Byla 2A-610-345/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų R. J. ir Dalios Višinskienės, sekretoriaujant Violetai Kamašinienei, dalyvaujant atsakovo UAB „Savas krantas“ atstovei advokatei Ingridai Botyrinei, trečiajam asmeniui A. K. ir trečiųjų asmenų A. D., V. Š., A. K. atstovui advokatui Šarūnui Vilčinskui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų A. D., V. Š., A. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovui UAB „Savas Krantas“, tretiesiems asmenims A. D., V. Š., A. K., A. K., B. M., G. L., dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas R. J. ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo UAB „Savas krantas“ 2007-05-03 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus: dėl UAB „Savas krantas“ vadovo G. L. atšaukimo iš bendrovės vadovo pareigų, bei A. K. paskyrimo UAB „Savas krantas” vadovu, taip pat prašė pripažinti negaliojančiais 2007-07-18 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus:

4išrinkti A. D. 2007-07-18 UAB „Savas krantas“ pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku;

5V. Š. išrinkti susirinkimo sekretoriumi;

6patvirtinti 2007-07-18 visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę;

7patvirtinti 2007-05-03 įvykusio UAB „Savas krantas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, t. y. netvirtinti metinės finansinės atskaitomybės už 2006 metus;

8netvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymo už 2006 metus;

9patvirtinti bendrovės vadovo G. L. atšaukimą iš direktoriaus pareigų;

10paskirti bendrovės direktoriumi A. K.;

11atlikti UAB „Savas krantas“ auditą;

12paskirti bendrovės vadovu - direktoriumi V. Š. iki išsispręs civilinė byla Nr. 2-2651-608/2007, bei nustatyti jam minimalų, pagrįstą LR darbo įstatymais, atlyginimą;

13pavesti advokatei A. Š. atstovauti UAB „Savas krantas“ teismuose, suteikiant jai LR CPK 42 str. teises;

14nutraukti kitų asmenų teises atstovauti bendrovę jos vardu, bendrovės valdymo organų, paskirtų iki 2007-05-03 visuotinio akcininkų susirinkimo, bei pavesti advokatei A. Š. atšaukti bendrovės įgaliotus asmenis (atstovus).

15Ieškovas taip pat prašė teismą atnaujinti praleistą terminą apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams, numatytą LR Akcinių bendrovių įstatymo 19 str., nes negalėjo teismui laiku pateikti reikalingų įrodymų - skundžiamų sprendimų, dėl ko teismas ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Taip pat dėl sunkios turtinės padėties negalėjo laiku įmokėti užstato, skirto atlyginimui už kuratoriaus darbą užtikrinti, bei apmokėti atstovui už teisines paslaugas.

16Nurodė, kad prašomi pripažinti negaliojančiais visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimai yra neteisėti ir pažeidžia ieškovo, kaip daugumos UAB "Savas krantas" akcijų savininko teises ir teisėtus interesus valdyti bendrovę. Visuotiniai akcininkų susirinkimai, kuriuose priimti ieškovo ginčijami susirinkimo sprendimai, sušaukti pažeidžiant imperatyvias LR Akcinių bendrovių įst. normas t.y., sušaukti asmens neturinčio teisės inicijuoti visuotinius akcininkų susirinkimus. Šiuose susirinkimuose priimti sprendimai asmenų, neturinčių balsų daugumos, taip pat šie sprendimai visiškai neatitinka UAB „Savas krantas“ interesų, o yra išimtinai naudingi vieno bendrovės akcininko A. D. asmeniniams turtiniams interesams. Vienas iš sprendimų yra pavesti advokatei A. Š. atstovauti UAB „Savas krantas“ teismuose, suteikiant jai LR CPK 42 str. teises, kuo siekiama pripažinti A. D. kituose teismuose pareikštus turtinius ieškinius UAB „Savas krantas“ nepriklausomai nuo to, ar jie pagrįsti, ar ne. Sprendimas skirti įmonei auditą taip pat nesuderinamas su bendrovės interesais, nes audito paskyrimas reikalauja nemažų išlaidų, o visiems akcininkams ir taip yra žinoma, kad bendrovės turtinė padėtis yra sunki.

17Atsakovas UAB „Savas krantas“ palaikė ieškovo argumentus ir ieškinį prašė tenkinti.

18Tretieji asmenys A. D., atstovaujantis B. M. ir A. K., bei tretysis asmuo A. K. ieškinį prašė atmesti. Nurodė, kad visi akcininkų susirinkimai sušaukti teisėtai, juose priimti sprendimai asmenų, atvykusių į susirinkimus ir turinčių balsavimo teisę balsų dauguma. Ieškovas R. J. sprendimų priėmimo metu neturėjo teisės balsuoti 19 jam priklausančių akcijų, taigi jis neturėjo balsų daugumos.

19Vilniaus miesto trečias apylinkės teismas 2008 m. spalio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino. Pripažino negaliojančiais atsakovo UAB „Savas krantas“ 2007-05-03 įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus:

20dėl UAB „Savas krantas“ vadovo G. L. atšaukimo iš bendrovės vadovo pareigų bei dėl A. K. paskyrimo UAB „Savas krantas“ vadovu, taip pat 2007-07-18 įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus:

21išrinkti A. D. 2007-07-18 UAB „Savas krantas“ pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku;

22V. Š. išrinkti susirinkimo sekretoriumi;

23patvirtinti 2007-07-18 visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę;

24patvirtinti 2007-05-03 įvykusio UAB "Savas krantas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, t. y., netvirtinti metinės finansinės atskaitomybės už 2006 metus;

25netvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymo už 2006 metus;

26patvirtinti bendrovės vadovo G. L. atšaukimą iš direktoriaus pareigų;

27paskirti bendrovės direktoriumi A. K.;

28atlikti UAB "Savas krantas" auditą;

29paskirti bendrovės vadovu - direktoriumi V. Š. iki išsispręs civilinė byla Nr. 2-2651-608/2007, bei nustatyti jam minimalų, pagrįstą LR darbo įstatymais, atlyginimą;

30pavesti advokatei A. Š. atstovauti UAB „Savas krantas“ teismuose, suteikiant jai LR CPK 42 str. teises;

31nutraukti kitų asmenų teises atstovauti bendrovę jos vardu, bendrovės valdymo organų, paskirtų iki 2007-05-03 visuotinio akcininkų susirinkimo, bei pavesti advokatei A. Š. atšaukti bendrovės įgaliotus asmenis (atstovus). Priteisė iš atsakovo UAB „Savas krantas“ valstybei 93,65 Lt pašto išlaidų. Konstatavo, kad sprendimas atleisti bendrovės vadovą ir paskirti naują vadovą yra neteisėtas, nes šis klausimas LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nebuvo įtrauktas į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, apie tokio klausimo įtraukimą į darbotvarkę nebuvo pranešta visiems UAB „Savas krantas“ akcininkams LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Apie antstolio draudimą balsuoti susirinkime R. J. iki susirinkimo nebuvo pranešta, todėl ieškovas negalėjo pasinaudoti LR CPK numatyta savo teise apskųsti antstolio veiksmų teisėtumą, kuo pasinaudoję mažiau nei 50 proc. bendrovės akcijų turintys akcininkai visuotiniame akcininkų susirinkime neteisėtai pakeitė susirinkimo darbotvarkę ir priėmė išimtinai jų interesus tenkinančius sprendimus. Be to, byloje nepateikta įrodymų, kad R. J. nuosavybės teisės ginčijamos ar apribotos į jam priklausančias 58 proc. UAB „Savas krantas“ akcijas. 2007-07-18 visuotinio akcininkų susirinkimo metu nedalyvavo ieškovas R. J., o susirinkimą sušaukė ir jame dalyvavo akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia mažiau kaip 1/2 visų balsų, todėl šio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimti sprendimai yra neteisėti ir pažeidžia ieškovo, kaip daugumos akcijų savininko teises. Teismas pripažino svarbiomis termino praleidimo priežastimis ir ieškovui atnaujino terminą ginti pažeistas teises.

32Apeliaciniu skundu tretieji asmenys prašo Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendimą panaikinti, ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Nurodo, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai ieškovui atnaujino praleistą terminą ieškiniui pateikti, nes ieškovo nurodytos priežastys nelaikytinos svarbiomis.

33Nurodo, jog antstolio draudimas ieškovui balsuoti 19 akcijomis ir pranešimas apie tai, teisiškai reiškia, jog jis yra vykdomas iš karto ir pranešimo būdas neturi reikšmės. LR CPK 585 str. nustato, jog antstolio reikalavimai yra privalomi, o LR CPK 510 str. 3 d. nuostata numato, kad skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo. Todėl teismo išvada apie ieškovo teisių pažeidimą, dėl draudimo balsuoti akcijomis, yra priešinga LR CPK 585 str. 510 str. 3 d., nes susirinkimo dienai, valandai ir minutei antstolio veiksmai ir informacija apie tai buvo pagrįsti ir teisėti.

34Kadangi R. J. neturėjo teisės balsuoti, kitų akcininkų priimti sprendimai yra teisėti ir pagrįsti. Teismas negalėjo ir neturėjo pagrindo taip aiškiai pasisakyti tik dėl ieškovo teisių pažeidimų susirinkime. Kadangi ieškovas susirinkimo dienai neturėjo daugumos balsų, jo atstovas susirinkime dalyvavo su tiek R. J. balsų, kurie galėjo balsuoti.

35Teismas negalėjo tenkinti ieškinio nes UAB „Savas krantas“ negalėjo būti atsakovu šioje byloje, nes bendrovė dėl susirinkimo sprendimų neatliko jokių veiksmų. Akcininkų susirinkimas ir jo sprendimai yra asmeninės neturtinės akcininkų, o ne bendrovės teisės ir pareigos. Todėl teismo sprendimas yra naikintinas.

36Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Savas krantas” prašo Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais atsižvelgė į R. J. kaip akcininko teisių rūpestingą įgyvendinimą, jo sunkią materialinę padėtį, teisinių žinių neturėjimą, atstovavimo sutarties su advokato padėjėju nutraukimą, ir šias priežastis pagrįstai pripažino svarbiomis atnaujinant terminą ieškiniui paduoti.

37Nurodo, kad 2007-05-03 UAB „Savas krantas“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė buvo papildyta pažeidžiant imperatyvias LR ABI 25 str. 3 d., 27 str. 9 d. nuostatas - šios aplinkybės yra nustatytos civ. byloje Nr. 2-727-608/08. 2007-07-18 UAB „Savas krantas“ visuotinis akcininkų susirinkimas buvo sušauktas pažeidžiant LR ABI 23 str. 4 d. nuostatas, nes tik R. J. turėjo teisę inicijuoti susirinkimo sušaukimą. Susirinkimo metu priimti sprendimai pripažintini negaliojančiais nes susirinkimo metu nebuvo kvorumo.

38Nurodo kad antstolė patvarkymu uždraudė R. J. realizuoti balsavimo teisę, susijusią su 19 vnt. akcijų, tačiau patvarkymas šios teisės nepanaikino nes ši teisė yra neatsiejama nuo R. J. nuosavybės teisių į priklausančias akcijas. R. J. 2007-07-18 susirinkimo metu turėjo 58 vnt. UAB „Savas krantas“ akcijų, todėl jam priklausė 58 balsų teisė, iš kurių dėl antstolės P. K. patvarkymo R. J. galėjo naudotis tik 39 balsais. Tuo tarpu kitų akcininkų turimos akcijos sudarė 42 proc. visų UAB „Savas krantas“ balsų. Dėl šios aplinkybės, apeliantų argumentai, kad susirinkimo kvorumas (LR ABĮ 27 str. l d.) buvo, nes jų turimi 42 proc. balsų buvo daugiau negu R. J. galimi realizuoti 39 balsai, atitinkamai ignoruojant likusius 19 balsų, atmestini kaip nepagrįsti ir neatitinkantys Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamos praktikos (žr. 2006-02-27 LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-96/2006, 2003-03-31 LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-425/2003).

39Siekiant pripažinti negaliojančiais visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtus sprendimus atsakovu turi būti traukiamas ir juridinis asmuo, nes juridinis asmuo yra atskiras subjektas, veiksnumą įgyvendinantis per savo organus, o akcininkų susirinkimo priimami sprendimai sukuria vienašalius sandorius pačiam juridiniam asmeniui. Siekiant pripažinti sandorį negaliojančiu atsakovu byloje yra traukiama sandorio šalis (šiuo atveju juridinis asmuo), todėl bendrovė atsakovu įtraukta pagrįstai.

40Apeliacinis skundas atmestinas.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.).

42Byloje nustatyta, kad R. J. ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo UAB „Savas krantas“ 2007-05-03 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus: dėl UAB „Savas krantas“ vadovo G. L. atšaukimo iš bendrovės vadovo pareigų, bei A. K. paskyrimo UAB „Savas krantas” vadovu, taip pat prašė pripažinti negaliojančiais 2007-07-18 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.

43ABĮ 24 str. 1 d. (Žin., 2000, Nr. 64-1914, aktuali redakcija) nustatyta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (23 str. 3 d. nurodytais atvejais ? bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus privaloma įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, jeigu šie klausimai atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją (ABĮ 25 str. 2 d.). Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliaus kaip likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai (ABĮ 25 str. 3 d.). Jeigu susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

44Iš 2007-03-30 UAB „Savas krantas“ pranešimo, dėl 2007-05-03 UAB „Savas krantas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo matyti, kad eilinio visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyti svarstyti du klausimai, tai 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas ir 2006 m. pelno (nuostolių) paskirstymas (civ. b. 2S-680/07, b.l.9). 2007-05-03 visuotinio akcininkų susirinkimo metu darbotvarkė papildyta, nutarta svarstyti dėl bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo vadovo paskyrimo. Balsų dauguma nutarta atšaukti G. L. iš UAB „Savas krantas“ vadovo pareigų ir siūloma paskirti vadovu A. D.. Taigi, iš bylos medžiagos matyti, kad buvo pažeistos ABĮ 25 str. 3 d., todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad 2007-05-03 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas atleisti G. L. iš UAB „Savas krantas“ pareigų ir paskirti A. K. UAB „Savas krantas“ vadovu, yra neteisėtas, o tuo pačiu ir pažeidžia ieškovo kaip akcininko teises.

45ABĮ 23 str. 1 d. nustatyta, kad visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo teisė iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba (jeigu nesudaroma – bendrovės vadovas) bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, jeigu įstatymai nenumato mažesnio balsų skaičiaus. Jeigu bendrovės valdyba, vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau nei ½ visų balsų, sprendimu. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas (ABĮ 23 str. 4-6 d.).

46Iš bylos medžiagos matyti, kad bendrovės akcininkai A. D. ir V. Š. kreipėsi į bendrovės direktorių A. K. prašydami sušaukti neeilinį UAB „Savas krantas“ akcininkų susirinkimą (1t., b.l.30). Vilniaus miesto trečiojo apylinkės teismo 2007-05-21 nutartimi bendrovės direktoriui A. K. bei jo įgaliotiems asmenims uždrausta iki bylos išnagrinėjimo (teismo sprendimo, priimto šioje byloje, įsiteisėjimo) vykdyti UAB “Savas krantas” vadovo – direktoriaus teises ir pareigas, atitinkamai A. K. atmetė akcininkų A. D. ir V. Š. prašymą sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas (ABĮ 23 str. 4-6 d). Taigi, atmetus akcininkų prašymą, turėjo būti šaukiamas pakartotinis akcininkų susirinkimas, kurį šaukti įstatymų nustatyta tvarka turėjo teisę akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Iš bylos medžiagos matyti, kad A. D. priklauso 23 vnt., V. Š. 19 vnt., o R. J. 58 vnt. bendrovės akcijų. Taigi, akcininkų A. D. ir V. Š. akcijos sudaro viso 42 vnt. akcijų ir atitinkamai 42 balsus. 42 vnt. akcijų ir atitinkamai 42 balsai nesudaro daugiau kaip ½ visų balsų, atitinkamai akcininkai A. D. ir V. Š. neturėjo teisės šaukti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Aplinkybė, kad iš 58 vnt. R. J. nuosavybės teise valdomų akcijų 19 vnt. uždrausta balsuoti, nepadidina A. D. ir V. Š. turimų akcijų skaičiaus, ir nesuteikia atitinkamai daugiau balsų. Nagrinėjamu atveju R. J. buvo uždrausta balsuoti 19 jam priklausančių akcijų, tačiau neuždrausta atlikti kitus veiksmus, t.y., šaukti susirinkimus. O šiuo atveju buvo pažeista neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarka. Taigi konstatavus, kad 2007-07-18 pakartotinis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas sušauktas pažeidžiant įstatymų nuostatas, 2007-07-18 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai laikytini neteisėtais ir pažeidžia ieškovo teises.

47Kolegija atmeta apelianto argumentus, kad nagrinėjamu atveju UAB „Savas krantas“ negalėjo būti atsakovu šioje byloje, nes akcininkų susirinkimo priimti sprendimai sukuria teises ir pareigas pačiam juridiniam asmeniui.

48Kiti apeliacinio skundo argumentai – dėl R. J. draudimo balsuoti 19 akcijomis, nėra teisiškai reikšmingi, nes neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime R. J. nedalyvavo ir susirinkime svarstytais klausimais nebalsavo.

49Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus, ginčo šalių bei jų atstovų pasisakymus ginčo klausimu ir juos įvertinusi (LR CPK 185 str.) konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialines bei procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

50Vadovaujantis LR CPK 93 str. 98 str. iš trečiųjų asmenų A. D., V. Š., A. K. atsakovui UAB „Savas krantas“ lygiomis dalimis, t.y., po 300 Lt (viso 900 Lt) priteistinos atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str. kolegija,

Nutarė

52Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

53Priteisti atsakovui UAB „Savas krantas“ į.k. 125323877 iš trečiųjų asmenų A. D., a.k. ( - ) V. Š., a.k. ( - ) A. K. a.k. ( - ) po 300 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas R. J. ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti... 4. išrinkti A. D. 2007-07-18 UAB „Savas krantas“ pakartotinio neeilinio... 5. V. Š. išrinkti susirinkimo sekretoriumi;... 6. patvirtinti 2007-07-18 visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę;... 7. patvirtinti 2007-05-03 įvykusio UAB „Savas krantas“ eilinio visuotinio... 8. netvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymo už 2006 metus;... 9. patvirtinti bendrovės vadovo G. L. atšaukimą iš direktoriaus pareigų;... 10. paskirti bendrovės direktoriumi A. K.;... 11. atlikti UAB „Savas krantas“ auditą;... 12. paskirti bendrovės vadovu - direktoriumi V. Š. iki išsispręs civilinė byla... 13. pavesti advokatei A. Š. atstovauti UAB „Savas krantas“ teismuose,... 14. nutraukti kitų asmenų teises atstovauti bendrovę jos vardu, bendrovės... 15. Ieškovas taip pat prašė teismą atnaujinti praleistą terminą apskųsti... 16. Nurodė, kad prašomi pripažinti negaliojančiais visuotinių akcininkų... 17. Atsakovas UAB „Savas krantas“ palaikė ieškovo argumentus ir ieškinį... 18. Tretieji asmenys A. D., atstovaujantis B. M. ir A. K., bei tretysis asmuo A. K.... 19. Vilniaus miesto trečias apylinkės teismas 2008 m. spalio 22 d. sprendimu... 20. dėl UAB „Savas krantas“ vadovo G. L. atšaukimo iš bendrovės vadovo... 21. išrinkti A. D. 2007-07-18 UAB „Savas krantas“ pakartotinio neeilinio... 22. V. Š. išrinkti susirinkimo sekretoriumi;... 23. patvirtinti 2007-07-18 visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę;... 24. patvirtinti 2007-05-03 įvykusio UAB "Savas krantas" eilinio visuotinio... 25. netvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymo už 2006 metus;... 26. patvirtinti bendrovės vadovo G. L. atšaukimą iš direktoriaus pareigų;... 27. paskirti bendrovės direktoriumi A. K.;... 28. atlikti UAB "Savas krantas" auditą;... 29. paskirti bendrovės vadovu - direktoriumi V. Š. iki išsispręs civilinė byla... 30. pavesti advokatei A. Š. atstovauti UAB „Savas krantas“ teismuose,... 31. nutraukti kitų asmenų teises atstovauti bendrovę jos vardu, bendrovės... 32. Apeliaciniu skundu tretieji asmenys prašo Vilniaus miesto trečio apylinkės... 33. Nurodo, jog antstolio draudimas ieškovui balsuoti 19 akcijomis ir pranešimas... 34. Kadangi R. J. neturėjo teisės balsuoti, kitų akcininkų priimti sprendimai... 35. Teismas negalėjo tenkinti ieškinio nes UAB „Savas krantas“ negalėjo... 36. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Savas krantas” prašo... 37. Nurodo, kad 2007-05-03 UAB „Savas krantas“ visuotinio akcininkų... 38. Nurodo kad antstolė patvarkymu uždraudė R. J. realizuoti balsavimo teisę,... 39. Siekiant pripažinti negaliojančiais visuotinio akcininkų susirinkimo metu... 40. Apeliacinis skundas atmestinas.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 42. Byloje nustatyta, kad R. J. ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas... 43. ABĮ 24 str. 1 d. (Žin., 2000, Nr. 64-1914, aktuali redakcija) nustatyta, kad... 44. Iš 2007-03-30 UAB „Savas krantas“ pranešimo, dėl 2007-05-03 UAB „Savas... 45. ABĮ 23 str. 1 d. nustatyta, kad visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo... 46. Iš bylos medžiagos matyti, kad bendrovės akcininkai A. D. ir V. Š.... 47. Kolegija atmeta apelianto argumentus, kad nagrinėjamu atveju UAB „Savas... 48. Kiti apeliacinio skundo argumentai – dėl R. J. draudimo balsuoti 19... 49. Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus,... 50. Vadovaujantis LR CPK 93 str. 98 str. iš trečiųjų asmenų A. D., V. Š., A.... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str.... 52. Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendimą... 53. Priteisti atsakovui UAB „Savas krantas“ į.k. 125323877 iš trečiųjų...