Byla 2-1011-641/2012
Dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko globos bei globos vietos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, išlaikymo priteisimo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,

2sekretoriaujant Ramonai Subačienei,

3dalyvaujant ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovėms Aldonai Rusteikienei ir Vidai Pocienei,

4trečiojo asmens Kuršėnų vaikų globos namų atstovui Renatui Šemetai,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui N. Ž., tretiesiems asmenims Šiaulių rajono Gruzdžių lopšeliui- darželiui „Puriena“, Kuršėnų vaikų globos namams dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko globos bei globos vietos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

6Ieškovo atstovės prašo neterminuotai apriboti tėvo N. Ž. valdžią sūnaus A. Ž., gim. ( - ), atžvilgiu, A. Ž. nustatyti nuolatinę globą, jo globėju ir turto administratoriumi paskirti Kuršėnų vaikų globos namus, A. Ž. globos vietą nustatyti Kuršėnų vaikų globos namuose, bei priteisti iš atsakovo išlaikymą vaikui A. Ž. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 400 Lt nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės. Nurodo, kad po nepilnamečio A. Ž. motinos D. Š. mirties ( - ), pats atsakovas nesikreipė nei į seniūniją, nei į vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau- VTAS) dėl sūnaus A.. 2011-12-14 paaiškinime vaiko teisių apsaugos skyriui nurodė, kad 2011 m. vasarą sužinojo, kad Dalia mirusi, o vaikai apgyvendinti globos namuose, tai pat nurodė, kad yra sukūręs kitą šeimą, žadėjo pagalvoti ir pasitarti su žmona dėl A. paėmimo per žiemos atostogas, tačiau sūnaus iš globos įstaigos nei atostogų, nei švenčių metu neėmė. 2012-04-26 VTAS N. Ž. nurodė, kad su šeima kartu nebegyvena, dėl to A. pats auginti neturi galimybių. Su vaiku bendravo vieną kartą, kai prieš Kalėdas jį parvežė pas močiutę į Saulučių k. žiemos atostogoms, todėl sutinka, kad jam būtų apribota tėvo valdžia sūnaus A. Ž. atžvilgiu. Atsižvelgdamas į tai, kad vaikų giminės gyvena Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje ir siekiant, kad giminystės ryšiai nenutrūktų, tikslinga būtų nustatyti vaiko globos vietą Kuršėnų vaikų globos namuose. Atsakovas, būdamas fiziškai sveikas ir darbingas, daugiau nei tris metus visiškai nusišalino nuo sūnaus auklėjimo, priežiūros ir išlaikymo, nesudarė sąlygų vaikui augti, vystytis ir tobulėti, atėmė teisę vaikui gyventi kartu su tėvu ir nėra tikimybės, kad jo šeimoje padėtis gali pasikeisti, esamomis sąlygomis vaikui nėra sąlygų augti su tėvu, todėl prašo ieškinį tenkinti.

7Trečiojo asmens Kuršėnų vaikų globos namų atstovas su ieškiniu sutinka.

8Į teismo posėdį neatvyko atsakovas N. Ž. ir trečiojo asmens Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelio- darželio „Puriena“ atstovė, kuriems apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gauti atsiliepimai į ieškinį, kuriuose nurodoma, jog atsakovas ir tretysis asmuo sutinka su ieškiniu bei prašymai bylą nagrinėti iš esmės jiems nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama atsakovui N. Ž. ir trečiojo asmens Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelio- darželio „Puriena“ atstovei nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš byloje esančio gimimo liudijimo nuorašo ir ( - ) gimimo įrašo kopijos matyti, kad atsakovas N. Ž. yra A. Ž., gim. ( - ), tėvas (6-7 b.l.). Iš mirties liudijimo kopijos matyti, jog A. Ž. motina D. Š. mirė ( - ) (10 b.l.) Iš 2010-12-17 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo matyti, kad nustačius likusiam be tėvų globos A. Ž. laikinąją globą nuo 2010-12-14, jo globėju paskirtas Šiaulių rajono Gruzdžių darželis- lopšelis „Puriena“ ir A. Ž. globos vieta nustatyta Šiaulių rajono Gruzdžių darželio- lopšelio „Puriena“ laikinosios globos grupėje (9 b.l.). Iš N. Ž. 2012-04-26 paaiškinimo matyti, jog atsakovas nurodo neturintis sąlygų auginti savo sūnų A. Ž. ir sutinka, jog jam būtų neterminuotai apribota tėvo valdžia sūnaus atžvilgiu (12 b.l.). Iš Šiaulių rajono Gruzdžių darželio- lopšelio „Puriena“ rašto, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados matyti, kad atsakovas sūnų A. Ž. laikinojoje globos grupėje aplankė tik vieną kartą 2010-12-20, daugiau vaiku nesidomėjo, visiškai nusišalino nuo sūnaus auklėjimo, priežiūros ir išlaikymo, nesudarė sąlygų vaikui augti, vystytis ir tobulėti, atėmė teisę vaikui gyventi kartu ir nėra tikimybės, kad jo šeimoje padėtis gali pasikeisti (4-5, 11 b.l.). Iš atsakovo atsiliepimo į ieškinį turinio matyti, jog jis sutinka su ieškiniu ir prašo neterminuotai apriboti tėvo valdžią A. Ž. atžvilgiu bei, jog iš jo būtų priteistas išlaikymas vaikui (32 b.l.). Iš ieškovo atstovių, trečiojo asmens atstovo paaiškinimų, byloje esančių rašytinių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų nustatyta, kad atsakovas nesirūpina savo vaiko priežiūra, jo auklėjimu, vystimusi, mokymusi, sveikata, neišlaiko. Byloje nustatytomis aplinkybėmis remdamasis, teismas konstatuoja, kad atsakovas visiškai nesirūpina savo vaiku, yra nusišalinęs nuo jo priežiūros, auklėjimo, dvasinio ir dorovinio vystimosi ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl tėvo valdžia sūnaus A. Ž. atžvilgiu apribotina neterminuotai (CK 3.180 str. 1 d., 2 d.).

11CK 3.248 str. 1 d. numato, jog vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą, priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai ir tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. CK 3.256 str. numato, jog vaiko nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų priežiūros likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Vaiko teisių konvencijos 3 str. taip pat pabrėžta, kad, imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia– vaiko interesai. Atsižvelgiant į teismo posėdžio metu apklausto nepilnamečio A. Ž. nuomonę, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą (4-5 b.l.) bei kitus įrodymus, be tėvų globos likusiam A. Ž. nustatytina nuolatinė globa, skirtina institucinė globa ir visus globėjui keliamus reikalavimus atitinkantys Kuršėnų vaikų globos namai paskirtini A. Ž. globėju ir turto administratoriumi, nustatytina A. Ž. globos vieta Kuršėnų vaikų globos namuose. Pagal LR CK 3.192 str. atsakovas privalo materialiai išlaikyti savo nepilnametį vaiką, todėl iš jos priteistinas ieškovo prašomas išlaikymas vaikui A. Ž. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 400 Lt nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, t.y. 2012-06-19 iki vaiko pilnametystės, pavestina globėjui Kuršėnų vaikų globos namams tvarkyti uzufrukto teise globotinio A. Ž. išlaikymui mokamas visas pinigines lėšas.

12Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleistas (LR CPK 83 str. 1 d. 2 p., 5 p.), iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, t.y. 286,00 Lt žyminis mokestis ir 16,00 Lt pašto išlaidų (LR CPK 96 str. 1 d.).

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 str., 406 str., 407 str., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180 str., 3.183 str., 3.194 str., 3.274–3.276 str., 3.195 str., 3.252 str. 1 d. 2 p., 2 d. 3 p., 3.261 str., 3.263 str., 3.264 str. 3 d., 3.265 str. 1 d. 3 p., 3.271–3.272 str., teismas,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Neterminuotai apriboti tėvo N. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valdžią vaiko A. Ž., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

16Nustatyti nuolatinę globą A. Ž., gim. ( - ), asmens kodas ( - )

17Paskirti Kuršėnų vaikų globos namus, juridinio asmens kodas 190087696, buveinė- Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r., A. Ž., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) globėju ir turto administratoriumi.

18Nustatyti A. Ž., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) globos vietą Kuršėnų vaikų globos namuose, adresu: Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r.

19Priteisti iš atsakovo N. Ž., asmens kodas ( - ) išlaikymą vaikui A. Ž., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) po 400,00 Lt (keturis šimtus litų 00 ct) periodinių išmokų, mokamų kas mėnesį, nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, t.y. 2012-06-19, iki vaiko pilnametystės.

20Pavesti globėjui Kuršėnų vaikų globos namams, juridinio asmens kodas 190087696, tvarkyti uzufrukto teise globotinio A. Ž., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) išlaikymui mokamas visas pinigines lėšas.

21Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

22Priteisti iš atsakovo N. Ž., asmens kodas ( - ) 286,00 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt šešis litus 00 ct) žyminio mokesčio bei 16,00 Lt (šešiolika litų 00 ct) pašto išlaidų valstybei.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,... 2. sekretoriaujant Ramonai Subačienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko... 4. trečiojo asmens Kuršėnų vaikų globos namų atstovui Renatui Šemetai,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 6. Ieškovo atstovės prašo neterminuotai apriboti tėvo N. Ž. valdžią sūnaus... 7. Trečiojo asmens Kuršėnų vaikų globos namų atstovas su ieškiniu sutinka.... 8. Į teismo posėdį neatvyko atsakovas N. Ž. ir trečiojo asmens Šiaulių... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš byloje esančio gimimo liudijimo nuorašo ir ( - ) gimimo įrašo kopijos... 11. CK 3.248 str. 1 d. numato, jog vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti... 12. Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleistas (LR CPK 83 str.... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 str.,... 14. Ieškinį patenkinti visiškai.... 15. Neterminuotai apriboti tėvo N. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valdžią... 16. Nustatyti nuolatinę globą A. Ž., gim. ( - ), asmens kodas ( - )... 17. Paskirti Kuršėnų vaikų globos namus, juridinio asmens kodas 190087696,... 18. Nustatyti A. Ž., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) globos vietą Kuršėnų... 19. Priteisti iš atsakovo N. Ž., asmens kodas ( - ) išlaikymą vaikui A. Ž.,... 20. Pavesti globėjui Kuršėnų vaikų globos namams, juridinio asmens kodas... 21. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 22. Priteisti iš atsakovo N. Ž., asmens kodas ( - ) 286,00 Lt (du šimtus... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...