Byla e2-285-922/2018
Dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė,

2sekretoriaujant Rasai Osinskienei,

3nedalyvaujant ieškovės UAB „Tomadas“ atstovui, gautas prašymas bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant,

4nedalyvaujant atsakovams M. V. ir M. N., prašymų negauta,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Tomadas“ ieškinį atsakovams M. V. ir M. N. dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų M. N. ir M. V. 7714,34 Eur skolą, 5 % dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovui M. V. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsnyje teismo nustatytą 14 dienų terminą teisme negautas.

9Atsakovas M. N. per vadovaujantis CPK 142 straipsnyje teismo nustatytą 14 dienų terminą pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodoma, kad atsakovas su ieškovės ieškiniu dėl skolos priteisimo nesutinka, kadangi ieškinyje nurodyto automobilio niekada nepirko ir neturėjo. Įtaria, kad į bylą pateiktas pirkimo – pardavimo sutarties egzempliorius yra suklastotas. Prašo ieškovės ieškinį dėl skolos priteisimo jo atžvilgiu atmesti.

10Teisme gautas ieškovės prašymas, kuriuo prašoma civilinę bylą spręsti ir sprendimą priimti ieškovės atstovui nedalyvaujant teismo posėdyje, remiantis turimais įrodymais bei kitais duomenimis, pateiktais kartu du ieškiniu ir išreikalautais teismo iniciatyva. Taip pat prašoma priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateikti atsakovų M. N. ir M. V. atsiliepimai į ieškinį arba paruošiamieji procesiniai dokumentai, o taip pat jeigu atsakovai neatvyks į paskirtą teismo posėdį ir nepareikš prašymo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

11Atsakovai M. N. ir M. V. apie paskirtą teismo posėdį informuoti tinkamai. Atsakovas M. N. dalyvavo 2018-04-12 vykusiame parengiamajame teismo posėdyje, kuriame jam buvo suteikta galimybė pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pasirašė pranešime apie teismo posėdį, vyksiantį 2018-05-22 10.00 val. (e. b. l. 70). Teisme iki paskirto teismo posėdžio pradžios nėra gautas atsakovo M. N. prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, taip pat joks kitas prašymas. Atsakovui M. V. siųstas teismo šaukimas grįžo neįteiktas, nurodant neįteikimo priežastį: „neatsiėmė pašte“. Atsakovui M. V. apie teismo posėdį pranešta viešo paskelbimo būdu vadovaujantis CPK 130 straipsniu.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio 1 dalis numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Be to, sprendimas už akių gali būti priimtas dėl vieno ar kelių ieškovų ar atsakovų, kai šie, esant šioje dalyje nurodytoms sąlygoms, neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį arba per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ar paruošiamojo dokumento byloje, kurioje yra keli ieškovai ar atsakovai.

13Atsižvengiant į tai, kas išdėstyta, yra visos CPK 285 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos, kurių pagrindu šioje byloje priimamas sprendimą už akių, t. y. į teismo posėdį neatvyko atsakovai. Atsakovas M. N. į teismo posėdį neatvyko, kuriam tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, iš jo nėra gautas prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Atsakovas M. V. per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, į teismo posėdį neatvyko, prašymų negauta. Taigi esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių bei esant nurodytoms sąlygoms, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

14Teismas

konstatuoja:

15ieškinys tenkintinas visiškai.

16Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų ieškovės pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

17Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Tomadas“ 2015-11-04 su Vilniaus apskrities VPK sudarė Viešojo pirkimo sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Nr. 10-ST2-286 (toliau - Sutartis), kurios 1 punkto nuostatomis ieškovė įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties Priede Nr. 1 yra nurodomi ieškovės teikiamų paslaugų įkainiai. 2015-12-04 ieškovė perėmė iš buvusio Vilniaus apskrities VPK tiekėjo transporto priemonę HONDA CIVIC, valstybinis Nr. ( - ) (toliau – Automobilis), sulaikytą dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Ieškovė 2015-12-04 perėmusi Automobilį savo iniciatyva patikrino VĮ „Regitra“ duomenų bazę, kurioje nurodyta, jog Automobilio savininkas yra D. A., paskutinis žinomas gyvenamosios vietos adresas: ( - ). 2015-12-15 Ieškovė raštu kreipėsi į D. A. su pranešimu dėl Automobilio atsiėmimo ir apmokėjimo už jo saugojimą, tačiau jokio atsakymo iš D. A. nesulaukė. Ieškovė ilgai negavo jokios informacijos iš Vilniaus apskrities VPK apie Automobilio savininką ir KET pažeidimą, todėl Ieškovė elektroniniu laišku kreipėsi dėl konkretaus Automobilio savininko ir pažeidėjo, o atsakymą iš Vilniaus apskrities VPK apie tai, jog Automobilis yra grąžintinas, gavo elektroniniu laišku tik 2017-06-06. Automobilio savininku buvo nurodytas D. A., o asmeniu, kuris vairavo transporto priemonę ir pažeidė KET buvo nurodytas atsakovas M. V., deklaravęs gyvenamąją vietą: ( - ). Gavusi Vilniaus apskrities VPK informaciją Ieškovė 2017-06-05 raštišku pranešimu, išsiųstu 2017-06-07, pakartotinai informavo D. A. apie susidariusį įsiskolinimą už Automobilio saugojimą. Tą pačią dieną Ieškovė pranešimą iš esmės vienodu turiniu išsiuntė ir atsakovui M. V.. Ieškovė pagal aukščiau minėtus pranešimus negavo atsakymo nei iš D. A., nei iš atsakovo M. V.. Į bylą pateiktu 2015-07-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-9546-870/2015 atsakovas M. V. pripažintas kaltu, padaręs administracinius teisės pažeidimus.

182017-12-28 D. A. teismui pateikė atsiliepimą, nurodydamas, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi automobilį HONDA CIVIC, valstybinis Nr. ( - ), 2013-06-12 pirkimo – pardavimo sutartimi pardavė pirkėjui M. N., todėl jam nekyla pareiga nei kaip automobilio savininkui, nei kaip valdytojui mokėti už automobilio saugojimą mokamoje aikštelėje. Taip pat pateikė 2013-06-12 transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį, iš kurios matyti, kad automobilį HONDA CIVIC, valstybinis Nr. ( - ), už 100 Lt D. A. pardavė M. N. bei VĮ „Regitra“ LR Transporto priemonių registro išrašą, iš kurio matyti, kad automobilis HONDA CIVIC, valstybinis Nr. ( - ), išregistruota. 2018-05-22 D. A. pateikė rašytinį paaiškinimą, kuriame nurodoma, kad D. A. pirko automobilį HONDA CIVIC, valstybinis Nr. ( - ), kurį po keleto dienų pardavė M. N.. Pardavimo metu buvo supildyta pirkimo pardavimo sutartis, D. A. nusifotografavo pirkėjo M. N. tapatybės kortelę, kaip nurodo ir reikalauja VĮ „Regitra“. Taip pat pateikė 2013-06-12 transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį, M. N. asmens tapatybės kortelės kopiją bei automobilio HONDA CIVIC, valstybinis Nr. ( - ), nuotrauką.

192018-01-16 teismo nutartimi civilinė byla dalyje dėl skolos priteisimo iš D. A. nutraukta, D. A. pakeistas tinkamu atsakovu M. N..

20Atsakovas M. N. pateiktame atsiliepime nurodė, kad automobilio HONDA CIVIC, valstybinis Nr. ( - ), niekada nepirko ir neturėjo. Nei D. A., nei M. V. jis nepažįsta ir reikalų su jais neturėjo.

21Santykiams, kylantiems priverstinai nuvežus ir perdavus saugoti transporto priemonę, yra taikomos nuostatos, reglamentuojančios pasaugą (CK 6.830 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2011; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2013). Šioje situacijoje taikomos taip pat ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – SEAKĮ) normos. Transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto 2015-12-04 surašymo metu galiojusio SEAKĮ 33 straipsnio 1 dalis nustatė, kad priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba uždraudžiama važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET ar kitų teisės aktų reikalavimus.

22Pagal SEAKĮ 33 straipsnio 4 dalį policijos pareigūnai, priėmę sprendimą dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo, praneša transporto priemonės savininkui (valdytojui) teisės aktų nustatyta tvarka apie priimtą sprendimą dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo.

23SEAKĮ 33 straipsnio 6 dalis nustato, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai.

242013-06-12 transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartimi D. A. automobilį HONDA CIVIC, valstybinis Nr. ( - ), pardavė M. N.. Duomenų apie tai, kad automobilio savininkas būtų koks kitas asmuo, nėra. M. N. pirkdamas šį automobilį, sudarė rašytinę pirkimo – pardavimo sutartį, taigi žinojo automobilio perleidimo įforminimo tvarką, kurios laikymasis nereikalauja bent kiek didesnių sąnaudų ar materialinių išlaidų. Atsakovo M. N. teiginiai, kad automobilio HONDA CIVIC, valstybinis Nr. ( - ), niekada nepirko ir neturėjo, kad jis nei D. A., nei M. V. nepažįsta ir reikalų su jais neturėjo, nepagrįsti jokiais į bylą pateiktais įrodymais. Taigi darytina išvada, kad M. N. neigdamas, jog 2013-06-12 sudarė transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį, siekia išvengti prievolės ieškovei. Remiantis bylos duomenimis, spręstina, kad, teisės pažeidimų padarymo Vilniuje 2015-06-16 16:05 val. metu, automobilio HONDA CIVIC, valstybinis Nr. ( - ), savininkas buvo būtent M. N., o valdytojas M. V..

25Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

26Byloje nėra duomenų, kad ieškovė automobilio pasaugą atliko netinkamai. Pagal jos pateiktus paskaičiavimus bendra įsiskolinimo suma už priverstinį transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą laikotarpiu nuo 2015-12-04, kuomet automobilį saugojimui perėmė ieškovė, iki 2017-12-06, ieškinio pateikimo teismui dienos, sudaro 7714,34 Eur. Todėl ši suma ieškovei priteistina iš atsakovų solidariai (CK 6.191, 6.830, 6.850 straipsniai).

27Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovų solidariai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

28Ieškovė, kreipdamasi į teismą, sumokėjo 174,00 Eur žyminį mokestį, todėl tenkinus ieškinį visiškai, ši suma ieškovei priteistina iš atsakovų lygiomis dalimis, t. y. po 87,00 Eur iš kiekvieno (CPK 80 straipsnis, 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis). Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis po 3,45 Eur iš kiekvieno priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnio 1 dalis) valstybei.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį visiškai.

31Priteisti solidariai iš atsakovų M. V., asmens kodas ( - ) ir M. N., asmens kodas ( - ) 7714,34 Eur (septynių tūkstančių septynių šimtų keturiolikos eurų 34 ct) skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (7714,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-12-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei iš kiekvieno po 87,00 Eur (aštuoniasdešimt septynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Tomadas“, įmonės kodas 302308932, naudai.

32Priteisti iš atsakovų M. V., asmens kodas ( - ) ir M. N., asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis po 3,45 Eur (tris eurus 45 ct) iš kiekvieno išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Ši suma turi būti mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas - 5660.

33Išaiškinti atsakovams, dėl kurių yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovai negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmams prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

34Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu.

35Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Kauno apygardos teismui, skundą paduodamas per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė,... 2. sekretoriaujant Rasai Osinskienei,... 3. nedalyvaujant ieškovės UAB „Tomadas“ atstovui, gautas prašymas bylą... 4. nedalyvaujant atsakovams M. V. ir M. N., prašymų negauta,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. ieškovė ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų M. N. ir M. V.... 8. Atsakovui M. V. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 9. Atsakovas M. N. per vadovaujantis CPK 142 straipsnyje teismo nustatytą 14... 10. Teisme gautas ieškovės prašymas, kuriuo prašoma civilinę bylą spręsti ir... 11. Atsakovai M. N. ir M. V. apie paskirtą teismo posėdį informuoti tinkamai.... 12. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio... 13. Atsižvengiant į tai, kas išdėstyta, yra visos CPK 285 straipsnio 1 dalyje... 14. Teismas... 15. ieškinys tenkintinas visiškai.... 16. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų ieškovės pateiktų... 17. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Tomadas“ 2015-11-04 su Vilniaus... 18. 2017-12-28 D. A. teismui pateikė atsiliepimą, nurodydamas, kad su ieškiniu... 19. 2018-01-16 teismo nutartimi civilinė byla dalyje dėl skolos priteisimo iš D.... 20. Atsakovas M. N. pateiktame atsiliepime nurodė, kad automobilio HONDA CIVIC,... 21. Santykiams, kylantiems priverstinai nuvežus ir perdavus saugoti transporto... 22. Pagal SEAKĮ 33 straipsnio 4 dalį policijos pareigūnai, priėmę sprendimą... 23. SEAKĮ 33 straipsnio 6 dalis nustato, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu... 24. 2013-06-12 transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartimi D. A.... 25. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje... 26. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė automobilio pasaugą atliko netinkamai.... 27. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei... 28. Ieškovė, kreipdamasi į teismą, sumokėjo 174,00 Eur žyminį mokestį,... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 30. ieškinį visiškai.... 31. Priteisti solidariai iš atsakovų M. V., asmens kodas ( - ) ir M. N., asmens... 32. Priteisti iš atsakovų M. V., asmens kodas ( - ) ir M. N., asmens kodas ( - )... 33. Išaiškinti atsakovams, dėl kurių yra priimtas sprendimas už akių, kad... 34. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra apmokestinamas... 35. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už...