Byla P2-43-1022/2016
Dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Auksė Balkaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės Elenos Miliauskienės prašymą suinteresuotiems asmenims “Swedbank“, AB, UAB Legal Balance ir A. A. dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo,

Nustatė

2pareiškėja antstolė Elena Miliauskienė kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti pradinį išieškotoją „Swedbank“, AB, nauju išieškotoju – UAB Legal Balance. Nurodoma, kad vykdant išieškojimą pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-04-04 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-115-440/2013 dėl 3053,59 Eur skolos, 5 % ir 14,5 % metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės A. A. išieškotojui „Swedbank“, AB gautas pranešimas apie tai, kad pradinis išieškotojas ir naujasis išieškotojas sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinis išieškotojas perleido naujajam išieškotojui reikalavimo teisę pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-04-04 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-115-440/2013.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593 straipsnio 3 dalimi, prašymas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 48 straipsnis, reglamentuojantis procesinį teisių perėmimą, numato, jog kai viena iš ginčijamo ar sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai materialinių subjektinių teisių perėmimas negalimas. Procesinio teisių perėmimo pagrindas yra teisių perėmimas materialiojoje teisėje. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, todėl galimas ir vykdymo procese, kuris yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimas.

6Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis, numatantis, jog pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuoto asmens prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tokiu atveju išieškotoją ar skolininką pakeičia antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismas.

7Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2013-02-11 Akmenės rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-115-440/2013 dėl 10236,43 Lt skolos, kuri susidaro iš 7689,93 Lt negrąžinto kredito, 1303,55 Lt palūkanų už negrąžintą kreditą, 846,83 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą, 396,12 Lt delspinigių už nesumokėtas palūkanas, 14,5 % sutartinių palūkanų už negrąžintą 7689,93 Lt kreditą už laikotarpį nuo 2012-09-01 iki visiško kredito grąžinimo ieškovui dienos, 5 % (penkių procentų) metines palūkanas skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 307 Lt žyminį mokestį. Įsiteisėjus sprendimui už akių, 2013-04-04 išduotas vykdomasis raštas.

8Šio vykdomojo dokumento pagrindu antstolės kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0009/13/01482 dėl 10543,43 Lt (3053,59 Eur) skolos, 5 % ir 14,5 % metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės A. A. išieškotojui „Swedbank“, AB. Vykdymo procese gauti duomenys apie 2016-04-07 „Swedbank“, AB ir UAB Legal Balance sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ST-16-10062, pagal kurią pradinis išieškotojas –„Swedbank“, AB – perleido naujajam išieškotojui – UAB Legal Balance – reikalavimo teisę į skolininkės A. A. įsiskolinimą pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-04-04 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-115-440/2013. Apie reikalavimo teisių perleidimą pranešta skolininkei 2016-04-20 pranešimu dėl kreditoriaus pasikeitimo.

9Atsižvelgiant į tai, kad pradinis kreditorius perleido reikalavimo teisę į skolininkės A. A. įsiskolinimą pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-04-04 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-115-440/2013, skolininkė informuota apie reikalavimo perleidimą, todėl pareiškėjos prašymas tenkintinas.

10Išaiškintina, kad visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjai UAB Legal Balance privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi išieškotojui „Swedbank“, AB (CPK 596 straipsnio 2 dalis).

11Vadovaudamasis CPK 290–292, 593, 596 straipsniais, teismas

Nutarė

12Prašymą tenkinti.

13Pakeisti vykdomojoje byloje Nr. 0009/13/01482 pradinį išieškotoją „Swedbank“, AB, juridinio asmens kodas 112029651, į naująjį išieškotoją UAB Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679, vykdant išieškojimą pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-04-04 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-115-440/2013.

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai