabdyti šią civilinę bylą. Nurodė, kad ieškovė nepagrįstai kreipėsi į teismą su šiuo ieškiniu, neteisėtai pareikalavo areštuoti jo turtą. Gindamas savo pažeistas teises ir teisėtą interesą ir neturėdamas lėšų samdyti šioje civilinėje byloje kvalifikuoto advokato, jis, vadovaudamasis CPK 51 straipsnio 1 dalyje numatyta teise turėti atstovą, dar 2012 m. birželio 29 d. kreipėsi į Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, prašydamas kuo skubiau suteikti jam garantuojamą ir 100 proc. valstybės apmokamą antrinę teisinę pagalbą, tačiau minėtos tarnybos direktorius 2012 m. liepos 4 d. raštu atsisakė jam skirti advokatą šioje byloje. Todėl atsakovas įstatymo nustatyta tvarka kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti tarnybos sprendimą. Byla administracine tvarka dar nėra išnagrinėta. Kadangi toje byloje jam taip pat reikalingas advokatas, jis 2012 m. rugpjūčio 16 d. kreipėsi į tą pačią tarnybą dėl advokato skyrimo, tačiau advokatas nebuvo paskirtas, prašymas persiųstas nagrinėti Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, kuri 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu prašymo netenkino. Šį sprendimą atsakovas taip pat apskundė Šiaulių apygardos administraciniam teismui, byla taip pat neišnagrinėta iki galo. Pareiškus prašymą gauti antrinę teisinę pagalbą minėtoje administracinėje byloje, Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimu jam buvo paskirtas advokatas. Nesutinka, kad ši civilinė byla būtų nagrinėjama be advokato, nes negali pats vesti bylos ir tam neturi jokių teisinių žinių. Nagrinėjama byla yra sudėtinga, reikalauja specialių teisinių žinių, teisinės praktikos ir patirties, ieškinio kaina yra labai didelė, todėl turės poveikį jam ir jo šeimos narių turtinėms ir neturtinėms teisėms bei interesams. Prašo bylą sustabdyti be datos pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą, 164 straipsnio 4 punktą, iki bus išnagrinėtos administracinės bylos dėl teisinės pagalbos suteikimo.

5Ieškovė prašė atsakovo prašymo netenkinti, nes atsakovas sugeba savo teises ginti pats, tik piktnaudžiauja tokia teise.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinę bylą sustabdė iki bus išspręstas valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimo klausimas atsakovui S.G. pagal jo 2012 m. birželio 29 d. prašymą Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Teismas iš esmės sutiko su atsakovo prašyme išdėstytais motyvais dėl įstatymo nustatytos teisės vesti bylą per kvalifikuotą teisininką užtikrinimo (CPK 51 str. 1 d., 56 str. 1 d. 1 p., 57 str. 3 d., 99 str. 1 d.), tačiau, įvertinęs atsakovo pateiktus duomenis apie nagrinėjamus administraciniuose teismuose ginčus dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo, konstatavo, kad yra pakankamas teisinis pagrindas pripažinti šios civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymą būtinu, iki bus iki galo išspręstas antrinės teisinės pagalbos suteikimo klausimas pagal atsakovo 2012 m. birželio 29 d. pateiktą prašymą Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl advokato skyrimo šioje civilinėje byloje. Pažymėjo, kad administracine tvarka nagrinėjami ginčai dėl asmens procesinės teisės turėti atstovą, o ne dėl nustatytinų aplinkybių, susijusių su civilinėje byloje nagrinėjamu ginču, kurios turėtų įtakos šios bylos ginčo nagrinėjimui (CPK 164 str. 4 p., 182 str. 2 p.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymo netenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas pažeidė procesinės teisės normas, nenurodydamas išsamių motyvų, kodėl reikėjo sustabdyti civilinę bylą CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu, kai, praėjus daugiau kaip 5 mėnesiams po kreipimosi dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo, atsakovas vis dar neturi atstovo byloje.

112. Teismas nenustatė akivaizdžios aplinkybės, kad atsakovas gali vesti bylą pats, jam jokios valstybės remiamos antrinės teisinės pagalbos nereikia. Pažymėjo, kad atsakovas parodė savo teisines ir finansines galimybes savo jėgomis vesti civilinę bylą, pateikdamas eilę procesinių dokumentų.

12Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašė skundą atmesti, skirti ieškovei 20 000 Lt baudą, pusę tos sumos skiriant atsakovui. Nurodė, kad teismas pagrįstai sustabdė bylos nagrinėjimą, kol atsakovui bus užtikrinta teisinė pagalba ir skirtas advokatas.

13Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą pritarė skunde išdėstytoms aplinkybėms ir faktams ir prašė jį tenkinti. Papildomai nurodė, kad atsakovas turi pastovų darbą, taip pat 1500 Lt per mėnesį pajamas iš buvusios jo parduotuvės ( - ) nuomos, Registrų centro duomenimis disponuoja 1 733 000 Lt vertės turtu. Mano, kad atsakovas stengiasi dirbtinai stabdyti teismo procesą bei piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Byloje spręstinas klausimas, ar pagrįsta ir teisėta nutartis, kuria teismas sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu.

16Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. CPK numato teismo teisę sustabdyti civilinę bylą tais atvejais, kai pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina (CPK 164 str. 4 d.). Visais atvejais ši teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (CPK 2 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, spręsdamas ar yra pagrindas stabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 dalį, turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo požiūriu, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

17Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sustabdė civilinę bylą iki bus išspręstas valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimo klausimas atsakovui S.G. pagal jo 2012 m. birželio 29 d. prašymą Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad atsakovas turi tiek teisinių, tiek finansinių galimybių savo jėgomis vesti civilinę bylą, ką patvirtina į bylą pateikti jo procesiniai dokumentai.

18Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad įstatymas leidžia šalims vesti bylas pačioms arba per savo atstovus (CPK 51 str.). Pažymėtina, kad CPK 42 straipsnio 5 dalyje šalims yra įtvirtinta pareiga ne tik veikti siekiant, kad bylą būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, bet ir pasirūpinti tinkamu atstovavimu. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas yra ne teisininkas, todėl sutiktina, kad asmeniui, neturinčiam teisinio išsilavinimo, yra pakankamai sudėtinga tinkamai įvertinti tam tikrą teisinę situaciją ir tinkamai gintis nuo pareikšto ieškinio.

19Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs bylos medžiagą bei apeliantės atskirojo skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuria sustabdė bylos nagrinėjimą.

20Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 25 d. sprendimu pareiškėjo S.G. skundą dėl Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. (1.7)-SR-2552 panaikinimo bei įpareigojimo priimti sprendimą pagal pareiškėjo 2012 m. birželio 29 d. prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą atmetė kaip nepagrįstą. Minėtas sprendimas įsiteisėjo 2013 m. vasario 9 d. Atsižvelgiant į šią aplinkybę tuo pačiu darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju bylos sustabdymas nepažeidžia proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principo, nes bylos nagrinėjimas gali būti vėl atnaujintas išnykus nutartyje nurodytai sustabdymo aplinkybei.

21Atsakovas prašė skirti ieškovei 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

22CPK 95 str. straipsnis reglamentuoja piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes. Remiantis šiuo straipsniu, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Atsakovas, prašydamas skirti baudą, visiškai neargumentuoja tokio savo prašymo, todėl teismas neturi pagrindo spęsti, jog ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, kadangi naudojimasis įstatyme numatyta teise paduoti atskirąjį skundą nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis. Nėra pagrindo manyti, kad ieškovė pateikė atskirąjį skundą kitu tikslu, o ne siekdama apginti, jos manymu, pažeistą subjektinę teisę. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skirti baudą ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atsisakytina.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 81 516,16 Lt negrąžintos... 4. Atsakovas pareiškė prašymą sustabdyti šią civilinę bylą. Nurodė, kad... 5. Ieškovė prašė atsakovo prašymo netenkinti, nes atsakovas sugeba savo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinę bylą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012... 10. 1. Teismas pažeidė procesinės teisės normas, nenurodydamas išsamių... 11. 2. Teismas nenustatė akivaizdžios aplinkybės, kad atsakovas gali vesti bylą... 12. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašė skundą atmesti, skirti... 13. Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą pritarė skunde... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Byloje spręstinas klausimas, ar pagrįsta ir teisėta nutartis, kuria teismas... 16. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti objektyviai... 17. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sustabdė civilinę bylą iki... 18. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad įstatymas... 19. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs bylos medžiagą bei apeliantės... 20. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad... 21. Atsakovas prašė skirti ieškovei 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą... 22. CPK 95 str. straipsnis reglamentuoja piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95... 24. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti...