Byla e2-6059-329/2017
Dėl dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo dokumentinio proceso tvarka

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui A. S. dėl dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo dokumentinio proceso tvarka.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš atsakovo A. S. 1399,49 Eur žalos atlyginimo. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Teismas, priimdamas preliminarų sprendimą, nurodo, kaip bus išspręstas ginčas, jei šalys neatliks tam tikrų veiksmų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 262 straipsnio 1 dalis).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-490-564/2013 pripažino A. S. kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 5 dalyje ir paskyrė jam 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, atidedant laisvės atėmimo bausmės vykdymą 2 metams. Teismas nustatė, kad A. S. 2012 m. lapkričio 5 d. kelyje Marijampolė-Kalvarija 10.790 km. Kalvarijos sav., neatsargiai vairuodamas B. S. priklausantį automobilį VW Sharan, v/n ( - ) pažeidė Kelių eismo taisyklių 9 p..,161 p. reikalavimus - nesilaikė eismo dalyviui privalomų laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, kad nebūtų sukeltas pavojus kitų eismo dalyvių saugumui, sukdamas į kairėje esantį šalutinį kelią tinkamai neįsitikino, kad tai daryti bus saugu ir nedavė kelio priešinga kryptimi tiesiai važiavusiam automobiliui Audi 100, v/v ( - ) vairuojamam A. V., dėl ko transporto priemonės susidūrė.

8Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau - NDNT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatė A. V. dėl 2012 m. lapkričio 5 d. eismo įvykio metu patirtų sužalojimų 55 proc. darbingumo lygį nuo 2013 m lapkričio 18 d. iki 2014 m. lapkričio 17 d.

92013 m. lapkričio 27 d. į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių kreipėsi A. V. su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją (toliau - netekto darbingumo pensija). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDF) Marijampolės skyriaus 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 55-3413 A. V. nuo 2013 m lapkričio 18 d. buvo paskirta 137,21 Lt per mėnesį netekto darbingumo pensija. VSDF valdybos Marijampolės skyrius išmokėjo A. V. 494,09 Eur (1705,98 Lt) netekto darbingumo pensijos laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 18 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. Ieškovo paskaičiavimu atsakovas jam liko skolingas 494,09 Eur. NDNT prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatė A. V. dėl 2012 m. lapkričio 5 d. eismo įvykio metu patirtų sužalojimų 55 proc. darbingumo lygį nuo 2014 m. lapkričio 17 d. iki 2015 m. lapkričio 16 d. NDNT prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatė A. V. dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų 55 proc. darbingumo lygį nuo 2015 m. lapkričio 17 d. iki 2017 m. lapkričio 16 d. VSDF valdybos Marijampolės skyriaus 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. PESP10-3 060 A. V. nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. buvo paskirta 137,21 Lt per mėnesį valstybinė socialinio draudimo netekto darbingumo pensija (toliau - netekto darbingumo pensija). VSDF valdybos Marijampolės skyriaus 2015 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. PE_SP10-2893 A. V. nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d. buvo paskirta 40,78 Eur per mėnesį netekto darbingumo pensija.

102016 m. sausio mėnesį pasikeitė duomenys duomenų bazėje, t. y. A. V. 2013 metų turėtos draudžiamosios pajamos, todėl vadovaujantis Pensijų įstatymo 42 straipsnio 1 dalies bei Nuostatų 86 punktu, VSDF valdybos Marijampolės skyriaus 2016 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. PE SP8-42 A. V. buvo perskaičiuotas netekto darbingumo pensijos dydis ir nuo pensijos paskyrimo dienos, t. y. nuo 2013 m. lapkričio 18 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d. buvo paskirta 137,85 Lt per mėnesį netekto darbingumo pensija. Už laikotarpį nuo pensijos paskyrimo dienos iki 2016 m. sausio 30 d. susidarė 5,03 Eur nepriemoka, kuri 2016 m. vasario 23 d. buvo išmokėta A. V.. VSDF valdybos Marijampolės skyrius už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 1 d iki 2017 m. rugpjūčio 30 d. A. V. išmokėjo 1394,46 Eur dydžio netekto darbingumo pensiją. Iš viso VSDF Marijampolės skyrius kartu su nepriemoka, A. V. išmokėjo 1399,49 Eur (1394,46 Eur + 5,03 Eur) dydžio netekto darbingumo pensiją.

11Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – ieškinys, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nuosprendžio kopija, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. preliminaraus sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-471-570/2015 skaitmeninė kopija, VSDFV Marijampolės sk. duomenys apie asmens darbingumo lygį pagal NDNT pateiktus duomenis, pažymos apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 2 dalis numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (CK 6.280 straipsnio 1 dalis). Draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo (CK 6.290 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalis numato, kad fiziniai asmenys, kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

13Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1399,49 Eur žalos atlyginimas.

14Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo A. S. valstybei priteistina 16 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 dalis, 96 straipsnis).

15Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsniu, 429 straipsniu, teismas

Nutarė

17priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) , 1399,49 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt devynis eurus 49 ct) žalos atlyginimą ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, buveinės adresas: Marijampolės m., A. V. g. 2, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100.

18Priteisti valstybei iš A. S., asmens kodas ( - ) 16 Eur (šešiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų, sumokant jas į VMI prie LR FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

19Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnis, būti motyvuoti ir pagrįsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnio nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

20Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

21Nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. spalio 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

22Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (20 dienų), atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

23Preliminarus teismo sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 5. Teismas, priimdamas preliminarų sprendimą, nurodo, kaip bus išspręstas... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad Marijampolės... 8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau - NDNT) prie Socialinės... 9. 2013 m. lapkričio 27 d. į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 10. 2016 m. sausio mėnesį pasikeitė duomenys duomenų bazėje, t. y. A. V. 2013... 11. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai –... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 2 dalis... 13. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1399,49 Eur žalos atlyginimas.... 14. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo A. S. valstybei... 15. Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų Atsižvelgiant... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsniu,... 17. priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) , 1399,49 Eur (vieną... 18. Priteisti valstybei iš A. S., asmens kodas ( - ) 16 Eur (šešiolika eurų)... 19. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 20. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus... 21. Nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. spalio 5 d. iki teismo sprendimo... 22. Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1... 23. Preliminarus teismo sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu...