Byla 2S-124-03/2007
Dėl nuomos mokesčio ir delspinigių priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Julijos Gražinos Vaitulionienės, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Almanto Padvelskio, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės A.Šedžio individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-11-08 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2514-36/2001 pagal ieškovės valstybės įmonės Turto fondo ieškinį A.Šedžio individualiai įmonei dėl nuomos mokesčio ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2atsakovė A.Šedžio individuali įmonė pateikė teismui prašymą atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos civilinės bylos pagal ieškovės valstybės įmonės Turto fondo ieškinį A.Šedžio individualiai įmonei dėl nuomos mokesčio ir delspinigių priteisimo nagrinėjimo metu. Nurodė, kad 2001-08-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu iš A.Šedžio individualios įmonės ieškovei buvo priteista 7982,47 Lt nuomos mokesčio bei 7982,47 Lt delspinigių. Atsakovė tik 2006 m. sužinojo, kad ieškovė 1999-05-20 raštu vienašališkai nutraukė nuomos sutartį. Kadangi minėtas raštas atsakovei buvo išsiųstas jos nuomojamo buto adresu ir atsakovė jo negavo, todėl apie šį raštą bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinoma, o minimas dokumentas būtų turėjęs įtakos objektyviam teismo sprendimo priėmimui.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2006-11-08 nutartimi atsakovės prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkino. Nurodė, kad ieškovės valstybės įmonės Turto fondo 1999-05-20 raštas Nr. 34-2437 bylos nagrinėjimo metu egzistavo ir galėjo būti atsakovei žinomas, nes šis raštas 1999-05-20 buvo surašytas ir išsiųstas atsakovei nuomos sutartyje nurodytu adresu. Teismas konstatavo, kad minėtas raštas ieškovės buvo įvardytas įspėjimu, o tai nėra laikytina nuomos sutarties nutraukimu. Be to, nei nuomos sutarties, nei 1964 m. Civilinio kodekso nuostatos nenumatė galimybės vienašališkai nutraukti nuomos sutartį, todėl atsakovo nurodytą aplinkybę teismas nelaikė esmine bylos aplinkybe.

4Dėl minėtos nutarties atsakovės atstovas advokatas M.Venckus padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo

52006-11-08 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes ieškovės 1999-05-20 Nr. 34-2437 raštas atsakovei nebuvo žinomas – ji jo negavo, nes išsiųstu adresu jau nebegyveno. Be to, ieškovės raštas negali būti vertinamas kaip įspėjimas, nes nuomos sutartis leido šalims nutraukti sutartį, jeigu kita šalis nevykdo įsipareigojimų, ir numatė tik būtiną išankstinį kitos šalies įspėjimą apie tai. Ieškovė būtent šia teise ir pasinaudojo.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-11-08 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. 1999-05-20 raštu nuomos sutartis su atsakove nebuvo nutraukta, nes tuo metu galiojanti 1964 m. Civilinio kodekso redakcija nenumatė galimybės vienašališkai nutraukti nuomos sutartį.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Proceso atnaujinimas – tai išimtinė įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Procesas byloje gali būti atnaujintas tik konkrečiais įstatyme nurodytais pagrindais (CPK 366 str. 1 d. 1-9 p.). Apeliantė kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos civilinės bylos nagrinėjimo metu. Teisėjų kolegija pažymi, kad nuostata, jog naujai paaiškėję faktai (aplinkybės) ar įrodymai turi turėti esminę reikšmę, reiškia neabejotiną teisinę tokių faktų ar įrodymų svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, sprendime teismo padarytoms išvadoms dėl ginčo šalių pareikštų materialiųjų teisinių reikalavimų pagrįstumo.

92001-08-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismas sprendimu ieškovės valstybės įmonės Turto fondo ieškinį atsakovei A.Šedžio individualiai įmonei patenkino ir iš atsakovės ieškovei priteisė 7982,47 Lt nuomos mokesčio ir 7982,47 Lt delspinigių. Teisėjų kolegija nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kuris 2001-11-21 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi paliktas nepakeistas (b.l. 71-72, t. 2). Pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė remdamasis byloje esančiais įrodymais, kurie nebuvo nuginčyti, teismas nustatė, kad nuomos sutartis buvo atnaujinta, nes atsakovas apie nuomos sutarties nutraukimą nepranešė. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad apelianto pateiktas 1999-05-20 raštas Nr. 34-2437, įvardytas įspėjimu, nelaikytas šalių susitarimu dėl nuomos sutarties nutraukimo. Minėtame rašte užfiksuotas tik ieškovės siūlymas atsakovei per tris mėnesius atlaisvinti nuomojamas patalpas ir atvykti pasirašyti nuomojamų patalpų grąžinimo aktą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 str.). Apeliantas nepateikė jokių duomenų ir įrodymų, kad šalių sudaryta nuomos sutartis iš tikrųjų buvo nutraukta, kad apeliantas įvykdė nuomos sutartyje bei 1964 m. Civilinio kodekso 314 straipsnyje įtvirtintą nuomininko pareigą pasibaigus nuomos sutarčiai grąžinti nuomotojui turtą. Taip pat nepateikė duomenų, kad apeliantas sąžiningai vykdė nuomininko imperatyviai įtvirtintas pareigas laiku mokėti nuomos mokestį.

10Atmestinas ir tas apeliantės argumentas, kad bylos nagrinėjimo metu apie ginčijamo rašto egzistavimą ji nieko nežinojo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai manė, kad ieškovės valstybės įmonės Turto fondo 1999-05-20 Nr. 34-2437 raštas bylos nagrinėjimo metu egzistavo ir apeliantei galėjo būti žinomas, nes jis buvo išsiųstas apeliantei nuomos sutartyje nurodytu adresu. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla buvo nagrinėjama nuo 1999 m., apeliantė galėjo ir turėjo domėtis bylos baigtimi, be to, ji buvo viena iš ginčijamos nuomos sutarties šalių, žinojo apie savo pareigą mokėti nuompinigius apie sutarties bei įstatymo nuostatas, reglamentuojančias nuomos sutarties nutraukimo sąlygas. Apeliantės teigimu, nuomos sutartis pasibaigė nuomos sutartyje nustatytu terminu, tačiau ji nepateikė jokių duomenų, kad buvo sąžininga sutarties šalis ir pasibaigus nuomos sutarties terminui grąžino nuomotojui patalpas. Be to, apeliantė, žinodama, koks nuomos sutartyje nurodytas jos korespondencijos adresas, jam pasikeitus, kaip sąžininga sutarties šalis privalėjo apie tai informuoti kitą sutarties šalį. Apeliantei to nepadarius, nesiėmus jokių aktyvių veiksmų dėl nuomos teisinių santykių pasibaigimo ir jų įtvirtinimo, jai pačiai tenka visos dėl to kylančios tiek teigiamos, tiek neigiamos teisinės pasekmės. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad įstatymai draudžia piktnaudžiauti teise ir įpareigoja sąžiningai naudotis savo teisėmis.

11Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai manė, kad apeliantės nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės nesudaro juridinio pagrindo proceso atnaujinimui ir nelaikytinos esmine aplinkybe, nes apeliantė A.Šedžio individuali įmonė, kaip protinga ir sąžininga sutarties šalis, turėjo ir galėjo žinoti apie valstybės įmonės Turto fondo 1999-05-20 rašto Nr. 34-2437 egzistavimą bei manydama, kad nuomos teisiniai santykiai faktiškai pasibaigė, turėjo imtis aktyvių veiksmų, kad tokių santykių pasibaigimo faktas būtų tinkamai įformintas.

12Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, atskirojo skundo motyvais naikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį nėra pagrindo, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 8 d. nutartis paliktina nepakeista (LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai