Byla eAS-494-602/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainiaus Raižio, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovams valstybės įmonei Registrų centrui ir valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro (toliau – ir atsakovas) Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. (4.4.2) KLS-185 kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir įpareigoti atsakovą atlikti kadastrinius matavimus plaukiojančiam pastatui buriniam jūrų laivui ( - ), kuris yra registruota nekilnojamoji kultūros vertybė Nr. ( - ), stovinti ( - ); 2) panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 8 d. sprendimą Nr. (1.1.38)s-19902); 3) panaikinti atsakovo VĮ Registrų centras 2017 m. kovo 21 d. sprendimą Nr. (1.1.7)s-2463 ir įpareigoti atsakovą atitinkamo nekilnojamojo daikto – jūrų laivo ir jo teritorijos Nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie šiuos juridinius faktus: nekilnojamojo daikto – plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo ( - ) įrašymą į Kultūros vertybių registrą ir šio plaukiojančio pastato buvimą jo apsaugos zonoje.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. (4.4.2) KLS-185 ir VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. (1.1.38)s-1990 panaikinimo ir atsakovo įpareigojimo atlikti kadastrinius matavimus. Priėmė pareiškėjo skundo reikalavimus panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 21 d. sprendimą Nr. (1.1.7)s-2463 ir įpareigoti atsakovą atitinkamo nekilnojamojo daikto – jūrų laivo ir jo teritorijos Nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie juridinius faktus. Pareiškėjas įpareigotas iki 2017 m. balandžio 27 d. pareikšti nuomonę dėl bylos nagrinėjimo rašytine tvarka.

8Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 31 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, kad, kaip matyti iš pareiškėjo skundo ir pridedamų dokumentų, pareiškėjas ginčija VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. (4.4.2) KLS-185, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo 2017 m. sausio 16 d. prašymą atlikti burinio jūrų laivo ( - ) kadastrinius matavimus. Šio sprendimo teisėtumas buvo patikrintas VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. (1.1.38)s-1990. Taigi šiuo atveju pareiškėjo ginčas išspręstas išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka ir jam teisines pasekmes sukelia būtent VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. (4.4.2) KLS-185, kuriuo buvo išnagrinėtas pareiškėjo prašymas.

9Įvertinęs pareiškėjo skundo turinį ir prie jo pridedamus dokumentus, teismas darė išvadą, kad pareiškėjui tiesiogines teisines pasekmes sukelia būtent VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. (4.4.2) KLS-185, todėl pareiškėjo skundo dalis dėl atsisakymo atlikti kadastrinius matavimus nenagrinėtina Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Šiuo atveju skundas turi būti pateikiamas pagal VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo buveinės priskyrimą atitinkamam administraciniam teismui, t. y. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti kadastrinius matavimus yra išvestinis iš reikalavimo panaikinti registratorių sprendimus.

10Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, šią pareiškėjo skundo dalį teismas atsisakė priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

11Pareiškėjas taip pat prašė panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 21 d. sprendimą Nr. (1.1.7)s-2463 ir įpareigoti atsakovą atitinkamo nekilnojamojo daikto – jūrų laivo ir jo teritorijos Nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie juridinius faktus.

12Ši pareiškėjo skundo dalis iš esmės atitiko ABTĮ skundui keliamus reikalavimus, todėl priimta.

13Remiantis ABTĮ 24 straipsnio 2 dalies 9 punktu, pareiškėjas įpareigotas pareikšti nuomonę dėl bylos nagrinėjimo rašytine tvarka.

14III.

15Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutarties dalį ir šios skundo dalies priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

16Atskirajame skunde akcentuoja, jog abu reikalavimai yra tiesiogiai susiję, nes VĮ Registrų centras, kaip aukštesnis viešojo administravimo subjektas, atsisakė Nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie nekilnojamojo daikto – plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo ( - ) įrašymą į Kultūros vertybių registrą tik todėl, kad šis pastatas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, o įregistruoti Nekilnojamo turto registre neįmanoma, kol nėra atlikti pastato kadastriniai matavimai, kuriuos atlikti atsisako žemesnis viešojo administravimo subjektas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas. Remiantis ABTĮ 17 straipsnio 3 dalyje ir 4 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, kai byloje yra keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o kiti – kitų apygardų administraciniams teismams, byla turi būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme, ir kai byloje atsakovai yra keli administravimo subjektai, esantys skirtingų teismų teritorinėje jurisdikcijoje, bylos priskirtinumo klausimas sprendžiamas pagal aukštesniojo administravimo subjekto buveinę.

17Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime pažymi, kad nei VĮ Registrų centras, nei VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo kontrolės nevykdo, todėl buvo priimti teisėti sprendimai.

18Atsakovas valstybės įmonė Registrų centras pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad teismas padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjui teisines pasekmes sukelia VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. (4.4.2) KLS-185, kuriuo buvo išnagrinėtas pareiškėjo prašymas. Taip pat pasisakoma dėl bylos esmės.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundo dalį, teisėtumas ir pagrįstumas.

22Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. (4.4.2) KLS-185 kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir įpareigoti atsakovą atlikti kadastrinius matavimus plaukiojančiam pastatui buriniam jūrų laivui ( - ), kuris yra registruota nekilnojamoji kultūros vertybė Nr. ( - ), stovinti ( - ); 2) panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 8 d. sprendimą Nr. (1.1.38)s-19902); 3) panaikinti atsakovo VĮ Registrų centras 2017 m. kovo 21 d. sprendimą Nr. (1.1.7)s-2463 ir įpareigoti atsakovą atitinkamo nekilnojamojo daikto – jūrų laivo ir jo teritorijos Nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie šiuos juridinius faktus: nekilnojamojo daikto – plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo ( - ) įrašymą į Kultūros vertybių registrą ir šio plaukiojančio pastato buvimą jo apsaugos zonoje.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. (4.4.2) KLS-185 ir VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. (1.1.38)s-1990 panaikinimo ir atsakovo įpareigojimo atlikti kadastrinius matavimus. Priėmė pareiškėjo skundo reikalavimus panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 21 d. sprendimą Nr. (1.1.7)s-2463 ir įpareigoti atsakovą atitinkamo nekilnojamojo daikto – jūrų laivo ir jo teritorijos Nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie juridinius faktus.

24Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta remiantis ABTĮ (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) 33 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kuriame numatyta, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju skundas dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. (4.4.2) KLS-185 ir VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. (1.1.38)s-1990 turi būti pateikiamas pagal VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo buveinės priskyrimą atitinkamam administraciniam teismui, t. y. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

25Pagal ABTĮ 31 straipsnio 1 dalį skundas (prašymas, pareiškimas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo buveinė (gyvenamoji vieta), o jeigu atsakovas yra valstybė arba savivaldybė, – tam administraciniam teismui, kurio teritorijoje yra atsakovui atstovaujančios institucijos buveinė. Jeigu viešojo administravimo subjekto, jo teritorinio padalinio, teritorinio viešojo administravimo subjekto arba pareigūno, veikiančio Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje, administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) teisėtumas buvo patikrintas (nagrinėjamas) aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto ir (arba) kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas pagal to viešojo administravimo subjekto, jo teritorinio padalinio, teritorinio viešojo administravimo subjekto arba pareigūno, kurio administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) teisėtumas buvo tikrinamas (nagrinėjamas), buveinės vietą. Pagal ABTĮ 31 straipsnio 3 dalį, kai byloje yra keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni pagal šio įstatymo 20 straipsnio 4 dalį priskirtini Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o kiti – kitų apygardų administraciniams teismams, skundas (prašymas, pareiškimas) turi būti paduodamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Kitais atvejais, kai yra keli tarpusavyje susiję reikalavimai, kurie gali būti nagrinėjami skirtingų apygardų administraciniuose teismuose, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas pareiškėjo pasirinkimu.

26Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė pareiškėjo skundo reikalavimus panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 21 d. sprendimą Nr. (1.1.7)s-2463 ir įpareigoti atsakovą atitinkamo nekilnojamojo daikto – jūrų laivo ir jo teritorijos Nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie juridinius faktus. Teisėjų kolegijai nekyla abejonių, jog pareiškėjo skundo reikalavimai dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. (4.4.2) KLS-185 ir VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. (1.1.38)s-1990 panaikinimo, kuriuos buvo atsisakyta priimti kaip teismingus Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, yra susiję su reikalavimais, kuriuos teismas priėmė nagrinėti. Kadangi teismas pripažino, jog priimta pareiškėjo skundo dalis teisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui, jis turėjo spręsti, ar kiti pareiškėjo skunde nurodyti reikalavimai nėra tarpusavyje susiję su priimamais nagrinėti ir ar nėra pagrindo taikyti ABTĮ 31 straipsnio 3 dalį.

27Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl atsisakymo priimti pareiškėjo skundo reikalavimus panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. (4.4.2) KLS-185 ir VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 8 d. sprendimą Nr. (1.1.38)s-1990 naikintina, minėtos dalies pareiškėjo skundo priėmimo klausimą perduodant pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą tenkinti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutarties dalį dėl atsisakymo priimti pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundo dalį dėl valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. (4.4.2) KLS-185 ir valstybės įmonės Registrų centro 2017 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. (1.1.38)s-1990 panaikinimo ir atsakovo įpareigojimo atlikti kadastrinius matavimus panaikinti ir šios pareiškėjo skundo dalies priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos Nacionalinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi... 8. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 9. Įvertinęs pareiškėjo skundo turinį ir prie jo pridedamus dokumentus,... 10. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, šią pareiškėjo skundo dalį teismas... 11. Pareiškėjas taip pat prašė panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro 2017 m.... 12. Ši pareiškėjo skundo dalis iš esmės atitiko ABTĮ skundui keliamus... 13. Remiantis ABTĮ 24 straipsnio 2 dalies 9 punktu, pareiškėjas įpareigotas... 14. III.... 15. Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga padavė... 16. Atskirajame skunde akcentuoja, jog abu reikalavimai yra tiesiogiai susiję, nes... 17. Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas pateikė... 18. Atsakovas valstybės įmonė Registrų centras pateikė atsiliepimą į... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017... 22. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjas asociacija Nacionalinė... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi... 24. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta remiantis ABTĮ... 25. Pagal ABTĮ 31 straipsnio 1 dalį skundas (prašymas, pareiškimas) paduodamas... 26. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė... 27. Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutarties... 31. Nutartis neskundžiama....