Byla e2-1600-636/2015
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Gerybienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cramo“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Industrika“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Cramo“ kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka dėl 544,56 € skolos, 12,14 € delspinigių, 6 % dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Industrika“. Ieškinyje nurodė, kad 2013-04-05 sudarė su atsakove Statybų mechanizmų bei įrangos nuomos sutartį ir jos pagrindu atsakovei išnuomojo statybinę įrangą bei išrašė PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė tinkamai už paslaugas su ieškove neatsiskaitė.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš bylos medžiagos, t. y. 2013-04-05 Statybų mechanizmų bei įrangos nuomos sutarties Nr. IMN, 2014-07-29 įrangos perdavimo-priėmimo akto Nr. 4, 2014-12-15 PVM sąskaitos faktūros Serija CRA Nr. 2014-12-31 PVM sąskaitos faktūros Serija CRA Nr., 2015-01-15 PVM sąskaitos faktūros Serija CRA Nr. 6, 2015-01-30 PVM sąskaitos faktūros Serija CRA Nr., 2015-02-13 PVM sąskaitos faktūros Serija CRA Nr. , 2015-02-27 PVM sąskaitos faktūros Serija CRA Nr. 7, 2015-02-23 pretenzijos dėl įsiskolinimo likvidavimo, delspinigių skaičiavimo pažymos nustatyta, kad 2013-04-05 šalys pasirašė Statybų mechanizmų bei įrangos nuomos sutartį Nr. IMN (toliau – Sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka išnuomoti atsakovei statybinius mechanizmus bei kitą įrangą (Sutarties 1.1. punktas), o atsakovė įsipareigojo už įrangos nuomą ieškovei sumokėti nuomos mokestį už paslaugų teikimo laikotarpį per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos (Sutarties 6.3. punktas). Ieškovė įvykdė savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir išnuomavo atsakovei statybos mechanizmus ir įrangą bei šalys 2014-07-29 pasirašė įrangos perdavimo-priėmimo aktą Nr. 42018090, kurį pasirašydamas ieškovės atstovas patvirtino, kad ieškovė (nuomotoja) išnuomojo ir perdavė atsakovei (nuomininkui), o atsakovė patvirtino, kad priėmė šiame akte nurodytos komplektacijos ir būklės įrangą – konteinerinį biuro namelį „Flexihut“, 15 m2. Ieškovė išnuomojusi atsakovei įrangą išrašė 2014-12-15 PVM sąskaitą faktūrą Serija CRA Nr. už 313,38 Lt sumą, 2014-12-31 PVM sąskaitą faktūrą Serija CRA Nr. 7už 313,58 Lt sumą, 2015-01-15 PVM sąskaitą faktūrą Serija CRA Nr. už 313,38 Lt sumą, 2015-01-30 PVM sąskaitą faktūrą Serija CRA Nr. už 313,38 Lt sumą, 2015-02-13 PVM sąskaitą faktūrą Serija CRA Nr. už 313,38 Lt sumą, 2015-02-27 PVM sąskaitos faktūros Serija CRA Nr. 2015-02-23 už 313,38 Lt sumą, bendrai išrašyta šių sąskaitų už 1880,28 Lt arba 544,57 € sumą, kurias atsakovė turėjo apmokėti per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos (Sutarties 6.3. punktas). Atsakovė pagal minėtas išrašytas PVM sąskaitas faktūras su ieškove neatsiskaitė, todėl ieškovė 2015-02-23 pretenzija kreipėsi į atsakovę dėl įsiskolinimo likvidavimo, tačiau ieškovė pilnai nepadengė įsiskolinimo ir ieškinio padavimo dienai ieškovei buvo skoloje 544,56 € sumą už konteinerinio biuro namelio „Flexihut“, 15 m2, nuomą.

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai taip pat yra numatyta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d., 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.).

6Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, išnuomavo atsakovei konteinerinį biuro namelį „Flexihut“, 15 m2, ir išrašė minėtas PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė nustatytu terminu minėtų sąskaitų neapmokėjo, todėl laikytina, kad atsakovė pažeidė prievolę. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 544,56 € skolos yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59, 6.63 straipsniai, 6.71 straipsnio 1 dalis).

7Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 str. 1 d.). Sutarties 7.1. punkte yra nustatyta, kad atsakovei laiku nesumokėjus pagal Sutartį priklausančių mokėti sumų, atsakovė už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną moka ieškovei 0,06 procentų nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškove, iš atsakovės ieškovei priteistina 12,14 € delspinigių.

8Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad už termino praleidimą yra mokamos 6 % dydžio metinės palūkanos, jeigu abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. Todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015-04-08 – iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

9Ieškinį patenkinus, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidas sudaro: sumokėtas 6,00 € žyminis mokestis bei 105,14 € išlaidų už advokato paslaugas. Iš viso priteistina 111,14 € bylinėjimosi išlaidų.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 428 ir 429 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti.

12Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Industrika“, j. a. k. , buv. Mažeikių m., P. g. , ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Cramo“, j. a. k. , buv. Vilnius, V. g. :

  • 544,56 € (penkis šimtus keturiasdešimt keturis eurus 56 ct) skolos;
  • 12,14 € (dvylika eurų 14 ct) delspinigių;
  • 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (556,70 €) nuo bylos iškėlimo teisme – 2015-04-08 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;
  • 111,14 € (vieną šimtą vienuolika eurų 14 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Industrika“ per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

14Jeigu per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Preliminarus teismo sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai