Byla B2-1243-601/2015
Dėl kreditorės UAB „Darjėga“ finansinio reikalavimo tvirtinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant kreditorės UAB „Darjėga“ direktoriui D. Š., atsakovės BUAB „Festina“ atstovei adv. padėjėjai B. Š.,

2viešame teismo posėdyje, nagrinėdamas klausimą dėl kreditorės UAB „Darjėga“ finansinio reikalavimo tvirtinimo,

Nustatė

32014 m. balandžio 3 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Festina“ iškelta bankroto byla (nutartis įsiteisėjo 2014 m. liepos 24 d.).

4Kreditorė UAB „Darjėga“ 2014 m. rugsėjo 3 d. pateikė bankroto administratoriui prašymą patvirtinti jos finansinį reikalavimą 88 510,65 Lt sumai ( b. l. 12).

5Kreditorė nurodė, kad tarp jos ir atsakovės buvo sudarytos penkios transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartys (toliau – sutartys), pagal kurias kreditorė (nuomotojas) turėjo pateikti atsakovei (nuomininkui) transporto priemones su vairuotojais krovinių pervežimams, o atsakovė turėjo naudotis šiomis transporto priemonėmis ir mokėti nuomos mokestį. Nuo 2014 m. kovo 10 d. atsakovė neteikė kreditorei užsakymų krovinių pervežimui, dėl ko kreditorė, dėl prastovų, ėmė negauti pajamų, todėl 2014 m. kovo 20 d., vadovaudamasi CK 6.217 straipsniu, kreditorė pateikė atsakovei pranešimą dėl vienašališko sutarčių nutraukimo nuo 2014 m. kovo 21 d., esant prisiimtų įsipareigojimų nevykdymui, kuris laikytinas esminiu sutarčių pažeidimu (b. l. 48-49). 2014 m. balandžio 2 d. kreditorė išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. 305, kuria paprašė atsakovės apmokėti (iki 2014 m. balandžio 3 d.) pagal sutarčių 7.3 punktą paskaičiuotas baudas, viso 104 003,49 Lt. Prašo tvirtinti kreditorinį reikalavimą 88 510,65 Lt sumoje, nes yra įskaitytas atsakovės 15 492,84 Lt įsiskolinimas kreditorei.

6Atsakovės bankroto administratoriaus atstovė prašo netvirtinti kreditorės finansinio reikalavimo, nes: 1) kreditorė nepateikė įrodymų, kad atsakovė pažeidė ar nesilaikė sutarties sąlygų, t. y. neįrodė, kad taikytina sutarčių 7.3 punkte nustatyta bauda; 2) nepateikė įrodymų, kad baudos dydis (finansinis reikalavimas) yra apskaičiuotas tinkamai, t. y. nevykdo ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje numatytos kreditoriaus pareigos pagrįsti savo reikalavimą ir jo dydį tą patvirtinančiais įrodymais.

7Kreditorės prašymas atmestinas.

8Teismas sprendžia, kad kreditorė nepateikė įrodymų, o teismas tokių aplinkybių nenustatė, jog kreditorė turėjo teisę, remiantis sutarčių 7.3 punktu, reikalauti sumokėti baudas (CPK 178 str.).

9Sutarčių 7.3 punkte numatyta, kad nutraukiant sutartį dėl sutarties sąlygų pažeidimo ar jų nesilaikymo, pažeidusi šalis kitai šaliai įsipareigoja sumokėti baudą, lygią praėjusio mėnesio nuomos mokesčiui (b. l. 16).

10Byloje nustatyta, kad kreditorė, vadovaudamasi CK 6.217 straipsniu, vienašališkai nutraukė sutartis nuo 2014 m. kovo 21 d. dėl to, kad nuo 2014 m. kovo 10 d. atsakovė neteikė kreditorei priklausančioms transporto priemonėms užsakymų krovinių pervežimui. Pažymėtina, kad vadovaujantis CK 6.217 straipsniu, šalis vienašališkai gali nutraukti sutartį tik esant tam tikroms įstatyme numatytoms sąlygoms, t. y. 1) šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai ją vykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 str. 1 d., 6.218 str. 1 d.), 2) apie sutarties nutraukimą iš anksto pranešta kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, - prieš trisdešimt dienų (6.218 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad atsakovė padarė kokios nors sutarties sąlygos pažeidimą. Kreditorės nurodomas sutarčių nutraukimo pagrindas (pažeidimas) - atsakovė 10 dienų neteikė kreditorei priklausančioms transporto priemonėms užsakymų krovinių pervežimui, - nelaikytinas sutarčių salygų pažeidimu, nes sutartyse nėra susitarta dėl to, kokiu intesyvumu atsakovė turėjo teikti užsakymus krovinių pervežimui (šios aplinkybės sutartyse nėra aptartos). Negalima pažeisti sutarties sąlygų, dėl kurių nėra susitarta. Be to, netgi pripažinus, kad 10 dienų neteikimas kreditorei priklausančioms transporto priemonėms užsakymų krovinių pervežimui, yra sutarčių pažeidimas (atsižvelgiant į šalių lūkesčius ir pan.), būtina pripažinti (nustatyti), kad tai yra esminis sutarčių pažeidimas (t. y. ar 10 dienų užsakymų neteikimas yra tokia reikšminga aplinkybė, pateisinanti vienašališką sutarties nutraukimą). Tačiau kreditorė nenurodė jokių aplinkybių, kuriomis remiantis galima būtų konstatuoti, jog toks pažeidimas yra esminis sutarties pažeidimas, dėl kurio gali būti vienašališkai nutraukiama sutartis. Taip pat nėra nustatyta ir antroji minėta sutarčių nutraukimo sąlyga – pranešimas apie sutarties nutraukimą prieš 30 dienų (sutartyje pranešimo terminas nenustatytas). Kreditorė 2014 m. kovo 20 d. pranešime apie sutarčių nutraukimą nurodė, kad sutartys vienašališkai nutraukiamos nuo 2014 m. kovo 21 d., t. y. kitą dieną, kas neatitinka CK 6.218 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Taigi, teismas sprendžia, kad kreditorė nepagrįstai vienašališkai nutraukė sutartis, dėl ko nepagrįstai reikalauja sutarčių 7.3 punkte numatytų baudų.

11Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. kovo 10 d. Kauno apygardos teisme buvo priimtas ieškinys (gautas 2014 m. kovo 3 d.) dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei (apie tai paskelbta viešai 2014 m. kovo 10 d.). Todėl atsakovės užsakymų krovinių pervežimui teikimas kreditorei po 2014 m. kovo 10 d. turėtų būti vertinamas, kaip pažeidžiantis kreditorės interesus, o ne atvirkščiai, nes kreditorė už suteiktas transporto priemones negautų nuomos mokesčio, t. y. atsakovės įsiskolinimas kreditorei tik padidėtų. Taigi, tai, jog atsakovė, įmonei (atsakovei) esant nemokiai ir esant teisme priimtam ieškiniui dėl bankroto bylos iškėlimo, neteikė kreditorei užsakymų, kuriuos įvykdžius kreditorė patirtų tik išlaidas (nuomos mokestis nebūtų sumokėtas), neabejotinai pažeistų kreditorės interesus. Šios aplinkybės taip pat leidžia daryti išvadą, kad kreditorės reikalavimas taikyti sutarčių 7.3 punktą (reikalauti sumokėti baudas dėl to, kad nemoki (bankrutuojanti) įmonė neteikė užsakymų, kurių apmokėti negalės) yra nepagrįstas, neatitinkantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų ir pažeidžiantis kitų atsakovės kreditorių (su kuriais neatsiskaityta už realiai suteiktas paslaugas, darbus) interesus.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., Įmonių bankroto įstatymo 26 str., teismas

Nutarė

13Atmesti kreditorės UAB „Darjėga“, j. a. k. ( - ), prašymą patvirtinti 88 510,65 Lt (25 634,46 Eur) finansinį reikalavimą.

14Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai