Byla 2-477-374/2011
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš nuomojamos gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant G. D., dalyvaujant ieškovo Marijampolės savivaldybės atstovei A. R., atsakovams L. J., jos atstovei advokatei S. S., E. J., trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovei Z. O., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovams L. J., E. J., A. J., trečiajam asmeniui UAB „Marijampolės butų ūkis“ dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš nuomojamos gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, ir

Nustatė

2Ieškovas Marijampolės savivaldybė teismo prašo: nutraukti 2006-10-10 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ ir L. J.; iškeldinti atsakovus L. J. (a.k( - ) E. J., gim. 1987 m., ir A. J., gim.1990 m., iš gyvenamųjų patalpų esančių ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovai L. J., E. J. su ieškiniu nesutinka.

4Atsakovė A. J. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėtina jai nedalyvaujant.

5Tretysis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ ieškinį palaiko.

6Ieškinys atmestinas.

7Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad dviejų kambarių butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybės tarybai. Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos 2002-05-08 sprendimu Nr.84 ,,Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo ir sutarčių sudarymo“ (I t. b.l. 14) ir vėliau jį keitusiu 2006-09-08 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-865 ,,Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio patvirtinimo ir nuomos sutarčių sudarymo“ (I t. b.l. 21) bei Marijampolės savivaldybės valdybos 2002-05-24 sprendimu Nr.91 „Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administratoriaus skyrimo“ (I t. b.l. 15), tretysis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis paskirtas eksploatuoti gyvenamąjį namą, kuriame yra butas, esantis ( - ). Remiantis Savivaldybės valdybos 2002-05-08 sprendimu Nr.84, sutarties pratęsimo pagrindu su nuomininke L. J. 2006-10-10 sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, bute kartu apsigyvenant vaikams: E. J., gim.1987m. ir A. J., gim. 1990 m. (I t. b.l. 5-6). UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ 2009-12-08 raštu Nr.1-806-(1.11) „Dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų“ informavo savivaldybės merą, kad nuomininkė L. J. ir kartu su ja nuomininkų teisėmis gyvenantys vaikai E. J. ir A. J. nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nemoka mokesčių už buto nuomą, eksploatacines išlaidas bei komunalinius patarnavimus (I t. b.l. 4). Nesumokėtas gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis bei skola už gyvenamųjų patalpų eksploatavimą, komunalines ir ryšių, elektros ir šilumos tiekimo paslaugas už laikotarpį nuo 2005 sausio mėn. iki 2009 m. lapkričio mėn. sudarė 774,57 Lt. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-02-27 sprendimu Nr.2-192-399/2009 L. J. buvo priteista skola už nesumokėtą gyvenamosios patalpos nuomą, komunalines paslaugas ir eksploatavimo išlaidas už laikotarpį nuo 2006-07-01 iki 2008-09-01. UAB „Marijampolės šiluma“ paskaičiavimais už butui, esančiam ( - ) suteiktos komunalinės paslaugos 2010-11-01 yra 8974,84 Lt (I t. b.l. 12-13). Dėl šios priežasties ieškovas laiko, kad yra pagrindas nutraukti nuomos sutartį ir iškeldinti atsakovus iš nuomojamų gyvenamųjų patalpų.

8Tretysis asmuo UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ ieškovo ieškinį prašo tenkinti, nes atsakovai nemoka nuomos mokesčio ir kitų mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas, taip pažeidžiant Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 5 p., 6 p., 7 p.ir 8 p.

9Atsakovė L. J. paaiškino, kad nuo 2001 m. jai buvo pripažinta III invalidumo grupė (I t. b.l. 124-126), dėl ko negalėjo susirasti darbo ir mokėti mokesčius. Tuo metu dar buvo nepilnamečiai vaikai, kuriuos augino viena, buvęs sutuoktinis prie vaikų išlaikymo neprisidėjo. Šiuo laikotarpiu atsakovės pajamos buvo itin mažos: nuo 264 Lt 2002 metais iki 315 Lt 2011 metais (I t. b.l. 153-157). Nuo 2010-09-27 atsakovė registruota darbo biržoje (I t. b.l. 128-129, 158-159), ir tik 2011-10-02 įsidarbino (II t. b.l. 15). Šiuo metu atsakovės abu vaikai pilnamečiai, sūnus Eugenijus taip pat dirba. Šios aplinkybės leidžia atsakovams mokėti skolas už komunalinius patarnavimus. Šias aplinkybes taip pat patvirtina rašytiniai įrodymai: GNSB „Troba“ pažyma (II t. b.l. 17), buto apyvartos žiniaraštis (IKI t. b.l. 16). Atsakovų vardu nekilnojamojo turto nėra įregistruota (I t. b.l. 162-163).

10Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia, ji gali būti nutraukta, taip pat fiziniai asmenys iš gyvenamųjų patalpų gali būti iškeldinami tik teismo tvarka (CK 6.610 str.). Nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas (CK 6.611 str.). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė skolą už buto nuomą ir komunalinius patarnavimus pradėjo mokėti 2011 m. vasario mėn. (I t. b.l. 145-148), t.y. jau iškėlus bylą teisme (I t. b.l. 1). Tokiu būdu, darytina išvada, kad atsakovai dėl sunkios materialinės padėties bei sveikatos stovio neturėjo galimybės tinkamai vykdyti savo pareigas pagal ginčo nuomos sutartį. Tačiau pažymėtina, kad atsakovei turėjo įtakos iškelta civilinė byla dėl iškeldinimo, nežiūrint į tai, koks bus teismo sprendimas, ji mokesčius moka, stengiasi padengti skolas, įsidarbino. Šias aplinkybes patvirtino ir trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovė (II t. b.l. 20-21 ), šio fakto neginčija ir ieškovas. Tai, kad atsakovė, ateityje vėl gali nemokėti buto nuomos ir komunalinių patarnavimų mokesčių, nesudaro pagrindo ją iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų. Iškeldinus atsakovę, ji, kaip socialiai remtinas asmuo, vėl būtų įrašyta toje pačioje eilėje butui gauti. Atsakovė ir jos šeima nėra asocialūs, ar asmenys, kurie pastoviai pažeidinėtų viešąją tvarką ir visuomenės rimtį, duomenų apie jų netinkamą elgesį buityje ir viešumoje byloje nėra. Kitų atsakovų iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos pagrindų ieškovas nenurodė. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, spręstina, kad ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.).

11Kiti šalių posėdžio metu nurodyti motyvai nenagrinėtini, kaip neturintys esminės reikšmės bylai.

12Ieškinį atmetus, iš ieškovo valstybės naudai priteistinos išlaidos už valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos suteiktą atsakovei L. J. antrinę teisinę pagalbą pagal Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011-09-23 pažymą Nr. TP-(2.10)-1108 (II t. b.l. 1) bei teismo pašto išlaidos (CPK 93, 96 str.).

13Vadovaudamasi LR CPK 178, 270 str.,

Nutarė

14Ieškinį atmesti.

15Priteisti iš ieškovo Marijampolės savivaldybės, į/k 111100960, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolėje, valstybės naudai: 34,75 Lt teismo pašto išlaidų ir 480 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, ir nurodant: juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

16Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai