Byla L2-4618-450/2008
Dėl teismo isakymo išdavimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, susipažinusi su kreditoriaus UAB „Eurorenovacijos“ pareiškimu del teismo isakymo išdavimo,

2

3n u s t a t e:

4Kreditorius UAB „Eurorenovacijos“ kreipesi i teisma su pareiškimu del teismo isakymo iš skolininku UAB „SIV“, Arturo Vereckio, UAB „SIV Grupe“, UAB „SIV statyba“, UAB „SIV projektu valdymas“ atžvilgiu išdavimo, prašydamas priteisti subsidiariai iš skolininku 1 184 417,60 Lt isiskolinimo pagal rangos sutarti, 11,84 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistinos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo isakymo visiško ivykdymo, 3961 Lt žyminio mokescio, 400 Lt advokato pagalbai apmoketi.

5Kadangi kreditoriaus UAB „Eurorenovacijos“ pateiktas pareiškimas neatitinka bendru leistinumo reikalavimu, teismas, remdamasis LR CPK 435 str. 2 d. 1 p., 4 p., atsisako priimti pareiškima.

6LR CPK 431 str. 1 d. numato, kad teismo isakymo proceso tvarka gali buti nagrinejamos bylos pagal kreditoriaus pareiškima del piniginiu reikalavimu, atsirandanciu iš sutarties, delikto, darbo santykiu, išlaikymo priteisimo ir kitu, taip pat del kilnojamojo daikto priteisimo. Kaip matyti iš teismui pateiktu pareiškimo del teismo isakymo išdavimo priedu, kreditoriaus reikalavimas del atitinkamu pinigu sumu priteisimo yra grindžiamas 2008-03-27 Rangos sutarties Nr. 1009-W005, sudarytos tarp UAB „SIV“ ir UAB „Eurorenovacijos“, nevykdymu. Kadangi prašoma priteisti skolos subsidiariai ir iš kitu skolininku neaišku kokiu pagrindu, šios aplinkybes leidžia spresti, jog nagrinejamu atveju yra susikloste pakankamai sudetingi civiliniai teisiniai santykiai, palieciantys ne tik išimtinai kreditoriaus bei skolininku, bet ir treciojo asmens, šiuo atveju – draudimo kompanijos pagal Sutarties 9 str., teises ir pareigas, kas savo ruožtu reikalauja itraukti draudimo kompanija i procesa dalyvaujanciu byloje asmeniu, siekiant išsiaiškinti prievoles pobudi, apimti, jo santykius su rangovu ir pan. Visos šios aplinkybes leidžia spresti, kad šiuo atveju nera galimas ginco nagrinejimas supaprastinto proceso tvarka, todel teismas, vadovaudamasis LR CPK 435 str. 2 d. 2 p., atsisako priimti kreditoriaus pareiškima, kaip neatitinkanti LR CPK 431 str. 1 d. numatytu leistinumo reikalavimu. Pažymetina ir tai, kad iš pateiktu rašytiniu irodymu neaiški pati isiskolinimo suma.

7Teismas paaiškina, kad atsisakymas priimti pareiškima del teismo isakymo išdavimo neužkerta kelio pareiškejui ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pareikšti ieškini teisme pagal ginco teisenos taisykles.

8LR CPK 87 str. 1 d. 3 p. numato, kad tuo atveju, kai atsisakoma priimti ieškini, prašyma bei skunda, yra gražinamas suinteresuoto asmens sumoketas žyminis mokestis, todel kreditoriui gražintinas jo sumoketas 3961 Lt žyminis mokestis.

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 87 str. 1 d., 431 str. 1 d., ir 435 str. 2 d. 4 p.,

Nutarė

10Kreditoriaus UAB „Eurorenovacijos“ pareiškima del teismo isakymo skolininku UAB „SIV“, Arturo Vereckio, UAB „SIV Grupe“, UAB „SIV statyba“, UAB „SIV projektu valdymas“ atžvilgiu išdavimo atsisakyti priimti.

11Gražinti kreditoriui UAB „Eurorenovacijos“ (im.k.300115781, buveine – Mileišiškiu Sodu 11-oji gt. 2, Vilnius) iš Vilniaus apskrities Valstybines mokesciu inspekcijos 3961 Lt (tris tukstancius devynis šimtus šešiasdešimt viena lita) sumoketo žyminio mokescio.

12Nutartis dalyje del atsisakymo priimti teismo isakyma neskundžiama. Nutartis dalyje del sumoketo žyminio mokescio gražinimo per 7 dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai