Byla 2A-842-585/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vytautas Zelianka, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo V. V. (V. V.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui V. V., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, S. V. (S. V.) dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą (dabar – Vilniaus miesto apylinkės teismas), prašydama priteisti iš atsakovo 1 032,95 Lt skolą, 41,45 Lt palūkanas, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

3Ieškovė šioje byloje pareikštą ieškinį grindė tuo, jog pastaroji tiekia šilumos energiją į butą, unikalus numeris ( - ), esantį adresu ( - ) (toliau tekste – ir butas). Ieškovės teigimu, ( - ) mirė A. V., kuri buvo buto bendrasavininkė (pastaroji asmeninės nuosavybės teise valdė 0,625 dalis buto), ir jos dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje – bute – paveldėjo jos vaikai – atsakovas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų. Atsakovui priėmus palikimą, pastarojo dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje – bute – padidėjo nuo 0,1875 iki 0,5, todėl jis privalo lygiomis dalimis su trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, mokėti ieškovei už pastarosios į butą patiektą šilumos energiją. Pasak ieškovės, atsakovas nesumokėjo ieškovei 1 056,60 Lt už ieškovės į butą laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. patiektą šilumos energiją.

4Atsakovas nesutiko su ieškovės šioje byloje pareikštu ieškiniu, prašė jį atmesti. Pasak atsakovo, pastarasis tik 2011 metų birželio mėnesį, kai nuginčijo A. V. testamentą ir kreipėsi į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, įgijo nuosavybės teisę į 0,5 dalį buto, todėl, atsakovo teigimu, tuo laikotarpiu, už kurį ieškovė prašo priteisti skolą už į butą patiektą šilumos energiją, jis neprivalėjo mokėti ieškovei už pastarosios į butą patiektą šilumos energiją.

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, sutiko su ieškovės šioje byloje pareikštu ieškiniu, prašė jį patenkinti visiškai.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 25 d. sprendimu patenkino ieškovės šioje byloje pareikštą ieškinį. Pirmosios instancijos teismas pagal į bylą pateiktus duomenis nustatė, jog atsakovui ir trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, paveldėjusiems A. V. priklausiusias 0,625 dalis buto, priklauso po 0,5 dalį buto. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis kasacinio teismo nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008, suformuotu teisės aiškinimu, jog, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas, ir nustatęs, jog atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog jis laiku ir tinkamai apmokėdavo ieškovei už tiekiamą šilumos energiją, konstatavo, jog ieškovės šioje byloje pareikšti materialieji reikalavimai yra pagrįsti. Pirmosios instancijos teismas šios bylos atveju atmetė atsakovo atsikirtimus dėl senaties pareikšti kreditorinius reikalavimus ir paveldėjimo atsiradimo momento. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovo atsikirtimus, vadovavosi kasacinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-468/2009, suformuotu teisės aiškinimu, jog nuosavybės teisė į paveldimą turtą įgyjama palikimo priėmimu ir priklauso įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo momento nepriklausomai nuo to, ar įpėdinis yra gavęs paveldėjimo teisės liudijimą; paveldėjimo teisės liudijimas savo teisine reikšme yra tik įpėdinio turimas teises įforminantis dokumentas, todėl jo išdavimas nekeičia nei teisių į paveldėtą turtą atsiradimo momento, nei šių teisių apimties. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovė neprivalėjo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.63 straipsnio pagrindu pareikšti atsakovui, priėmusiam palikimą, reikalavimą, nes, mirus A. V., pasibaigė jos civilinis teisnumas. Atsakovui teises į palikimą apgynus teismine tvarka – nuginčijus testamentą ir atnaujinus terminą palikimui priimti, pastarojo nuosavybės teisė į paveldimą turtą ir kartu pareiga išlaikyti paveldėtą turtą atsirado nuo palikimo atsiradimo momento, kuriuo laikomas palikėjo mirties momentas (Civilinio kodekso 5.3 straipsnio 1 dalis).

7Atsakovas, nesutikdamas su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. sprendimu, pareiškė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovės šioje byloje pareikštą ieškinį. Atsakovo šioje byloje pareikštas apeliacinis skundas yra grindžiamas šiais argumentais:

  1. pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog atsakovas privalėjo laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. mokėti už šilumos energijos tiekimą 0,5 daliai buto, nes šiuo laikotarpiu atsakovui priklausė tik 0,1875 dalys buto, o kitos buto dalys priklausė trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų. Atsakovo teigimu, pastarasis palikimą priėmė 2011 m. birželio 13 d., kai padavė notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo, todėl, pasak atsakovo, pastarasis nuo palikimo priėmimo momento tapo 0,5 dalies buto savininku ir jam nuo šio momento kilo pareiga mokėti už šilumos energijos tiekimą 0,5 daliai buto;
  2. pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovo atsikirtimą dėl senaties pareikšti kreditoriaus reikalavimus palikimą priėmusiam įpėdiniui, nepagrįstai vadovavosi kasacinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-468/2009, suformuotu teisės aiškinimu, nes civilinės bylos, kurioje buvo priimta ši kasacinio teismo nutartis, faktinės aplinkybės ir šios civilinės bylos faktinės aplinkybės yra skirtingos, todėl nurodyta kasacinio teismo nutartis šios bylos atžvilgiu nėra teismo precedentas;
  3. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovo atsikirtimą dėl senaties pareikšti kreditoriaus reikalavimus palikimą priėmusiam įpėdiniui. Atsakovas pažymėjo, jog pagal Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalį kreditoriaus reikalavimai priėmusiam palikimą įpėdiniui gali būti pareikšti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Besikreipiantis į teismą kreditorius gali prašyti pratęsti praleistą terminą reikalavimui pareikšti, tačiau teismas negali pratęsti praleisto termino, jeigu nuo palikimo atsiradimo dienos praėjo daugiau kaip treji metai. Atsakovas pabrėžė, jog ieškovė ginčo reikalavimus atsakovui pareiškė praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo palikimo atsiradimo momento. Atsakovo teigimu, pastarasis šios bylos atveju prašė taikyti senatį, tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė šį ieškovo prašymą, motyvuodamas tuo, jog ieškovė neprivalėjo Civilinio kodekso 5.63 straipsnio pagrindu pareikšti atsakovui, priėmusiam palikimą, reikalavimą, nes, mirus A. V., pasibaigė jos civilinis teisnumas. Pasak atsakovo, palikėjos civilinio teisnumo pabaiga nepaneigia tos aplinkybės, jog ieškovės reikalavimai atsakovui pareikšti praėjus daugiau nei trejiems metams nuo palikimo atsiradimo momento, tai yra, kai jau buvo pasibaigęs naikinamasis terminas ginčo reikalavimams pareikšti;
  4. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino atsakovo argumentų, jog trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, nuo 2006 metų balandžio mėnesio mokėjo ieškovei už pastarosios į (visą) butą patiektą šilumos energiją ir už karšto vandens temperatūros palaikymą, todėl, atsakovo vertinimu, tarp ieškovės ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, konkliudentiniais veiksmais buvo sudaryta neterminuota (viso) buto šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis. Atsakovo teigimu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, turėjo mokėti ieškovei už į (visą) butą patiektą šilumos energiją.

8Ieškovė nesutinka su atsakovo šioje byloje pareikštu apeliaciniu skundu, prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovė pažymėjo, jog ginčo skola, susidariusi laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d., nėra palikėjos skola, todėl šiuo konkrečiu atveju, priešingai nei teigia atsakovas, netaikytinos Civilinio kodekso 6.53 straipsnio 1 dalies nuostatos. Ieškovė pabrėžė, jog, paveldėjus palikėjo turtą, tai yra, tapus turto savininku, kartu su turtu nuo palikėjo mirties, tai yra nuo palikimo atsiradimo dienos, paveldimos ir palikėjo teisės bei pareigos, vadinasi, atsakovas, kaip paveldėtos buto dalies savininkas, privalo vykdyti prievoles, atsiradusias nuo palikimo atsiradimo dienos, be kita ko, mokėti už į 0,5 dalį buto patiektą šilumos energiją.

9Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis). Bendroji proceso įstatymo nustatyta taisyklė yra ta, jog apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis).

11Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs šią bylą, konstatuoja, jog nagrinėjamos bylos atveju neegzistuoja absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnis) ir teisinių pagrindų peržengti apeliaciniame skunde nustatytas ribas (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis), todėl skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas patikrintinas apeliacinio skundo ribose.

12Byloje nustatyta, jog ieškovė, be kita ko, tiekia šilumos energiją į nekilnojamojo turto objektą – butą, unikalus numeris ( - ), esantį adresu ( - ) (toliau tekste – ir butas). Byloje taip pat nustatyta, jog ( - ) mirė A. V. (toliau tekste – ir palikėja), kuri, ką patvirtina viešojo registro – Nekilnojamojo turto registro – duomenys (b. l. 7, 16-17), iki mirties asmeninės nuosavybės teise valdė 0,625 dalis buto. Byloje taip pat nustatyta, jog, palikėjai esant gyvai, kitas buto dalis (0,375) lygiomis dalimis (po 0,1875) asmeninės nuosavybės teisėmis valdė apeliantas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų.

13Nagrinėjamoje byloje pagal į bylą pateiktus faktinius duomenis nustatytos ir šios bylai turinčios reikšmę faktinės aplinkybės: palikėja 2005 m. rugsėjo 20 d. sudarė testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, 2006 m. gegužės 22 d. padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo; apeliantas pareiškė Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme (dabar – Vilniaus miesto apylinkės teismas) ieškinį, prašydamas pripažinti negaliojančiu palikėjos 2005 m. rugsėjo 20 d. testamentą; Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu, įsiteisėjusiu 2010 m. balandžio 28 d., kai Vilniaus apygardos teismas atmetė trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, patenkino apelianto ieškinį ir pripažino negaliojančiu palikėjos 2005 m. rugsėjo 20 d. testamentą; apeliantas kreipėsi į Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą, prašydamas pratęsti (atnaujinti) terminą palikimui, atsiradusiam po palikėjos mirties, priimti; Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimu, įsiteisėjusiu 2011 m. kovo 31 d., kai Vilniaus apygardos teismas atmetė trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, patenkino apelianto pareiškimą ir atnaujino terminą palikimui, atsiradusiam po palikėjos mirties, priimti; apeliantas 2011 m. birželio 13 d. padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo; palikėjos palikimą lygiomis dalimis priėmė apeliantas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, kuriems, paveldėjus palikėjos turtą, asmeninės nuosavybės teisėmis priklauso po 0,5 dalį buto.

14Šios bylos ginčas kilo dėl to, už į kokią buto dalį (dalis) – 0,5 ar 0,1875 – ieškovės ginčo laikotarpiu (nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.) patiektą šilumos energiją privalo (privalėjo) mokėti apeliantas. Pirmosios instancijos teismas šios bylos aplinkybių kontekste konstatavo, jog apeliantas privalo sumokėti ieškovei už į 0,5 dalį buto ginčo laikotarpiu patiektą šilumos energiją. Apeliantas šios bylos atveju kvestionuoja nurodytą pirmosios instancijos teismo išvadą, teigdamas, jog pastarajam tik nuo 2011 m. birželio 13 d., tai yra nuo to momento, kai apeliantas padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo ir priėmė palikimą, kilo pareiga mokėti ieškovei už į 0,5 dalį buto patiektą šilumos energiją, nes tik nuo nurodyto momento apeliantas tapo 0,5 dalies buto savininku. Apelianto teigimu, pastarasis ginčo laikotarpiu turėjo mokėti ieškovei už į 0,1875 dalis buto patiektą šilumos energiją, o už į kitas buto dalis ginčo laikotarpiu patiektą šilumos energiją turėjo mokėti trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų.

15Viena vertus, palikimo priėmimas yra juridinis faktas, kurio pagrindu įpėdinis įgyja nuosavybės teisę į paveldimą turtą (Civilinio kodekso 4.47 straipsnio 2 punktas, 5.50 straipsnio 1 ir 2 dalys), antra vertus, įpėdinis, sudarydamas vienašalį palikimo priėmimo sandorį, įgyja ne tik nuosavybės teisę į paveldimą turtą, bet ir atitinkamas prievoles, susijusias su paveldimo turto išlaikymu ir išsaugojimu, inter alia atsiradusias ir galiojančias laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo momento (Civilinio kodekso 5.3 straipsnio 1 dalis) iki palikimo priėmimo momento.

16Esant aukščiau išdėstytiems argumentams, šios bylos ginčo kontekste konstatuotina, jog apeliantas 2011 m. birželio 13 d., kai padavė palikimo vietos atsiradimo notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo, įgijo nuosavybės teisę į paveldėtą turtą – 0,3125 dalis buto – ir kartu įgijo prievolę nuo palikėjos mirties momento, tai yra nuo 2006 m. balandžio 17 d., mokėti ieškovei už pastarosios į apelianto paveldėtą turtą – 0,3125 dalis buto – patiektą šilumos energiją.

17Apibendrinus aukščiau nurodytas aplinkybes, išdėstytus argumentus ir išvadas, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog apeliantas privalo sumokėti ieškovei už pastarosios į 0,5 dalį buto ginčo laikotarpiu (nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.) patiektą šilumos energiją, yra teisėta ir pagrįsta.

18Nagrinėjamoje byloje pareikštas apeliacinis skundas, be kita ko, yra grindžiamas tuo argumentu, jog, pasak apelianto, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė apelianto prašymą dėl ieškinio senaties termino praleidimo pasekmių taikymo ieškovės reikalavimų atžvilgiu.

19Kaip jau buvo nustatyta ir nurodyta šios apeliacinės instancijos teismo nutarties aprašomojoje dalyje, pirmosios instancijos teismas šios bylos atveju atmetė aukščiau nurodytą apelianto prašymą (atsikirtimą), motyvuodamas tuo, jog ieškovė neprivalėjo Civilinio kodekso 5.63 straipsnio pagrindu pareikšti apeliantui, priėmusiam palikimą, reikalavimą, nes, mirus A. V., pasibaigė jos civilinis teisnumas.

20Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto.

21Aukščiau nurodytos materialiojo įstatymo nuostatos analizė leidžia daryti išvadą, jog ši materialiojo įstatymo nuostata yra aktuali ir taikoma tais atvejais, kai įpėdiniai, priimdami palikimą, paveldi ne tik palikimo aktyvus, tai yra palikėjo iki mirties momento valdytą materialųjį turtą ir nematerialųjį turtą, bet ir palikimo pasyvus, tai yra palikėjo turtines prievoles, atsiradusias iki palikėjo mirties momento. Pažymėtina, jog būtent tais atvejais, kai įpėdinis inter alia paveldi palikimo pasyvus, kreditorius, turintis materialinę subjektinę teisę reikalauti palikėjo turtinės prievolės, atsiradusios iki palikėjo mirties momento, įvykdymo, turi teisę, o, norėdamas, jog būtų įvykdyta aukščiau nurodyta prievolė (patenkintas turtinis reikalavimas), – pareigą, Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminu pareikšti reikalavimą priėmusiam palikimą įpėdiniui.

22Kaip jau buvo nustatyta ir aukščiau nurodyta, šios bylos ginčo reikalavimai yra susiformavę laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d., tai yra tuo laikotarpiu, kai apeliantas privalėjo mokėti ieškovei už į 0,5 dalį buto patiektą šilumos energiją, vadinasi, ginčo reikalavimai nėra palikimo pasyvai, kitaip tariant, nėra palikėjos turtinės prievolės, atsiradusios iki pastarosios mirties momento, todėl, esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimams, pareikštiems šioje byloje, netaikytina Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta reikalavimų pareiškimo tvarka ir terminas.

23Apibendrinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, argumentus ir išvadas, konstatuotina, jog, nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog šios bylos ginčo reikalavimams nėra pagrindo taikyti Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalies nuostatą, yra nepakankamai motyvuota, pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprendė byloje iškilusį teisės klausimą ir pagrįstai atmetė apelianto prašymą (atsikirtimą) dėl ieškinio senaties termino praleidimo pasekmių taikymo ieškovės reikalavimų atžvilgiu.

24Kaip jau buvo nustatyta ir aukščiau nurodyta, apeliantas nuo palikėjos mirties momento, tai yra nuo 2006 m. balandžio 17 d., privalėjo (privalo) mokėti ieškovei už pastarosios į 0,5 dalį buto patiektą šilumos energiją, todėl tas faktas, jog trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, nuo 2006 metų balandžio mėnesio iki ginčo laikotarpio pradžios mokėjo ieškovei už į visą butą patiektą šilumos energiją, priešingai nei teigia apeliantas, nesudaro pagrindo išvadai, jog trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ir ieškovė konkliudentiniais veiksmais sudarė neterminuotą (viso) buto šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį, ir juo labiau nesudaro pagrindo išvadai, jog trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, turėjo mokėti ieškovei už į visą butą ginčo laikotarpiu patiektą šilumos energiją.

25Apibendrinus apeliacinės instancijos teismo nutarties motyvuojamojoje dalyje išdėstytas aplinkybes, išvadas ir argumentus, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos duomenis ir tinkamai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti ar pakeisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26Pažymėtina, jog kiti atsakovo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai neturi reikšmės vertinant skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėjamoje byloje priimdamas procesinį sprendimą, jų neanalizuoja ir nevertina. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vytautas Zelianka, teismo posėdyje... 2. ieškovė kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą (dabar – Vilniaus... 3. Ieškovė šioje byloje pareikštą ieškinį grindė tuo, jog pastaroji tiekia... 4. Atsakovas nesutiko su ieškovės šioje byloje pareikštu ieškiniu, prašė... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, sutiko su... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 25 d. sprendimu... 7. Atsakovas, nesutikdamas su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m.... 8. Ieškovė nesutinka su atsakovo šioje byloje pareikštu apeliaciniu skundu,... 9. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs šią bylą, konstatuoja, jog... 12. Byloje nustatyta, jog ieškovė, be kita ko, tiekia šilumos energiją į... 13. Nagrinėjamoje byloje pagal į bylą pateiktus faktinius duomenis nustatytos ir... 14. Šios bylos ginčas kilo dėl to, už į kokią buto dalį (dalis) – 0,5 ar... 15. Viena vertus, palikimo priėmimas yra juridinis faktas, kurio pagrindu... 16. Esant aukščiau išdėstytiems argumentams, šios bylos ginčo kontekste... 17. Apibendrinus aukščiau nurodytas aplinkybes, išdėstytus argumentus ir... 18. Nagrinėjamoje byloje pareikštas apeliacinis skundas, be kita ko, yra... 19. Kaip jau buvo nustatyta ir nurodyta šios apeliacinės instancijos teismo... 20. Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog palikėjo kreditoriai... 21. Aukščiau nurodytos materialiojo įstatymo nuostatos analizė leidžia daryti... 22. Kaip jau buvo nustatyta ir aukščiau nurodyta, šios bylos ginčo reikalavimai... 23. Apibendrinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, argumentus ir išvadas,... 24. Kaip jau buvo nustatyta ir aukščiau nurodyta, apeliantas nuo palikėjos... 25. Apibendrinus apeliacinės instancijos teismo nutarties motyvuojamojoje dalyje... 26. Pažymėtina, jog kiti atsakovo apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. sprendimą palikti...