Byla e2-1280-781/2020
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Bordolina“ 2020 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Istpro“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-3235-619/2020 pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Bordolina“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „AUDATA“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Bordolina“ 2020 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 panaikinimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 14 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Bordolina“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB„AUDATA“ (toliau – bankroto administratorė). Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 13 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 14 d. nutartį nepakeistą.

62.

7Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto.

83.

9Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Bordolina“ bankroto administratorė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti BUAB „Bordolina“ 2020 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 ir patvirtinti pateiktą finansinę atskaitomybę už laikotarpį nuo įmonės likvidavimo pradžios iki einamųjų atskaitomųjų metų (2014 m. – 2019 m.). Bankroto administratorė akcentavo, kad kreditorės UAB „Istpro“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ balsavo prieš finansinės atskaitomybės patvirtinimą nemotyvuotai.

104.

11Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius su bankroto administratorės skundu sutiko.

125.

13Kreditorė UAB „Istpro“ pateiktame atsiliepime su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

156.

16Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 16 d. nutartimi patenkino bankroto administratorės skundą, panaikino 2020 m. balandžio 30 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 „Dėl finansinės atskaitomybės patvirtinimo“ ir patvirtino finansinę atskaitomybę už laikotarpį nuo įmonės likvidavimo pradžios iki einamųjų atskaitomųjų metų (2014 m. – 2019 m.).

177.

18Teismas nenustatė, kad priimant skundžiamą BUAB „Bordolina“ kreditorių susirinkimo nutarimą būtų buvusi pažeista procedūrinė nutarimo priėmimo tvarka.

198.

20Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog įstatyme nustatyta pareiga bankroto administratorei teikti informaciją ir nustatytos formos ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai, teismui ir akcininkams, bankroto administratorė taip pat turi pareigą sudaryti ir teikti metinių bei tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

219.

22Teismas pabrėžė, jog pagal teismų praktiką finansinių ataskaitų pateikimas kreditorių susirinkimui savaime nėra pagrindas jas tvirtinti, tačiau tik tuo atveju, kai iš finansinių ataskaitų turinio neįmanoma nustatyti konkrečių duomenų pagrįstumo ir imamasi įstatyme numatytų priemonių trūkstamai informacijai gauti ar patikslinti, o bankroto administratorė atsisako tokią informaciją pateikti, kreditorių susirinkimo sprendimas atsisakyti tvirtinti pateiktas finansines ataskaitas gali būti pripažįstamas pagrįstu.

2310.

24Įvertinęs bankroto administratorės pateiktą tvirtinti 2014 m. – 2019 m. finansinę atskaitomybę, teismas konstatavo, jog pateikta ataskaita atitinka įstatyme įtvirtintus finansinės atskaitomybės reikalavimus. Be to, teismas pažymėjo aplinkybę, jog kreditorių susirinkimas turėjo objektyvių priežasčių netvirtinti jam pateiktų finansinių ataskaitų, byloje esant neįrodytą.

25III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2611.

27Kreditorė UAB „Istpro“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį ir priimti naują nutartį – atmesti bankroto administratorės skundą dėl 2020 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2 (dėl finansinės atskaitomybės patvirtinimo) panaikinimo. Atskirasis skindas grindžiamas šiais motyvais:

2811.1.

29Bankroto administratorė UAB „AUDATA“ vykdydama BUAB „Bordolina“ bankroto procedūrą grubiai pažeidė savo pareigą teikti įmonės kreditoriams informaciją apie bankroto procedūros eigą.

3011.2.

31Bankroto administratorė nėra sudariusi ir teikusi BUAB „Bordolina“ finansinių ataskaitų už 2014-2019 m. laikotarpį, taip pat nėra sudariusi ir teikusi bendrovės likvidavimo pradžios ataskaitų.

3211.3.

33Neatlikus finansinių ataskaitų rinkinio už laikotarpį nuo 2014 m. iki 2019 m. nepriklausomo audito, nėra galimybės ir objektyvių prielaidų pasitikėti bankroto administratorės parengtos finansinės atskaitomybės tikrumu.

3411.4.

35Apskųstoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nemotyvavo savo sprendimo.

3612.

37Kreditorė UAB „KARDOS“ atsiliepime į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu sutiko, prašo jį tenkinti ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį. Atsiliepimas motyvuojamas tokiais argumentais:

3812.1.

39Apskųsta nutartis iš esmės pažeidžia BUAB „Bordolina“ kreditorių teises ir jų interesus, kadangi ja patvirtinami įmonės nemokumo administratorės neteisėti veiksmai.

4012.2.

41BUAB „Bordolina“ negalėjo prisiimti atsakomybės ir tvirtinti finansinių ataskaitų teisingumą už 6 metų laikotarpį, kai nėra nepriklausomo audito išvadų.

4212.3.

43Bankroto administratorės veiksmai apsunkino galimybę kreditoriams patikrinti pateiktų finansinių ataskaitų teisingumą.

4412.4.

45Teismas siekė įvykdyti tik formalųjį teisingumą, nenagrinėjo ir neanalizavo finansinėse ataskaitose nurodytų rodiklių pagrįstumo bei teisėtumo.

4613.

47Kreditorė valstybinė įmonė „Turto bankas“ atsiliepime į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko, prašo jį atmesti. Valstybinė įmonė „Turto bankas“ nurodė neturinti informacijos, kad bankroto administratorės finansinė atskaitomybė būtų parengta netinkamai.

4814.

49Bankroto administratorė UAB „AUDATA“ su atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepimas motyvuojamas šiais atsikirtimais:

5014.1.

51Kreditorės UAB „Istpro“ atskirojo skundo argumentai dėl to, kad bankroto administratorė neteikė informacijos, yra jau išnagrinėti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 23 d. nutartimi.

5214.2.

53UAB „Istpro“ nenurodė objektyvių argumentų dėl to, kurie finansinėse ataskaitose užfiksuoti duomenys yra neteisingi.

5414.3.

55Kreditorė UAB „Istpro“ nepateikė jokių objektyvių motyvų dėl audito atlikimo.

5615.

57Kreditorė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ su atskiruoju skundu sutiko, prašė jį tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais motyvais:

5815.1.

59Kreditorių abejonės yra akivaizdžiai pagrįstos, kadangi finansinė atskaitomybė pateikta neatlikus jos nepriklausomo audito už tokį ilgą laikotarpį, t. t. net už 6 metų laikotarpį.

6015.2.

61Bankroto administratorė elgėsi netinkamai BUAB „Bordolina“ kreditorių atžvilgiu, kadangi neteikė kreditoriams konkrečios informacijos dėl jiems svarbių klausimų bankroto eigoje.

6215.3.

63Bankroto administratorė akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis ir visiškai nepagrįstai inicijuoja teisminius procesus. Teismas

konstatuoja:

64IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6516.

66Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320, 338 straipsniai).

6717.

68Šioje byloje ginčas kilo dėl kreditorių susitrinkimo nutarimo, kuriuo nepatvirtinta bankroto administratorės pateikta finansinė atskaitomybė pagrįstumo.

6918.

70Apskųsta nutartimi pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad priimant 2020 m. balandžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 nebuvo padaryta procedūrinių pažeidimų. Šios pirmosios instancijos teismo išvados kreditorė (apeliantė) UAB „Istpro“ atskirajame skunde neginčijo, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau šiuo klausimu nepasisako.

7119.

72Apskųstoje nutartyje pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gegužės 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-340-421/2015, analizuodamas kreditorių susirinkimo teisę netvirtinti bankroto administratoriaus pateiktos finansinės atskaitomybės, suformavo teisės aiškinimą, jog kreditoriams susipažinus su bankroto administratoriaus pateiktomis finansinėms ataskaitomis ir kilus abejonių dėl finansinių ataskaitų turinio, šių abejonių kaip pagrindo netvirtinti pateiktų ataskaitų pakankamumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į kreditorių susirinkimo galimybes šias abejones pašalinti.

7320.

74Nagrinėjamu atveju savo abejones dėl bankroto administratorės pateiktų finansinės atskaitomybės duomenų teisingumo, UAB „Istpro“ iš esmės grindžia tuo, kad ataskaita pateikta už ilgą (6 metų) laikotarpį neatlikus nepriklausomo audito. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, jog civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, pagal kurią laikoma, kad šalys yra sąžiningos, kol neįrodoma priešingai. Sutiktina su bankroto administratorės pastebėjimu, jog UAB „Istpro“ atskirajame skunde nėra nurodyta, kokiais konkrečiais pateiktos finansinės atskaitomybės duomenimis yra abejojama. Taip pat pažymėtina, kad vien tai, kad ataskaita pateikta už 6 metų laikotarpį negali būti laikoma objektyvia priežastimi abejoti joje esančių duomenų teisingumu, kadangi laikotarpio trukmė per se (savaime) negali nei patvirtinti, nei paneigti pačių duomenų atitikimo tikrovei.

7521.

76Be to, nors UAB „Istpro“ akcentavo, jog bankroto administratorė neteikė informacijos, tačiau atskirajame skunde nenurodė jokių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų, jog vykdant BUAB „Bordolina“ bankroto procedūras pati UAB „Istpro“ būtų siekusi gauti ir negavusi kokios nors informacijos, susijusios su UAB „AUDATA“ pateiktais finansinės atskaitomybės duomenimis.

7722.

78CPK 7 straipsnis be kita ko teismą ir byloje dalyvaujančius asmenis įpareigoja laikytis proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principų, t. y. teismas privalo imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Aptariamu atveju bankroto byla BUAB „Bordolina“ buvo iškelta daugiau nei prieš 6 metus. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Bordolina“ bankroto procedūros trunka jau ganėtinai ilgai, deklaratyvūs teiginiai apie egzistuojančią galimybę, kad pateikti duomenys yra neteisingi, nenurodant objektyvių tokio įtarimo pagrindų, negali būti pripažįstami objektyvia priežastimi netvirtinti bankroto administratorės pateiktos finansinės atskaitomybės.

7923.

80Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

8124.

82Esant nurodytoms aplinkybėms, nenustačius objektyvių ir pagrįstų kreditorių abejonių dėl BUAB „Bordolina“ bankroto administratorės pateiktos finansinės atskaitomybės už laikotarpį nuo 2014 m. iki 2019 m. teisingumo ar netikslumo pagrindų, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios panaikinti nėra pagrindo.

83Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

84Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 14 d. nutartimi uždarajai akcinei... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi įmonė pripažinta... 8. 3.... 9. Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 10. 4.... 11. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius su... 12. 5.... 13. Kreditorė UAB „Istpro“ pateiktame atsiliepime su skundu nesutiko, prašė... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 6.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 16 d. nutartimi patenkino bankroto... 17. 7.... 18. Teismas nenustatė, kad priimant skundžiamą BUAB „Bordolina“ kreditorių... 19. 8.... 20. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog įstatyme nustatyta pareiga... 21. 9.... 22. Teismas pabrėžė, jog pagal teismų praktiką finansinių ataskaitų... 23. 10.... 24. Įvertinęs bankroto administratorės pateiktą tvirtinti 2014 m. – 2019 m.... 25. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 11.... 27. Kreditorė UAB „Istpro“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 28. 11.1.... 29. Bankroto administratorė UAB „AUDATA“ vykdydama BUAB „Bordolina“... 30. 11.2.... 31. Bankroto administratorė nėra sudariusi ir teikusi BUAB „Bordolina“... 32. 11.3.... 33. Neatlikus finansinių ataskaitų rinkinio už laikotarpį nuo 2014 m. iki 2019... 34. 11.4.... 35. Apskųstoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nemotyvavo savo sprendimo.... 36. 12.... 37. Kreditorė UAB „KARDOS“ atsiliepime į atskirąjį skundą su atskiruoju... 38. 12.1.... 39. Apskųsta nutartis iš esmės pažeidžia BUAB „Bordolina“ kreditorių... 40. 12.2.... 41. BUAB „Bordolina“ negalėjo prisiimti atsakomybės ir tvirtinti finansinių... 42. 12.3.... 43. Bankroto administratorės veiksmai apsunkino galimybę kreditoriams patikrinti... 44. 12.4.... 45. Teismas siekė įvykdyti tik formalųjį teisingumą, nenagrinėjo ir... 46. 13.... 47. Kreditorė valstybinė įmonė „Turto bankas“ atsiliepime į atskirąjį... 48. 14.... 49. Bankroto administratorė UAB „AUDATA“ su atskiruoju skundu nesutiko,... 50. 14.1.... 51. Kreditorės UAB „Istpro“ atskirojo skundo argumentai dėl to, kad bankroto... 52. 14.2.... 53. UAB „Istpro“ nenurodė objektyvių argumentų dėl to, kurie finansinėse... 54. 14.3.... 55. Kreditorė UAB „Istpro“ nepateikė jokių objektyvių motyvų dėl audito... 56. 15.... 57. Kreditorė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ su atskiruoju skundu sutiko,... 58. 15.1.... 59. Kreditorių abejonės yra akivaizdžiai pagrįstos, kadangi finansinė... 60. 15.2.... 61. Bankroto administratorė elgėsi netinkamai BUAB „Bordolina“ kreditorių... 62. 15.3.... 63. Bankroto administratorė akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis ir... 64. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 65. 16.... 66. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 67. 17.... 68. Šioje byloje ginčas kilo dėl kreditorių susitrinkimo nutarimo, kuriuo... 69. 18.... 70. Apskųsta nutartimi pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad priimant 2020... 71. 19.... 72. Apskųstoje nutartyje pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad... 73. 20.... 74. Nagrinėjamu atveju savo abejones dėl bankroto administratorės pateiktų... 75. 21.... 76. Be to, nors UAB „Istpro“ akcentavo, jog bankroto administratorė neteikė... 77. 22.... 78. CPK 7 straipsnis be kita ko teismą ir byloje dalyvaujančius asmenis... 79. 23.... 80. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo... 81. 24.... 82. Esant nurodytoms aplinkybėms, nenustačius objektyvių ir pagrįstų... 83. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 84. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....